1. Принципи формування та розвитку трудових ресурсівДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1. Принципи формування та розвитку трудових ресурсів

 • Виконання поставлених перед організацією завдань неможливе без відповідних кадрів. У фармацевтичній галузі - це фармацевтичні кадри, як працюють над створенням, виробництвом, зберiганням, стандартизацiєю, зберiганням та реалiзацiєю лiкарських засобiв.Фармацевтичні кадри - це сукупність осіб, які отримали фармацевтичну освіту та кваліфікацію і допущені до фармацевтичної діяльності .

 • Фармацевтичні кадри - це сукупність осіб, які отримали фармацевтичну освіту та кваліфікацію і допущені до фармацевтичної діяльності .

 • фармацевтичні кадри розглядаються як специфічна система, що характеризується певною структурою та організацією і залежить від низки внутрішніх і зовнішніх факторів.Управління фармацевтичними кадрами здійснюється за складною багаторівневою системою. Організаційна структура системи «ФК" побудована за принципом вертикальних і горизонтальних зв'язків. Головний суб'єкт управління - держава - розробляє комплекс економічних і організаційних заходів, спрямованих на планове їх формування, розподіл, перерозподіл

 • Управління фармацевтичними кадрами здійснюється за складною багаторівневою системою. Організаційна структура системи «ФК" побудована за принципом вертикальних і горизонтальних зв'язків. Головний суб'єкт управління - держава - розробляє комплекс економічних і організаційних заходів, спрямованих на планове їх формування, розподіл, перерозподілНа інституційному рівні керівництва (КМ України ,міністерства: Міністерство праці та соціальної політики України, МОЗ України, Управління освіти та науки і Управління медичних кадрів та державної служби МОЗ України) розробляють загальні принципові питання напрямків розвитку медичних та фармацевтичних кадрів, визначають цілі та задачі

 • На інституційному рівні керівництва (КМ України ,міністерства: Міністерство праці та соціальної політики України, МОЗ України, Управління освіти та науки і Управління медичних кадрів та державної служби МОЗ України) розробляють загальні принципові питання напрямків розвитку медичних та фармацевтичних кадрів, визначають цілі та задачіНа управлінському рівні (обласні виробничі об'єднання "Фармація" чи інші управлінські фармацевтичні структури на рівні області) визначають цілі та виробляють задачі, пов'язані з розвитком системи "ФК"

 • На управлінському рівні (обласні виробничі об'єднання "Фармація" чи інші управлінські фармацевтичні структури на рівні області) визначають цілі та виробляють задачі, пов'язані з розвитком системи "ФК"поява та розвиток в Україні поряд з державною інших форм власності призводять до поглиблення децентралізації управління трудовими ресурсами. Перше місце посідають служби праці низового (технічного) ієрархічного рівня: фармацевтичних підприємств, аптек, аптечних складів.

 • поява та розвиток в Україні поряд з державною інших форм власності призводять до поглиблення децентралізації управління трудовими ресурсами. Перше місце посідають служби праці низового (технічного) ієрархічного рівня: фармацевтичних підприємств, аптек, аптечних складів.Підприємства та організації, які займають ключові позиції на цьому ринку, враховують перспективи розвитку виробництва і сучасні вимоги до фахівців при їх найманні та підготовці (конкурси, тестування тощо).

 • Підприємства та організації, які займають ключові позиції на цьому ринку, враховують перспективи розвитку виробництва і сучасні вимоги до фахівців при їх найманні та підготовці (конкурси, тестування тощо).2. Структура фармацевтичної освiти в Українi.

 • На сьогодні питання фармацевтичної освіти є актуальними та отримали інтенсивний розвиток. Цьому сприяли численні фактори (демографічні), які визначають стан фармацевтичної допомоги і проявляються,признана загальна тенденція зміни та істотного розширення функцій спеціаліста-провізора. Серед причин, пов'язаних із змінами функцій фармації, слід відмітити:

 • признана загальна тенденція зміни та істотного розширення функцій спеціаліста-провізора. Серед причин, пов'язаних із змінами функцій фармації, слід відмітити:

 • швидке збільшення кількості лікарських засобів та інтенсивний обмін ними в міжнародному масштабі;

 • істотні витрати на фармацевтичні потреби (10-20 % від бюджету охорони здоров'я в країнах Європи);зміна економічних умов та встановлення ринкових відносин, збільшення вартості лікарських засобів та значна варіабельність цін на них;

 • зміна економічних умов та встановлення ринкових відносин, збільшення вартості лікарських засобів та значна варіабельність цін на них;

 • зміщення акценту в діяльності аптечної служби з виготовлення на придбання, зберігання та розподіл лікарських засобів, а також на пацієнта (інформаційно-консультативна служба);проблема раціонального використання лікарських засобів;

 • проблема раціонального використання лікарських засобів;

 • інтеграція діяльності клінічних провізорів у рамках системи медичного обслуговування; доступність в міжнародному масштабі нових та складних за дією лікарських засобів, що зумовлює підвищення вимог до контролю їх якості;

 • фальсифікація лікарських засобів, що має місце останнім часом.Певний вплив на розвиток та уніфікацію освітнього процесу мають положення "Належної практики фармацевтичної освіти" (GPEP). ВООЗ визначила роль провізора у семи сферах (фармацевт "7 зірок"), що слід розглядати як обов'язковий мінімум для провізора у всьому світі, їх можна віднести до двох груп характеристик:

 • Певний вплив на розвиток та уніфікацію освітнього процесу мають положення "Належної практики фармацевтичної освіти" (GPEP). ВООЗ визначила роль провізора у семи сферах (фармацевт "7 зірок"), що слід розглядати як обов'язковий мінімум для провізора у всьому світі, їх можна віднести до двох груп характеристик:професійні особливості випускника:

 • професійні особливості випускника:

 • 1.надання фармацевтичної допомоги - прямої (відпуск лікарських засобів та виробів медичного призначення тощо) та непрямої (технологічні, аналітичні, законодавчі дії тощо);

 • 2.управління та керівництво (використання матеріальних та людських ресурсів);

 • 3.навчання.загальні якісні характеристики випускника вузу:

 • загальні якісні характеристики випускника вузу:

 • 4.знання, здатність аналізувати ситуацію та приймати рішення;

 • 5. комунікабельність;

 • 6.здатність бути лідером;

 • 7.здатність до вдосконалення власних професійних знань та вмінь.Так, сфера діяльності провізора значно змінилась, адже за сучасних умов провізору доводиться працювати із значною кількістю імпортних лікарських препаратів, збільшився безрецептурний відпуск ліків, набуло розвитку самолікування, тому підвищилась необхідність надання консультативної допомоги хворим.

 • Так, сфера діяльності провізора значно змінилась, адже за сучасних умов провізору доводиться працювати із значною кількістю імпортних лікарських препаратів, збільшився безрецептурний відпуск ліків, набуло розвитку самолікування, тому підвищилась необхідність надання консультативної допомоги хворим.Крім того, з розвитком ринкових відносин у фармацевтичній галузі з'явились нові функції: маркетингові дослідження, реклама, безпосередня робота з постачальниками, робота з зарубіжними фірмами на посадах маркетолога, медичного представника, дистриб'ютора, участь у виставках, використання комп'ютерної техніки,

 • Крім того, з розвитком ринкових відносин у фармацевтичній галузі з'явились нові функції: маркетингові дослідження, реклама, безпосередня робота з постачальниками, робота з зарубіжними фірмами на посадах маркетолога, медичного представника, дистриб'ютора, участь у виставках, використання комп'ютерної техніки,міжнародні телеко­мунікаційні системи, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, участь у проведенні митного контролю, контроль якості лікарських засобів з використанням нових інструментальних методів - все це вимагає нових підходів до розв'язання кадрового питання галузі.

 • міжнародні телеко­мунікаційні системи, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, участь у проведенні митного контролю, контроль якості лікарських засобів з використанням нових інструментальних методів - все це вимагає нових підходів до розв'язання кадрового питання галузі.Фармацевтична освіта - це система підготовки та удосконалення фармацевтичних кадрів. Сьогоднішня фармацевтична освіта в Україні - це процес багатоступеневого безперервного навчання та підвищення кваліфікації. Основна концепція безперервної освіти заключається в створенні системи, що забезпечує перехід від принципу "освіта на все життя" до принципу "освіта через усе життя".

 • Фармацевтична освіта - це система підготовки та удосконалення фармацевтичних кадрів. Сьогоднішня фармацевтична освіта в Україні - це процес багатоступеневого безперервного навчання та підвищення кваліфікації. Основна концепція безперервної освіти заключається в створенні системи, що забезпечує перехід від принципу "освіта на все життя" до принципу "освіта через усе життя".II рівня акредитації (коледж) - базову вищу освіту та готують фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Вищі навчальні заклади III рівня акредитації (інститут) надають повну вищу освіту і здійснюють підготовку фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,

 • II рівня акредитації (коледж) - базову вищу освіту та готують фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Вищі навчальні заклади III рівня акредитації (інститут) надають повну вищу освіту і здійснюють підготовку фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а IV рівня акредитації (інститут, академія, університет) — здійснюють підготовку фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

 • а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а IV рівня акредитації (інститут, академія, університет) — здійснюють підготовку фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.Сьогодні за напрямом підготовки "Фармація" здійснюється підготовка спеціалістів з таких спеціальностей:

 • Сьогодні за напрямом підготовки "Фармація" здійснюється підготовка спеціалістів з таких спеціальностей:

 • "Фармація";

 • "Клінічна фармація";

 • "Технологія фармацевтичних препаратів";

 • "Технологія парфумерно-косметичних засобів".Спеціальність "Клінічна фармація" стала сполучною ланкою між лікарем і провізором.

 • Спеціальність "Клінічна фармація" стала сполучною ланкою між лікарем і провізором.

 • дозволяє готувати спеціалістів, які знають суто медичні, клінічні аспекти і можуть запропонувати лікареві ефективну фармакотерапію.Введення нових спеціальностей та спеціалізацій у підготовку фармацевтичних кадрів дозволить досягти:

 • Введення нових спеціальностей та спеціалізацій у підготовку фармацевтичних кадрів дозволить досягти:

 • високого професіоналізму за рахунок спеціалізації і поглибленої теоретичної підготовки;

 • забезпечення випускникові вибору однієї із спеціалізацій за його здібностями; соціального захисту випускників в умовах ринку за рахунок вільного вибору працевлаштування за однією або кількома спеціалізаціями;забезпечення гнучкої структури вищої спеціальної освіти відповідно до змін в економіці.

 • забезпечення гнучкої структури вищої спеціальної освіти відповідно до змін в економіці.

 • Термін навчання у деяких з європейських країн приблизно такий же, як і в Україні:

 • 5 років навчання - Німеччина, Бельгія, Швеція, США;

 • 4 роки (на базі дворічної базової університетської освіти) - Англія;

 • 6 років - Франція, Голландія.

 • На заключному етапі підготовки фахівця (5 курс) у вузах введена спеціалізація студентів з різних напрямків.Багатоступенева система вищої освіти передбачає отримання кваліфікацій фахівців з вищою освітою за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст -> бакалавр -> спеціаліст -> магістр.

 • Багатоступенева система вищої освіти передбачає отримання кваліфікацій фахівців з вищою освітою за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст -> бакалавр -> спеціаліст -> магістр.

 • Молодший спеціаліст -.

 • Молодші спеціалісти можуть працювати на посадах фармацевта з виготовлення ліків у аптеці, з безрецептурного відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення, завідувача аптечного пункту І групи або філіалу аптеки, фармацевта аптечного складу, лаборанта контрольно-аналітичної лабораторіїБакалавр -

 • Бакалавр -

 • Бакалаври можуть обіймати посади провізора аптеки, аптечного складу, фармацевтичного підприємства, контрольно-аналітичної лабораторії за винятком керівних посад.Спеціаліст -.

 • Спеціаліст -.

 • Спеціалісти-провізори можуть обіймати як рядові, так і керівні посади в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, кабінетах фармацевтичної інформації, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних, судово-медичних установах, приватних фармацевтичних структурах тощо.Магістр—освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, має початковий досвід їх використання та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у фармацевтичній галузі.

 • Магістр—освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, має початковий досвід їх використання та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у фармацевтичній галузі.3. ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ

 • післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її про­фесійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

 • Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:

 • перепідготовку - отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;

 • спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;

 • розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття працівником здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності; і стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності.Післядипломне навчання провізорів включає:

 • Післядипломне навчання провізорів включає:

 • навчання в інтернатурі;

 • циклову підготовку в інститутах (факультетах) удосконалення провізорів;

 • курси інформації і стажування на базі науково-дослідних інститутів, фар­мацевтичних установ, інститутів (факультетів) удосконалення провізорів.Види та форми післядипломного навчання

 • Спеціалізація - це набуття провізором однієї із спеціальностей, яке проводиться в інтернатурі в інституті (факультетах) удосконалення провізорів та на кафедрах фармацевтичних факультетів медичних університетів, після закінчення якої присвоюється кваліфікація "провізор загального профілю".Удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок провізора з метою підтримання сучасного рівня підготовки. Підвищення кваліфікації провізорів здійснюється на циклах тематичного удосконалення, яке передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів відповідної спеціальності та передатестаційних циклах.

 • Удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок провізора з метою підтримання сучасного рівня підготовки. Підвищення кваліфікації провізорів здійснюється на циклах тематичного удосконалення, яке передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів відповідної спеціальності та передатестаційних циклах.Інтернатура

 • Інтернатура

 • початковим етапом у системі післядипломного навчання провізорів є інтернатура, яка передбачає професійну адаптацію випускників вузів. Інтернатура є обов'язковою формою післядишюмної підготовки випускників фармацевтичних вищих навчальних закладів, після закінчення якої присвоюється кваліфікація "провізор загального профілю".Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної провізорської діяльності. Вона проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах фармацевтичних вузів та стажування в базових аптечних установах. До інтернатури зараховуються випускники вищих фармацевтичних навчальних закладів після складання державних іспитів і присвоєння кваліфікації "провізор".

 • Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної провізорської діяльності. Вона проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах фармацевтичних вузів та стажування в базових аптечних установах. До інтернатури зараховуються випускники вищих фармацевтичних навчальних закладів після складання державних іспитів і присвоєння кваліфікації "провізор".Інтерни, які без поважних причин не приступили до навчання в інтернатурі до 1 вересня, не допускаються до її проходження. Саме тоді за рішенням регіонального фармацевтичного об'єднання вони можуть бути зараховані в інтернатуру на початок наступного навчального року. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

 • Інтерни, які без поважних причин не приступили до навчання в інтернатурі до 1 вересня, не допускаються до її проходження. Саме тоді за рішенням регіонального фармацевтичного об'єднання вони можуть бути зараховані в інтернатуру на початок наступного навчального року. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.До розділу "Фахівці" належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядИпломну підготовку (стажування або інтернатуру): лаборант (фармація), фармацевт, провізор-інтерн.

 • До розділу "Фахівці" належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядИпломну підготовку (стажування або інтернатуру): лаборант (фармація), фармацевт, провізор-інтерн.Магістратура

 • магістр фармації- це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації провізора-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі фармації та захистив на вченій раді вищого закладу освіти магістерську роботу.Підготовка магістрів фармації проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного провізорського фаху в інтернатурі.

 • Підготовка магістрів фармації проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного провізорського фаху в інтернатурі.

 • До магістратури приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади провізорів-інтернів у базових закладах охорони здоров'я для навчання в інтернатурі.Тривалість навчання в магістратурі - 1 рік. Для провізорів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах охорони здоров'я.

 • Тривалість навчання в магістратурі - 1 рік. Для провізорів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах охорони здоров'я.Відповідно до сучасних державних професійно-кваліфікаційних вимог чільне місце в системі післядипломної підготовки фахівців фармації посідає набуття або підтвердження певної кваліфікаційної категорії, якому передує проходження провізорами передатестаційних циклів.

 • Відповідно до сучасних державних професійно-кваліфікаційних вимог чільне місце в системі післядипломної підготовки фахівців фармації посідає набуття або підтвердження певної кваліфікаційної категорії, якому передує проходження провізорами передатестаційних циклів.Передатестаційні цикли є обов'язковою формою підвищення кваліфікації провізорів перед черговою атестацією на присудження або підтвердження кваліфікаційної категорії.

 • Передатестаційні цикли є обов'язковою формою підвищення кваліфікації провізорів перед черговою атестацією на присудження або підтвердження кваліфікаційної категорії.

 • На передатестаційні цикли приймаються провізори-спеціалісти строго за фахом, отриманим в інтернатурі або на циклах спеціалізації та які мають відповідний стаж роботи за обраною спеціальністю.Атестація провізорів

 • Проводиться з метою підвищення професійної майстерності спеціалістів; є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямованою на вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.

 • Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки провізорів та оцінки трудової діяльності, потреби в підвищенні його кваліфікації.Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в п'ять років. За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої атестації.

 • Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в п'ять років. За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої атестації.Провізори, які не працювали за спеціальністю понад п'ять років, вважаються такими, що не мають фаху за провізорською спеціальністю і не можуть бути допущені до займання певної провізорської посади без попереднього проходження атестації на визначення рівня знань і практичних навичок з підтвердженням фаху за провізорською спеціальністю.

 • Провізори, які не працювали за спеціальністю понад п'ять років, вважаються такими, що не мають фаху за провізорською спеціальністю і не можуть бути допущені до займання певної провізорської посади без попереднього проходження атестації на визначення рівня знань і практичних навичок з підтвердженням фаху за провізорською спеціальністю.Провізори, які змінювали місце роботи в останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів.

 • Провізори, які змінювали місце роботи в останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів.

 • Звіт провізора направляється висококваліфікованим спеціалістам на рецензію. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння провізору кваліфікаційної категорії на підставі рецензії звіту; та співбесіди зі спеціалістом.Кваліфікація провізорів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та вища за умови наявності стажу роботи не менше відповідно, п'яти семи та десяти років. При цьому при присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується дотримуватися послідовності: друга, перша, вища.

 • Кваліфікація провізорів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та вища за умови наявності стажу роботи не менше відповідно, п'яти семи та десяти років. При цьому при присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується дотримуватися послідовності: друга, перша, вища.3. Рух і облік трудовик ресурсів. Ротація фармацевтичних кадрів

 • У житті та роботі будь-якого виробничого колективу відбувається процес його природного оновлення. Завдання керівників полягає в тому, щоб цей процес вдумливо проаналізувати І правильно спрямувати. Для цього необхідно вивчити не тільки кількісний склад працівників, але й показники, що характеризують рух кадрів. Найбільш доцільним у цьому випадку с балансовий метод.Баланс руху кадрів відображує як якісний, гак і кількісний бік процесу, подаючи його в узагальненому вигляді. . Вихідними данини для складання балансу руху служать статистичні відомості про облік кадрів. Обліку підлягають працівники всіх категорій у масштабах галузей та окремих підприємств і організацій.

 • Баланс руху кадрів відображує як якісний, гак і кількісний бік процесу, подаючи його в узагальненому вигляді. . Вихідними данини для складання балансу руху служать статистичні відомості про облік кадрів. Обліку підлягають працівники всіх категорій у масштабах галузей та окремих підприємств і організацій.Складовою частиною загального руху трудових ресурсів є плиннiсть кадрів. У статистичній звітності до плинності кадрів зараховують:

 • Складовою частиною загального руху трудових ресурсів є плиннiсть кадрів. У статистичній звітності до плинності кадрів зараховують:

 • звiльнення за власним бажанням, шо складає понад 90% усіх переміщень у формі плинності;

 • звільнення за ініціативою адміністрації у зв'язку з прогулами, систематичними порушеннями трудової дисципліни з боку працівника.Від плинності принципово відрізняється ротація кадрів, яка також є складовою їх загального руху. Ротація (лат. ротатiо кругообертання) - це рух, обертання кадрів, як правило, всередині снтем. Головними рисами ротації є оволодіння однією людиною кількома спеціальностями, професіями, службове просування i звільнення з посади

 • Від плинності принципово відрізняється ротація кадрів, яка також є складовою їх загального руху. Ротація (лат. ротатiо кругообертання) - це рух, обертання кадрів, як правило, всередині снтем. Головними рисами ротації є оволодіння однією людиною кількома спеціальностями, професіями, службове просування i звільнення з посадиУведення постійно функціонуючої ротаційної системи або конкуренції за перебування на посаді перешкоджає встановленню стану заспокоєності та бездіяльності, перебуванню в застої, сприяє вирішенню за­гальних економічних проблем, а також розвитку галузевих систем, у тому числі й фармації.

 • Уведення постійно функціонуючої ротаційної системи або конкуренції за перебування на посаді перешкоджає встановленню стану заспокоєності та бездіяльності, перебуванню в застої, сприяє вирішенню за­гальних економічних проблем, а також розвитку галузевих систем, у тому числі й фармації.Комбінована ротація (змішана) - поєднує риси вже розглянутих видів. Прикладом може служити ротація провізора-інтерна.

 • Комбінована ротація (змішана) - поєднує риси вже розглянутих видів. Прикладом може служити ротація провізора-інтерна.

 • По відношенню до системи "Фармацевтичні кадри» розрізняють внутрішню ротацію - переміщення праців­ників на робочих місцях всередині системи або підпри­ємства, а також зовнішню ротацію, коли працівник залишає систему і переходить до іншої сфери діяльності.4. Проблеми зайнятості фармацевтичних кадрів

 • Формування і розвиток ринкових відносин пов'язані з суттєвими змінами у використанні праці, русі робочої сили, значним перевищенням її пропозиції над попитом, що зумовлює існування такої категорії, як ринок праці.

 • Найважливішою сферою регулювання ринку праці є зайнятість. Зайнятість - загальна економічна категорія, то відображує суспільну форму та устрій праці, стосунки МІЖ людьми за участю їх у суспільній праці.Виконання цих функцій здійснюється через місцеві служби зайнятості, як правило, бюро з працевлаштування, атакож через міжрегіональні та регіональні центри зайнятості.

 • Виконання цих функцій здійснюється через місцеві служби зайнятості, як правило, бюро з працевлаштування, атакож через міжрегіональні та регіональні центри зайнятості.

 • Ринкові відносини, що розвиваються в економіці України викликали необхідність створення дійової системи держаного регулювання зайнятості. V 1991 році був прийнятий закон України "Про зайнятість населення".Резюме при наймi на роботу

 • Резюме має мiстити такi пункти:

 • Ваше повне iм’я, адреса, номер телефону.

 • Короткий опис посади, на яку ви претендуєте. Вкажiть її точно, не обмежуючись словами «постiйна робота».

 • Освiта. Вказується у зворотньому хронологiчному поряду. Можна вказати курси, якi ви закiнчили, якi маєте дипломи. Ви можете також вказати тему дипломної роботи, якщо це, на вашу думку, сприятиме влаштуванню на роботу.Трудовий досвiд, Теж вказується у хронологiчному зворотньому порядку. Тут наводяться дати початку та закiнчення роботи, назви органiзацiй, посади, якi ви обiймали, коротко описати посадовi обов’язки та трудовi досягнення ( не нехтуйте описiв, вони додадуть балiв).

 • Трудовий досвiд, Теж вказується у хронологiчному зворотньому порядку. Тут наводяться дати початку та закiнчення роботи, назви органiзацiй, посади, якi ви обiймали, коротко описати посадовi обов’язки та трудовi досягнення ( не нехтуйте описiв, вони додадуть балiв).Додатковi навички. Це може бути знання комп’ютера, володiння оргтехтiкою, наявнiсть праав водiя, знання iнозеиних мов.

 • Додатковi навички. Це може бути знання комп’ютера, володiння оргтехтiкою, наявнiсть праав водiя, знання iнозеиних мов.

 • Особистi характеристики. Вказуються позитивнi риси характеру. Це може бути оргнанiзованiсть, вмiння працювати в командi, вiдповiдальнiсть.У резюме не треба описувати:

 • У резюме не треба описувати:

 • Усю трудову бiографiю; досить згадати тальки останнi 3-5 мiсць роботи за час до 10 рокiв.

 • Вашi фiзичнi данi (хiба що цього вимагає посада)

 • Причини, якi змусили залишити попередню роботу

 • Вимоги до заробiтної плати (про це краще поговорити вже на спiвбесiдi).До резюме можна додати список рекомендацiй, або вказати на можливiсть їх пред’явлення. Бажано додати i копiї трудової книжки, свiдоцств ( у тому числi про народження, про шлюб), тобто все, що могло б документально пiдтваердити вашi життєвi досягнення.

 • До резюме можна додати список рекомендацiй, або вказати на можливiсть їх пред’явлення. Бажано додати i копiї трудової книжки, свiдоцств ( у тому числi про народження, про шлюб), тобто все, що могло б документально пiдтваердити вашi життєвi досягнення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка