Алгоритм проведення гендерного аудиту внз: задіяні структури університету, підходи, виконавціДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Алгоритм проведення гендерного аудиту ВНЗ:

 • задіяні структури університету, підходи, виконавці


Рівні аудиту і чинники, що його визначають

 • 1. Проведення повного гендерного аудиту, який би охоплював усі сфери діяльності вишу, є проблематичним, враховуючи складність завдань та відсутність сьогодні достатніх ресурсів у ВНЗ (враховуючи особливість гендерного аудиту як аудиту соціального, партисипативного);

 • Складнощі можуть виникнути як на рівні організації такої масштабної роботи, так і на рівні недостатньої відпрацьованості методики, індикаторів, складності аналізу результатів, зокрема якісних показників.

 • Недостатня кількість експертів та мотивованих кадрів всередині ВНЗ для якісного проведення аудиту

 • Тому на даному етапі більш доцільним вважаємо проведення часткового гендерного аудиту, тобто такого, який буде зосередженим на одній чи декількох сферах діяльності вишу. • Виходячи з рівня та завдань, визначаємо структури університету, які задіяні у підготовці та проведенні аудиту.

 • Перелік цих структур визначається також особливостями обраної сфери та характером її підпорядкування.

 • Перелік задіяних структур визначаються наказом. Або ж у наказі може визначатись основний підрозділ чи особа, у повноваженні якої знаходиться формування переліку задіяних структур.Серед задіяних структур можуть бути:

 • Деканат (якщо аудит проводиться на рівні факультету);

 • Проректор з виховної чи соціальної роботи;

 • Профспілковий комітет (на рівні університету чи факультету);

 • Відділи, що працюють в межах підрозділу. Наприклад, якщо аудиту піддається наукова робота, це можуть бути НДЧ, відділ аспірантури та докторантури, наукові лабораторії, робочі групи та редакційні колегії, патентний відділ чи відділ трансферу технологій тощо, наукова рада університету тощо;

 • Студентський ректорат чи студрада гуртожитку, студентська профспілка.Принципи та підходи:

 • Принципово важливим є чітке дотримання визначеної МОП методології, яка передбачає:

 • обов’язкову включеність членів колективу у проведення аудиту;

 • обов’язкове навчання, підвищення рівня обізнаності персоналу через систему семінарів, шкіл та тренінгів;

 • застосування гендерночутливого інструментарію та гендерночутливих методів у формуванні груп і в процедурах.Складові процедури аудиту – форми роботи

 • Аналіз документів ( «кабінетний» аналіз існуючої документації, в тому числі нормативних документів і матеріалів, навчальних планів, програм, а також «віртуальний» - аналіз документів нормативної бази, яка розміщена на офіційному сайті університету чи підрозділів.

 • Спостереження

 • Обстеження , які не обов'язково проводити в ході особистої бесіди. Їх можна організувати шляхом роздачі співробітникам анонімних анкет;

 • Опитування : Залежно від масштабу університету чи підрозділу, докладні опитування співробітників можуть дати більше можливостей для проведення якісних досліджень.Складові процедури аудиту – форми роботи

 • Фокус-групами , які можна проводити в формі окремих зборів для чоловіків і для жінок, або для співробітників різного рівня та сфери діяльності (викладачі, працівники бібліотеки чи АГЧ). Такі бесіди можуть відкрити можливості для подальшого дослідження динаміки процесів , тенденцій, вивчення оцінок ,а також для виявлення можливих стереотипів та інших перешкод на шляху систематичного просування гендерних підходів.

 • Індивідуальні співбесіди та глибинні інтерв’ю;

 • Проведення семінарів, тренінгів, лекторіїв.

 • Підготовка звіту та рекомендацій

 • Корегування гендерної політикиІндикатори:

 • Включення гендерних аспектів у стратегічні плани та інші програмні документи.

 • Коректна з точки зору гендерної рівності мова документів, довідників і посібників.

 • Наявність та статус осередку або іншого підрозділу, контактного пункту з питань гендеру;

 • Наявність інших підрозділів чи груп (напр.. профспілкових) які здійснюють підтримку та моніторинг заходів гендерного спрямування.

 • Впровадження гендерних аспектів в якості окремих дисциплін чи тем у навчальних планах спеціальностей;Індикатори:

 • Присутність жіночих образів у засобах інформації (наприклад, фотографії на веб-сайтах, в публікаціях і т.д.).

 • Поінформованість співробітників про гендерні проблеми.

 • Оцінки чоловіками та жінками стану гендерної рівності. Наприклад: Частка жінок і чоловіків, які вважають, що мають можливість доступу до послуг… Або - збільшення частки жінок і чоловіків, які .........

 • Чи враховують діючі правила і норми гендерну специфіку.

 • Частка чоловіків і жінок у кадровому складі, у тому числі на керівних посадах.Індикатори:

 • Наявність прийнятих і і діючих нормативних документів та орієнтири в галузі позитивної дискримінації.

 • Збільшення числа чоловіків-керівників, які публічно виступають за гендерну рівність і дотримання законних прав жінок.

 • Включення в програми післядипломної освіти та ПК курсів з ліквідації правової неграмотності, з прав людини та гендерної рівностіКрок 1. Підготовчий

 • подати заявку (рекомендацію, пропозицію) керівництву ВНЗ щодо бажання (готовності) провести гендерний аудит та отримати формалізований дозвіл-згоду;

 • визначити та закріпити наказом або розпорядженням (якщо аудит буде проводитись у окремому підрозділі) відповідальну особу від ВНЗ з достатнім півнем повноважень для вирішення поточних питань;

 • підготувати (за поданням відповідальної особи) проект наказу з метою визначення рівня проведення аудиту (повний чи частковий), складу робочої групи, термінів проведення, залучення ресурсів, матеріального та технічного забезпечення, форми звітності, відповідальності тощо.

 • Кошторис може включати канцелярські витрати, друк роздаткових матеріалів, каву-брейк, якщо семінари будуть тривалими. Частину втрат може взяти на себе профком.Крок 2. Початок аудиту

  • Проводиться робоча зустріч групи організаторів.
  • Група організаторів зустрічається з керівником підрозділу, в якому буде проводитись гендерний аудит.
  • Група організаторів аудиту зустрічається з усіма співробітниками підрозділу і знайомить з завданнями та принципами роботи.


Крок 3. Під час аудиту

  • Проводиться семінар для технічного складу.
  • Проводиться семінар для керівного складу
  • Аналізується документація та обговорюються результати аналізу.
  • Проводяться індивідуальні співбесіди з керівником підрозділу, старшим керівним складом, відповідальними працівниками, технічними фахівцями, технічним персоналом.
  • Проводяться опитування, фокус- групи.
  • Ведеться спостереження та обстеження візуального простору.


Крок 4. Наприкінці аудиту

  • Проводиться обробка та узагальнення отриманої інформації
  • Формулюються загальні положення та висновки доповіді
  • Проводиться зустріч за підсумками аудиту з керівником підрозділу
  • Проводиться зустріч із співробітниками підрозділу для отримання «зворотного зв'язку»


Крок 5. Після аудиту

 • Складається проект підсумкового звіту з аудиту

 • Результати аудиту представляються керівництву університету та профспілки;

 • Результати аудиту у формі підсумкового звіту поширюються в організації через ЗМІ, конференції, семінари та групові дискусії

 • Ініціюється розробка нових нормативних документів, програм і планів дій;

 • Адміністрація вишу, підрозділ та інші зацікавлені структури послідовно виконують рекомендації аудиту7. Виконавці.

 • Найбільш поширеною помилкою і стереотипом є фіксація Осередку гендерної освіти як єдиного виконавця при проведенні аудиту. ОГО може виступити в якості ініціатора, може допомагати в організації. Але навіть потужний осередок не може провести гендерного аудиту. І перш за все тому, що це суперечить базовим принципам і підходам.

 • ГА передбачає залучення якомога більшого кола учасників, членів колективу, які б навчались,самі починали помічати гендерні диспропорції та аналізували б їх причини.

 • Тому основною вимогою є формування груп виконавців безпосередньо у підрозділах, які проходять аудит. А відповідальні особи, експерти, консультанти можуть бути із числа співробітників чи активістів ОГО.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка