1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)Дата конвертації19.06.2016
Розмір445 b.
ТипРобоча програма


1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни


Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

 • Чернівецький національний університет

 • імені Юрія Федьковича

 • "ЗАТВЕРДЖУЮ"

 • Перший проректор, декан

 • ________ (ініціали, прізвище)

 • „___” серпня 2008 року

 • РОБОЧА ПРОГРАМА

 • (за кредитно-модульною системою навчання)

 • з _______________________________________________________

 • (назва навчального предмета)

 • ________________________________________________________

 • для напряму підготовки (спеціальності) _____________________

 • (номер, назва спеціальності

 • ________________________________________________________

 • або спеціальностей)

 • ________________________________________________________

 • ________________________________________________________

 • ________________________________________________________

 • Факультет _______________________________________________

 • ________________________________________________________

 • Кафедра ________________________________________________

 • ________________________________________________________Зразок оформлення другої сторінки (1-3 курси)

 • Робоча програма складена на основі __________________________

 • __________________________________________________________

 • (назва типової програми, дата затвердження)

 • __________________________________________________________

 • Робоча програма складена ___________________________________

 • (прізвище, ім'я, по батькові викладача,

 • __________________________________________________________

 • який відповідає за складання)

 • Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________

 • __________________________________________________________

 • протокол № ____________

 • "______" ___________________ 2007 року

 • Завідувач кафедри ____________________ /_________________/

 • (підпис) (прізвище, ініціали)

 • Схвалено методичною радою (назва) факультету

 • "____ " серпня 2007 року

 • Голова методичної ради

 • (назва) факультету ______________________/__________/

 • (підпис) (прізвище, ініціали)1. Пояснювальна записка2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни “Соціальна педагогіка” та навчальної діяльності студента

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

  • 1. ...
 • 2 . …

 • 3. …

 • 4. …

 • 5. …

 • 6. …

 • 7. …5. Модуль контроль (контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

  • 1. ...
 • 2 . …

 • 3 . …

 • 4 . …

 • 5 . …

 • 6 . …

 • 7 . …6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою7. Література до дисципліни

 • Основна література

 • (до дисципліни)

 • Література до змістового модулю 1

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • Література до змістового модулю 2

 • ...

 • Додаткова література

 • (до кожної теми)

 • 1.

 • 2.

 • 3.2. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах КМСОНП

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролівКаталог: res -> chemistry
res -> Поліський (1968)
res -> Порівняльне конституційне право оксана Головко-Гавришева
res -> Мета уроку: ознайомити учнів зі сферою застосування комп’ютерної графіки
res -> Характер освітньої діяльності Інституту філології пну імені Василя Стефаника з підготовки фахівців у галузі журналістики у регіоні визначається пріоритетними завданнями відродження національного літературного процесу та журналістики
res -> Великий співець Орфей, син річкового бога Еагра і музи Калліопи, жив у далекій Фракії
res -> Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку І аудиту модуль 4
res -> Програма з фінансової звітності та інституційного зміцнення
res -> План презентації Про мфб гармонізація міжнародних стандартів через освіту
chemistry -> Акція хімічний факультет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка