Артеріальні гіпертензії. Гіпертонічна хвороба. Гіпертонічні кризи. Етіологія. Клініка. Діагностика. Принципи лікування к м. н. Руда М. М. доц. Кафедри проп внДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#5080


АРТЕРІАЛЬНІ ГІПЕРТЕНЗІЇ. ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА. ГІПЕРТОНІЧНІ КРИЗИ. Етіологія. Клініка. Діагностика. Принципи лікування к.м.н. Руда М.М. доц. Кафедри проп. вн. медицини


 • Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертензія, або гіпертонічна хвороба) - це підвищений артеріальний тиск при відсутності очевидної причини його підвищення.

 • Вторинна гіпертензія (або симптоматична) - це гіпертензія, причина якої може бути виявлена (Рекомендації Українського Товариства Кардіологів, 2001 р.).Визначення.

 • Гіпертонічна хвороба (ГХ) - захворювання серцево-судинної системи, яке розвивається як наслідок первинної дисфункції вищих судиннорегулюючих центрів, нейрогуморальних та ниркових механізмів, характеризується підвищенням систолічного і ( або) діастолічного АТ, а при виражених стадіях - органічними змінами серця, нирок та ЦНС.ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 • ГХ – одне з найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи.

 • ГХ хворіє 15 – 25 % всього населення + 15 % погранична гіпертензія.

 • ГХ складає 80 – 95 % всіх артеріальних гіпертензій і лише

 • 10 % складають симптоматичні АГЕПІДЕМІОЛОГІЯФАКТОРИ РИЗИКУ

 • НЕМОДИФІКОВАНІ

 • Спадковість

 • Вік

 • Стать

 • МОДИФІКОВАНІ

 • Ожиріння та метаболічний синдром

 • Вживання надлишку кухонної солі

 • Психоемоційні перевантаження

 • Вживання алкоголю

 • Фізична активністьПАТОГЕНЕЗ

 • Пусковим фактором ГХ є гіперактивність нервових центрів регуляції АТ

 • Гіперактивність цих центрів виражається в посиленні пресорного впливу через:

 • активацію САС;

 • - виділення вазопресину;

 • - включення ренальних факторів: ренін-ангіотензин-альдостерон; простагландинів.КЛАСИФІКАЦІЯ

 • За рівнем АТ:

 • - норма: САТ < 130 і ДАТ < 90 мм рт.ст.

 • - погранична гіпертензія: САТ = 140-160 і ДАТ = 90-95 мм рт.ст.;

 • - артеріальна гіпертензія САТ > 160 і ДАТ > 95 мм рт.ст.КЛАСИФІКАЦІЯ

 • В залежності від пораження окремих органів:

 • І стадія (періодичне підвищення АТ без змін внутрішніх органів);

 • ІІ стадія (стабільне підвищення АТ в поєднанні з гіпертрофією ЛШ, ангіоспазмом, транзиторною гіперкреатинемією);

 • ІІІ стадія (стабільне підвищення АТ, резистентна до терапії, наявність ускладнень зі сторони органів-мішеней)

КЛІНІКА

 • Прояви ГХ залежать від:

 • варіанту перебігу

 • стадії розвитку;

 • наявності різних типів ускладнень і кризів;

 • патогенетичних варіантів (доброякісні та злоякісні).Перша стадія

 • Скарги:

 • можуть бути відсутні

 • інколи турбують головні болі

 • головокружіння

 • шум у вухах

 • Зниження працездатності

 • кардіалгії

 • Дані об”єктивного обстеження

 • Відсутні об”єктивні прояви ураження органів-мішеней

 • Стабільне або тразиторне підвищення АТДРУГА СТАДІЯ

 • СКАРГИ

 • Головний біль

 • Головокружіння

 • Болі в ділянці серця

 • Задишка при фізичному навантаження

 • Характерні гіпертонічні кризи • Об’єктивно: почервоніння обличчя, пітливість, зниження толерантності до фізичного навантаження.

 • Пальпаторно : Ps – напружений, частий. Верхівковий поштовх локалізований вліво від середньоключичної лінії в V міжребер’ї, посилений.

 • Перкуторно: Розширення меж судинного пучка , зміщення лівої межі серця.

 • Аускультативно: акцент ІІ-тону над аортою, систолічний шум над верхівкоюДруга стадія

 • Є об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней без симптомів з їх боку чи порушення функції:

 • Гіпертрофія лівого шлуночка/ за даними рентгенологічного обстеження, ЕКГ або ехокардіографії/.

 • Генералізоване чи фокальне звуження судин сітківки.

 • Мікроальбумінурія, білок у сечі та/ або незначне підвищення концентрації креатиніну в плазмі крові (до 177 мкм/л).ТРЕТЯ СТАДІЯ

 • Високе, стійке підвищення АТ

 • Розвиток ускладнень:

 • Інфаркт міокарду

 • Серцева недостатність

 • Інсульт

 • Транзиторна ішемічна атака

 • Крововиливи в сітківку

 • Розшаровуюча аневризма аортиДІАГНОСТИКА ГХ

 • Обов’язковими дослідженнями у хворих з АГ є:

 • - загальний аналіз крові і сечі;

 • - біохімічний аналіз крові;

 • аналіз сечі за А. Нечипоренко та

 • С. Зимницьким;

 • - ЕКГ, Ехо-КГ;

 • - УЗД нирок;

 • - Ro-графія органів грудної клітки;

 • - дослідження очного дна.

 • Інші методи діагностики проводяться за показаннямиДІАГНОСТИКА ГХ

 • Загальноклінінчні і біохімічні показники крові:

 • - в початковій стадії залишаються без змін;

 • під час кризу – лейкоцитоз, дис-гіперліпідемія, гіперкаліємія, збільшення креатиніну і сечовини (транзиторні)

 • При ГХ ІІІ ст. зміни стабільні, наростає азотемія. • Дослідження сечі:

 • загальний аналіз сечі (без змін);

 • ан. сечі за А.Нечипоренко

 • за С.Зимницьким

 • При ГХ ІІ-ІІІ ст. – ізогіпостенурія, ніктурія

 • Обов’язково необхідно визначати кліренс за ендогенним креатиніномЕКГ ПРИ ГХ

 • І ст. – змін не має.

 • ІІ – ІІІ ст . – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, електрична вісь серця відхилена вліво,

 • Rv5-6>Rv4, коритоподібне зміщення ST, двохфазний Т (+-)

 • Збільшення амплітуди R в лівих відведеннях і S - в правих.

ЕХО-КАРДІОСКОПІЯРЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОГК

Дослідження очного днаГІПЕРТЕНЗИВНІ КРИЗИ (ГК

 • Виникають в 30 % випадків.

 • Гіпертензивний криз – раптове підвищення АТ, що супроводжується поглибленням або виникненням нових ознак порушення мозкового або коронарного кровообігу з розвитком нейро-судинних і гуморальних змін і пов’язано із різким збудженням симпатико-адреналової системи.

 • За В.Ф.Зелінським і А.Л.Мясниковим – “це квінтесенція, згусток гіпертонічної хвороби”.УСКЛАДНЕННЯ ГХ

 • Розвиваються при ГХ ІІІ ст.

 • КАРДІАЛЬНІ:

 • - гостра або хронічна серцева недостатність;

 • - прискорений розвиток атеросклерозу вінцевих судин із симптомами стенокардії або інфаркту міокарда;

 • - аритмії/блокади (частіше ЛНПГ).

 • АОРТАЛЬНІ:

 • - атеросклероз;

 • - розшаровуюча аневризма.

 • ЦЕРЕБРАЛЬНІ:

 • - прискорений розвиток атеросклерозу мозкових судин з розвитком недостатності мозкового кровообігу (енцефалопатії);

 • - динамічні і органічні порушення мозкового кровообігу

 • ОЧНІ:

 • - крововиливи в сітківку з наступним її відшаруванням;

 • - зниження зору (набряк зорового нерва);

 • - амавроз.

ЛІКУВАННЯ немедикаментозні засоби

 • Дієта (обмеження кухонної солі до 4-6 г/добу, алкоголю, тваринних жирів).

 • Зменшення маси тіла.

 • Відмова від тютюнопаління.

 • Динамічне фізичне навантаження.

 • Фітотерапія, голкорефлексотерапія, психотерапія, аутотренінг

Медикаментозні заходи (ВООЗ, МТГ, 1999):

 • Діуретики:

 • -блокатори:

 • Антагоністи кальцію:

 • Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

 • Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ

 • Альфа1-адреноблокатори

ЗЛОЯКІСНИЙ ВАРІАНТ ГХ

 • Розвивається в 3 % ГХ і в 25 % симптоматичних АГ.

 • Стійке підвищення АТ до дуже високих цифр (не менше 220/130 – 260/160 мм рт. ст.).

 • Швидке прогресування із раннім розвитком ускладнень.

 • Стадійність протікання відсутня. • На очному дні характерний набряк сітківки і дисків зорових нервів.

 • Дуже швидко (на протязі 3 – 5 років від початку захворювання) розвивається хронічна ниркова недостатність.

 • Не піддається медикаментозному лікуванню.Симптоматична АГ:

 • - вік молодше 20 р. або старше 60 р.;

 • - гостро виникаюче і стійке підвищення АТ;

 • - дуже високі показники АТ (> 220/120 мм рт. ст);

 • - злоякісне протікання АГ;

 • - наявність симпато-адреналових кризів;

 • - захворювання нирок в анамнезі;

 • - розвиток АГ в період вагітності;

 • - наявність змін в аналізі сечі.Вторинна гіпертензія. Причини

 • Ліки або екзогенні речовини:

 • . Захворювання нирок

 • Ендокринні захворювання

 • Коарктація аорти та аортити

 • Ускладнення вагітності

 • Неврологічні захворювання

 • Артеріальні гіпертензії, індуковані хірургічним втручаннямНИРКОВІ АГ

 • Ренопаренхіматозні:

 • - гострі і хронічні гломерулонефрити;

 • - пієлонефрити,

 • - нефрити при колагенозах (вузликовий ендартерит, СЧВ, СД, діабетичний гломерулосклероз, амілоїдоз);

 • - розвиток АГ можливий і при односторонньому враженні (сечокам’яна хвороба, гідронефроз, гіпернефроїдний рак, травматична гематома нирки • При ренопаренхіматозних АГ особливу увагу звертають на анамнестичні і об’єктивні дані.

 • Гломерулонефрит в анамнезі:

 • молодий вік;

 • захворювання починається і супроводжується запальним синдромом (субфібралітет, загальна слабкість, пітливість, ШОЕ);

 • виражений набряковий с-м під очима, на ногах);

 • сечовий с-м (протеїнурія - > 1 г/добу, гематурія, циліндрурія, лейкоцитурія (піурія), бактеріурія; Необхідні багаторазові дослідження.

 • Остаточний діагноз встановлюють після пункційної біопсії нирки • Нефрит в анамнезі:

 • -комбінація стабільної гіпертонії з високою tо, болями або припухлістю суглобів.

 • Кологенози (СЧВ, СД – у жінок, вузликовий періартеріїт – у чоловіків):

 • - наявність шкірних с-мів (“метелика”, склероз шкіри, індурація, атрофія);

 • - суглобові і вісцеральні зміни (нефрит, пульмоніт, міокардит);

 • - неспецифічні гострофазові ознаки: ШОЕ, Le, дисліпопротеінемія, анемія, гіперфібриногенемія, ферментемія).

 • - Часто діагноз встановлюється тільки гістологічноЕНДОКРИННІ АГ

 • Зустрічаються у 2- 3 % випадків.

 • Комбінуються:

 • з симпатоадреналовими кризами;

 • м’язевою слабкістю;

 • сечовим синдромом;

 • ожирінням;

 • тіреотоксикозом.Аденома кори наднирників: С-м Кона

 • продукується надлишковий альдостерон, що призводить до АГ (за рахунок затримки Na і води і виведення К).

 • С-ми: головні болі, головокружіння, непостійна м’язева слабкість, парестезії, оніміння, полідипсія, поліурія, психастенія, блідість шкіри.

 • Діагноз встановлюють на основі виявлення низької концетрації К+ плазми (2,5 ммоль/л), для чого проводять провокацію гіпотиазидом (100 мг) або R- комп’ ютерної графіїХвороба Іценко-Кушинга

 • Виникає внаслідок гіперпродукції АКТГ і кортикотропіну-релізінг гормону, який виробляється базофільною аденомою передньої долі гіпофізу, або кортикостеромою наднирників, або при лікуванні глюкокортикоїдами.

 • Частіше хворіють жінки під час вигітності, родів, клімаксуФеохромоцитома

 • Пухлина мозкового шару наднирників або хромафінної тканини симпатичних гангліїв.

 • АГ набуває кризового протікання за рахунок секреції великої кількості катехоламінів.

 • Симпатоадреналові кризи супроводжуються страхом, зябкістю, блідістю, серцебиттям, аритміями, тахікардією, болями в серці.

 • Лабораторно: висока концентрація Nа, адреналіну в крові (300 мкг/добу) або виділення їх метаболітів з сечею (17-ОКС)Гемодинамічні (кардіоваскулярні) АГ

 • Пов’язані із захворюваннями серця і судин. Виникають внаслідок:

 • атеросклерозу аорти; коарктації аорти, аортальної недостатності, відкритої аортальної протоки;

 • повної атріо-вентрикулярної блокади;

 • еритремії,

 • бронхіальної астми;

 • НКІнші форми АГ

 • Причиною гемодинамічних АГ також є:

 • - атріо-вентрикулярні блокади;

 • - недостатність кровообігу.

 • Такі АГ легко діагностуються за умови повного обстеження на предмет виявлення компенсаторної АГ.Диспансеризація.

 • Періодичність оглядів при ГХ І ст. – 1 раз на рік; ГХ ІІ ст. – двічі на рік. Контроль медикаментозного лікування в процесі підбору підтримуючої дози при ГХ І ст. – не рідше 1 разу в рік, при ГХ ІІ-ІІІ ст. – кожні 2 тижні, а при стабілізації артеріального тиску – 1 раз в місяць перші 6 місяців, згодом – 1 раз в два місяці.Огляди лікарів інших спеціальностей

 • Кардіолог

 • Офтальмолог

 • Невропатолог

 • ( не менше як 1 раз на рік)

 • ендокринолог, уролог за показаннямиЛабораторні та інструментальні дослідження

 • Ан.сечі загальний -2-4 рази

 • Креатинін,холестерин, тригліцериди,-1 раз нарік.

 • ЕКГ, ехокардіоскопія, рентгенографія – 1 раз на рік

 • Інші дослідження - за показамиЛікувально-оздоровчі заходи

 • Навчання навичкам здорового способу життя. Корекція факторів ризику, обмеження в їжі солі та насичених жирів. Психотерапія, фізіотерапія та ЛФК у відділенні відновного лікування.

 • Трудові рекомендації.

 • Медикаментозна профілактика та терапія (тіазидові діуретики, бетаблокатори, периферичні вазоділятатори та ін. гіпотензивні середники) за ступеневою схемою.

 • Санаторно-курортне лікування. Оздоровлення в санаторії-профілакторії.Критерії диспансеризації

 • Покращення клінічних показників. Зниження тимчасової непрацездатності.

 • В групі Д-ІІІ: зниження первинного виходу на інвалідність, зменшення кількості повторних мозкових інсультів, інфарктів міокарду, раптової коронарної смерті, збільшення числа осіб з контрольованим АТ (160/95 мм рт. ст. та нижче)Профілактика.

 • Первинна профілактика ГХ – пропаганда збереження здорового способу життя, боротьба з гіподинамією, психоемоційними стресами. Вторинна профілактика ГХ – тривала медикаментозна терапія в індивідульно підібраному режимі.АРИТМІЇ.

 • це будь-який серцевий ритм, який не є регулярним синусовим ритмом нормальної частоти, а також порушення провідності електричного імпульсу по різним ділянкам провідної системи серця.Етіологія.

 • Функціональні порушення ритму

 • Аритмії органічного характеру

 • Гемодинамічні впливи.

 • Гормональні розлади:

 • Аномалії розвитку серця

 • Інтоксикації медикаментозними засобами

 • Захворювання інших органів:

 • Порушення водно-електролітного обміну:Класифікація аритмій

 • А. Порушення збудливості.

 • І. Порушення утворення збудження:

 • ІІ. Пасивні ектопічні, замісні порушення ритму:

 • ІІІ. Активні ектопічні порушення ритму.

 • Б. Порушення провідності.Методи діагностики аритмій

 • Стандартна ЕКГ є основним методом діагностики аритмій.

 • Ритмографія

 • медикаментозні проби (атропін, анаприлін і т.д.)

 • “Холтерівське” моніторування

 • Стравохідна ЕКГАРИТМІЇ, ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯМ ЗБУДЖЕННЯ

 • Синусова тахікардія

 • Синусова брадикардія

 • Синусова аритмія

 • Відмова синусового вузла

 • Синдром слабкості синусового вузла

 • Міграція водія ритмуАКТИВНІ ЕКТОПІЧНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ

 • Екстрасистолія

 • Суправентрикулярні

 • Шлуночкові екстрасистоли.

 • Пароксизмальна тахікардія

 • Тріпотіння передсердь

 • Мерехтіння передсердь

 • Тріпотіння і фібриляція шлуночків

 • ПараситоліяПОРУШЕННЯ ПРОВІДНОСТІ

 • Синоаурикулярна блокада

 • Внутрішньопередсердна блокада

 • Атріовентрикулярна блокада

 • Блокада ніжок пучка Гіса

 • Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

 • Синдром передчасного збудження шлуночків

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> ftyz -> ftyz ryda -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8 -> Доц. Руда м. М. План лекції вступ Синдром серцевої недостатності
ftyz -> Доц. Верещашіна Н. Я. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
ftyz -> Аритмії серця. Клінічна та екг діагностика. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
ftyz -> Тема лекції: Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі аускультації легень
ftyz -> Тема лекції: «Невідкладні стани в пульмонології та ґастроентеролоґії»
ftyz -> Цукровий діабет (diabetes mellitus) – синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних
ftyz -> Тема лекції: гепатити та цирози печінки. Основні симптоми та синдроми. Методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження
ftyz ryda -> Основні симптоми І синдроми при артеріальній гіпертензії к м. н. Руда М. М. доц. Кафедри проп вн медицини


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка