1. Зростання роль держави в зміцненні конкурентних переваг і просуванні проектів найбільших компаній, які є провідниками національних економічних інтересівДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#9205 • 1. Зростання роль держави в зміцненні конкурентних переваг і просуванні проектів найбільших компаній, які є провідниками національних економічних інтересів

 • 2. Розширення підтримки експорту, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, - середніх і малих компаній.

 • 3. Розроблення та реалізація національної програми боротьби за залучення прямих іноземних інвестицій, які стають ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності національної економіки. • Місією торгівельних представництв є просування економічних інтересів України в глобальній економіці, у тому числі через:

 • підтримку реалізації зовнішньоекономічних проектів найбільших українських компаній;

 • допомогу у виході на зовнішні ринки великим, середнім і малим компаніям;

 • сприяння регіонам у просуванні інтересів регіональних компаній і залученні інвестицій;

 • моніторинг економічної ситуації та заходів торговельної політики країни перебування, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів;

 • сприяння укладенню та реалізації міжнародних угод. • Просування та захист українських інтересів у світовій економіці вимагають формування системи торгівельних представництв нового типу - "клієнтоорієнтованих", ефективних, мотивованих, таких, що відповідають сучасним вимогам управління.

 • Метою реформування системи торгівельних представництв є відновлення та розвиток їх здатності ефективного просування економічних інтересів України в глобальній економіці. • Розвиток функцій торгівельних представництв, що забезпечують їх орієнтованість на потреби великих, ТА, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, - середніх і малих компаній, регіонів і органів державної влади.

 • Створення, організаційного механізму реалізації функцій торгівельних представництв, що відповідає кращим світовим практикам.

 • Оптимізація географічної структури торгівельних представництв відповідно до інтересів українських компаній та регіонів.

 • Створення системи кадрового забезпечення торгівельних представництв.

 • Створення ефективної системи мотивації торгівельних представництв, прив'язаної до їхніх функцій і орієнтованої на досягнення результату.

 • Розв'язок цих завдань дозволить СПОЧАТКУ на пілотній, А ПОТІМ, - на постійній основі сформувати нову систему просування та захисту зовнішньоекономічних інтересів на основі торгівельних представництв в іноземних державах. • Має здійснюватися на основі досягнутих наступних

 • значень показників:

 • 1. Кількість угод по підтримці торгівельними представництвами проектів у країнах перебування, укладених з найбільшими та великими компаніями.

 • 2. Кількість угод по підтримці торгівельними представництвами регіональних проектів

 • 3. Кількість проектів, реалізованих відповідно до затверджених паспортів проектів • Досвід закордонних країн свідчить про три можливих типи побудови системи торгівельних представництв і, відповідно, три варіанти їх реформування:

 • A. Інтеграція в зовнішньополітичну систему (ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА, - НЕЕФЕКТИВНО).

 • Б. Створення клієнтоорієнтованих торгівельних представництв при збереженні їх державного статусу.

 • B. Перетворення торгівельних представництв у комерційні агентства просування інтересів компаній. • Основним критерієм вибору того або іншого варіанту є найбільш повне забезпечення реалізації місії торгівельних представництв. При цьому просування інтересів українських компаній в умовах твердих бюджетних обмежень повинне здійснюватися з максимальним використанням накопиченого потенціалу. • А. Створення клієнтоорієнтованих торгівельних представництв при збереженні їх державного статусу.

 • Даний варіант припускає формування системи торгівельних представництв, націлених на активне та результативне просування економічних інтересів України та українськиї компаній за кордоном. Це означає, що торгівельні представництва наділені необхідними функціями, сформована орієнтована на результат система мотивації. • Переваги даного варіанта полягають у тому, що він дозволяє в максимально використовувати державний статус і функції торгпредставництв для просування інтересів українських компаній, зберегти повноваження для організації взаємодії з органами державної влади в Україні та у країні перебування і, разом з тим, впровадити проектний підхід у роботі з компаніями. • Б. Перетворення торгівельних представництв у комерційні агентства просування інтересів українських компаній.

 • Варіант Б припускає реалізацію комерційної моделі торгівельних представництв у форматі агентства і його філій - торгових домів, орієнтованих на обслуговування та просування інтересів приватних компаній. Це означає діяльність, орієнтовану на одержання прибутку, надання послуг на платній основі по просуванню продукції компаній і підтримці інвестиційних проектів.  • При цьому варіанті торгівельні представництва одержують додаткові можливості для створення моделі роботи та функціонала, надання платних послуг, організації вираженої системи фінансової мотивації керівників і співробітників торгівельного представництва..
  • Недоліком варіанта Б є те, що при трансформації торгівельних представництв у комерційне агентство відбудеться втрата їх офіційного статусу, скорочення лобістських можливостей як у країні перебування, так і при контактах з органами державної влади в Росії, буде загублений ряд традиційних державних функцій, можливе скорочення керованості.


 • 1. Підтримка реалізації зовнішньоекономічних проектів найуспішніших українських компаній

 • Основними функціями торгівельних представництв повинні стати реалізація проектів, сприяння організації поставок продукції, підтримка інвестицій, вирішення проблем з доступом на ринки, організація контактів і переговорів в інтересах найбільших українських компаній.

 • Необхідно:

 • сформувати та закріпити формати проведення такої роботи;

 • увести відповідальність торгівельних представництв за досягнення результатів проектів;

 • закріпити зобов'язання сторін при організації відповідної діяльності. • 2. Допомога у виході на зовнішні ринки великим, І, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, - середнім і малим компаніям

 • Дана функція спрямована на просування інтересів українського бізнесу та включає:

 • допомогу у виході на зовнішні ринки великим, середнім і малим компаніям;

 • встановлення контактів, організацію орієнтованих на результат бізнес- місій, роботу з бізнес- асоціаціями

 • торгівля продуктом ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Взаємодія торговельних представництв із компаніями повинна бути заснована на єдиних, відкритих принципах і зрозумілих зобов'язаннях сторін, затверджених регламентах взаємодії та надання послуг.. • 3. Сприяння українським регіонам у просуванні регіональних компаній і залученні інвестицій

 • Дана функція торгівельних представництв містить у собі:

 • просування інтересів регіонального бізнесу, малих і середніх компаній, проекти яких підготовлені та підтримуються регіонами;

 • організацію презентацій торгово-економічного потенціалу російських регіонів;

 • проведення бізнес- місій, пошук потенційних партнерів, сприяння в пошуку інвесторів;

 • формування позитивного іміджу українських регіонів;

 • просування інформації та позитивної практики ведення бізнесу в Україні. • 4. Моніторинг економічної ситуації в країні перебування, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

 • Модернізована функція торгівельних представництв по збору, підготовці й поширенню інформації та аналітичних матеріалів. Інформаційно-аналітична діяльність торгівельних представництв повинна сконцентруватися на інтересах компаній, забезпечити з урахуванням цього моніторинг макроекономічної ситуації, заходів економічної політики та основних подій у країні перебування. • 5. Моніторинг заходів торгівельної політики країни перебування

 • Ключовою функцією діяльності торгівельних представництв є моніторинг на постійній основі зовнішньої й внутрішньої торговельної політики, яку проводить держава перебування з метою виявлення заходів торгівельної політики, які можуть бути розцінені як бар'єри в торгівельних відносинах з Україною. • 6. Сприяння укладанню та реалізації міжнародних угод

 • Дана функція припускає сприяння органам державної влади за наступними напрямами:

 • підготовка необхідної інформації;

 • організація контактів і заходів у рамках укладання та реалізації міжнародних угод в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

 • підтримка роботи міжурядових комісій;

 • взаємодія з міжнародними організаціями.

 • Реалізація даної функції дозволить використовувати інструменти двостороннього та багатобічного співробітництва для просування інтересів українських і регіонів у країнах перебування. • Успішна реалізація місії та функцій торгівельних представництв вимагає визначення інституційної організаційно-функціональної моделі діяльності торгівельних представництв і закріплення на її основі організаційного механізму, що включає: • регламенти взаємодії торгівельних представництв із контрагентами (компаніями, регіонами й ін.);

 • переліки типових послуг, що надаються торгівельними представництвами, по категоріях контрагентів;

 • порядок планування та контролю діяльності торгівельних представництв на основі планів дій;

 • систему показників оцінки діяльності торговельних представництв і їх співробітників, включаючи порядок розрахунків показників у прив'язці до функцій торговельних представництв. • Мають бути реалізовані заходи щодо зміцнення кадрового потенціалу та компетенції співробітників торгівельних представництв, проведена атестація керівників і співробітників торгпредставництв, заснована на оцінці їх професійних знань.

 • Має бути реалізована підготовка кадрів у системі вищої освіти для наступної роботи в торгпредставництвах, включаючи реалізацію програм цільової підготовки, програм підготовки на основі договорів із провідними вузами. • Система мотивації співробітників торгівельних представництв має містити в собі оцінку їх діяльності за наступними напрямами:

 • формування системи ключових показників ефективності, що відбивають ступінь реалізації функцій торгівельних представництв;

 • визначення механізмів оцінки результатів діяльності торгівельних представництв компаніями та регіонами шляхом проведення опитувань;

 • введення персональної відповідальності торгівельних представників і співробітників торгпредставництв за виконання основних заходів планів дій і затверджених паспортів проектів.

 • преміювання співробітників торгівельних представництв за підсумками року;

 • інструменти морального заохочення (публічне підведення підсумків, виділення кращих і гірших торгівельних представництв і їх співробітників, представлення до відомчих і державних нагород);

 • ухвалення рішення про продовження контракту для роботи в торгівельному представництві, можливі підвищеннях або зниження у посадах.Дякую за увагу,

 • Дякую за увагу,

 • щиро Ваш

 • Ігор МанцуровКаталог: public -> File -> 2012 table
2012 table -> Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах криз: Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах криз
2012 table -> Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки
2012 table -> Має розглядатися в контексті світових тенденцій охорони природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
2012 table -> Землетрус, цунамі, ядерна аварія. Землетрус, цунамі, ядерна аварія
2012 table -> Рамка для аналізу зв язків між економікою, природним середовищем та якістю життя
2012 table -> Статистика енергетики
2012 table -> Адаптовані для України, враховуючи особливості нашої країни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка