7. 1 механізм зміни маси грошей в обороті. Фактори та структура грошово-кредитного мультиплікатораДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#89537.1 МЕХАНІЗМ ЗМІНИ МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ФАКТОРИ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА

 • 7.1 МЕХАНІЗМ ЗМІНИ МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ФАКТОРИ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРАГотівкова. Емісія готівки є монопольним правом НБУ, хоч випускати готівку в оборот можуть і НБУ, і комерційні банки

 • Готівкова. Емісія готівки є монопольним правом НБУ, хоч випускати готівку в оборот можуть і НБУ, і комерційні банки

 • Безготівкова. Випуск центральним банком безготівкових грошей здійснюється такими способами:

  • наданням позичок комерційним банкам шляхом їх рефінансування;
  • через купівлю у комерційних банків цінних паперів;
  • через купівлю у комерційних банків та їх клієнтів іноземної валюти для поповнення золотовалютного резерву.
 • .Механізм створення грошей комерційними банками полягає у грошово-кредитній мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів.

 • Механізм створення грошей комерційними банками полягає у грошово-кредитній мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів.

 • Грошово-кредитний мультиплікатор - це процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк ззовні.загальний банківський резерв - вся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій.

 • загальний банківський резерв - вся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій.

 • обов'язковий резерв - частина загального резерву, яку банки повинні зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.

 • вільний резерв - це сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

 • ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ = ОБОВ‘ЯЗКОВИЙ РЕЗЕРВ + ВІЛЬНИЙ РЕЗЕРВце консолідуючий показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей

 • це консолідуючий показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей

це величина множника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість грошей в обігу внаслідок операцій на монетарному ринку.

 • це величина множника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість грошей в обігу внаслідок операцій на монетарному ринку. • максимальна кількість нових кредитних грошей, яку може утворити кожна грошова одиниця (долар чи гривня) від операцій на монетарному ринку.7.2. СУТНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

 • 7.2. СУТНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИГрошово-кредитна (монетарна) політика – це комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк.

 • Грошово-кредитна (монетарна) політика – це комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк.Об'єкти :

 • Об'єкти :

 • пропозиція (маса) грошей;

 • ставка процента;

 • валютний курс;

 • швидкість обігу грошей та ін.Стратегічними звичайно є цілі, що визначені як ключові в загальноекономічній політиці держави.

 • Стратегічними звичайно є цілі, що визначені як ключові в загальноекономічній політиці держави.

 • Проміжні цілі монетарної політики полягають у таких змінах певних економічних процесів, які сприятимуть досягненню стратегічних цілей.

 • Тактичні цілі - це оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних змінних, передусім грошової маси, процентної ставки та валютного курсу, для досягнення проміжних цілей.7.3. ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

 • 7.3. ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИінструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок та економічні процеси (операції на відкритому ринку, регулювання норми обов'язкових резервів, процентна політика, рефінансування комерційних банків, регулювання курсу національної валюти)

 • інструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок та економічні процеси (операції на відкритому ринку, регулювання норми обов'язкових резервів, процентна політика, рефінансування комерційних банків, регулювання курсу національної валюти)

 • інструменти прямого впливу (установлення прямих обмежень на здійснення емісійно-касових операцій; уведення прямих обмежень на кредитування центральним банком комерційних банків; установлення обмежень чи заборони на пряме кредитування центральним банком потреб бюджету; прямий розподіл кредитних ресурсів, що надаються комерційним банкам у порядку рефінансування, між пріоритетними галузями, виробництвами, регіонами тощо)Сутність:

 • Сутність:

 • купуючи цінні папери на ринку, центральний банк додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей і цим збільшує спочатку банківські резерви, а потім і загальну масу грошей за інших незмінних умов.

 • продаючи цінні папери зі свого портфеля, він вилучає на відповідну суму банківські резерви, а згодом зменшується і загальна маса грошей в обороті.Динамічні операції застосовуються для збільшення чи зменшення загальної пропозиції грошей за умови, що інші чинники не впливають на масу грошей.

 • Динамічні операції застосовуються для збільшення чи зменшення загальної пропозиції грошей за умови, що інші чинники не впливають на масу грошей.

 • Захисні операції полягають у підтриманні загальної пропозиції грошей на незмінному рівні в умовах впливу на масу грошей інших чинників.

 • Операції на відкритому ринку можуть проводитися як у формі прямої купівлі-продажу, так і на умовах зворотного викупу (операції РЕПО).центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках без права їх використання і без виплати процентів по них.

 • центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках без права їх використання і без виплати процентів по них.

 • Сутність:

 • Збільшуючи норму обов'язкового резервування, центральний банк негайно скорочує обсяг надлишкових резервів банків, зменшує їх кредитну спроможність, знижує рівень мультиплікації депозитів. Відповідно зменшується загальний обсяг пропозиції грошей.

 • Якщо центральному банку потрібно збільшити пропозицію грошей, то досить відповідно знизити норму обов'язкового резервування, і ситуація змінюватиметься на протилежну - збільшиться обсяг вільних резервів, підвищиться кредитна спроможність банків і рівень мультиплікації депозитів.центральний банк установлює ставки процентів за позичками, які він надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування.

 • центральний банк установлює ставки процентів за позичками, які він надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування.

 • Для України найбільш типовою процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ.

 • (30.10.2015 – 22% річних)

 • Сутність: зниження центральним банком облікової ставки має протилежні наслідки - збільшує попит комерційних банків на позички та їх надлишкові резерви, що спричинює зростання пропозиції грошейОфіційна облікова ставка (ОС) визначається за формулою:

 • Офіційна облікова ставка (ОС) визначається за формулою:

 •  

 • де:

 • Д - (дисконт) обліковий процент, або плата, яку бере собі банк за достроковий облік боргового зобов'язання;

 • Н - номінал векселя;

 • К - кількість місяців, що залишилися до настання строку платежу за векселем.допуск до ринків (ліцензування) - регулювання відкриття нових банків, їх філій, відділень, а також надання дозволу па проведення банківських операцій.

 • допуск до ринків (ліцензування) - регулювання відкриття нових банків, їх філій, відділень, а також надання дозволу па проведення банківських операцій.

 • кількісні обмеження - адміністративні або законодавчі заходи, які здійснюють міністерства фінансів і центральні банки щодо обмеження обсягів кредитів, грошової емісії, окремих видів банківських операцій, розвиток яких держава намагається призупинити

 • фіксація маржі - встановлення обов'язкової маржі при проведенні різних фінансово-кредитних операцій.

 • Маржа - це різниця між вартістю ресурсів і доходом від їх розміщення (ставкою % за пасивними операціями і ставкою % — за активними операціями).кредитні стелі - лімітують надання кредитів комерційними банками;

 • кредитні стелі - лімітують надання кредитів комерційними банками;

 • обмеження окремих видів банківських операцій;

 • селективний кредитний контроль - регулювання конкретних видів кредиту з метою стимулювання чи стримування розвитку окремих галузей, наприклад, пільгові кредити;

 • контингентування емісії - законодавче обмеження емісій банкнот (готівки) з метою її регулювання, тобто встановлюється максимальна сума емісії банкнот за певний період.

 • таргетування - встановлення цільових орієнтирів щорічної емісії грошей, тобто нижньої та верхньої меж зростання грошової маси в обігу (готівкової та безготівкової) за певний період часу.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> gik -> fin
discip -> Цінова політика
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> 2 номіналістична теорія грошей
fin -> 1 гроші: необхідність
fin -> 3 грошовий обіг та грошовий оборот. Визначення, значення, структура
fin -> 6. 1 класифікація грошових реформ
fin -> 4 особливості функціонування грошового ринку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка