1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогікиДата конвертації28.06.2016
Розмір445 b.
#101611. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки.

 • Спеціальна педагогіка – це теорія та практика спеціальної (особливої) освіти) з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах та за допомогою загальнопедагогічних методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим.

 • Суб’єкт спеціальної педагогіки – особа, що має вади психофізичного розвитку, які перешкоджають їй засвоєнню освітніх програм без створення спеціальних умов для отримання освіти.

 • Об’єкт спеціальної педагогіки – спеціальна освіта осіб із особливими освітніми потребами як соціокультурний та педагогічний феномен.Предмет спеціальної педагогіки

 • теорія та практика спеціальної освіти, а саме, вивчення особливостей розвитку та освіти людини з обмеженими можливостями, особливості її становлення та соціалізації як особистості, знаходження найкращих шляхів, засобів, умов для корекції та компенсації діяльності порушених органів, функцій та систем, освіту такої людини з метою її максимальної соціальної адаптації та інтеграції у суспільство.Завдання спеціальної педагогіки:

 • -вивчення педагогічних закономірностей розвитку особистості в умовах обмежених можливостей життєдіяльності;

 • - визначити корекційні та компенсаторні можливості людини відповідно до наявного порушення психофізичного розвитку її індивідуальних особливостей;

 • - обґрунтування та розробка класифікацію осіб з особливими освітніми потребами;

 • - вивчення закономірностей спеціальної освіти, існуючих педагогічних систем освіти осіб з особливими потребами прогнозування виникнення та розвитку нових педагогічних систем;

 • - розробка наукових основ змісту спеціальної освіти, принципів, методів, організаційних умов спеціальної освіти;Завдання спеціальної педагогіки:

 • - розробка та реалізація освітніх корекційно-педагогічних, компенсаторних, реабілітаційних, попереджувальних та розвивальних програм освіти осіб з особливими потребами.

 • - вивчення та здійснення соціального та середовищного адаптування, абілітації та реабілітації, інтеграції осіб з обмеженими можливостями різних вікових груп.

 • - розробка та апробація програм профорієнтування профконсультування, професійної підготовки соціально-трудової адаптації осіб з обмеженою працездатністю.

 • - вивчає та розроблює та реалізує педагогічні засоби і механізми профілактики порушень розвитку

 • - розроблює та реалізує механізми інтеграції в освіті та соціокультурному середовищі, здійснює психолого-педагогічну підготовку батьків, що мають дітей з обмеженими можливостями.Спеціальна педагогіка та спеціальна освіта.

 • Спеціальна освіта – дошкільна, загальна та професійна освіта, для отримання якої особам з порушеннями психофізичного розвитку створюються спеціальні умови.

 • 1) олігофренопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності в середовищі розумово-відсталих людей;

 • 2) тифлопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням зору;

 • 3) сурдопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням слуху

 • 4) логопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням вимови;

 • 5) дефектологія – вивчає особливості впливу різних фізичних та психічних вад на навчально-виховний процес;Корекція і компенсація

 • Компенсація (від лат. compensatio –відшкодування, врівноваження) – у загальнобіологічному розумінні означає одну з форм пристосування організму до умов існування при випадінні або порушенні якоїсь його матеріальної структури або функції внаслідок перенесеного захворювання, травми, ушкодження.

 • Корекцією (від лат. correctio – поліпшення, виправлення) у спеціальній педагогіці в широкому плані називають сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на виправлення недоліків розвитку дитини.Реабілітація та абілітація.

 • реабілітація – це застосування цілого комплексу заходів медичного, соціального, освітнього та професійного характеру з метою підготовки чи перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціональних здібностей.

 • абілітація (від лат. habilis – бути здатним до чого-небудь) по відношенню до раннього віку мова може йти не про відновлення здатностей до чого-небудь, втраченої внаслідок травми, хвороби тощо, а про первинне їх формування.2. Підрозділи спеціальної педагогіки: Олігофренопедагогіка

 • Предмет олігофренопедагогіки: теоретичні основи, методи навчання і виховання дітей і підлітків з порушенням інтелекту

 • Завдання олігофренопедагогіки:

 • Розкриття значення виховання в корекційному розвитку розумово відсталої дитини

 • Вивчення закономірностей психічного розвитку розумово відсталих

 • Розробка змісту методів, прийомів, засобів навчання і виховання людей, що страждають порушенням інтелекту й організація їх життя в спеціальних закладахФорми розумової відсталості

 • Легка (IQ в межах 50-69)

  • Помірну (IQ в межах 35-49),
   • Важку (IQ в межах 20-34),
    • Глибоку (IQ нижче 20).


тифлопедагогіка

 • завдання:

  • створення позитивного іміджу незрячої людини в суспільстві.
  • видання та розповсюдження літератури просвітницького характеру.
  • розширення мережі вищих навчальних закладів, що надають тифлопедагогічну освіту.
  • надання тифлопедагогічних і тифлотехнічних послуг широким верствам населення.
  • робота з батьками, родичами та друзями незрячих.
  • організація процесу навчання та виховання незрячих відповідно до норм, проголошених «Конвенцією з прав людини ООН».
  • впровадження процесу навчання та виховання незрячих тифлокоректною мовою, уникаючи негативно забарвленої лексики.


 • завдання:

 • врахування психологічних особливостей незрячих під час роботи з ними.

 • ознайомлення незрячого не тільки з існуючими в Україні законодавчими нормами щодо людей із порушеннями зору та тифлотехнічними засобами, а й з найкращими зразками світової практики;

 • спрямованість навчально-виховного процесу на подолання незрячими комплексу неповноцінності з одночасною акцентуалізацією на саморозвиток та досягнення якнайповнішої самореалізації;

 • виховання самостійної позитивно спрямованої особистості, котра здатна сама, своїми вміннями і талантом вибороти гідне «місце під сонцем», обстоюючи власні права й не забуваючи про обов'язки перед родиною та суспільством.Сурдопедагогіка

 • (від лат. surdus – глухий) – розділ спеціальної педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху.

 • Предмет процеси розвитку, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху.

 • Розрізняють два види слухової недостатності: туговухість (приглухуватість) і глухоту.До основних завдань сурдопедагогіки відносяться:

 • 1.Розробка методів діагностики порушень слуху, в тому числі – раннього виявлення.

 • 2.Вивчення особливостей психічного розвитку дітей в умовах слухової депривації.

 • 3.Дослідження закономірностей компенсації вад слуху.

 • 4.Розробка теоретичних основ розвиваючої та корекційної роботи з глухими і слабочуючими дітьми.

 • 5.Удосконалення методів корекційно-розвивальної роботи з дітьми з вадами слуху, в тому числі - формування мовлення, розвитку слухового сприйняття, навчання вимові.

 • 6.Визначення задач, принципів, змісту і методів навчання та виховання дітей з вадами слуху на різних ступенях освіти.

 • 7.Організація допомоги батькам у вихованні дітей з вадами слуху.

 • 8.Сприяння повноцінній інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство.Методи сурдопедагогіки

 • 1.Спостереження.

 • 2.Бесіда, опитування, анкетування.

 • 3.Педагогічний експеримент.

 • 4.Аналіз документації.

 • 5.Вивчення педагогічного досвіду.

 • 6.Вивчення дитячих робіт.

 • 7.Вивчення літературних джерел.Туговухість –

 • таке зниження слуху, при якому виникають утруднення в сприйнятті та самостійному оволодінні мовленням, але залишається можливість оволодіння за допомогою слуху хоча б обмеженим і викривленим запасом слів.

 • За Л.В.Нейманом розрізняють три ступеня туговухості в залежності від величини втрати слуху в мовному діапазоні частот (500-4000 Гц):

 • І ступінь – втрата слуху не перевищує 50 дБ;

 • Для дитини мовленнєве спілкування залишається доступним, вона може сприймати мовлення розмовної гучності на відстані більше 1-2 м.

 • ІІ – середня втрата слуху від 50 до 70 дБ;

 • Мовленнєве спілкування утруднене, розмовне мовлення сприймається на відстані до 1 м.

 • ІІІ – втрата слуху вище 70 дБ;

 • Мовлення розмовної гучності сприймається нерозбірливо навіть у самого вуха.Глухота –

 • такий ступінь зниження слуху, при якому самостійне оволодіння мовленням виявляється неможливим.

 • Л.В.Нейман відзначає 4 групи глухих:

 • 1 група – діти, які сприймають звуки найнижчої частоти, 125-250 Гц.

 • 2 група – діти, які сприймають звуки до 500 Гц.

 • 3 група – діти, які сприймають звуки до 1000 Гц.

 • 4 група – діти, які сприймають звуки до 2000 Гц і вище.Класифікація туговухості в шкільному віціРозділи психолого-педагогічного обстеження

 • - спостереження за діяльністю дитини (грою, малюванням);

 • - обстеження розумового розвитку;

 • - перевірка стану слуху;

 • - перевірка стану мовлення;

 • - спостереження за поведінкою, виявлення особистісних особливостей.Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ринок медичних послуг ринкова економіка
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Три основні компоненти: три основні компоненти
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Закономірності навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка