Аритмії серця. Клінічна та екг діагностика. Кафедра пропедевтики внутрішньої медициниДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#5075


Аритмії серця.Клінічна та ЕКГ діагностика.


Етіологія.

 • Порушення ритму серцевої діяльності викликають такі ураження міокарда:

  • органічні: ІХС, вади серця, АГ, міокардити, кардіоміопатії;
  • токсичні: медикаменти, алкоголь;
  • гормональні : тиреотоксикоз, мікседема, феохромоцитома, клімакс, кіста яєчника;
  • функціональні : нейрогенні, спортивні;
  • аномалії розвитку серця - найчастіше WPW.


Патогенез

 • Теорії виникнення аритмій:

  • Патологічний автоматизм (наявність ектопічного фокуса)
  • Механізм re-entry
  • тригерна (пускова) активність.


Класифікація порушень ритму і провідності серця

 • І. ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  • Синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)
  • Синусова брадікардія (менше 60 комплексів за хвилину )
  • Синусова аритмія
  • Зупинка (відмова) синусового вузла
  • Міграція надшлуночкового водія ритму


Екстрасистолія (синонім - передчасна деполяризація):

  • Екстрасистолія (синонім - передчасна деполяризація):
   • передсердна (атріальна)
   • передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
   • шлуночкова


  • Тахікардії:
   • надшлуночкові
    • сино – передсердна
    • (синоатріальна)
    • передсердна (атріальна)
    • передсердно – шлуночкова
    • (атріовентрикулярна)
     • поодинока (до 30 за годину)
     • часта (30 і більше за годину)
     • алоритмія (бі-, три-, квадригемінія)
     • поліморфна
     • парна
     • рання (R на Т)
     • хронічні
     • пароксизмальні
     • вузлова


з додатковими шляхами проведення

    • з додатковими шляхами проведення
     • ортодромна
     • антидромна
   • шлуночкові:
    • нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30)
    • стійка (більш ніж 30 секунд)
    • постійно-зворотня
     • мономорфна
     • поліморфна


ІІ. ПОРУШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

 • ІІ. ПОРУШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  • Синоаурикулярні блокади
  • Атріовентрикулярні блокади:
   • І ст.
   • ІІ ст.
   • ІІІ ст.


  • Внутрішньошлуночкові блокади:
   • однопучкові:
    • блокада правої ніжки пучка Гіса
    • блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
   • двопучкові:
    • блокада лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
   • трипучкові


 • III. КОМБІНОВАНІ ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  •  передсердна
  • Парасистолія  з АВ з'єднання
  •  шлуночкова
  • вказується при можливості


 • IV. ЗАХВОРЮВАННЯ, СИНДРОМИ І ФЕНОМЕНИ

  • Синдроми та ЕКГ феномени передзбудження шлуночків:
   • синдром Вольфа - Паркінсона - Уайта
   • синдром укороченого інтервалу РR (Лауна - Ганонга - Лівайна)
   • Cиндром ранньої реполяризації шлуночків
    • вроджений
    • набутий
   • Cиндром подовженого інтервалу QТ


   • Синдром слабкості синусового вузла
   • Синдром Морганьї-Адамса-Стокса
   • Синдром Фредеріка
  • Раптова серцева смерть (аритмічна)
   • асистолія
   • фібриляція шлуночків
   • електромеханічна дисоціація
    • з відновленням серцевої діяльності
    • незворотня
  • Зупинка серця
   • з відновленням серцевої діяльності
   • незворотня


 • V. АРИТМІЇ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ АБО ПОРУШЕНІЙ ФУНКЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ТИПУ

    • Примітка: У діагнозі треба вказати кардіохірургічні втручання та пристрої, застосовані для лікування аритмій та порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та інші) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів - дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (вказується дата останньої) тощо.


Характеристика нормального синусового ритму

 • правильний ритм із частотою серцевих скорочень (ЧСС) 60-100 за 1 хв.

 • зубець Р позитивний в І, ІІ, avF відведеннях, негативний - в avR відведеннях, постійна форма зубця Р.

 • за кожним зубцем Р слідує комплекс QRS (якщо немає а-v-блокади).

 • Інтервал Р-Q>0.12 (якщо немає додаткових шляхів проведення).Синусова тахікардія

 • ЕКГ критерії:

  • правильний ритм
  • синусові зубці Р звичайної конфігурації.
  • Чсс - 100-180 за 1 хв.
  • поступовий початок і закінчення
 • Причини: фізичне й емоційне навантаження, біль, гарячка, гіповолемія, гіпотензія, анемія, тиреотоксикоз, дія певних речовин (кофеїн, алкоголь)Лікування

 • ліквідація етіологічного фактора

 • седативні засоби

 • β-адреноблокатори (пропранолол 10-40мг, окспренолол 20мг 3 рази на добу, піндолол 5 мг 3 рази на доби, надолол 20 мг 2 рази на добу, метапролол 50 мг 2рази на добу)Синусова брадикардія

 • ЕКГ критерії:

  • правильний ритм
  • ЧСС - менше 60 за 1 хв
  • синусові зубці Р
  • інтервал PQ >0,12 с
 • Причини: підвищення парасимпатичного тонусу, інфаркт міокарда, гіпотиреоз, гіпотермія, механічна жовтяниця, синдром слабості синусового вузла.Лікування

 • атропіну сульфат 0,5-1 мг 0,1% розчину 1-2 рази на добу

 • платифіліна гідротартрат 0,5-1 мг 0,2% розчину 1-2 рази надобу підшкірно

 • екстракт беладонни -0,02 г 3-4 рази на добу

 • ізадрин 5-10 мг сублінгвально

 • апресин 0.02 3 рази на добу ( при артеріальній гіпертензії)Невідкладна допомога при нападах Морганьї-Адамса-Стокса

 • атропіну сульфат 0,5-1 мг 0,1% розчину внутрішньовенно

 • ізадрин 5-10 мг сублінгвально (при потребі повторити)

 • алупент по 1-5-10 мг на 500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

 • електрокардіостимуляція (тимчасова або постійна)Синусова аритмія

 • ЕКГ критерії:

  • зубець синусового походження
  • інтервал PQ >0,12 с
  • ЧСС 45-100 за 1 хв
  • ритм серця неправильний з різницею найдовшого і найкоротшого інтервалу Р-Р 0.16 і більше
 • Лікування: не потребує • а-нормальний синусовий ритм

 • б- синусова тахікардія

 • в- синусова брадикардія

 • г- синусова аритміяЗупинка синусового вузла

 • ЕКГ критерії:

  • повна асистолія (відсутність Р і QRST)
  • пауза Р-Р не становить два звичайні інтервали, а більше.
 • Лікування: так, як синдрому Морганьї-Адамса-СтоксаСиндром слабості синусового вузла

 • ЕКГ критерії:

  • виражена синусова брадикардія
  • відмова синусового вузла з періодами асистолії, що компенсуються вискакуючими скороченнями
  • чергування синусової брадикардії з нападами передсердної тахікардії, фібриляції (синдром «тахі-браді»)
  • сино-атріальна блокада з вискакуючими скороченнями
  • повільне відновлення функції синусового вузла.


Лікування

 • ефективного медикаментозного лікування не існує

 • медикаментозна терапія при нападах Морганьї-Адамса-Стокса

 • імплантація постійного електрокардіостимулятораЕкстрасистолія

 • передчасне збудження і скорочення серця або окремих його частин внаслідок підвищення активності вогнищ ектопічного автоматизму.Передсердна екстрасистолія

 • ЕКГ ознаки:

 • Лікування: не потрібне, при наявності клінічних симптомів β-блокатори, верапаміл, дигіталіс. • а- з верхніх відділів передсердя

 • б- з середніх відділів передсердя

 • в- з нижніх відділів передсердя

 • г- блокована передсердна екстрасистолаА-V-вузлові екстрасистоли

 • з одночасним збудженням передсердь і шлуночків.

 • ЕКГ-ознаки:

  • зубець Р не визначається
  • позачерговий комплекс QRS не розширений
  • неповна компенсаторна пауза


 • з попереднім збудженням шлуночків

 • ЕКГ-ознаки:

  • позачерговий комплекс QRS не розширений
  • Зубець Р після QRS
  • повна компенсаторна пауза
 • Лікування: аналогічно , як при передсердній екстрасистолії.Шлуночкові екстрасистолії

 • ЕКГ ознаки:

  • комплекс QRS широкий без попереднього зубця Р
  • повна компенсаторна пауза
 • Лікування потребують часті монотопні, політопні, групові та ранні типу R|T екстрасистоли.

Схеми лікування

 • 0.25% ізоптин - 4мл( 10мг) на 10 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно

 • 10% новокаїнамід - 10 мл в/в, потім по 5-10 мл в/м

 • 2,5% розчин гілуритмалу - 2 мл (50мг) на 10 мл 0,9% розчину NaCl

 • 0,1% атропін - 0,5-1 мл в/в чи п/ш в поєднанні з новокаїнамідом чи гілуритмалом • 0,1% розчин обзидану - по 1 мл в/в

 • 5% розчин кордарону - 6 мл в/в

 • 2% розчин лідокаїну - 4-6 мл (80 мг) в/вПароксизмальні тахікардії: Суправентрикулярна тахікардія

 • ЕКГ - ознаки:

  • частота скорочень передсердь - 120-250 за 1хв
  • комплексам QRS передують передсердні комплекси
  • комплекси QRS не змінені


Атріовентрикулярна тахікардія

 • ЕКГ-ознаки:

  • ЧСС 150-200 за хв
  • ретроградний зубець Р (негативний) після QRS чи нашаровується на нього
 • Тахікардія, зумовлена додатковими шляхами • а- передсердна пароксизмальна тахікардія

 • б- атріовентрикулярна (вузлова) тахікардія з попереднім збудженням шлуночків

 • в- атріовентрикулярна (вузлова) тахікардія з одночасним збудженням передсердь і шлуночківЛікування пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії

 • при проведенні імпульсу через а-v вузол:

  • масаж каротидного синуса
  • ізоптин 0,25%-4мл
  • обзідан 0,1% - 5мл
  • дігоксин 0,025% - 1мл в/в
  • кордарон 5% - 6 мл


 • при проведенні імпульсу через додаткові шляхи:

 • протипоказане введення дигоксину, ізоптину, обзидану!Шлуночкова тахікардія

 • ЕКГ критерії:

  • ЧСС >140 ударів за1 хв
  • комплекси QRS розширені
 • Лікування:

  • електроімпульсна терапія
  • 2% лідокаїн - 8-10 мл в/в
  • 10% новокаїнамід - 10мл +0,5 мл мезатону
  • орнід 5% з розрахунку 1мл на 10 кг маси


 • ЕКГ при пароксизмальній шлуночковій тахікардіїТріпотіння і фібриляція передсердь

 • ЕКГ критерії тріпотіння:

  • частота передсердних хвиль 250-350 за 1 хв ( хвилі f)
 • ЕКГ критерії фібриляції:

  • хвилі f
  • неправильний ритм (різні R-R)
  • відсутність зубця Р


Тріпотіння і фібриляція шлуночків

 • ЕКГ критерії:

  • синусоїдальна крива з частими, ритмічними, широкими і високими хвилями, збудження шлуночків із частотою 200-300 за 1 хв
  • елементи шлуночкового комплексу не можливо розрізнити
 • Лікування:

  • електрична кардіоверсія 200-300 Дж. При відновленні синусового ритму лідокаїн.
  • при неефективності повторна кардіоверсія


 • а- тріпотіння шлуночків

 • б- миготіння і фібриляція шлуночківСиноаурикулярна блокада

 • ЕКГ критерії:

  • періодичне випадіння серцевих циклів
  • збільшення паузи між зубцями Р-Р у 2 рази


Внутрішньопередсрдна блокада

 • ЕКГ критерії:

  • збільшення тривалості та розщеплення зубця Р


Атріовентрикулярна блокада І ст

 • постійне подовження інтервалу P-Q більше як на 0,20с

 • а- передсердна форма

 • б- вузлова форма

 • в- дистальна форма (трипучкова) блокадаА-v блокада ІІ ст

 • періодичне припинення проведення імпульсу від передсердь до шлуночків. Є три типи:

  • І тип (Мобітц І) - поступове подовження інтервалу P-Q з подальшим випадінням QRST ( періоди Самойлова-Венкенбаха)
  • ІІ тип (Мобітц ІІ) - випадіння комплексів QRST без поступового подовження інтервалу P-Q
  • ІІІ тип (Мобітц ІІІ) випадіння кожного другого, або 2 і більше комплексів підряд


А-v блокада ІІІ ст

 • повна автономія скорочення передсердь і шлуночків.Інтервали P-P та R-R постійні, але R-R>P-P.Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

 • Наявність в правих грудних відведеннях V1,2 (рідше в III, aVF) комплексів QRS типу rSR’або rsR’ , що мають М-подібний вигляд, причому R’>r.

 • наявність в лівих грудних відведеннях (V5 V6), а також в I, avL , розширеного, нерідко зазубреного зубця S.

 • розширенням комплексу QRS більше, як на 0,12

 • наявністю у відведенні V1 (рідше в ІІІ) депресії RS-T з випуклістю, спрямованою вгору, і негативного або двохфазного асиметричного зубця T. • ЕКГ при повній блокаді правої ніжки пучка ГісаНеповна блокада правої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведенні V1 комплексу QRS типу rSr’ або rSR’, а у відведенні I,V6 - злегка розширеного зубця S.

 • тривалість комплексу QRS 0,09-0,11сПовна блокада лівої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведеннях I, avL, V5,V6 розширених, деформованих шлуночкових комплексів типу R із розщепленою або широкою вершиною

 • наявність у відведеннях III, avF, V1,V2 розширених, деформованиз комплексів, що мають вигляд QS або rS.

 • продовження тривалості QRS більше як на 0,12 с.

 • наявністю у відведенні I, avL,V5,V6 дискордантногo зміщення сегмента RS-T, негативного або двохфазного зубця T.

 • можливе відхилення електричної осі вліво • ЕКГ при повній блокаді лівої ніжки пучка ГісаНеповна блокада лівої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведеннях I, avL.V5,V6 високих, розширених, іноді розщеплених зубців R( зубець q уV6 відсутній)

 • наявність у відведеннях III, avF, V1,V2 розширених комплексів типу QS або rS

 • трмвалість QRS збільшується до 0,10-0,11с.

 • можливе відхилення електричної осі влівоСиндром Вольфа-Паркінсона-Уайта

 • скорочення інтервалу P-Q (R)

 • наявність у складі комплексу QRS додаткової хвилі збудження - δ-хвилі

 • невелика деформація і збільшення тривалості комплексу QRS

 • дискордантне зміщення RS-T і зміна полярності зубця T (непостійна ознака) • ЕКГ при синдромі WPWВисновки

 • Для успішної діагностики та лікування аритмій необхідно знати:

  • основні патогенетичні механізми їх розвитку
  • володіти методами діагностики аритмій
  • розрізняти доброякісні, потенційно злоякісні та злоякісні аритмії
  • розуміти алгоритми діагностичного в терапевтичного підходу до різних видів аритмій
  • знати класифікацію антиаритмічних засобів, покази до їх застосування, побічні ефекти
  • дотримуватися принципу індивідуалізованого лікування.


Каталог: data -> kafedra -> theacher -> ftyz -> ftyz jarema
ftyz -> Доц. Руда м. М. План лекції вступ Синдром серцевої недостатності
ftyz -> Доц. Верещашіна Н. Я. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
ftyz -> Артеріальні гіпертензії. Гіпертонічна хвороба. Гіпертонічні кризи. Етіологія. Клініка. Діагностика. Принципи лікування к м. н. Руда М. М. доц. Кафедри проп вн
ftyz -> Тема лекції: Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі аускультації легень
ftyz -> Тема лекції: «Невідкладні стани в пульмонології та ґастроентеролоґії»
ftyz -> Цукровий діабет (diabetes mellitus) – синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних
ftyz -> Тема лекції: гепатити та цирози печінки. Основні симптоми та синдроми. Методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження
ftyz jarema -> Анемія стан, при якому рівень гемоглобіну нижчий за нормальний відповідно віку та статі пацієнта
ftyz jarema -> Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії доц. Ярема Н. З


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка