Біологічні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона на прикладі Заліщицького районуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Біологічні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона на прикладі Заліщицького району


 • Негативний вплив людей на природу планети має тривалу історію, що почалася з першого запаленого людиною багаття. Але ніколи ще ці зміни і порушення не мали такої якісної структури та не відбувалися з такою швидкістю, як у наш час. • З екологічної точки зору, по відношенню до живої природи значна частина ресурсів надр, що використовуються людиною (вугілля, нафта, свинець, ртуть, уран і т.п.), не може вважатися ресурсами, тому що при їх використанні виявилася зворотна функція біологічної корисності. • Біологічний прогрес — переважання народжуваності в популяціях над смертністю в них (високий потенціал виживання)

 • Критеріями біологічного прогресу є:

 • збільшення чисельності особин;

 • розширення ареалу;

 • прогресивна диференціація — збільшення числа систематичних груп, що складають даний таксон. • Незважаючи на великі досягнення синтетичної органічної хімії в області лікарських засобів, інтерес до лікарських рослин і одержуваних з них ліків не знижується. Навіть, навпаки, - в останні роки відзначається певний підйом його. Лікарські рослини широко застосовуються як науковою, так і традиційною медициною всіх народів.Розподіл видів лікарських рослин за величиною запасів сировини:Класифікація природних ресурсів

 • За джерелами походження;

 • По використанню у виробництві;

 • По мірі виснажуваності. • Жива речовина нашої планети зосереджена в поверхневому шарі суші, у водних басейнах і в нижньому шарі атмосфери - в тропосфері.

 • Рослинний покрив - важлива складова пункт природного комплексу, лише один з найголовніших елементів ландшафту. Він визначає загальний вигляд місцевості, відіграє величезну роль у житті природи. • Рослинний світ України нараховує близько 30 тисяч видів рослин (у тому числі понад 700 видів лікарських), з яких понад 400 занесено до Червоної книги. • У процесі виробничої діяльності людини рослинний світ України суттєво змінився: протягом XVI-XIX століть у лісостеповій зоні площа лісів скоротилася більше, ніж у п'ять разів, а площа найцінніших дубових і букових лісів тільки у XIX ст. зменшилася на чверть. У XX ст. великої шкоди було завдано лісам у роки після другої світової війни у ході відбудови народного господарства. На сьогодні під лісами зайнято 14% території України. • Часто на сторінках книг про охорону природи можна зустріти термін „вимираючий вид", який ототожнюють із значенням зникаючого, проте це не зовсім так.Заповідники на території України

 • біосферні : Асканія Нова, Чорноморський, Карпатський, Дунайський;

 • природні : Кримський, Канівський, Український степовий, Луганський, Поліський, Ялтинський гірсько-лісовий, Мис Мартьян, Карадаський, Розточчя, Медобори, Дніпропетровсько-Орільський, Єланецький степ, Горгани, Казантипський, Опукський, Рівненський, Черемський. • Червона книга України - основний державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у країні, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. • На території Заліщицького району Тернопільської області росте немало лікарських рослин. Частина з них занесені в Червону книгу України, іншій частині надано природоохоронного статусу на території області • Аїр тростиновий (Acorus calamus L.) • Баранець звичайний (плаун баранець) — (Huperzіa selago L.) • Безсмертник піщаний • Брусниця звичайна

 • (Vaccinium vitisidaea L.) • Горицвіт весняний (Adonis vernalis) • Блекота чорна (Hyoscyamus niger) • Бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata) • Грушанка круглолиста (Pyrola rotundifolia) • Кістянка кам’яниста • Конвалія звичайна (Convallaria majalis) • Любка дволиста (Platanthera bifolia) • Плаун булавовидный (Lycopodium annotinum) • Чебрець повзучий (тім’ян) (Thymus serpyllum)Раціональне використання біологічних ресурсів

 • Проблеми природокористування завжди були важливими для людства, але найбільшої актуальності вони набули в наш час, коли господарська діяльність людини викликала великі зміни природного середовища на всій планеті. Пояснюється це різким збільшенням чисельності населення Землі, надмірним використанням природних ресурсів і наслідками науково-технічної революції. Тому все повніше усвідомлюється необхідність глобального вирішення проблем раціонального природокористування, на науковій основі. • На території Тернопільської області зростає 412 видів дикорослих лікарських рослин, які належать до 93 родин і 287 родів, серед яких вищі спорові – 5 видів (1,21%), голонасінні – 4 види (0,97%), покритонасінні – 403 види (97,82%). Провідна роль належить родині Asteraceae – 51 вид (12,38%), що належать до 34 родів (11,84%). До родини Rosaceae – 35 видів (8,49%), що належать до 20 родів (6,96%). Третє місце займає родина Lamiaceae – 26 видів (6,31%), що належать до 19 родів (6,62%). • За умов реформування системи охорони здоров’я в Україні, зокрема її первинної ланки, та запровадження засад сімейної медицини вбачається доцільним та нагальним опрацювання питання щодо розширення і поглиблення знань сімейного лікаря у сфері траволікування. • Подальший розвиток фітотерапії в Україні, на наш погляд, потребує вирішення низки проблем.

 • У першу чергу, це розширення діапазону поглиблених наукових досліджень лікувальних властивостей лікарських засобів рослинного походження.

 • По-друге, йдеться про створення сучасного банку даних з постійно поновлюваною інформацією щодо номенклатури лікарських засобів рослинного походження, опису їх властивостей…

 • Третій крок — це удосконалення механізмів впровадження фітопрепаратів у широку медичну практику. • Важливим фактором, що сприятиме розвитку фітотерапії буде вирішення питання щодо широкого залучення лікарських засобів рослинного походження у стандарти медичних технологій, особливо, з огляду на демографічну тенденцію щодо збільшення питомої ваги населення старших вікових груп.Дякую за увагу!Каталог: %D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 -> 41%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 -> 1.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Видалення зубів: інструментарій, показання та протипоказання, підготовка хворого, ускладнення під час і після операції, їх лікування та профілактика
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Тема лекції: Сучасні методи дослідження крові та імунної системи
1.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Рекреаційні ресурси сукупність природних та антропогенних об'єктів і явищ, що їх можна використовувати для відпочинку, лікування й туризму. Рекреаційні ресурси
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Електромагнітне випромінювання мобільного телефону має малу потужність, але високу частоту. Такі техногенні електромагнітні випромінювання змінюють властивості води, особливо зв’язаної, яка є в організмі людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка