1. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братстваДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.1. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства.

 • 1. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства.

 • 2. Програмні документи і суспільно – політична діяльність братства.

 • 3. Вплив кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.

 • 4. Місце Т.Г. Шевченка в українському відродженні.- ознайомитися із станом розвитку української національної ідеї в суспільно-політичному русі Наддніпрянської України пер. пол. ХІХ ст.;

 • - ознайомитися із станом розвитку української національної ідеї в суспільно-політичному русі Наддніпрянської України пер. пол. ХІХ ст.;

 • - дослідити діяльність Кирило-Мефодіївського братства як першої нелегальної української політичної організації;

 • - навчитись аналізувати програмні документи політичної організації;

 • - розкрити значення діяльності Т.Г. Шевченка і кирило-мефодіївців для розвитку українського національно-визвольного руху;

 • - удосконалити уміння робити висновки та працювати з історичними джерелами.поняття: статут; братчики;Чи можна вважати Кирило-Мефодіївське братство

 • Чи можна вважати Кирило-Мефодіївське братство

 • політичною партією?

1. Чому наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні пожвавився суспільно-політичний і національно-визвольний рух?

 • 1. Чому наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні пожвавився суспільно-політичний і національно-визвольний рух?

 • 2.Які течії суспільно-політичного руху в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст. вам відомі?

 • 3. Чому більшість етнічних українців не підтримала російських та польських революціонерів?

 • 4. Яким чином українці ХІХ ст. могли позбутись чужоземного поневолення та створити власну незалежну державу?

 • 5. Що необхідно для цього було зробити?

 • 6. Що таке політична партія?1.Чому Кирило-Мефодіївське братство було нелегальною організацією?

 • 1.Чому Кирило-Мефодіївське братство було нелегальною організацією?

 • 2.Назвіть імена найбільш активних учасників Кирило-Мефодіївського братства.

 • 3.Яким був кількісний склад організації?

 • 4.До якої соціальної групи належали братчики?

“Книга буття українського народу” описує історію українського народу на тлі світової історії від найдавніших часів до середини XIX ст.; розкриває причини і наслідки поділу України між Польщею і Росією, ліквідації Запорізької Січі і Гетьманщини та запровадження кріпацтва; закликає слов’ян до боротьби за національне відродження в економічному, соціальному і духовному житті.

 • “Книга буття українського народу” описує історію українського народу на тлі світової історії від найдавніших часів до середини XIX ст.; розкриває причини і наслідки поділу України між Польщею і Росією, ліквідації Запорізької Січі і Гетьманщини та запровадження кріпацтва; закликає слов’ян до боротьби за національне відродження в економічному, соціальному і духовному житті.

 • Автор Микола Костомаров“Статут cлов’янського братства святих Кирила і Мефодія” – складається з частин :

 • “Статут cлов’янського братства святих Кирила і Мефодія” – складається з частин :

 • “ Головні ідеї” – окреслює політичні цілі, форми і засоби досягнення кінцевої мети братства;

 • “Головні правила” – встановлює порядок вступу і членства, визначає права і обов’язки братчиків, таємні знаки належності до організації . Автор Микола Гулак

 • “Начерки Конституції Республіки” окреслює модель федеративної слов'янської республіки семи держав України з Галичиною, Кримом і Чорномор'ям, Сербією, Болгарією, Бессарабією. Польщею.

 • Автор Г. Андрузькийрозповсюдження програмних документів і прокламацій «До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»;

 • розповсюдження програмних документів і прокламацій «До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»;

 • науково-дослідницька і освітня діяльність, поширення ідей під час лекцій в навчальних закладах Києва;

 • сприяння розвитку народної освіти, збір коштів на відкриття народних шкіл;

 • створення, видання і поширення нових творів, підручників та книг, зокрема, збірки поезій «Кобзар»Тараса Шевченка, першого підручника з історії України Пантелеймона Куліша «Повість про український народ», виданого 1846 року, та інше.1. Які завдання ставили кирило-мефодіївці для розв'язання соціальних та національних проблем?

 • 1. Які завдання ставили кирило-мефодіївці для розв'язання соціальних та національних проблем?

 • 2. Про що свідчить та обставина, що у списку слов'янських племен, які повинні мати самостійність і увійти до федерації слов'ян, “північно-руси” (росіяни) стоять на другому місці, а “південно-руси” ( українці ) – на першому?

У звіті жандармського управління російському імператору Миколі І щодо розслідування справи Кирило-Мефодіївського братства містилась пропозиція зобов'язати представників державної адміністрації в Україні » …звертати увагу на тих, які особливо займаються малоросійськими старожитностями, історією й літературою, і старатися б припинити в цій галузі наук усіляке зловживання, але якомога найнепомітніше і найобережніше, без явних переслідувань і, наскільки можливо, не дратуючи уродженців Малоросії. «

 • У звіті жандармського управління російському імператору Миколі І щодо розслідування справи Кирило-Мефодіївського братства містилась пропозиція зобов'язати представників державної адміністрації в Україні » …звертати увагу на тих, які особливо займаються малоросійськими старожитностями, історією й літературою, і старатися б припинити в цій галузі наук усіляке зловживання, але якомога найнепомітніше і найобережніше, без явних переслідувань і, наскільки можливо, не дратуючи уродженців Малоросії. «

 • Чому від часів розгрому Кирило-Мефодіївського братства і до здобуття незалежності, українські історики та літератори перебували під пильним наглядом каральних органів Російської імперії?Кого з членів

 • Кого з членів

 • Кирило-Мефодіївського братства покарано найтяжче?

 • Чому?Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком – і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим.

 • Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком – і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим.

 • І.Франко … його поезія для нас має епохальне значення: вона зробила з темної етнографічної маси націю, вона розбила назавжди можливість існування українського руху як «южно-русскаго» провінціалізму.

 • Ю.Охрімович- брав активну участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

 • - брав активну участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

 • - схвалював - - - - - - - - - - -

 • - методи боротьби за національне та соціальне визволення - - - - - - - - - - - народу;

 • - відстоював - - - - - - - - - - форму державного правління майбутньої - - - - - - - - - України;

 • - сприяв формуванню національної самосвідомості та розитку української - - - - - - - - - мови;

 • - створив підґрунтя початку нового етапу українського національно-визвольного руху - - - - - - - - - - - - - - - .- брав активну участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

 • - брав активну участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

 • - схвалював революційні методи боротьби за національне та соціальне визволення українського народу;

 • - відстоював республіканську форму державного правління майбутньої незалежної України;

 • - сприяв формуванню національної самосвідомості та розвитку української літературної мови;

 • - створив підґрунтя початку нового етапу українського національно-визвольного руху - культурницького.Перша спроба політичної боротьби української інтелігенції;

 • Перша спроба політичної боротьби української інтелігенції;

 • Перша політична програма - дороговказ українському національно-визвольному руху наступних поколінь;

 • Перша українська самостійна політична організація, яка структурно не підпорядкована та не повторює ідеологічних настанов загальноросійських і польських суспільно-політичних утворень.

 • Товариство забезпечило розвиток національної ідеї - доведену нащадками козацької старшини теорію про окремішність української нації - трансформувало в заклик до політичної боротьби за звільнення українців від національного і соціального гноблення та відродження власної незалежної соборної держави в союзі з іншими слов’янськими народами.1. Україна – незалежна держава.

 • 1. Україна – незалежна держава.

 • 2. Федеративний союз слов'янських держав.

 • 3. Москва – центр слов'янського світу.

 • 4. Україна – конституційна монархія.

 • 5. Україна – республіка.

 • 6. Єдину федерацію утворюють Росія та Україна.

 • 7. Рівність всіх громадян.

 • 8. Перетворення здійснюються революційним

 • шляхом.

 • 9. Свобода віросповідання.

 • 10. Розвиток освіти.

 • 11. Зберігаються кріпосництво і самодержавство.

 • 12. Київ – центр федеративного союзу.1. Україна – незалежна держава.

 • 1. Україна – незалежна держава.

 • 2. Федеративний союз слов'янських держав.

 • 3. Москва – центр слов'янського світу.

 • 4. Україна – конституційна монархія.

 • 5. Україна – республіка.

 • 6. Єдину федерацію утворюють Росія та Україна.

 • 7. Рівність всіх громадян.

 • 8. Перетворення здійснюються революційним

 • шляхом.

 • 9. Свобода віросповідання.

 • 10. Розвиток освіти.

 • 11. Зберігаються кріпосництво і самодержавство.

 • 12. Київ – центр федеративного союзу.Чи можна вважати Кирило-Мефодіївське братство політичною партією?

 • Чи можна вважати Кирило-Мефодіївське братство політичною партією?Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка