1. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесіДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.
ТипРозпорядження1. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

 • 1. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

 • 2. Бюджетна програма, її структура та особливості створення.

 • 3. Визначення відповідальних виконавців.

 • 4. Планування місцевого бюджету на основі програмно-цільового методу.

 • 5. Паспорт бюджетної програми.

 • 6. Складання звіту про виконання паспорту та оцінка ефективності бюджетних програм.метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

 • метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

 • п. 42 статті 2 Бюджетного кодексу УкраїниБюджетний кодекс України

 • Бюджетний кодекс України

 • Розпорядження КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”

 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 “Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

 • Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р.№ 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

 • Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами №765 від 10.09.2015 р.) “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів” • Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 “Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”

 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

 • Спільні накази Міністерства фінансів України та галузевих міністерств, якими затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідних галузях.Бюджетна програма –

 • Бюджетна програма –

 • сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій

 • п. 4 статті 2 Бюджетного кодексу Україниконкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці:

 • конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці:

 • орієнтованість на результат

 • вираження результатів у кількісних вимірах

 • чітко визначені терміни виконання завдань

 • конкретність та реалістичність • кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. • Показники виконання програм

 • Мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Програма «Підтримка та сприяння розвитку громадських організацій жінок»:

 • Програма «Підтримка та сприяння розвитку громадських організацій жінок»:

 • Мета: «Підвищення активної участі жінок у громадському житті міста»

 • Завдання: «Максимально збільшити % жінок, які приймають участь у громадському житті міста»

 • Показники виконання:

 • Показники затрат: фонд оплати праці (грн.), кількість громадських організацій (од.)

 • Показники продукту: кількість проведених заходів (од.)

 • Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (грн.)

 • Показники якості (результативності): % жінок, залучених до участі у заходах.

забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень

 • забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень

 • (відповідно до «Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів», затвердженої наказом МФУ від 26.08.2014 року № 836)Крок 1.

 • Крок 1.

документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди:

 • документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди:

 • форма 2017-1: загальний;

 • форма 2017-2: індивідуальний;

 • форма 2017-3: додатковий.

документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.

 • документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.

 • п. 40 статті 2 Бюджетного кодексу України

Протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет на наступний рік, головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають місцевому фінансовому органу на затвердження.

 • Протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет на наступний рік, головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають місцевому фінансовому органу на затвердження.

 • Протягом 45 днів (двох тижнів у разі внесення змін) від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фінансового органу в 3-ох примірниках.Головні розпорядники:

 • Головні розпорядники:

 • Складають звіти про виконання паспортів бюджетних програм один раз на рік

 • Оприлюднюють на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм та звіти у триденний строк з дня їх затвердження

 • Здійснюють публічне представлення інформації про бюджет за програмами до 15 березня року, що настає за звітним

 • Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорту подають фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм (наказ МФУ від 17.05.2011 р. №608, зі змінами № 13 від 12.02.2012 р.) • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Каталог: files -> docs
docs -> Конкурс «Учитель року 2016»
docs -> 5. Про підсумки моніторингу стану викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах району
docs -> Закони України: "Про освіту" "Про загальну середню освіту"
docs -> 100-відсоткова реєстрація повідомлень і звернень громадян та реагування на них
docs -> Науково-методична робота; Науково-методична робота
docs -> Ророка Оксана Володимирівна – директор школи, Ророка Оксана Володимирівна
docs -> Стандарти та сертифікація
docs -> «солоного огірка»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка