1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes)Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).

   • 1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).
   • 2. Клас Сисуни (Trematoda):
   • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах;
   • Сисуни, які паразитують поза печінкою;
   • Кров’яні сисуни.
   • 3. Клас Стьожкові черви (Cestoda):
   • Стьожкові черви, які використовують людину як остаточного хазяїна;
   • Стьожкові черви, які використовують людину як проміжного хазяїна;
   • Стьожкові черви, які використовують людину як остаточного і проміжного хазяїнів.
   • 4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).
   • 5. Клас Власне круглі черви (Nematoda)
   • Круглі черви – геогельмінти
   • Круглі черви – біогельмінти


Медична гельмінтологія - це розділ медичної паразитології, який вивчає гельмінтів (паразитичних червів) людини і захворювання, спричинені ними (гельмінтози).

 • Медична гельмінтологія - це розділ медичної паразитології, який вивчає гельмінтів (паразитичних червів) людини і захворювання, спричинені ними (гельмінтози).

Двобічносиметричні.

 • Двобічносиметричні.

 • Тришарові. Тіло у вигляді листка, стрічки.

 • Мають шкірно-м’язовий мішок.

 • Безпорожнинні. Заповнені паренхімою.

 • Травна система – сліпозамкнена або відсутня.

 • Видільна система – протонефридії.

 • Дихальна й кровоносна системи відсутні.

 • Нервова система – вздовж тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.

 • Гермафродити.Група виключно паразитичних плоских червів, які характеризуються непочленованим листкоподібним тілом

   • Група виключно паразитичних плоских червів, які характеризуються непочленованим листкоподібним тілом
   • Клас налічує понад 4000 видів. Тіло без війок, зовні вкрите оболонкою з ущільненої цитоплазми епітеліальних клітин.
   • Характеризуються наявністю двох присосок: ротового та черевного.
   • Травна система сисунів добре розвинена і подібна до травної системи війчастих червів.
   • Дихання у них анаеробне, тобто відбувається без участі кисню.
   • Органи чуття розвинені слабо.


   • Сисуни — гермафродити.
   • Шистосоми – роздільностатеві.
   • Трематоди дуже плодючі (понад 20 тисяч яєць за добу).
   • Усі сисуни мають складний життєвий цикл з декількома личинковими стадіями та зміною хазяїв — остаточного і проміжного.
   • Запліднені яйця паразита разом з фекаліями остаточного хазяїна надходять у зовнішнє середовище і з дощовою або талою водою потрапляють у ставки, струмки або калюжі. Тут з яєць виходять личинки, вкриті війками (мірацидій).
   • Така личинка деякий час вільно плаває у воді, а потім проникає в тіло молюска визначеного виду, який стає проміжним хазяїном сисуна. У тілі молюска вона перетворюється на другу личинкову стадію — спороцисту, всередині якої внаслідок
   • партеногенезу розвивається велика кількість редій, а згодом церкаріїв.


   • Личинки останнього покоління з присосками і довгим хвостом (церкарії) залишають молюска, деякий час плавають у воді, потім осідають на прибережних рослинах і перетворюються в цисти.
   • Після зимівлі цисти разом з травою потрапляють у шлунок остаточного хазяїна.
   • Під дією шлункового соку оболонка цисти розчиняється, і молодий сисун проходить у кишечник, а потім в органи (печінка, легені, протоки підшлункової залози, жовчні протоки), де й паразитує.
   • До класу Сисуни належать сисун печінковий, сисун котячий, сисун ланцетоподібний, сисун китайський, сисун легеневий , шистосоми.


FASCIOLA HEPATICA

 • Клінічні прояви фасціольозу: велика кількість паразитів спричиняє закупорку жовчевих шляхів, що прозводить до холелітіазу, цирозу печінки

 • Діагностика: овоскопія фекалій (яйця овальні з кришечкою, біля 130 мкм

 • Профілактика: миття овочів, пиття чистої водиСисун котячий, або сибірський Оpistorhchis felineus – збудник опісторхозу- біогельмінт

 • Сисун котячий, або сибірський Оpistorhchis felineus – збудник опісторхозу- біогельмінт

КИТАЙСЬКИЙ СИСУН CLONORCHIS SINENSIS

Двобічносиметричні.

 • Двобічносиметричні.

 • Тришарові. Тіло у вигляді стрічки (посегментоване).

 • Мають шкірно-м’язовий мішок.

 • Безпорожнинні. Заповнені паренхімою.

 • Травна система – відсутня.

 • Видільна система – протонефридії.

 • Дихальна й кровоносна системи відсутні.

 • Нервова система – вздовж тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.

 • Гермафродити.Тіло складається з голівки сколекса, шийки та членистої стробіли стробіли, яка складається з проглотид різного ступеня зрілості

 • Тіло складається з голівки сколекса, шийки та членистої стробіли стробіли, яка складається з проглотид різного ступеня зрілості

 • Відсутня травна система

 • Органи фіксації на сколексі: присоски, гачечки, ботрії

 • Захворювання, що спричиняються цестодами називаються цестодози.Тіло складається з голівки, шийки і членистої стробіли, окремі сегменти якої називаються проглодитами.

 • Тіло складається з голівки, шийки і членистої стробіли, окремі сегменти якої називаються проглодитами.

 • На головці червів можуть бути тільки присоски (бичачий

 • ціп'як), присоски і гачки (свинячий ціп’як, ехінокок) або ж дві глибокі присосні щілини (стьожак широкий).

 • Шкірно-м’язовий мішок має товсту оболонку з мікроворсинками для збільшення всмоктувальної поверхні, кільцеві та сильно розвинуті поздовжні м’язи.

 • Характерною ознакою стьожкових червів є відсутність травної системи: паразитуючи тільки в тонкому кишечнику хазяїна, вони поглинають поживні речовини усією поверхнею тіла.У паренхімі розташовані видільна (з протонефридіїв), нервова (драбинчаста) та статева (гермафродитна) системи.

 • У паренхімі розташовані видільна (з протонефридіїв), нервова (драбинчаста) та статева (гермафродитна) системи.

 • У зв’язку з паразитичним способом життя у стьожкових червів спеціальних органів чуття немає.

 • Статева система стьожаків має складну будову. Проглодити, що розташовані безпосередньо за шийкою, називаються юними і мають тільки чоловічу статеву систему. Середину тіла складають гермафродитні членики, а кінець стробіли складається зі зрілих члеників, що містять заповнену яйцями матку. Зрілі членики відриваються від тіла черв’яка і виводяться разом із фекаліями назовні.У кишечнику людини оболонка фіни розчиняється, головка ціп’яка вивертається і прикріплюється до стінки кишечника, починається процес утворення члеників. Таким чином, розвиток відбувається зі зміною хазяїв і двома личинковими стадіями.

 • У кишечнику людини оболонка фіни розчиняється, головка ціп’яка вивертається і прикріплюється до стінки кишечника, починається процес утворення члеників. Таким чином, розвиток відбувається зі зміною хазяїв і двома личинковими стадіями.

 • Найбільш поширеними представниками класу є

 • ціп’як бичачий (або неозброєний)

 • ціп’як свинячий (або озброєний)

 • ціп’як карликовий

 • ехінокок

 • альвекок

 • стьожак широкий

4 – рачок-циклоп

 • 4 – рачок-циклоп

 • 5 – процеркоїд

 • 6 – риба

 • 7 – плероцеркоїд

Стьожкові черви,

 • Стьожкові черви,

 • які використовують людину як проміжного хазяїна:

 • А — ехінокок;

 • Б — альвеокок:

 • а — статевозрілі стадії

 • б — фіниСтьожкові черви,

 • Стьожкові черви,

 • які використовують людину як проміжного хазяїна:

 • А — ехінокок;

 • Б — альвеокок:

 • а — статевозрілі стадії

 • б — фіни

Двобічносиметричні.

 • Двобічносиметричні.

 • Тришарові.

 • Мають шкірно-м’язовий мішок.

 • Наявність первинної порожнини тіла.

 • Видовжене несегментоване тіло, яке в поперечному розрізі кругле.

 • Травна система у вигляді трубки.

 • Видільна система – 1-2 одноклітинні шкірні залози.

 • Дихальна й кровоносна системи відсутні.

 • Нервова система – навкологлоткове кільце, вздовж тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.

 • Роздільностатеві.

Багато видів червів є паразитами, які спричинюють гельмінтози

 • Багато видів червів є паразитами, які спричинюють гельмінтози

 • Гельмінти паразитують в усіх органах людини, оскільки шляхи зараження різноманітні:

 • а) з їжею і водою (аліментарний шлях);

 • б) зі слиною кровосисного переносника;

 • в) активне проникнення через покриви тіла.Упродовж еволюції гельмінти набули пристосувань до паразитичного способу життя, основними з яких є:

 • Упродовж еволюції гельмінти набули пристосувань до паразитичного способу життя, основними з яких є:

 • а) наявність органів прикріплення (присосок, гачків);

 • б) товсті оболонки тіла, непроникні для їдких рідин;

 • в) спрощення чи відсутність травної системи, нервової системи, органів чуттів;

 • г) анаеробне дихання;

 • д) гермафродитизм і підвищена плодючість;

 • е) складний цикл розвитку зі зміною середовищ існування та хазяїна;

 • є) непрямий розвиток.Гельмінти мають антигени у своїх покривах і тому призводять в організмі хазяїна до формування імунної відповіді.

 • Гельмінти мають антигени у своїх покривах і тому призводять в організмі хазяїна до формування імунної відповіді.

 • Основними заходами попередження зараження плоскими паразитичними червами є ветеринарний контроль за м’ясом на бойнях, ринках; очищення води, захист водойм від забруднення нечистотами; санітарний контроль за сміттєзвалищами в населених пунктах; недопущення використання незнезаражених фекалій як добрив; систематичні медичні огляди для виявлення та лікування хворих тварин і людей; знищення проміжних хазяїв (наприклад, молюсків); дотримання правил особистої гігієни — миття рук перед їдою, боротьба з мухами, переварення, прожарення, просолення м'яса, риби, застосування в їжу митих овочів, фруктів.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Термодинаміка біологічних систем План лекції
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Загальна характеристика життя
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Однорідним матеріалом у людини є монозиготні близнята
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Основу онтогенезу складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Медична арахноентомологія це розділ медичної паразитології, шо вивчає членистоногих, які мають медичне значення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка