Біоетика область міждисциплінарних досліджень етичних, філософських І антропологічних проблем, що виникають у зв'язку з прогресом біомедичної науки І впровадженням новітніх технологій в практику охорони здоров'яДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.БІОЕТИКА - область міждисциплінарних досліджень етичних, філософських і антропологічних проблем, що виникають у зв'язку з прогресом біомедичної науки і впровадженням новітніх технологій в практику охорони здоров'я.

 • БІОЕТИКА - область міждисциплінарних досліджень етичних, філософських і антропологічних проблем, що виникають у зв'язку з прогресом біомедичної науки і впровадженням новітніх технологій в практику охорони здоров'я.

 • Розвиток біоетики обумовлений тим, що в сучасному світі в медицині відбувається процес цивілізаційних перетворень. Вона стає якісно іншою, не тільки більш технологічно оснащеною, а й більш чутливою до правових і етичних аспектів лікування. Етичні принципи для нової медицини хоча і не скасовують повністю, але радикально перетворюють основні положення «Клятви Гіппократа», яка була еталоном лікарської моральної свідомості впродовж століть. Традиційні цінності милосердя, благодійності, нанесення шкоди пацієнту і інші одержують в новій культурній ситуації нового значення і звучання. Саме це і визначає зміст біоетики.моральні та філософські проблеми аборту;

 • моральні та філософські проблеми аборту;

 • контрацепції і нових репродуктивних технологій (штучне запліднення, запліднення «в пробірці», сурогатне материнство);

 • проведення експериментів на людині і тваринах отримання інформованої згоди та забезпечення прав пацієнтів (у тому числі з обмеженою компетентністю - наприклад, дітей або психічних хворих);

 • визначення смерті при самогубстві та евтаназії (пасивної чи активної, добровільної чи насильницької);

 • проблеми ставлення до вмираючих хворих в спеціальних закладах, так званих "хоспісах";

 • СНІДу;

 • демографічної політики і планування сім'ї; генетики (включаючи проблеми, геномних досліджень, генної інженерії та генотерапіі);

 • трансплантології;

 • відкритості в охороні здоров'я;

 • клонування людини;

 • маніпуляцій із стволовими клітинами і ряд інших.ліберально-радикальна

 • ліберально-радикальна

 • прагматично-утилітаристська

 • соціально-біологічна

 • персоналітична.З усіх наявних у науці концепцій, які випливають з сучасної ситуації в світі, найбільш перспективною і відповідною вважається модель персоналітична, що наголошує на на найвищій цінності людської особистості, яку розуміє як цілісне поєднання духа, душі і тіла. Надаючи особистості людини найвищого значення, вчені виділили 4 найважливіші етичні засади, які стали головними напрямами біоетики:

 • З усіх наявних у науці концепцій, які випливають з сучасної ситуації в світі, найбільш перспективною і відповідною вважається модель персоналітична, що наголошує на на найвищій цінності людської особистості, яку розуміє як цілісне поєднання духа, душі і тіла. Надаючи особистості людини найвищого значення, вчені виділили 4 найважливіші етичні засади, які стали головними напрямами біоетики:

 • засада охорони фізичного життя (яке є фундаментальною цінністю дисципліни);

 • засада цінності чи терапевтичного принципу (частина організму жертвується задля добра цілого організму)

 • засада свободи - відповідальності (свобода не має жодного сенсу без правди і відповідальності);

 • засада соціальності - субсидіарності (допомагати більше там, де є більша потреба).В основі біоетики лежать уявлення про недостатність одностороннього медичного тлумачення тілесного здоров’я як мети лікування. Нагальною потребою є міждисциплінарний діалог медиків з представниками широкого кола гуманітарних наук та діалог з пацієнтами і представниками громадськості. Тільки так може бути адекватно виражена і зрозуміла багатопланова природа людського страждання і на цій підставі вироблена сучасна регуляторна ідея блага і як мети- лікування для окремого індивіда, і як мети - громадської охорони здоров'я в цілому. Першою дослідницькою організацією, яка почала систематичне міждисциплінарне обговорення моральних проблем сучасної медицини, став створений в 1969 лікарем-психіатром Виллардом Гейліном і філософом Деніелом Келлахеном «Хейстінгскій центр». У 1971 був створений Інститут етики Кеннеді, який створив перші освітні курси для лікарів, філософів і представників інших спеціальностей.

 • В основі біоетики лежать уявлення про недостатність одностороннього медичного тлумачення тілесного здоров’я як мети лікування. Нагальною потребою є міждисциплінарний діалог медиків з представниками широкого кола гуманітарних наук та діалог з пацієнтами і представниками громадськості. Тільки так може бути адекватно виражена і зрозуміла багатопланова природа людського страждання і на цій підставі вироблена сучасна регуляторна ідея блага і як мети- лікування для окремого індивіда, і як мети - громадської охорони здоров'я в цілому. Першою дослідницькою організацією, яка почала систематичне міждисциплінарне обговорення моральних проблем сучасної медицини, став створений в 1969 лікарем-психіатром Виллардом Гейліном і філософом Деніелом Келлахеном «Хейстінгскій центр». У 1971 був створений Інститут етики Кеннеді, який створив перші освітні курси для лікарів, філософів і представників інших спеціальностей.Складні біоетичні проблеми зачіпають багато сторін розвитку сучасних спільнот. Тому для їх вирішення створений особливий соціальний інститут етичних комітетів, який представляє собою багаторівневу мережу громадських, державних та міжнародних організацій. Етичні комітети існують при науково-дослідних організаціях і лікарнях, професійних об'єднаннях (лікарських, сестринських, фармацевтичних), державних органах, міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ВООЗ, Рада Європи та ін.) Істотну роль у діяльності цих комітетів відіграють представники громадськості, пов'язані з правозахисним рухом різних груп пацієнтів.

 • Складні біоетичні проблеми зачіпають багато сторін розвитку сучасних спільнот. Тому для їх вирішення створений особливий соціальний інститут етичних комітетів, який представляє собою багаторівневу мережу громадських, державних та міжнародних організацій. Етичні комітети існують при науково-дослідних організаціях і лікарнях, професійних об'єднаннях (лікарських, сестринських, фармацевтичних), державних органах, міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ВООЗ, Рада Європи та ін.) Істотну роль у діяльності цих комітетів відіграють представники громадськості, пов'язані з правозахисним рухом різних груп пацієнтів.Хоча нормативно-правові акти України, імплементуються які стосуються охорони здоров'я населення, поки що не містять бази з біоетики, все ж не має підстав стверджувати, що такі акти не відповідають її принципам і засадам. Законодавство України в галузі охорони здоров'я згідно зі ст. 9 Основного закону України адаптується до відповідних міжнародних документів, якщо на це є згода Верховної Ради. Через законодавство України впроваджуються основні документи міжнародних організацій щодо дотримання біотичних

 • Хоча нормативно-правові акти України, імплементуються які стосуються охорони здоров'я населення, поки що не містять бази з біоетики, все ж не має підстав стверджувати, що такі акти не відповідають її принципам і засадам. Законодавство України в галузі охорони здоров'я згідно зі ст. 9 Основного закону України адаптується до відповідних міжнародних документів, якщо на це є згода Верховної Ради. Через законодавство України впроваджуються основні документи міжнародних організацій щодо дотримання біотичних

 • норм і принципів у практиці охорони здоров'я. Основою таких нормативних актів є право людини на гідне життя і повага до людської особистості.

Основний принцип біоетики — це повага до гідності людини як особистості, а також збереження життя та здоров’я людини з моменту запліднення до природної смерті. При цьому інтереси людини повинні бути вищими за інтереси науки чи суспільства.

 • Основний принцип біоетики — це повага до гідності людини як особистості, а також збереження життя та здоров’я людини з моменту запліднення до природної смерті. При цьому інтереси людини повинні бути вищими за інтереси науки чи суспільства.Антропологічний статус ембріона – чи можна вважати ембріон людиною?

 • Антропологічний статус ембріона – чи можна вважати ембріон людиною?

 • Критерії людськості:

 • А. Такі, що стверджують людськість від початку:

 • 1. Приналежність до виду (генетичний критерій);

 • 2. Послідовність розвитку (процес формування організму безперервний, у певному порядку за визначеною генетичною програмою);

 • 3. Тотожність (всьому організму дорослої людини, а не певному органу матері);

 • 4. Потенційність (ембріон – потенційна доросла людина).

 • Б. Такі, що приймають за момент «гомінізації» один з пізніших етапів розвитку:

 • 1. Критерії розвитку:

 • - біологічні критерії (утворення зиготи, імплантація бластоцити, початок функціонування ЦНС, початок самостійного функціонування, народження)

 • - психологічні критерії (здатність до відчуття болю, свідоме прийняття моральної відповідальності за себе та суспільство тощо)

 • 2. Суспільні критерії (прийняття зачатого життя матір’ю, батьками чи суспільством)Або́рт (лат. abortus — викидень) — переривання вагітності і видалення дитини з матки до того, як вона зможе жити самостійно. Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами.

 • Або́рт (лат. abortus — викидень) — переривання вагітності і видалення дитини з матки до того, як вона зможе жити самостійно. Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами.Мимовільний аборт (викидень, спонтанний аборт) – неумисна і ніким не спровокована втрата плода всупереч волі матері. Морально виправданий.

 • Мимовільний аборт (викидень, спонтанний аборт) – неумисна і ніким не спровокована втрата плода всупереч волі матері. Морально виправданий.

 • Аборт при ектопічній (позаматковій) вагітності. Продовження вагітності призведе до смерті матері і плоду. Морально виправданий.

 • Терапевтичний (безпосередній, прямий) аборт. Це ситуація, коли вважають, що жінка перебуває у фізичній чи психічній небезпеці, яка ускладнюється вагітністю.

 • Опосередкований (непрямий) аборт. Якщо вагітна жінка тяжкохвора, наприклад на рак матки з ураженням ембріона. Видаляють хвору матку, а отже, і плід. Морально виправданий.

 • Селективний (євгенічний) аборт виконують, щоб запобігти народженню дитини з генетичними відхиленнями.

 • Аборт як наслідок зґвалтування.

 • Суспільний (соціальний) аборт. З різноманітних суспільних мотивів: економічні труднощі сім'ї; страх жінки перед втратою праці, вільного часу; страх перед відповідальністю; незрілість молодих людей тощо.- перфорація матки під час операції, що веде до сильної кровотечі та запалення черевної порожнини;

 • - перфорація матки під час операції, що веде до сильної кровотечі та запалення черевної порожнини;

 • - алергічна реакція на наркотичні засоби;

 • - порушення менструального циклу (у 12% випадків);

 • - гінекологічні захворювання та ускладнення, після аборту розвиваються в кожної п'ятої жінки;

 • - порушення роботи ендокринної і нервової систем, зниження опірності організму;

 • - може призвести до безплідності, пізніх викиднів на терміні 18-24 тижня під час майбутніх вагітностей;

 • - зростає ризик позаматкових вагітностей в майбутньому;

 • - психологічний стрес, що може призвести до змін психіки та її захворювань.1. Основоположний моральний принцип лікаря - повага до людського життя з моменту його зачаття.

 • 1. Основоположний моральний принцип лікаря - повага до людського життя з моменту його зачаття.

 • 2. Обставини, що протиставлять інтереси потенційної матері інтересам її ненародженої дитини, ставлять лікаря перед необхідністю вибору: зберегти вагітність або її перервати.

 • 3. Неоднозначність вибору визначається різними релігійними і моральними позиціями, причому будь-яке з рішень вимагає поваги.

 • 4. Визначення ставлення до цього питання і правил його рішення в даній державі або громаді лежить поза компетенцією медицини; лікарі повинні лише забезпечити захист своїм пацієнтам і відстояти власні права в суспільстві.1. Проблема констатації смерті мозку та прийняття рішення про припинення проведення заходів з підтримання життєво важливих функцій. Ця проблема гостро повстала у зв'язку з розробкою методів пересадки життєво важливих органів. Необхідні жорсткі наукові критерії констатації смерті, що базуються на високих моральних принципах, так як ніхто з передбачуваної пари донор-реціпієнт не має переважного права на життя

 • 1. Проблема констатації смерті мозку та прийняття рішення про припинення проведення заходів з підтримання життєво важливих функцій. Ця проблема гостро повстала у зв'язку з розробкою методів пересадки життєво важливих органів. Необхідні жорсткі наукові критерії констатації смерті, що базуються на високих моральних принципах, так як ніхто з передбачуваної пари донор-реціпієнт не має переважного права на життя2. Проблеми обґрунтування доцільності реанімації та протипоказань до проведення реанімації.

 • 2. Проблеми обґрунтування доцільності реанімації та протипоказань до проведення реанімації.

 • 3. Проблема реабілітації оживлених хворих, у яких в післяреанімаційному періоді виявляються значні неврологічні порушення. Якщо після реанімаційних заходів відновити функції головного мозку не вдається, але апаратом штучно підтримується дихання і кровообіг, то створюється лише видимість життя.

 • 4. Чи можна вважати «смерть кори головного мозку» критерієм смерті? Перенесення акценту в констатації смерті з усього мозку на функціонування кори головного мозку, тобто відсутність ознак свідомості для констатації «соціальної смерті».

 • 5. Проблема вибору хворого, якому слід надавати повноцінну допомогу у першу чергу при наданні допомоги в умовах масових катастроф і стихійних лих. Неприпустимо відмовляти безнадійному хворому в увазі та догляді, посилаючись на інтереси тих, кому медична допомога ще може принести користь.1. Визначальним критерієм смерті людини визнається смерть мозку.

 • 1. Визначальним критерієм смерті людини визнається смерть мозку.

 • 2. Смерть розглядається не як одномоментна подія, а як процес, що складається з декількох етапів: припинення дихання і серцебиття, припинення діяльності мозку, руйнування клітин організму.

 • 3. Розрізняють смерть і помирання. У сучасній медицині виник наступний парадокс: вона не може запобігти смерті, але вона може досить довго підтримувати процес вмирання.

 • 4. Біоетика поставила питання про необхідність надати людиніЕвтаназія - це будь-яка дія або бездіяльність, яка за своєю суттю або наміром призводить до смерті, що має за мету припинення болю та страждання.

 • Евтаназія - це будь-яка дія або бездіяльність, яка за своєю суттю або наміром призводить до смерті, що має за мету припинення болю та страждання.

Біологічна небезпека (загроза) — негативна дія біологічних патогенів будь-якого рівня і походження, що створюють небезпеку в медико-соціальній, технологічній, сільськогосподарській і комунальній сферах.

 • Біологічна небезпека (загроза) — негативна дія біологічних патогенів будь-якого рівня і походження, що створюють небезпеку в медико-соціальній, технологічній, сільськогосподарській і комунальній сферах.Інфекційні захворювання — це група захворювань, що викликаються проникненням в організм патогенних (хвороботворних) міроорганізомов. Для виникнення інфекції патогенний мікроб повинен володіти вірулентністю , тобто здатністю долати опірність організму і проявляти токсичну дію. Одні патогенні агенти викликають отруєння організму такими, що виділяються ними в процесі життєдіяльності екзотоксинами (правець, дифтерія), інші — звільняють токсини (ендотоксини) при руйнуванні своїх тіл (холера, черевний тиф).

 • Інфекційні захворювання — це група захворювань, що викликаються проникненням в організм патогенних (хвороботворних) міроорганізомов. Для виникнення інфекції патогенний мікроб повинен володіти вірулентністю , тобто здатністю долати опірність організму і проявляти токсичну дію. Одні патогенні агенти викликають отруєння організму такими, що виділяються ними в процесі життєдіяльності екзотоксинами (правець, дифтерія), інші — звільняють токсини (ендотоксини) при руйнуванні своїх тіл (холера, черевний тиф).Класифікація .

 • Класифікація .

 • Існує велика кількість класифікацій інфекційних захворювань. Найширше використовується класифікація інфекційних захворювань Л.С.Громашевського:

 • кишкові (холера, дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз);

 • дихальних шляхів (грип, аденовірусна інфекція, кашлюк, кір, вітряна віспа);

 • «кров'яні» (малярія, Віл-інфекція);

 • зовнішніх покривів (сибірська виразка, правець);

 • з різними механізмами передачі (ентеровірусная інфекція).інфекційні хвороби - одна з основних причин передчасної смерті в світі (щорічно більше 14 мільйонів, в різних країнах від 24,7% до 45% причина смерті)

 • інфекційні хвороби - одна з основних причин передчасної смерті в світі (щорічно більше 14 мільйонів, в різних країнах від 24,7% до 45% причина смерті)

 • поява (виявлення) нових та раніше рідких небезпечних чи невиліковних захворювань

 • швидко поширюються завдяки світовій глобалізації

 • погіршення стану здоров’я та якості життя

 • втрата працездатності та економічні збиткиБіотероризм — тип тероризму, що здійснюється шляхом поширення біологічних агентів (пріонов, вірусів, бактерій або їх токсинів) як в природній, так і в модифікованій людиною формі.

  • Біотероризм — тип тероризму, що здійснюється шляхом поширення біологічних агентів (пріонов, вірусів, бактерій або їх токсинів) як в природній, так і в модифікованій людиною формі.
Каталог: downloads -> zaggigiena
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"
zaggigiena -> Винахід — це технологічне вирішення в будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає вимогам патентоздатності: є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Винахід


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка