3 Команда проекту Питання, які пропонуємо вивчити найбільш ретельно! Лідерство та керівництво у проектіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5432


3.1. Команда проекту


Питання, які пропонуємо вивчити найбільш ретельно!

 • Лідерство та керівництво у проекті

 • Що таке команда проекту та як її створювати?

 • Основні завдання, що реалізуються під час формування команди

 • Ролі в команді проекту

 • Життєвий цикл команди проектуздатність впливати на індивідуумів і групи людей, спонукати їх працювати задля досягнення визначених цілей

 • здатність впливати на індивідуумів і групи людей, спонукати їх працювати задля досягнення визначених цілей

 • Відмінності влади й лідерства:

 • - владні рішення переважно не базуються на врахуванні позицій підлеглих і реалізуються за принципом «так треба»

 • лідер змінює позиції соратників, переконуючи їх у корисності обраних цілей

 • Влада лідера базується на доброму знанні підлеглих, уміння поставити себе на їхнє місце, аналізувати ситуацію, визначити найближчі і віддалені наслідки своїх дій, на прагненні до самовдосконалення, здатності вселяти в підлеглих упевненість, усвідомлення необхідності робити ті чи інші вчинки. Справжнім джерелом лідера є його незалежність, готовність у будь-який момент звільнити місце, котре він займає, оскільки вираження інтересів колективу не означає покірності йому.Влада адміністративна – через службові обов'язки і владний примус

 • Влада адміністративна – через службові обов'язки і владний примус

 • Влада лідерства – через вміння переконувати, вести за собою, завдяки харизматичним властивостям

 • Влада експерта – через професіоналізм, уміння, кваліфікацію, досвід

 • Влада заохочення – через можливість винагородиВміння здобувати необхідні ресурси

 • Вміння здобувати необхідні ресурси

 • Часто відпочаткова оцінка наявних ресурсів є “оптимістичною”, їх отримання часто буде пов’язано з перерозподілом і прийдеться “воювати” за них.

 • Вміння залучати персонал та мотивувати його до праці

 • Вміти «торгуватися» з керівником функціонального підрозділу про залучення його кращих співробітників – тут можливо виникнення конфліктів.

 • Просування по службі та основна заробітна плата працівників, залучених до проекту, залежать від керівника функціонального підрозділу, і вони теж повинні узгоджувати свою проектну роботу з цим керівником

 • Вміння долати перешкоди

 • Необхідність виконувати функцію “пожежника”, якнайскоріше визначати джерела “вогню” для його ліквідації.

 • Вміння вчитися, в першу чергу, на чужих помилках, а для цього треба встановити хороші комунікаційні канали.Тимчасова група професійно підготовлених людей з унікальними вміннями та особистісними характеристиками, що працюють разом всередині адміністративної структури й рольової сітки, аби досягти цілей проекту і місії організації, для якої виконується проект,

 • Тимчасова група професійно підготовлених людей з унікальними вміннями та особистісними характеристиками, що працюють разом всередині адміністративної структури й рольової сітки, аби досягти цілей проекту і місії організації, для якої виконується проект,

 • і яка розпускається після завершення проектуЗнання + уміння (навички)

 • Знання + уміння (навички)

 • = кваліфікаційна компонента

 • + власні здібності

 • + творча активність

 • + досвід

 • + персональна позиція

 • = компетентністьзамовника;

 • замовника;

 • проекту;

 • команди;

 • членів команди;

 • учасників проекту, що входять в команду;

 • інших учасників проекту, що не входять в команду;

 • “батьківської” (виконуючої) організаціїНа практиці цілі команди проекту, інтереси учасників і відповідні цілі і завдання проекту (декларовані і латентні) часто носять суперечливий характер.

 • На практиці цілі команди проекту, інтереси учасників і відповідні цілі і завдання проекту (декларовані і латентні) часто носять суперечливий характер.

 • Множинність інтересів і цілей різних учасників проекту визначає і зону їх конфлікту.

 • Кваліфікація, майстерність і мистецтво менеджменту проекту грає вирішальну роль в досягненні тієї частини цілей проекту, яка пов'язана із задоволенням інтересів та очікувань його учасниківцілепокладаючий (заснований на цілях);

 • цілепокладаючий (заснований на цілях);

 • міжособистісний;

 • рольовий;

 • проблемо-орієнтований (заснований на визначенні проблем та їх вирішенні)підхід, заснований на цілях, який вимагає від членів команди професійної орієнтації в процесах планування і реалізації проекту

 • підхід, заснований на цілях, який вимагає від членів команди професійної орієнтації в процесах планування і реалізації проектусфокусований на поліпшенні міжособистісних стосунків в команді і заснований на тому, що особиста та міжособиста компетентність збільшує ефективність діяльності команди

 • сфокусований на поліпшенні міжособистісних стосунків в команді і заснований на тому, що особиста та міжособиста компетентність збільшує ефективність діяльності команди

 • сутність підходу – збільшення групової довіри, заохочення спільної підтримки, а також збільшення внутрішньокомандних комунікаційпроведення дискусії і переговорів серед членів команди відносно ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перекриваються

 • проведення дискусії і переговорів серед членів команди відносно ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перекриваються

 • командна поведінка може бути змінена в результаті зміни їх виконання, а також індивідуального сприйняття ролейпередбачає організацію заздалегідь спланованих серій зустрічей з групою фахівців в рамках команди, що мають загальні організаційні відношення і цілі

 • передбачає організацію заздалегідь спланованих серій зустрічей з групою фахівців в рамках команди, що мають загальні організаційні відношення і цілі

 • підхід включає послідовний розвиток процедур вирішення командних проблем і потім досягнення головного командного завданняобґрунтування цілей та пріоритетів;

 • обґрунтування цілей та пріоритетів;

 • аналіз та планування робіт, визначення способу їх виконання, розподіл відповідальних;

 • аналіз норм, способу ухвалення рішень, комунікацій;

 • визначення взаємозв'язків між людьми, що виконують роботиорганізаційне планування;

 • організаційне планування;

 • кадрове забезпечення проекту;

 • затвердження команди проекту;

 • здійснення контролю і мотивації трудових ресурсів проекту для забезпечення ефективності виконання робіт і успішного завершення проектуусвідомлення нею значущості мети проекту, якою «проникаються» всі члени команди, вірять в її досяжність;

 • усвідомлення нею значущості мети проекту, якою «проникаються» всі члени команди, вірять в її досяжність;

 • розуміння своєї місії, яка полягає в забезпеченні успіху реалізації проекту;

 • наявність у її членів комбінації взаємодоповню-ючих навичок (компетенцій): технічних і функціональних (професійні навички); навичок вирішення проблем і ухвалення рішень; навичок міжособистісного спілкування тощоконтролю і санкцій;

 • контролю і санкцій;

 • групові цінності, на основі яких формується відчуття спільності в команді і створюється громадська думка;

 • власний принцип відособлення, що відрізняє її від інших команд;

 • груповий тиск, тобто дія на поведінку членів команди спільними цілями і завданнями діяльності;

 • прагнення до стійкості завдяки механізму стосунків, які виникають між людьми в ході вирішення спільних завдань;

 • закріплення певних традиційКоманда проекту включає сукупність управлінських ролей, які можуть виконувати члени команди

 • Команда проекту включає сукупність управлінських ролей, які можуть виконувати члени команди

 • У кожному конкретному випадку розподіл ролевих управлінських функцій між фізичними особами - учасниками проекту, їх повнота і зміст носять унікальний характер, залежний від багатьох чинників (культури виконуючої організації, класу, масштабу і типа проекту, наявних ресурсних можливостей і т. п.)

Суворо дотримуватися рівного статусу в команді

 • Суворо дотримуватися рівного статусу в команді

 • Слухати (не перебивати) и чути (намагатися зрозуміти)

 • Не має бути легких і швидких угод

 • Боятися однодумства. Від різних поглядів – до спільної мети!

 • Не використовувати голосування – більшість на завжди права.

 • Критикуючи – пропонувати! (конструктивна критика)

 • Організувати роботу, розподілити ролі в команді

 • Створити і підтримувати належний психологічний комфорт

 • - ніякої агресії: людина і ідея розглядаються окремо (не нашкодити!)

 • - не конкурувати, «не висовиватися» (перемагає лише команда у цілому)

 • - не ображатися, бути «вище цього», бути великодушнимПри формуванні команди слід звернути увагу на те, що ефективна проектна команда не може бути створена «взагалі», під будь-які проекти.

 • При формуванні команди слід звернути увагу на те, що ефективна проектна команда не може бути створена «взагалі», під будь-які проекти.

 • Під кожен конкретний проект потрібно створювати свою команду, найбільш адекватну саме для нього. Причому йдеться не про заміну персонального складу, а про перерозподіл управлінських ролей, взаємозв'язків між членами команди, відповідальності і т.і.

 • Інакше, покладання виконання нового проекту на команду іншого проекту без її «технологічного налаштування» на виконання інших унікальних завдань (а будь-який проект унікальний за своїм визначенням) майже завжди призведе до неадекватності і неефективності командних дій по відношенню до нового проектуПеріод існування команди проекту завжди пов'язаний з життєвим циклом проекту, а саме з його початком і закінченням.

 • Період існування команди проекту завжди пов'язаний з життєвим циклом проекту, а саме з його початком і закінченням.

 • Аналогічно життєвому циклу проекту команда проекту має свій життєвий цикл, в якому можна виділити п’ять основних стадій: формування, спрацювання, функціонування, реорганізація, розформування

Команда проекту може змінюватися з переходом проекту від однієї фази до іншої.

 • Команда проекту може змінюватися з переходом проекту від однієї фази до іншої.

 • Зміни стосуються не стільки персонального складу, скільки перерозподілу ролей, функцій і відповідальності серед членів команди.

 • Під час розвитку проекту люди, які грають визначальну роль на одній фазі проекту, при переході в іншу фазу можуть втратити свою «вагу» в нім, і навпаки.

 • Конфлікт інтересів очевидний, але такий конфлікт вирішується, хоча і часто з великими втратами для проекту.

 • Мистецтво управління проектом і полягає в тому, щоб конфлікт інтересів перевести в конструктивне руслоФормування команди не закінчується тільки укомплектуванням кадрами. Проектувальників необхідно об’єднати загальною метою і єдиними задачами. Без цього об’єднуючого фактора група людей продовжує залишатися набором “випадкових особистостей”.

 • Формування команди не закінчується тільки укомплектуванням кадрами. Проектувальників необхідно об’єднати загальною метою і єдиними задачами. Без цього об’єднуючого фактора група людей продовжує залишатися набором “випадкових особистостей”.

 • Процес “притирання” людей у команді дуже складний і обумовлений, як вже зазначалося, наступними особливостями проектної роботи:

 • новизна виконуваних функцій і задач;

 • унікальність виконуваної роботи;

 • ризик і швидкоплинність;

 • недостатнє знання один одного;

 • відсутність загальних цінностей, норм і традицій;

 • різний темперамент людей;

 • розходження в ціннісних орієнтаціях, особливостях пізнавальних психічних процесів, здібностях і т.д.процес актуалізації, адаптації та підвищення кваліфікації членів команди з метою набуття оновлених знань і практичних навичок щодо виконання функцій, завдань і обов’язків у проекті чи на новій посаді у ньому

 • процес актуалізації, адаптації та підвищення кваліфікації членів команди з метою набуття оновлених знань і практичних навичок щодо виконання функцій, завдань і обов’язків у проекті чи на новій посаді у ньому

 • Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10% фонду заробітної плати.

 • Розвиток персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах проекту – підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини – підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей.

 • Працівник стає конкурентноздатним на ринку праці після реалізації проекту.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка