1. Поняття та риси політичної владиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


1. Поняття та риси політичної влади.

 • 1. Поняття та риси політичної влади.

 • 2. Суб’єкти та об’єкти політичної влади.

 • 3. Форми та механізм політичної влади.

 • 4. Поняття легітимності політичної влади.

 • 5. Поняття та види демократії. Риси демократичної організації суспільства.

 • 6. Принципи та ознаки демократії.


здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об’єднань за допомогою волі, авторитету, права, насильства.

 • здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об’єднань за допомогою волі, авторитету, права, насильства.

- інструменталістський підхід – влада як можливість використання певних засобів, зокрема насильства;

 • - інструменталістський підхід – влада як можливість використання певних засобів, зокрема насильства;

 • - теологічний підхід – влада як досягнення певних цілей і одержання результатів;

 • - структуралістський – влада як особливі відносини між тим, хто управляє, і тим, хто підпорядковується;

 • - конфліктологічний – влада як можливість прийняття рішень, які регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях;

 • - біхевіористський підхід – влада як певний тип поведінки, заснований на можливості зміни поведінки інших людей;

 • - реляціоністський – влада як міжособові стосунки, які дають змогу одному індивідові змінювати поведінку іншого.вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, обов’язкових для всього населення.

 • вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, обов’язкових для всього населення.це добровільне визнання існуючої влади громадянами, довіра до неї з їх сторони, визнання її справедливою, прогресивною.

 • це добровільне визнання існуючої влади громадянами, довіра до неї з їх сторони, визнання її справедливою, прогресивною.

це обов’язковість виконання владних рішень (економічних, політичних, правових та ін.) усіма членами суспільства.

 • це обов’язковість виконання владних рішень (економічних, політичних, правових та ін.) усіма членами суспільства.це здатність суб’єкта політики здійснювати вплив у певному напрямку на поведінку людей, груп, організацій, об’єднань з метою сформувати чи змінити думку людей із певного питання, врегулювати політику соціальних суб’єктів.

 • це здатність суб’єкта політики здійснювати вплив у певному напрямку на поведінку людей, груп, організацій, об’єднань з метою сформувати чи змінити думку людей із певного питання, врегулювати політику соціальних суб’єктів.це соціальні групи, насамперед панівні класи, політичні еліти, окремі лідери.

 • це соціальні групи, насамперед панівні класи, політичні еліти, окремі лідери.державні та інші політичні організації, органи і установи, утворені для реалізації інтересів політично домінуючих соціальних груп. Існує й інша класифікація владних суб’єктів.

 • державні та інші політичні організації, органи і установи, утворені для реалізації інтересів політично домінуючих соціальних груп. Існує й інша класифікація владних суб’єктів.є народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в державі. Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

 • є народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в державі. Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.малі групи, представницькі колективи, партії, асоційовані групи, групи приватних, неофіційних інтересів.

 • малі групи, представницькі колективи, партії, асоційовані групи, групи приватних, неофіційних інтересів.

 • Суверенним суб’єктом політичної влади є громадянин держави, наділений конституційними правами та обов’язками.це явища і процеси політичної сфери, на які спрямована дія суб’єктів політики.

 • це явища і процеси політичної сфери, на які спрямована дія суб’єктів політики.

 • До об’єктів політичної влади відносять також усі сфери суспільного життя – економічну, духовну, соціальну, науково-технічну тощо, суспільство загалом.це абсолютне і відносне підкорення одних людей (соціальних груп) іншим.

 • це абсолютне і відносне підкорення одних людей (соціальних груп) іншим.монархія – єдиновладне (абсолютне чи з конституційним обмеженням) спадкоємне правління однієї особи (монарха);

 • монархія – єдиновладне (абсолютне чи з конституційним обмеженням) спадкоємне правління однієї особи (монарха);

 • тиранія – одноосібне деспотичне правління внаслідок насильницького захоплення влади;

 • аристократія – влада кращих, тобто верхівкової, знатної, привілейованої групи;

 • олігархія – влада небагатьох багатих;

 • тимократія – особлива форма олігархії, за якою державна влада належить привілейованій більшості, яка володіє високим майновим цензом, часто – військовою силою;

 • теократія – влада церкви;

 • охлократія – влада натовпу, що спирається не на закони, а на миттєві настрої та примхи юрби, яка часто піддається впливові демагогів, стає деспотичною і діє тиранічно;

 • демократія – влада народу на основі закону та забезпечення прав і свобод громадян.інтегративна (полягає в об”єднанні соціально-політичних сил суспільства);

 • інтегративна (полягає в об”єднанні соціально-політичних сил суспільства);

 • регулятивна (спрямовує політичну волю мас на регулювання життєдіяльності суспільства, правотворчість);

 • мотиваційна (формування мотивів політичної діяльності, передусім загальнозначущих);

 • стабілізуюча (націленість на стійкий розвиток політичної системи, громадянського суспільства).форма підтримки, виправдання правомірності застосування влади і здійснення правління державою або окремими його структурами та інститутами.

 • форма підтримки, виправдання правомірності застосування влади і здійснення правління державою або окремими його структурами та інститутами.

 • Основними джерелами легітимності, як правило, виступають три основні суб’єкти: населення, уряд і зовнішньополітичні структури.

форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом і носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність, добробут усіх людей, що населяють певну державу.

 • форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом і носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність, добробут усіх людей, що населяють певну державу.

 • Термін „демократія” походить від грецького demos – народ і kratos – влада, що означає „народовладдя”.народовладдя, яке передбачає участь усіх громадян в управлінні суспільними та державними справами;

 • народовладдя, яке передбачає участь усіх громадян в управлінні суспільними та державними справами;

 • - форма державного правління, яка дозволяє різноманітним суспільним групам брати участь в управлінні;

 • - реальна свобода для усіх.

це безпосередній вираз особою своїх політичних прав і свобод шляхом участі у підготовці, обговоренні, прийнятті важливих рішень.

 • це безпосередній вираз особою своїх політичних прав і свобод шляхом участі у підготовці, обговоренні, прийнятті важливих рішень.відрізняється від прямої тим, що пряма демократія передбачає участь громадян в усіх стадіях політичного процесу, а при плебісцитарній можливості політичного впливу громадян обмежені і зводяться до голосування „за” чи „проти” певного законопроекту чи рішення.

 • відрізняється від прямої тим, що пряма демократія передбачає участь громадян в усіх стадіях політичного процесу, а при плебісцитарній можливості політичного впливу громадян обмежені і зводяться до голосування „за” чи „проти” певного законопроекту чи рішення.– це опосередкована участь громадян у прийнятті рішень шляхом вибору ними в органи влади своїх представників (депутатів), які покликані виражати їхні інтереси.

 • – це опосередкована участь громадян у прийнятті рішень шляхом вибору ними в органи влади своїх представників (депутатів), які покликані виражати їхні інтереси.можливість змінити уряд без застосування сили;

 • можливість змінити уряд без застосування сили;

 • легітимність опозиції;

 • вільна преса, відсутність цензури;

 • можливість висловлення різних ставлень, оцінок, критики органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • високий рівень участі громадян у політичному процесі;

 • гарантовані права та свободи людини і громадянина;

 • регулярні, чесні конкурентні вибори, у яких беруть участь усі групи населення;

 • по-справжньому конкурентна боротьба за владу.

Принцип більшості. Рішення з певного питання вважається прийнятим, якщо його підтримує більшість від тих, хто бере участь у прийнятті рішення. Проте дії більшості не можуть ліквідовувати права меншості, які захищаються демократичними законами та політичними інститутами держави. Влада більшості повинна гармонійно поєднуватися з гарантіями права різноманітних меншин – етнічних, політичних, релігійних та ін.

 • Принцип більшості. Рішення з певного питання вважається прийнятим, якщо його підтримує більшість від тих, хто бере участь у прийнятті рішення. Проте дії більшості не можуть ліквідовувати права меншості, які захищаються демократичними законами та політичними інститутами держави. Влада більшості повинна гармонійно поєднуватися з гарантіями права різноманітних меншин – етнічних, політичних, релігійних та ін.Більшість і меншість громадян рівні у своїх правах і свободах. Безвладна меншість повинна мати можливість для створення опозиції у суспільстві. Більшість не повинна використовувати свою владу з метою придушення інакодумства. Опозиція має можливість вільно розповсюджувати свої ідеї у суспільстві, а це необхідно для того, щоб громадяни могли співставляти і вибирати найефективніші програми розвитку суспільства.

 • Більшість і меншість громадян рівні у своїх правах і свободах. Безвладна меншість повинна мати можливість для створення опозиції у суспільстві. Більшість не повинна використовувати свою владу з метою придушення інакодумства. Опозиція має можливість вільно розповсюджувати свої ідеї у суспільстві, а це необхідно для того, щоб громадяни могли співставляти і вибирати найефективніші програми розвитку суспільства.Демократія розглядається як сукупність прав і норм, спрямованих на подолання конфлікту між суб’єктами політичного процесу.

 • Демократія розглядається як сукупність прав і норм, спрямованих на подолання конфлікту між суб’єктами політичного процесу.Демократія є стабільною лише тоді, коли у її розвитку бере активну участь значна частина громадян. Прагнучи не лише зберегти свою свободу, але й розширити її, громадяни обговорюють політичні програми, є учасниками політичних дискусій, голосують тощо. Як мінімум, громадяни повинні цікавитися тими проблемами, з якими стикається суспільство, щоб зробити компетентний вибір на виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування.

 • Демократія є стабільною лише тоді, коли у її розвитку бере активну участь значна частина громадян. Прагнучи не лише зберегти свою свободу, але й розширити її, громадяни обговорюють політичні програми, є учасниками політичних дискусій, голосують тощо. Як мінімум, громадяни повинні цікавитися тими проблемами, з якими стикається суспільство, щоб зробити компетентний вибір на виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування.права і свободи, якими реально володіє кожна людина в суспільстві: свобода слова, друку, зборів, право на рівну захищеність законом тощо;

 • права і свободи, якими реально володіє кожна людина в суспільстві: свобода слова, друку, зборів, право на рівну захищеність законом тощо;

 • свобода засобів масової інформації. ЗМІ покликані оперативно й об’єктивно інформувати людей про внутрішньо- та зовнішньополітичні події для того, щоб особа могла усвідомлено розібратися у питаннях політичного життя;

 • рівність усіх громадян перед законом. Усі мають право на рівну захищеність законом. Держава покликана встановити рівноправні відносини між усіма громадянами, утверджувати рівність усіх громадян перед законом;система стримувань і противаг. Вона включає у себе два основні елементи – федералізм і розподіл влади. Федералізм – це розподіл управлінських функцій між центральними та місцевими органами влади. Розподіл влади – це розподіл владних функцій між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. У систему стримувань і противаг входить й контроль за діяльністю органів влади зі сторони виборців;

 • система стримувань і противаг. Вона включає у себе два основні елементи – федералізм і розподіл влади. Федералізм – це розподіл управлінських функцій між центральними та місцевими органами влади. Розподіл влади – це розподіл владних функцій між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. У систему стримувань і противаг входить й контроль за діяльністю органів влади зі сторони виборців;

 • наявність політичного й ідеологічного плюралізму. Плюралізм передбачає багатоманіття ідей, теорій, багатопартійність. Він не дозволяє узурпувати владу одній політичній силі, що може призвести до диктатури та тиранії;можливість громадян відкрито висловлювати та виражати свій протест проти політики уряду, дій інших політичних і суспільних структур. Форми протесту – найрізноманітніші: демонстрації, пікети, петиції, страйки, марші протесту тощо.

 • можливість громадян відкрито висловлювати та виражати свій протест проти політики уряду, дій інших політичних і суспільних структур. Форми протесту – найрізноманітніші: демонстрації, пікети, петиції, страйки, марші протесту тощо.1. Конституція (Основний Закон) України. – К.,1996.

 • 1. Конституція (Основний Закон) України. – К.,1996.

 • 2. Закон України „Про політичні партії в Україні” ВВР, 2001 №23, ст.118

 • 3. Закон України „Про громадські організації в Україні”

 • 4. Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” ВВР, 1999, №1, ст.2

 • 5. Білоус А.О. Політичні об’єднання України. – К., 1993

 • 6.Піча В.М., Хома Н.М. „Політологія” Київ 2001р.

 • 7.Семків О.І. Політологія. – Львів, 1994Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> hrystenko -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
philosophy -> План. План. Прийняття християнства. Писемність і літературна традиція
%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 1. Сутність політичної системи суспільства, її основні риси та функції
%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> План: План: Політологія як наука і навчальна дисципліна
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> 1. Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка