4 особливості функціонування грошового ринкуДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
#163284.1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 4.1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУГрошовим ринком звичайно називають особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.

 • Грошовим ринком звичайно називають особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.позичкові угоди, включаючи й депозитні, на підставі яких здійснюються відносини банків з їх клієнтами щодо формування і розміщення кредитних ресурсів;

 • позичкові угоди, включаючи й депозитні, на підставі яких здійснюються відносини банків з їх клієнтами щодо формування і розміщення кредитних ресурсів;

 • цінні папери, з допомогою яких реалізуються переважно прямі відносини між продавцями і покупцями грошей;

 • валютні цінності, які використовуються у взаємовідносинах між власниками двох різних валют.сектор прямого фінансування; зв'язки між продавцями і покупцями грошей здійснюються безпосередньо, і всі питання купівлі-продажу вони вирішують самостійно один з одним. Функціонуючі тут брокери та дилери виконують скоріше технічну роль звичайних посередників, допомагаючи їм швидше знайти один одного. У цьому секторі виділяють два канали руху грошей:

 • сектор прямого фінансування; зв'язки між продавцями і покупцями грошей здійснюються безпосередньо, і всі питання купівлі-продажу вони вирішують самостійно один з одним. Функціонуючі тут брокери та дилери виконують скоріше технічну роль звичайних посередників, допомагаючи їм швидше знайти один одного. У цьому секторі виділяють два канали руху грошей:

  • канал капітального фінансування, по якому покупці назавжди залучають кошти у свій оборот; для цього використовуються як інструмент акції;
  • канал запозичень, по якому покупці тимчасово залучають кошти в свій оборот, використовуючи для цього як інструмент облігації та інші подібні цінні папери.
 • сектор опосередкованого фінансування. зв'язки між продавцями і покупцями грошей реалізуються через фінансових посередників, які спочатку акумулюють у себе ресурси, що пропонуються на ринку, а потім продають їх кінцевим покупцям від свого імені.за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців до покупців: ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок

 • за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців до покупців: ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок

 • за інституційними ознаками грошових потоків: фондовий ринок; ринок банківських кредитів; ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ.

 • за економічним призначенням грошових коштів, що купуються на ринку: ринок грошей; ринок капіталів.

У платіжній операції можна виділити основні елементи:

 • У платіжній операції можна виділити основні елементи:

 • зобов'язання, яке необхідно виконати;

 • сторону, що здійснює платіж (платника);

 • сторону, яка отримує платіж (одержувача);

 • інструмент платежу;

 • одного або кількох фінансових посередників (як правило, це банки), які переказують кошти, списуючи необхідну суму з рахунку платника і зараховуючи її на рахунок одержувача.Банкноти та монети

 • Банкноти та монети

 • Вексель

 • Чек

 • Банківська пластикова карткаПопит на гроші виступає як запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб'єкти на певний момент.

 • Попит на гроші виступає як запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб'єкти на певний момент.

 • Попит на гроші тісно пов'язаний зі швидкістю обігу грошей обернено пропорційною залежністю: у міру зростання попиту на гроші кожна грошова одиниця, що є в обороті, довше перебуватиме у розпорядженні окремого економічного суб'єкта, повільнішим буде її обіг, і навпаки.задля яких цілей економічні суб'єкти накопичують гроші;

 • задля яких цілей економічні суб'єкти накопичують гроші;

 • які мотиви спонукають їх до цього.

 • Відповідно до вказаних цілей виділяються три групи мотивів попиту на гроші з боку економічних суб'єктів:

 • трансакційний (операційний) мотив;

 • мотив завбачливості;

 • спекулятивний мотив. • де Υ - реальний обсяг ВНП;

 • Ρ - середній рівень цін;

 • R - рівень очікуваного доходу на альтернативні грошам активи;

 • В - обсяг багатства;

 • І - рівень інфляції;

 • О - очікування змін ринкової кон'юнктури.Пропозиція грошей - друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон'юнктуру грошового ринку. Як і попит на гроші, пропозиція їх є явищем залишку.

 • Пропозиція грошей - друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон'юнктуру грошового ринку. Як і попит на гроші, пропозиція їх є явищем залишку.

 • Суть пропозиції грошей полягає в тому, що економічні суб'єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть за сприятливих обставин спрямувати в оборот.Визнання попиту на гроші об'єктивною межею для пропозиції грошей, а самої пропозиції - результатом діяльності банків може створити враження, що завданням монетарної політики банківської системи є суто технічне «підтягування» грошової маси до попиту на гроші при зміні його обсягу.

 • Визнання попиту на гроші об'єктивною межею для пропозиції грошей, а самої пропозиції - результатом діяльності банків може створити враження, що завданням монетарної політики банківської системи є суто технічне «підтягування» грошової маси до попиту на гроші при зміні його обсягу.норми обов'язкових резервів;

 • норми обов'язкових резервів;

 • облікової ставки;

 • типової ринкової процентної ставки;

 • процентної ставки за депозитами до запитання;

 • обсягу багатства економічних суб'єктів;

 • тінізації підприємницької діяльності;

 • стану довіри до банків, банківської паніки.Грошова система - це сформована історично і закріплена національним законодавством форма організації устрою грошового обігу в країні.

 • Грошова система - це сформована історично і закріплена національним законодавством форма організації устрою грошового обігу в країні.грошову одиницю,

 • грошову одиницю,

 • масштаб цін,

 • валютний курс,

 • види грошей, що є законним платіжним засобом,

 • емісійний систему

 • державний апарат регулювання грошового обігу.Наявністю значних обмежень функціонування грошей. Виражатися це може у виді систем функціонування талонів, карток замість грошей.

 • Наявністю значних обмежень функціонування грошей. Виражатися це може у виді систем функціонування талонів, карток замість грошей.

 • Використанням адміністративних методів регулювання грошового обігу. Виражається це в раціонній видачі грошей, лімітуванні кредитів і т.д.

 • Розмежуванням сфер наявного і безготівкового звертання грошей.

 • Забороною визначених грошових операцій.

 • Здійсненням контролю за грошовими операціями юридичних осіб і громадян і ін.Грошову систему ринкового типу характеризує вільне функціонування грошей. Зберігаються тільки певні обмеження проведення грошових операцій на рівні банків. Регулювання грошового обігу проводиться економічними методами, що впливають на обсяг, динаміку і структуру грошової маси.

 • Грошову систему ринкового типу характеризує вільне функціонування грошей. Зберігаються тільки певні обмеження проведення грошових операцій на рівні банків. Регулювання грошового обігу проводиться економічними методами, що впливають на обсяг, динаміку і структуру грошової маси.У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних операцій. Режим регулювання валютних відносин і визначення валютного курсу забезпечують органічне включення національної економіки у світову.

 • У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних операцій. Режим регулювання валютних відносин і визначення валютного курсу забезпечують органічне включення національної економіки у світову.

 • Грошова система закритого типу передбачає використання валютних обмежень, що обумовлюють ізоляцію національної економіки від світової. З цієї причини валютний курс не відображає реальної інвалютної ціни грошової одиниці країни і фактично виступає як формальний елемент грошової системи.Саморегулюючими були системи обігу металевих грошових знаків - монет. Основою регулювання виступала рівність вартості, яку виражали монети в звертанні і вартості металу, що вони містили в собі.

 • Саморегулюючими були системи обігу металевих грошових знаків - монет. Основою регулювання виступала рівність вартості, яку виражали монети в звертанні і вартості металу, що вони містили в собі.

 • Регульована грошова система - це система, за якої держава бере на себе зобов'язання щодо забезпечення сталості емітованих від її імені грошових знаків. Регульовані грошові системи поділяються на кілька видів. Залежно від характеру механізму регулювання пропозиції грошей виділяють системи паперового та кредитного обігу.Емісія грошових знаків (казначейських білетів) державним казначейством.

 • Емісія грошових знаків (казначейських білетів) державним казначейством.

 • Прямого використання кредитної емісії центрального банку для покриття дефіциту державного бюджету. У цьому разі грошові знаки матимуть форму банківських білетів.Грошова система металевого обігу, що базувалася на дійсних грошах (срібло і золото), виконувала всі 5 функцій грошей, а банкноти, що оберталися, обмінювалися на дійсні гроші.

 • Грошова система металевого обігу, що базувалася на дійсних грошах (срібло і золото), виконувала всі 5 функцій грошей, а банкноти, що оберталися, обмінювалися на дійсні гроші.

 • Грошова система паперового обігу.

 • Грошова система кредитного обігу. В них дійсні, гроші витісняються знаками вартості, і в обігу знаходяться паперові, або кредитні гроші.- це грошова система, при якій роль загального еквівалента закріплена за двома металами - сріблом і золотом.

 • - це грошова система, при якій роль загального еквівалента закріплена за двома металами - сріблом і золотом.

 • 3 різновиди біметалізму:

 • Система паралельної валюти - при цій системі зазначене співвідношення встановлюється стихійно на ринковій основі.

 • Система подвійної валюти - при цій системі таке співвідношення визначається державою.

 • Система «кульгаючої» валюти - один з видів монет вироблявся в закритому порядку- це грошова система, при якій один метал (золото або срібло) служить загальним еквівалентом.

 • - це грошова система, при якій один метал (золото або срібло) служить загальним еквівалентом.

 • 3 різновиди золотого монометалізму:

 • Золотомонетний стандарт характеризувався золотим обігом, вільним карбуванням монет, безперешкодним обміном монет на золото і вільним рухом золота між країнами. Закон грошового обігу діяв автоматично.

 • Після війни запропонували золотозливковий стандарт. Вільного карбування монет не існувало, розмір банкнот на золото було обмежено вартістю зливків.

 • У країнах які не володіли великими запаси золота, запровадили систему золотодевізного стандарту, при якому банкноти обмінювалися на девізи, розмінні на золото (платіжні засоби в іноземній валюті). Таким чином виникла валютна залежність одних країн від інших.

Для системи паперово-грошового обігу характерна паперова емісія, що може виступати в двох формах:

 • Для системи паперово-грошового обігу характерна паперова емісія, що може виступати в двох формах:

 • випуск грошових білетів державною скарбницею

 • перерозподіл паперового дефіциту.це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту.

 • це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту.

 • Кредитна емісія забезпечує еластичність грошового обігу і дозволяє, на відміну від бюджетної емісії, легко збільшувати або зменшувати кількість грошей у звертанні.Золото виконувало функцію світових грошей. Воно виступало засобом остаточних розрахунків між країнами і загальним утіленням суспільного багатства.

 • Золото виконувало функцію світових грошей. Воно виступало засобом остаточних розрахунків між країнами і загальним утіленням суспільного багатства.

 • Крім золота, у міждержавному обороті використовувався долар США й англійський фунт стерлінгів, але з більш вузькою сферою дії.

 • Долар США обмінювався на золото в казначействі США по офіційно встановленій угоді, а з 1954 року - Центробанками й Урядами установчих країн МВФ. При цьому ціна золота на вільних ринках складалася на базі офіційної ціни США і до 1968 року не відхилялася від її.

 • Національні грошові одиниці вільно обмінювалися на долари через центральні банки і між собою. Обмін вироблявся по твердо встановленим МВФ співвідношеннях.Світовими грішми є спеціальні права запозичення в МВФ - СДР, вони ставали міжнародною рахунковою одиницею.

 • Світовими грішми є спеціальні права запозичення в МВФ - СДР, вони ставали міжнародною рахунковою одиницею.

 • Долар США зберігав важливе місце в міжнародних розрахунках, валютних резервах інших країн і відігравав важливу роль при розрахунках вартості СДР.

 • Юридичні була довершена демонетизація золота, тобто  золото втратило грошові функції і відбулося скасування його офіційної ціни. Однак золото залишилося резервом держави і використовується для придбання ключових грошовий одиниць інших країн.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> gik -> fin
discip -> Цінова політика
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> 2 номіналістична теорія грошей
fin -> 1 гроші: необхідність
fin -> 7. 1 механізм зміни маси грошей в обороті. Фактори та структура грошово-кредитного мультиплікатора
fin -> 3 грошовий обіг та грошовий оборот. Визначення, значення, структура
fin -> 6. 1 класифікація грошових реформ


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка