2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предметаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#2878Людина навчилася пересуватися зі швидкістю від 100 до 14 000 миль за годину. Для встановлення першого рекорду (руху зі швидкістю 100 миль за годину) роду людському знадобилися мільйони років, а другого — всього 58 років.

 • Людина навчилася пересуватися зі швидкістю від 100 до 14 000 миль за годину. Для встановлення першого рекорду (руху зі швидкістю 100 миль за годину) роду людському знадобилися мільйони років, а другого — всього 58 років.

 • Кількість наукових журналів та наукових статей подвоюється кожні 15 років, а щорічне зростання науково-технічної літератури у світі становить приблизно 60 мільйонів сторінок.

 • За підрахунками Е. Тоффлера, якщо за масштаб світової історії взяти ритм зміни поколінь, то від виникнення Гомо Сапієнса до середини ХХ століття пройшло 800 поколінь. Із них 750 жило в печерах або вело бродяче життя, лише 70 поколінь знало писемність, 6- книгодрукування, 4 – точний рахунок часу і тільки 2- електронометр.

 • Менш ніж за 60 років швидкість зв’язку зросла у мільйон разів, потужність озброєнь у 10 млн., енергонасиченість промисловості у 1000 разів, швидкість пересування – у 100. За цей час отримано 80 % знань, які має сьогодні людство.

 • Якщо з 1800 року обсяг знань подвоювався кожні 50 років, з 1950 – кожні 10 років, тепер зростає вдвічі кожні 5 років. Сучасні вчені вважають, що подвоєння знань відбувається щорічно.1. Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу, впровадження інтерактивних технологій;

 • 1. Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу, впровадження інтерактивних технологій;

 • 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета;

 • 3. Забезпечення презентації обов’язкових знань у вигляді опорних таблиць з максимально ущільненою і структурованою інформацією;

 • 4. Зниження рівня абстрактності у викладі навчального матеріалу;

 • 5. Переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів і вчителів;

 • зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності.

 • 6. Більш широке й послідовне використання форм роботи, що допомагають зняти психологічне напруження, формують образно-емоційний і духовний світ дитини.Поняття «Інтерактивний» (англ.inter –взаємний, akt – діяти) означає активну взаємодію учителя і учнів під час навчально-виховного процесу. На думку багатьох досвідчених учителів-практиків із різних країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до особистісно-орієнтованого розвивального навчання, коли учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт навчально-виховного процесу в першу чергу шляхом продуктивного творчого діалогу.

 • Поняття «Інтерактивний» (англ.inter –взаємний, akt – діяти) означає активну взаємодію учителя і учнів під час навчально-виховного процесу. На думку багатьох досвідчених учителів-практиків із різних країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до особистісно-орієнтованого розвивального навчання, коли учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт навчально-виховного процесу в першу чергу шляхом продуктивного творчого діалогу.Яким повинен бути обдарований учитель?

 • Яким повинен бути обдарований учитель?Коли вчителі перестануть учити, тоді учні почнуть учитися

 • Коли вчителі перестануть учити, тоді учні почнуть учитися • 1. Позитивна взаємозалежність учасників групи

 • 2. Особистісна взаємодія

 • 3. Індивідуальна та групова підзвітність

 • 4. Розвиток навичок міжособистісного спілкування

 • 5. Рефлексія1. Взаємоперевірка рішення задачи, виконання вправи, тесту по ключу, що запропонований учителем;

 • 1. Взаємоперевірка рішення задачи, виконання вправи, тесту по ключу, що запропонований учителем;

 • 2. Взаємооцінка виконаної роботи за критеріями, що запропоновані учителем;

 • 3. Взаємодиктант;

 • 4. Обговорення текстів, письмового документу;

 • 5. Інтерв’ю на задану тему;

 • 6. Спільний аналіз проблеми;

 • 7. Редагування роботи однокласника;

 • 8. Складання питань до прочитаного тексту;

 • 9. Складання таблиці, плану або опорної схеми;

 • 10. Переказ тексту;

 • 11. Пошук додаткової інформації;

 • 12. Написання творчої роботи;

 • 13. Індивідуальний проект;

 • 14. Формулювання висновків, підсумку уроку або завдання.1. Мозковий штурм;

 • 1. Мозковий штурм;

 • 2. Карусель;

 • 3. Діалог;

 • 4. Синтез думок;

 • 5. Пошук інформації;

 • 6. Коло ідей;

 • 7. Проект;

 • 8. Броунівський рух;

 • 9. Дерево рішень;

 • 10. Зроби вибір;

 • 11. Свіча (мікрофон);

 • 12. АкваріумУчитель пропонує проблему, яка фіксується на дошці, ватмані або зошиті. Усі учасники обговорення висувають ідеї щодо розв'язання проблеми. Усі ідеї записуються, групуються або ранжуються, аналізуються

 • Учитель пропонує проблему, яка фіксується на дошці, ватмані або зошиті. Усі учасники обговорення висувають ідеї щодо розв'язання проблеми. Усі ідеї записуються, групуються або ранжуються, аналізуютьсяУчні створюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. У внутрішньому колі учні сидять нерухомо, у зовнішньому учні міняються кожні 30 секунд. Завдання: проговорити за декілька хвилин декілька тем з метою обміну інформацією

 • Учні створюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. У внутрішньому колі учні сидять нерухомо, у зовнішньому учні міняються кожні 30 секунд. Завдання: проговорити за декілька хвилин декілька тем з метою обміну інформацієюКлас об'єднують у 5-6 робочих груп. Обирається група експертів. Завдання: спільний пошук групами узгодженого рішення. Кожна група надає свій варіант рішення, підсумок записується на дошці. Експерти фіксують спільні погляди, узагальнюють відповіді. Групи обговорюють і записують у зошит остаточний варіант

 • Клас об'єднують у 5-6 робочих груп. Обирається група експертів. Завдання: спільний пошук групами узгодженого рішення. Кожна група надає свій варіант рішення, підсумок записується на дошці. Експерти фіксують спільні погляди, узагальнюють відповіді. Групи обговорюють і записують у зошит остаточний варіантПісля об'єднання в групи і виконання завдання, учні не записують відповідь на дошці, а передають іншим групам. Ті доповнюють відповідь своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти порівнюють висновки груп з власними висновками, роблять загальний звіт і представляють на обговорення усьому класу

 • Після об'єднання в групи і виконання завдання, учні не записують відповідь на дошці, а передають іншим групам. Ті доповнюють відповідь своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти порівнюють висновки груп з власними висновками, роблять загальний звіт і представляють на обговорення усьому класуПошук відповідей на запитання, які можна знайти у різних джерелах інформації. Заслуховуються відповіді кожної групи. Відповіді доповнюються та обговорюються

 • Пошук відповідей на запитання, які можна знайти у різних джерелах інформації. Заслуховуються відповіді кожної групи. Відповіді доповнюються та обговорюютьсяРозв'язання суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Усі групи мають однакове завдання, яке складається з кількох питань. Групи представляють свої пропозиції по черзі

 • Розв'язання суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Усі групи мають однакове завдання, яке складається з кількох питань. Групи представляють свої пропозиції по черзіЗавдання: обговорити конкретну навчальну проблему з різних сторін. У результаті роботи груп складається єдиний проект, визначаються шляхи вирішення проблеми або досягнення мети. Складений проект, як правило, рецензує та доповнює група рецензентів

 • Завдання: обговорити конкретну навчальну проблему з різних сторін. У результаті роботи груп складається єдиний проект, визначаються шляхи вирішення проблеми або досягнення мети. Складений проект, як правило, рецензує та доповнює група рецензентівУчні рухаються по класу у вільному порядку з метою збору інформації для відповіді на поставлене питання

 • Учні рухаються по класу у вільному порядку з метою збору інформації для відповіді на поставлене питанняКлас об’єднується в 3-4 групи з однаковою кількістю учнів.

 • Клас об’єднується в 3-4 групи з однаковою кількістю учнів.

 • Кожна група обговорює питання і робить запис на своєму дереві (аркуш паперу).

 • Групи міняються «деревами», додаючи нові ідеїУчитель зачитує твердження. Учні об’єднуються у групи, що підтримують те або інше твердження.

 • Учитель зачитує твердження. Учні об’єднуються у групи, що підтримують те або інше твердження.

 • Завдання: пояснити власну позицію (власний вибір)По колу передається запалена свіча (уявний мікрофон). Учні по черзі стисло висловлюють свої думки щодо проблеми, що вирішується на уроці, дають відповідь на поставлене (широке) питання

 • По колу передається запалена свіча (уявний мікрофон). Учні по черзі стисло висловлюють свої думки щодо проблеми, що вирішується на уроці, дають відповідь на поставлене (широке) питанняУчні об’єднуються в три групи. Дві групи по черзі вирішують проблемне питання. Група експертів оцінює роботу груп, оцінюючи рівень взаємодії в групах та результативність пошуку шляхів вирішення проблеми

 • Учні об’єднуються в три групи. Дві групи по черзі вирішують проблемне питання. Група експертів оцінює роботу груп, оцінюючи рівень взаємодії в групах та результативність пошуку шляхів вирішення проблеми

Дискусія як метод інтерактивного навчання(discussion)- дослідження, розбір

 • Дискусія як метод інтерактивного навчання(discussion)- дослідження, розбір

 • Навчальна дискусія - цілеспрямоване, колективне обговорення конкретної проблеми, обмін думками, ідеями

 • У науковому обігу означення дискусії трактується як просте обговорення, під час якого учасники висловлюють думки з метою доповнення, уточнення того, що сказане, або з метою заперечення, зіткнення різних точок зору, підходів, позицій

 • Дискусія є вільним обміном думками, якими б непопулярними чи несподіваними для інших вони би не були (Кларін)1. Уміння слухати інших, зважувати і оцінювати аргументи співрозмовників;

 • 1. Уміння слухати інших, зважувати і оцінювати аргументи співрозмовників;

 • 2. Здатність формулювати свої погляди, позицію в умовах пожвавленого обговорення;

 • 3. Уміння опанування емоціями;

 • 4. Увага до усіх висловлювань і ідей;

 • 5. Культура дискусії, формування ідеального зразка ведення дискусіїОрієнтаційний етап:

 • Орієнтаційний етап:

 • Стадія орієнтації передбачає адаптацію учнів до проблеми, до інших учасників дискусії. Під час адаптаційного етапу формулюється учнями або оголошується учителем проблема, мета дискусії. Встановлюються правила та регламент.

 • 2. Оціночний етап:

 • На етапі оцінки відбувається сама дискусія: виступи учасників, відповіді на питання, що виникають, збір максимальної кількості ідей.

 • 3. Консолідаційний етап:

 • На етапі консолідації відбувається узгодження думок, позицій, ідей, що веде до спільного формулювання рішень та прийняття результатів дискусії.Тематична : проблема, що обговорюється, пов’язана з темою уроку;

 • Тематична : проблема, що обговорюється, пов’язана з темою уроку;

 • Біографічна – дискусія побудована на індивідуальному досвіді учасників дискусії;

 • Інтеракційна – акцент на обговоренні структури та змісту відносин, що складаються «тут і зараз», наприклад, в умовах взаємодії групи

Добровільність включення учня в навчальну діяльність;

 • Добровільність включення учня в навчальну діяльність;

 • Створення евристичного середовища, дружнього до дитини;

 • Дотримання правил групової роботи;

 • Створення учителем ситуації успіху;

 • Мотиваційна установка шляхом проведення моніторингу позитивних змін кожного учасника дискусії; рефлексія.Проблема дискусії визначається вчителем

 • Проблема дискусії визначається вчителем

 • Клас об’єднується в групи вчителем

 • Лідер (спікер), який буде представляти позицію групи, назначається учителем або обирається членами групи перед початком роботи

 • Для обговорення і вироблення загальної точки зору надається обмежений час

 • Лідери навчальних груп захищають перед класом позицію групи. Інші учасники групи мають право передавати записки лідеру у випадку, якщо є доповнення до його відповіді

 • Лідер може взяти тайм-аут для консультації з групою у випадку утруднення

 • Групове обговорення завершується з закінченням часу на обговорення або у разі досягнення кінцевої мети

 • Групове обговорення аналізується іншими учнями – членами експертної групи1. Організаційні: проведення підготовчого етапу - пошук та ознайомлення з літературою з проблеми; уважне ознайомлення групи з завданнями-інструкціями, розподіл у разі потреби ролей перед початком дискусії.

 • 1. Організаційні: проведення підготовчого етапу - пошук та ознайомлення з літературою з проблеми; уважне ознайомлення групи з завданнями-інструкціями, розподіл у разі потреби ролей перед початком дискусії.

 • 2. Дискусійні: під час проведення дискусії учитель і учні дотримуються дискусійної та комунікативної культури:

 • Говорити по черзі, не перебивати того, хто говорить.

 • Дотримуватися відведеного часу.

 • При обговоренні проблеми кожний учасник за бажанням має можливість висловитися.

 • Усі учасники групи поважають цінності та погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними.

 • Під час дискусії немає місця конфлікту особистостей навіть при наявності конфлікту думок.

 • Обговорюються ідеї, а не люди, що їх висловили.

 • Усі учасники роблять зауваження стисло й по суті.Гнучкість дій: Уміння орієнтуватися в обстановці, яка швидко змінюється; спонукати учасників дискусії до спільного вироблення правил, зосередженому обговоренню, обміну думками, зжатому, лаконічному підведенню підсумків.

 • Гнучкість дій: Уміння орієнтуватися в обстановці, яка швидко змінюється; спонукати учасників дискусії до спільного вироблення правил, зосередженому обговоренню, обміну думками, зжатому, лаконічному підведенню підсумків.

 • Щирий інтерес до дитини:терпіння і інтерес під час висловлювання учнями думки; намагання узнати його точку зору, судженням, враження.

 • Широта сприйняття: Уміння в умовах жвавого обговорення вільно виражати свою думку, не подавляючи при цьому інших, переконувати учасників дискусії, не наполягаючи на власній точці зору.Терпимість: спокійне сприйняття можливих помилок в фактах, логіці міркувань. Уміння спонукати учнів до прояснення та уточнення думки без намагання обірвати невдалу відповідь, яка на даний момент є єдиним проявом ініціативи;

 • Терпимість: спокійне сприйняття можливих помилок в фактах, логіці міркувань. Уміння спонукати учнів до прояснення та уточнення думки без намагання обірвати невдалу відповідь, яка на даний момент є єдиним проявом ініціативи;

 • Конструктивізм й творчий підхід: уміння побачити за нескладними висловлюваннями живу роботу думки, підтримати її, делікатно спрямувати на пошук результатів, який, можливо, невідомий самому учителю;

 • Доброзичливість: позитивне ставлення до особистості дитини, безоціночне сприйняття його думок, почуттів, емоційного стану.1. Класно-урочна система: шлях до розвитку або крок назад?

 • 1. Класно-урочна система: шлях до розвитку або крок назад?

 • 2. Метод проектів в навчально-виховній діяльності: віяння моди або шлях до сучасної школи розвитку особистості?

 • 3. Оцінка – нагорода або покарання для обдарованого учня?Проблема для акваріума повинна містити протиріччя між дійсним та бажаємим

 • Проблема для акваріума повинна містити протиріччя між дійсним та бажаємимКаталог: predmety -> kidcenter -> media -> files
files -> Уміння активізувати учнів; уміння активізувати учнів
files -> Це свято, відчуття задоволення від власних досягнень та успіхів інших
files -> Триває з 2009 року в Інституті обдарованої дитини напн україни
files -> Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко
files -> Костянтин Ушинський: “ Перш ніж навчити і виховати дитину у повній мірі, ми повинні в першу чергу дізнатись про неї все в повній мірі”


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка