2 Основные критерии для успешной жилищной реформыДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.2 Основные критерии для успешной жилищной реформы

 • 2 Основные критерии для успешной жилищной реформы

 • Основной задачей на тот момент (такая же задача на данный момент стоит перед общественностью в странах Восточной Европы) было привлечение инвесторов, как для нового строительства, так и для модернизации старого жилого фонда… При этом финансирование происходило в частном порядке с привлечением кредитных средств. Государство предоставляло субсидии. Вместе с тем динамика цен должна была быть прогнозируемой и управляемой, чтобы иметь разумное соотношение с доходами и платежеспособностью населения. И, наконец, должны были быть соблюдены современные высококачественные стандарты, в частности, по энергосбережению и сохранению окружающей среды.Перед новими членами Європейського енергетичного співтовариства - Україною (з 2011 р.) і Молдовою (з 2010 р.), стоять завдання реформування нормативної бази в області енергоефективності та прийняття Національного плану дій щодо енергоефективності в житловому та громадському фонду на найближчі 5 років

 • Перед новими членами Європейського енергетичного співтовариства - Україною (з 2011 р.) і Молдовою (з 2010 р.), стоять завдання реформування нормативної бази в області енергоефективності та прийняття Національного плану дій щодо енергоефективності в житловому та громадському фонду на найближчі 5 років

 • Національний план повинен містити оцінку енергоспоживання, потенціал економії енергії і подальше визначення досягнутого рівня енергоефективності цивільних будинків4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

 • 4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

 • 9) розробити Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

 • 12) забезпечити виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 • 21.03.2013 УНИАН в РФ

 • Интервью премьер-министр России Д. Медведева:

 • «Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС

«Нам потрібна нова енергетична стратегія, реалізація якої дозволить вдвічі скоротити енерговитратність економіки до 2020 року», - сказав М.Азаров 13.12.2012

 • «Нам потрібна нова енергетична стратегія, реалізація якої дозволить вдвічі скоротити енерговитратність економіки до 2020 року», - сказав М.Азаров 13.12.2012

 • Довідка УНІАН. 12 червня 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року, згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год. порівняно з 2011 роком.

 • 25 червня Міненерговугіля прийняло за основу проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 р.

 • Ця стратегія розроблялася спільно з Фондом «Ефективне управління», заснованим бізнесменом Рінатом Ахметовим.Державна цільова економічна програма енергоефективності

 • Державна цільова економічна програма енергоефективностіДержавна цільова економічна програма енергоефективності

 • Державна цільова економічна програма енергоефективностіДержавна цільова економічна програма енергоефективності

 • Державна цільова економічна програма енергоефективності

Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043

 • Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043

 • Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043

 • Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043Стаття 2. Особливості регулювання відносин у сфері енергетичної ефективності будівель

 • Стаття 2. Особливості регулювання відносин у сфері енергетичної ефективності будівель

 • 3. Дія цього Закону не поширюється на:

 • 1) будівлі, в яких розташовані виробничі структурні підрозділи підприємств, установ та організацій;

 • 2) об’єкти, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта відповідно до Закону;

 • 3) будівлі, що використовуються як місця відправлення культу релігійними організаціями;

 • 4) індивідуальні та кооперативні гаражі;

 • 5) пам’ятки архітектурної та культурної спадщини.Стаття 14. Заходи із забезпечення енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях (енергоефективні заходи)

 • Стаття 14. Заходи із забезпечення енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях (енергоефективні заходи)

 • 1. Підвищення рівня енергозбереження та енергетичної ефективності будівель забезпечується шляхом:

 • 1) термомодернізації будівлі;

 • 2) встановлення засобів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;

 • 3) підвищення енергетичної ефективності систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування та освітлення;

 • 4) використання місцевих відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії;

 • 5) здійснення інших енергоефективних та енергозберігаючих заходів.Стаття 15. Джерела фінансування енергоефективних заходів

 • Стаття 15. Джерела фінансування енергоефективних заходів

 •  1. Фінансування енергоефективних заходів здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, на засадах державно-приватного партнерства та інших не заборонених законом джерел.Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 • Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 •  1. Державна підтримка енергоефективних заходів може здійснюватися шляхом:

 • 1) здешевлення кредитів на здійснення енергоефективних заходів;

 • 2) кредитування;

 • 3) фінансування в межах цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель;

 • 4) надання гарантій державного та місцевих бюджетів;

 • 5) надання пільг з оподаткування на реалізацію проектів термомодернізації будівель.Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 • Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 • 2. Державна підтримка здійснення енергоефективних заходів надається відповідно до законодавства та виключно за умови:

 • 1) наявності паспорта енергетичної ефективності будівлі;

 • 2) досягнення в будівлях не менш як 10-відсоткової економії паливно-енергетичних ресурсів у результаті здійснення енергоефективних заходів за умови підтвердження забезпечення встановленого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів.Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 • Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів

 • 3. Фінансування цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, крім об’єктів державної власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету виключно за умови співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших не заборонених законом джерел.Проектування теплоізоляційної оболонки будинків

 • Проектування теплоізоляційної оболонки будинків

 • треба здійснювати з застосуванням теплоізоляційних матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше 25-ти років

 • для змінних ущільнювачів - з терміном ефективної експлуатації не менше 15-ти років із забезпеченням ремонтопридатності елементів теплоізоляційної оболонки

 • у конструкціях СФТО повинні застосовуватися теплоізоляційні матеріали з терміном ефективної експлуатації не менше розрахункового терміну експлуатації системиПроектування теплоізоляційної оболонки будинків

 • Проектування теплоізоляційної оболонки будинків

 • У проектній і експлуатаційній документації слід наводити дані про ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються, а також передбачати перевірку теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій після терміну експлуатації, що дорівнює ефективному (розрахунковому) терміну служби, з подальшим розробленням конструктивних заходів із забезпечення необхідних теплоізоляційних властивостей оболонки будинку.ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії».

 • ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії».

 • ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції»

 • ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів»ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах»

 • ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах»

 • ДСТУ Б В.2.2—21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків»

 • ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій»

 • ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»

 • ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови»1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення економії енергії та теплової ізоляції будівель, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд”.

 • 1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення економії енергії та теплової ізоляції будівель, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд”.

 • 3.3 Рівні технічних характеристик можуть … використовуватися … для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах»

 • ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах»

 • ДСТУ Б В.2.2—21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків»

 • ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій»

 • ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»

 • ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови»

Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту:

 • Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту:

 • «При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8».Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту:

 • Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту:

 • «При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8».ЛОНДОН, 3 апреля. Энергетическая группа ВР выставила на продажу подразделение в США по производству электроэнергии с помощью ветра за $1,5 млрд.

 • ЛОНДОН, 3 апреля. Энергетическая группа ВР выставила на продажу подразделение в США по производству электроэнергии с помощью ветра за $1,5 млрд.

 • По данным британской газеты The Financial Times, тем самым ВР продолжила выходить из проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Одновременно группа усиливает внимание на нефти и природном газе, сообщает ИТАР-ТАСС.

 • Ветроэнергетика является наиболее крупным активом ВР в ее портфеле "зеленой энергетики". Группа владеет в настоящее время ветропарками в 6 штатах США. Их общая стоимость оценивается в $1,5 млрд. Сейчас ВР выставила ветропарки на продажу.Германский электротехнический концерн решил отказаться от производства солнечных батарей и участия в «солнечном» бизнесе. Главный мотив ухода с рынка – неоправдавшиеся ожидания.

 • Германский электротехнический концерн решил отказаться от производства солнечных батарей и участия в «солнечном» бизнесе. Главный мотив ухода с рынка – неоправдавшиеся ожидания.

 • Солнечную энергетику компания выделила в отдельное направление своего бизнеса лишь в прошлом году. Однако ожидания, касавшиеся развития подразделения, не оправдались. Решение покинуть рынок солнечной энергетики в Siemens объясняют давлением цен и одним из мероприятий по оптимизации расходов.На днях от представителей немецкого концерна последовало заявление о прекращении выпуска солнечных панелей и выходе из солнечного бизнеса. В компании сочли это направление экономически невыгодным.

 • На днях от представителей немецкого концерна последовало заявление о прекращении выпуска солнечных панелей и выходе из солнечного бизнеса. В компании сочли это направление экономически невыгодным.

 • Bosch прекратит выпуск плат, солнечных элементов, слитков, кристаллических и тонкопленочных солнечных модулей к концу 2014 года. Акции дочерней компании Aleo Solar уже выставлены на продажу по сниженной стоимости. Также немецкий производитель заявил, что собирается продать свой завод во Франции.В 2005 году в Чехии приняли закон о поддержке ВИЭ, что было связано с обязательствами страны при вступлении в Евросоюз. На 20 лет для солнечной энергии устанавливалась высокая закупочная цена с обязательством снижать ее не более чем на 5% в год.

 • В 2005 году в Чехии приняли закон о поддержке ВИЭ, что было связано с обязательствами страны при вступлении в Евросоюз. На 20 лет для солнечной энергии устанавливалась высокая закупочная цена с обязательством снижать ее не более чем на 5% в год.

 • И тут оказалось, что для компенсации “инвестиционной привлекательности” солнечной энергетики тарифы для населения и предприятий надо ежегодно поднимать на 10—12%. Неудивительно, что подобные перспективы вызвали волну протестов. Страна уже дотировала отрасль на €500 млн ежегодно, и ожидался рост этой суммы практически втрое.Председатель общественной организации «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин в интервью немецкому изданию сказал, что к перечню приведенных проблем добавил бы монополизацию рынка «зеленой» энергетики олигархическими структурами. Среди них он назвал собственника крупнейших солнечных электростанций в Крыму и Причерноморье, компанию Activ Solar со штаб-квартирой в Австрии. Компания считается подконтрольной нынешнему секретарю Совнацбеза Андрею Клюеву. А также контролирующую самые большие ветропарки в Запорожской и Донецкой областях — компанию ДТЭК Wind Power, собственником которой считается самый богатый человек на Украине, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов.

 • Председатель общественной организации «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин в интервью немецкому изданию сказал, что к перечню приведенных проблем добавил бы монополизацию рынка «зеленой» энергетики олигархическими структурами. Среди них он назвал собственника крупнейших солнечных электростанций в Крыму и Причерноморье, компанию Activ Solar со штаб-квартирой в Австрии. Компания считается подконтрольной нынешнему секретарю Совнацбеза Андрею Клюеву. А также контролирующую самые большие ветропарки в Запорожской и Донецкой областях — компанию ДТЭК Wind Power, собственником которой считается самый богатый человек на Украине, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка