Адаптаційно-ігровий цикл охоплює 1-2 класи та передбачає врахування індивідуальних особливостей учнівДата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.Адаптаційно-ігровий цикл охоплює 1-2 класи та передбачає врахування індивідуальних особливостей учнів;

 • Адаптаційно-ігровий цикл охоплює 1-2 класи та передбачає врахування індивідуальних особливостей учнів;

 • Інтеграція навчального матеріалу (загально-навчального та матеріалу культорологічного спрямування) у споріднені предмети;

 • Організація навчального процесу через ігрові методи з повною фізичною реакцією TPR та обмеженням домашніх завдань (2 клас); • Подальше впровадження мотиваційного навчання з іноземної мови;

 • Розвиток навичок 21 століття – критичне мислення, вміння працювати у команді, знайомство з інформаційним простором, інформаційними системами пошуку та формування в учнів навичок критичного відбору інформації задля вирішення навчальних завдань з іноземної мови. • підвищення якості освіти;

 • навчання за єдиним стандартом.організація систематичного повторення

 • організація систематичного повторення

 • вивченого матеріалу;

 • розвиток умінь та навичок аналізу, систематизації, моделювання, абстрагування, порівняння, узагальнення, підбиття висновків;Задля успішного оволодіння іноземних мов рекомендовано до використання ілюстративні матеріали, що формують уявлення про:

 • Задля успішного оволодіння іноземних мов рекомендовано до використання ілюстративні матеріали, що формують уявлення про:

 • інший світ;

 • іншу культуру;

 • мотивують своїм змістом потребу пізнавати їх засобами іноземної мови.умотивованості навчальних дій, які виконуються на уроці;

 • умотивованості навчальних дій, які виконуються на уроці;

 • зацікавлення учнів навчальним матеріалом в процесі опанування іноземної мови;

 • формування в учнів позитивного ставлення до предмета;на кінець 4-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня А1;

 • на кінець 4-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня А1;

 • учні спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – рівня А2, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти;

 • оновлений зміст навчання іноземної мови сприяє не лише розширенню світогляду учнів, а й дасть змогу глибше розуміти власну культуру, духовні та моральні цінності.1-й клас початкової школи - перший етап у формуванні іноземної вимови, ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.

 • 1-й клас початкової школи - перший етап у формуванні іноземної вимови, ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.

 • Програмою відведено: 35 годин на вивчення іноземної мови в 1-му класі, що зазнають поділу в 2 етапи:

 • I півріччя – 16 годин для засвоєння фонологічного аспекту мови (усний увідний курс);

 • II півріччя – 19 годин на засвоєння звуко-буквених співвідношень.

 • Рекомендовано використання напівдрукованого шрифту, з метою полегшення оволодіння процесами читання і письма.не передбачено – опанування звукового ладу мови (звуків, звукосполучень, наголосу, ритму, мелодики, інтонації, паузи), не як самостійного аспекту а контекстуально;

 • не передбачено – опанування звукового ладу мови (звуків, звукосполучень, наголосу, ритму, мелодики, інтонації, паузи), не як самостійного аспекту а контекстуально;

 • передбачено – опанування вимовних навичок у ході навчання усного мовлення і читання.Оновленою програмою з іноземної мови (1 клас) виокремлено наступні сфери спілкування:

 • Оновленою програмою з іноземної мови (1 клас) виокремлено наступні сфери спілкування:

 • особистісна – центром якої є сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини;

 • публічна – охоплює свята та традиції, що пов’язані з ними;

 • освітня – сконцентрована навколо знань предметів шкільного побуту.спрощено вимоги до письма для учнів 1-го класу;

 • спрощено вимоги до письма для учнів 1-го класу;

 • скорочено обсяг висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяг письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»;

 • вилучено складні граматичні форми рівня А2:

 • множина іменників, закінчення (-s, -es) (1 клас),

 • присвійний відмінок іменника (3 клас),

 • Present Perfect (4 клас),

 • структура to be going to (4 клас);вилучено з лінгвістичної лексичної компетенції теми «Шкільне приладдя» (2 клас);

 • вилучено з лінгвістичної лексичної компетенції теми «Шкільне приладдя» (2 клас);

 • спрощено вимоги до письма у 3 класі щодо написання листів та листівок (за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМС);

 • уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану: «виражати настрій»;

 • уточнено вимоги мовленнєвої компетенції «Аудіювання», з урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами;Уточнено тематику ситуативного спілкування:

 • Уточнено тематику ситуативного спілкування:

 • 1 клас - «Дозвілля» («Іграшки», «На прогулянці»);

 • 2 клас – «Свята та традиції» («Харчові продукти»);

 • 3 клас – «Помешкання» («На кухні»), «Природа і навколишнє середовище» («Пори року»), «Відпочинок і дозвілля» («Поїздка на канікулах»);

 • 4 клас – «Свята і традиції» («Святкування у кафе»). • Серед методів навчання домінування комунікативно-ігрової діяльності.

 • Поступове розширення діапазону навчальної взаємодії школярів передбачає:

 • 1-2 класах - переважно робота в парах і в малих групах (3 учні);

 • 3-4 класах – групова, командна робота.

 • Необхідність відмови від практики механічного заучування навчального матеріалу, натомість використання способів поступового запам’ятовування у процесі роботи.Комунікативне спрямування уроку з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування;

 • Комунікативне спрямування уроку з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування;Форма подання лексичного та граматичного матеріалу : індуктивний і дедуктивний спосіб з домінуючим імпліцитним принципом навчання.

 • Форма подання лексичного та граматичного матеріалу : індуктивний і дедуктивний спосіб з домінуючим імпліцитним принципом навчання.Виокремлюється: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

 • Виокремлюється: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

 • 1. Учні першого класу оцінюються лише – вербально.

 • 2. Відтепер - оцінювання не містить елементів оприлюднення у вигляді рейтингів.

 • Знято :

 • - оцінювання каліграфії - залишено лише вимогу, що письмо має бути охайним та розбірливим;

 • - занижування оцінки за "неправильний" відступ кількості клітинок та рядків. • Одним з найефективніших інструментів, що допомогає розвинути в учні здатність до самооцінювання в іншомовному навчання є Європейське мовне портфоліо.Впровадження інструменту самооцінювання навчальних досягнень з іноземної мови у роботу, з метою визначення що учень (учениця) знає і вміє з певної теми, розділу, предмета з метою підвищення ролі самооцінки.

 • Впровадження інструменту самооцінювання навчальних досягнень з іноземної мови у роботу, з метою визначення що учень (учениця) знає і вміє з певної теми, розділу, предмета з метою підвищення ролі самооцінки.розвиває здатність до відображення та самооцінювання;

 • розвиває здатність до відображення та самооцінювання;

 • ознайомлює із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, вчить працювати з ними.

 • спрощує процедуру впровадження європейських стандартів оцінювання учнів;Підручник не забезпечує досягнення цілей, визначених державою до рівня володіння іноземною мовою випускників сучасної школи.

 • Підручник не забезпечує досягнення цілей, визначених державою до рівня володіння іноземною мовою випускників сучасної школи.

 • РЕКОМЕНДОВАНО

 • використання інших навчальних автентичних засобів, а саме:

 • робочі зошити;

 • аудіо- та відеоматеріали;

 • книжки для домашнього читання;

 • тестові завдання тощо.Вчитель разом з батьками та колегами:

 • Вчитель разом з батьками та колегами:

 • Професійно обирає підручник, який відповідає конкретним умовам навчання;

 • залучає інші засоби навчання, адаптує їх до умов навчання;

 • раціонально застосовує навчальні засоби, як основні механізми для реалізації мети і завдань.Каталог: public
public -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
public -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
public -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
public -> Читання “Дощиком”
public -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
public -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
public -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка