2 номіналістична теорія грошейДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#47922.1. НОМІНАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

 • 2.1. НОМІНАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙв запереченні товарної природи грошей і визначенні їх як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

 • в запереченні товарної природи грошей і визначенні їх як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

 • гроші виникають як продукт погодженості між людьми з метою полегшення обміну або як наслідок законодавчих актів уряду;

 • вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише найменуванням. Теорія заперечує функцію грошей як міри вартості і оголошує гроші ідеальним масштабом цін.Остаточно номіналістична теорія грошей сформувалася у XVII-XVIII ст., коли грошовий обіг був переповнений неповноцінними монетами. Об'єктивною основою виникнення номіналізму був перехід від злиткового обігу до монетного, коли гроші почали прийматися не за вагою, а за найменуванням. Відхилення номінальної вартості грошей від їх внутрішньої вартості давало підстави зробити висновок про те, що гроші - лише умовні знаки, які випускаються в обіг державою.

 • Остаточно номіналістична теорія грошей сформувалася у XVII-XVIII ст., коли грошовий обіг був переповнений неповноцінними монетами. Об'єктивною основою виникнення номіналізму був перехід від злиткового обігу до монетного, коли гроші почали прийматися не за вагою, а за найменуванням. Відхилення номінальної вартості грошей від їх внутрішньої вартості давало підстави зробити висновок про те, що гроші - лише умовні знаки, які випускаються в обіг державою.Дж. Стюарт виступив з концепцією "ідеальної грошової одиниці", тобто гроші виконують тільки функцію масштабу цін.

 • Дж. Стюарт виступив з концепцією "ідеальної грошової одиниці", тобто гроші виконують тільки функцію масштабу цін.

 • Дж. Берклі розглядав гроші як відношення абстрактної вартості, позбавлене матеріального змісту.

 • Інші номіналісти - Дж. Беллерс, Н. Барбон (Великобританія) - стверджували, що гроші - це умовні знаки, які не мають нічого спільного з товарами (вартісна теорія грошей повністю ігнорується, грошова одиниця - це технічний інструмент обміну).гроші виникали стихійно у процесі розвитку товарного виробництва і обміну;

 • гроші виникали стихійно у процесі розвитку товарного виробництва і обміну;

 • тільки після того, як золото (срібло) стало загальним еквівалентом і мірою вартості, виникає можливість формування масштабу цін;

 • гроші тільки тому можуть вимірювати і виражати величину вартості товару, що вони безпосередньо володіють внутрішньою вартістю;

 • функції державної влади щодо грошей - формальні.До валютної кризи 60-х років номіналістична теорія грошей була спрямована на "розвінчання" золота в сфері внутрішнього обігу, на спроби довести доцільність заміни його паперовими грошима. Підтвердженням цьому були номіналістичні проекти створення паперових сурогатів для міжнародних розрахунків як засобу подолання дефіциту платіжних балансів.

 • До валютної кризи 60-х років номіналістична теорія грошей була спрямована на "розвінчання" золота в сфері внутрішнього обігу, на спроби довести доцільність заміни його паперовими грошима. Підтвердженням цьому були номіналістичні проекти створення паперових сурогатів для міжнародних розрахунків як засобу подолання дефіциту платіжних балансів.

 • Сьогодні прихильники теорії, сучасні економісти Заходу мають точку зору, що гроші - умовні знаки, які не мають внутрішньої вартості і використовуються для погашення заборгованості:

 • Μ. Фрідмен, гроші - це "експериментальна теоретична конструкція"

 • П. Самуельсон вважає гроші "соціальною умовністю".2.2. МЕТАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

 • 2.2. МЕТАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙМеталістична теорія грошей ототожнює грошовий обіг з товарним обміном і стверджує, що золото і срібло вже за своєю природою є грошима. Але теорія не враховує суспільної природи грошей (ототожнюючи їх із золотом і сріблом), вважає гроші простим засобом обміну, а резервній функції металевих грошей надає фундаментального значення.

 • Металістична теорія грошей ототожнює грошовий обіг з товарним обміном і стверджує, що золото і срібло вже за своєю природою є грошима. Але теорія не враховує суспільної природи грошей (ототожнюючи їх із золотом і сріблом), вважає гроші простим засобом обміну, а резервній функції металевих грошей надає фундаментального значення.зачатки металістичної теорії з'явилися ще в античні часи, коли другий великий поділ праці (виділення ремесла із землеробства) зумовив появу металів в ролі загальних еквівалентів: заліза та олова, свинцю та міді, срібла та золота;

 • зачатки металістичної теорії з'явилися ще в античні часи, коли другий великий поділ праці (виділення ремесла із землеробства) зумовив появу металів в ролі загальних еквівалентів: заліза та олова, свинцю та міді, срібла та золота;

 • подальший розвиток металістична теорія одержала в епоху первісного нагромадження капіталу, коли вона відіграла певну прогресивну роль у боротьбі проти псування монети;

 • у закінченому вигляді теорія була сформульована меркантилістами, які пов'язували теорію з вченням про гроші як про багатство нації.Ранні меркантилісти ототожнювали багатство із золотом і сріблом і зводили функції грошей до засобу нагромадження.

 • Ранні меркантилісти ототожнювали багатство із золотом і сріблом і зводили функції грошей до засобу нагромадження.

 • Представники пізнього меркантилізму під багатством розуміли надлишок продуктів, який повинен на зовнішньому ринку перетворитися в гроші. Вони бачили в грошах не тільки засіб нагромадження, а й засіб обігу та платежу.

 • Меркантилісти ототожнювали багатство з грошима, ігнорували проблему вартості товару і підміняли її міновою вартістю. їх думка - товар має вартість, бо він купується за гроші. Меркантилісти розуміли, що гроші - це товар, але вони не змогли пояснити, як і чому товар стає грошима, в чому суть вартості самих грошей.

 • Уявлення меркантилістів про роль грошей полягають у тому, що держава тим багатша, чим більше різниця між вартістю вивезених та ввезених товарів.в Англії -У. Стаффорд, Т. Мен, Д. Норе;

 • в Англії -У. Стаффорд, Т. Мен, Д. Норе;

 • в Італії — Φ. Гамані;

 • у Франції -А. Монкретьєн.визнання золота і срібла грошима за їх природою;

 • визнання золота і срібла грошима за їх природою;

 • ототожнення грошей з товарами;

 • нерозуміння суті грошей як товару особливого роду, який виконує специфічну суспільну функцію загального еквівалента;

 • ігнорування того, що гроші - це історична категорія.У кінці XIX ст. виникла золотодевізна система грошового обігу, яка передбачала не безпосередній розмін кредитних грошей на золото, а розмін їх на валюти (девізи) провідних імперіалістичних держав.

 • У кінці XIX ст. виникла золотодевізна система грошового обігу, яка передбачала не безпосередній розмін кредитних грошей на золото, а розмін їх на валюти (девізи) провідних імперіалістичних держав.

 • Підрив металістичної системи обігу був прискорений у другій половині XIX ст. розвитком капіталістичного кредиту і кредитних грошей. Усунення монополії благородних металів сприяло створенню паперового-грошового і кредитного обігу.В сучасних умовах металістична теорія грошей виявилася неприйнятною. Це пояснюється наступним:

 • В сучасних умовах металістична теорія грошей виявилася неприйнятною. Це пояснюється наступним:

 • повернення до металістичної валюти поставило б грошові системи у залежність від виробництва золота, а це, в свою чергу, послабило б втручання держави в грошово-кредитну і валютну сфери;

 • впровадження золотого грошового обігу збільшило б витрати обігу і призвело до зменшення середньої норми прибутку2.3. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • 2.3. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇШкола класичної політичної економії знайшла свій розвиток і послідовне вираження, як вчення про гроші, у працях А. Сміта. Він намагався зробити крок від найпростішого формулювання трудової теорії вартості до розкриття реальної системи товарно-грошового обміну, ціноутворення, функціонування розвинутої капіталістичної банківської системи в умовах вільної конкуренції. Так, він визнав і розмежував поняття споживчої та мінової вартості, а також рівнозначність усіх видів продуктивної праці з точки зору створення вартості; розумів, що основою мінової вартості є субстанція вартості, тобто праця різної виробничої діяльності людини.

 • Школа класичної політичної економії знайшла свій розвиток і послідовне вираження, як вчення про гроші, у працях А. Сміта. Він намагався зробити крок від найпростішого формулювання трудової теорії вартості до розкриття реальної системи товарно-грошового обміну, ціноутворення, функціонування розвинутої капіталістичної банківської системи в умовах вільної конкуренції. Так, він визнав і розмежував поняття споживчої та мінової вартості, а також рівнозначність усіх видів продуктивної праці з точки зору створення вартості; розумів, що основою мінової вартості є субстанція вартості, тобто праця різної виробничої діяльності людини.Другий представник цієї школи - Д. Рікардо, фактично підійшов до розуміння цих категорій. Однак вартість, мінова вартість і гроші у нього логічно не пов'язані одне з одним. Причина цього - у відсутності розуміння специфічності характеру праці, представленої у міновій вартості і товарі-еквіваленті, у зв'язку цієї праці з грошима, і в тому, що ця праця обов'язково повинна одержати своє вираження у вигляді грошей як самостійного економічного явища.

 • Другий представник цієї школи - Д. Рікардо, фактично підійшов до розуміння цих категорій. Однак вартість, мінова вартість і гроші у нього логічно не пов'язані одне з одним. Причина цього - у відсутності розуміння специфічності характеру праці, представленої у міновій вартості і товарі-еквіваленті, у зв'язку цієї праці з грошима, і в тому, що ця праця обов'язково повинна одержати своє вираження у вигляді грошей як самостійного економічного явища.У середині XIX ст. переважав погляд на гроші як на технічний інструмент, який економить працю і час, але не вносить істотних змін функціонування господарства. Гроші уявлялися ускладнюючою обставиною, яку можна відкинути без шкоди для аналізу. "колесо обертання" (А. Сміт), "змазка" товарного оберту (Дж. Міль, А. Маршал), з "вуаллю", яка обгортає економічні відносини, але самостійно на них не впливає (Ж. Сей) і т.д.

 • У середині XIX ст. переважав погляд на гроші як на технічний інструмент, який економить працю і час, але не вносить істотних змін функціонування господарства. Гроші уявлялися ускладнюючою обставиною, яку можна відкинути без шкоди для аналізу. "колесо обертання" (А. Сміт), "змазка" товарного оберту (Дж. Міль, А. Маршал), з "вуаллю", яка обгортає економічні відносини, але самостійно на них не впливає (Ж. Сей) і т.д.Д. Рікардо запропонував створити грошову систему, яка максимально відповідала б потребам розвитку капіталістичного господарства. Основні ідеї системи такі:

 • Д. Рікардо запропонував створити грошову систему, яка максимально відповідала б потребам розвитку капіталістичного господарства. Основні ідеї системи такі:

 • стійкий грошовий оборот — найважливіша умова зростання економіки;

 • така стійкість можлива лише за грошової системи, заснованої на золоті;

 • золото в обороті може бути значною мірою або повністю замінено паперовими грошима, розмінними за твердим паритетом на золото.2.4. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

 • 2.4. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

Період зародження теорії відносять до XVI ст. В Європі швидко зростали товарні ціни і виникла необхідність пояснення цього явища. Поширений в XVIII-XIX ст. варіант цієї теорії проголошував, що, при незмінності всіх інших умов рівень товарних цін у середньому змінюється пропорційно зміні кількості грошей в обігу.

 • Період зародження теорії відносять до XVI ст. В Європі швидко зростали товарні ціни і виникла необхідність пояснення цього явища. Поширений в XVIII-XIX ст. варіант цієї теорії проголошував, що, при незмінності всіх інших умов рівень товарних цін у середньому змінюється пропорційно зміні кількості грошей в обігу.постулат причинності (ціни залежать від кількості грошей);

 • постулат причинності (ціни залежать від кількості грошей);

 • постулат пропорційності (ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей).MV=PQ

 • MV=PQ

 • де Μ - сума наявних грошей в обігу протягом певного періоду;

 • V - швидкість обігу грошей;

 • Ρ — ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період;

 • Q - кількість товарів.сума цін всіх товарів, що беруть участь в операціях

 • сума цін всіх товарів, що беруть участь в операціях

 • прямо пропорційно кількості грошей в обігу;

 • прямо пропорційно швидкості обігу грошей;

 • обернено пропорційно обсягу торгівлі, здійсненому з допомогою цих грошей."Кон'юнктурний"варіант М.І. Туган-Барановського.

 • "Кон'юнктурний"варіант М.І. Туган-Барановського.

 • Сутність кон'юнктурної теорії грошей Туган-Барановського полягає в тому, що загальний рівень цін, а отже, і вартість грошей, він пов'язує не з кількістю грошей, а з загальними умовами товарно-грошового ринку або загальною кон'юнктурою товарного ринку.

 • У фазі економічного піднесення загальний рівень цін зростає і вартість грошей знижується.

 • А у фазі економічного спаду ціни знижуються і вартість грошей зростає.

 • Ці коливання цін і вартості грошей в економічному циклі здійснюються, на думку Туган-Барановського, незалежно від кількості грошей, тобто під впливом негрошових чинників.Товарні ціни визначаються не кількістю грошей самих по собі, а співвідношенням між попитом на гроші і кількістю їх в обороті

 • Товарні ціни визначаються не кількістю грошей самих по собі, а співвідношенням між попитом на гроші і кількістю їх в обороті

 • де М- кількість грошей;

 • К- кон'юнктура ринку;

 • Т-ціни;

 • В- виробництво.Виникла у Західній Європі. Вона відрізняється від трансакційного варіанта І. Фішера. Називається теорією касових залишків або "кембриджська версія". її активними пропагандистами були професори Кембриджського університету А. Маршал, Д. Робертсон, Дж. М. Кейнс. Вони намагалися пояснити про визначальний вплив зміни грошової маси на рівень цін.

 • Виникла у Західній Європі. Вона відрізняється від трансакційного варіанта І. Фішера. Називається теорією касових залишків або "кембриджська версія". її активними пропагандистами були професори Кембриджського університету А. Маршал, Д. Робертсон, Дж. М. Кейнс. Вони намагалися пояснити про визначальний вплив зміни грошової маси на рівень цін.

 • Намагалися відповісти на питання:

 • чому люди зберігають гроші;

 • від яких факторів залежить попит господарюючих суб'єктів на касові залишки.Формула А. Пігу "кембриджського рівняння":

 • Формула А. Пігу "кембриджського рівняння":

 • M = KRP,

 • де Μ - кількість грошових одиниць;

 • R - загальна величина виробництва у фізичному виразі за одиницю часу;

 • Ρ - ціна виробленої продукції;

 • К - частина RP, яку люди мають бажання зберігати у вигляді грошей.Дж. Кейнс перебудував теорію грошей шляхом введення в неї норми процента. Гроші стали важливим фактором формування інвестиційного попиту. Зв'язок же грошей і цін відійшов на другий план.

 • Дж. Кейнс перебудував теорію грошей шляхом введення в неї норми процента. Гроші стали важливим фактором формування інвестиційного попиту. Зв'язок же грошей і цін відійшов на другий план.

 • сукупний попит на гроші (МD) складається з двох частин: трансакційного (МDt), що є функцією доходу, і спекулятивного (МDa), що є функцією процента:

 • ΜD = МDt + МDa= MD(Y) + MD(r),

 • де Υ - сукупний доход;

 • r - норма процента.Монетаризм - школа економічної думки, котра акцентує увагу на змінах у кількості грошей, що знаходяться в обігу, як визначальній функції цін, доходів і зайнятості

 • Монетаризм - школа економічної думки, котра акцентує увагу на змінах у кількості грошей, що знаходяться в обігу, як визначальній функції цін, доходів і зайнятості

 • Монетаристи вважали, що головне джерело "нестабільності" міститься у грошовій сфері, що саме тут потрібно шукати нові причини криз та інших порушень процесу відтворення. Лозунг сучасних прихильників кількісної теорії "гроші мають значення" - насправді інтерпретується ними як "тільки гроші мають значення". Такий підхід відрізняється від кейнсіанських поглядів, де на першому місці перебувають інвестиції і головна; приділяється бюджетній політиці держави.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> gik -> fin
discip -> Цінова політика
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> 1 гроші: необхідність
fin -> 7. 1 механізм зміни маси грошей в обороті. Фактори та структура грошово-кредитного мультиплікатора
fin -> 3 грошовий обіг та грошовий оборот. Визначення, значення, структура
fin -> 6. 1 класифікація грошових реформ
fin -> 4 особливості функціонування грошового ринку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка