Блок реформ щодо модернізації системи державного управління України сьогодні формується відповідно доДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Блок реформ щодо модернізації системи державного управління України сьогодні формується відповідно до:

 • Програми Президента України В.Ф.Януковича “Україна для людей”;

 • Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій Стабільність і реформи ” у Верховній Раді України шостого скликання;

 • Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

 • Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризової програми);

 • ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010 – 2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Комітету з економічних реформ при Президентові України.Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава

 • МЕТА ПРОГРАМИ РЕФОРМ: побудова сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – підвищення добробуту українських громадян.

 • Разом з тим, у версії ПРОГРАМИ РЕФОРМ для обговорення від 2 червня 2010 року зазначено: “ блок реформ щодо модернізації системи державного управління буде представлений (тільки) восени 2010 року ”.Головне управління державної служби України на офіційному сайті пропонує для обговорення два стратегічних документа щодо реформування державного управління, а саме:ПЛАН модернізації державного управління:

 • Зосереджує увагу на реалізації ідеї сервісної держави в Україні;

 • Пропонує механізми реформування ключових сфер державного управління та державної служби з метою їх приведення у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування;

 • Аналізує кращі міжнародні практики і традиції:

 • Модернізацію державного управління в Португалії;

 • Адміністративну реформу у Франції;

 • Досвід країни-сусіда з пострадянського простору:

 • проведення адміністративної реформи в Російській Федерації.

 • Авторами Плану пропонуються такі напрями реформи:

 • Упорядкування системи органів влади;

 • Раціональне поєднання функцій;

 • Уніфікація найменувань органів виконавчої влади;

 • Ліквідування органів, які не виконують функцій

 • адміністративного характеру;

 • Упорядкування системи підзвітності та підконтрольності.УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

 • Управління за результатами - досить складний механізм. У сектор державного управління ця технологія прийшла із приватного сектора. Незважаючи на достатню кількість літератури з даного питання, загальноприйнятого визначення не існує.

 • Найбільш відомим є визначення Організації з економічного співробітництва та розвитку: «Управлінський цикл, у рамках якого визначаються цільові значення в області ефективності й результативності; менеджери мають можливості для їхнього досягнення; проводиться вимірювання і звіт про досягнуті результати, а потім ця інформація використовується при прийнятті рішень щодо фінансування, структури, функціонування програм, а також при рішеннях про заохочення й санкції».ВИЗНАЧЕННЯ “УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ”:

 • Нова Зеландія.

 • Визначення Комісії з державних послуг:

 • «Цикл із чотирьох етапів: вибір напрямку (чого ми хочемо досягти в найближчі 3-5 років і чому); планування (як краще досягти бажаного і є чи необхідні ресурси); впровадження й надання послуг (впровадження, моніторинг, внесення коректив); оцінка (ефективність й результативність дій, оцінка непередбачених побічних ефектів)».

 • Австралія, ще одна країна з багатими традиціями управління за результатами в державному секторі.

 • Визначення Австралійської Комісії з національного аудита:

 • «Управління за результатами - це вміння робити те, що потрібно, так, як потрібно. Містить три основні стадії: планування (угода щодо стандартів ефективності й результативності), виконання, а також оцінка (порівняння досягнутого з тим, що було заплановано)».“УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” В РОСІЇ:

 • Тема впровадження механізмів Управління за результатами в діяльність органів державної влади заявлена як першочергова в рамках Концепції адміністративної реформи в Російській Федерації.“УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” В РОСІЇ: проблемні питання і напрямки розвитку

 • Упорядкування й оптимізація інструментів і механізмів управління за результатами: Множина типів документів планування (концепції, доктрини, довгострокові програми, основи державної політики...); «дублюючі» інструменти; «не працюючі» інструменти;відсутні інструменти (оцінка регулюючого впливу, оцінка ефективності реалізації державних функцій...)

 • Зміна процедур прийняття рішень: Підвищення якості оцінки наслідків регулювання (соціальних, економічних, фінансових); синхронізація планування й оцінки результатів із процесом бюджетного планування;

 • Формалізація оцінки реалізації програм;

 • Забезпечення адекватних механізмів моніторингу діяльності (реалізації рішень): взаємозв'язок довгострокових і середньострокових пріоритетів з короткостроковими планами й «поточною» діяльністю; співвіднесення управлінських підходів (проектного, програмного...) із предметом управління

 • «Проекти розвитку»; «виконання функцій і надання державних послуг»: Механізми й періодичність моніторингу повинні відповідати управлінським потребам;

 • Співвіднесення щорічних і поточних (щоквартальних/щомісячних) оцінок.“УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” В РОСІЇ: проблемні питання і напрямки розвитку (2)

 • Підвищення мотивації державних (муніципальних) службовців:

 • Впровадження поточного планування й оцінки результатів діяльності, що впливає на:

 • Рівень оплати праці;

 • Напрямку навчання;

 • Перспективи кар'єрного росту.

 • Розвиток систем оцінки результатів і використання результатів оцінки при прийнятті рішень:

 • Формалізація процедур оцінки результатів (по типах результатів);

 • Створення механізмів корекції політики з урахуванням досягнутих результатів:

 • - «Граничні» значення показників;

 • - Підготовка «пакетів пропозицій» за підсумками оцінки.

 • Розвиток систем внутрішнього й зовнішнього аудита результативності (аудита ефективності).Дорожня карта впровадження “УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” в Росії у 2006-2010 рр.

 • Експертний інструмент моніторингу впровадження механізмів управління за результатами.

 • Складається із заходів, включених до:

 • Концепції «Реформування бюджетного процесу»;

 • Концепції «Адміністративної реформи»;

 • Федеральної програми «Реформування державної служби».

 • Ці заходи згруповані по 3 напрямкам (стадіям управлінського процесу):

 • 1. Співвіднесення цілей, результатів і ресурсів органів державної влади в процесі планування;

 • 2. Координація використовуваних ресурсів, досягнутих результатів і цілей органами державної влади (виконання планів);

 • 3. Контроль, оцінка, заохочення й корекція цілей, результатів і використовуваних ресурсів.

 • .Впровадження “УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” як напрям підвищення якості державного управління

 • Запропонована Президентом України 2 червня 2010 року Програма економічних реформ відрізняється від низки попередніх – представлено чітку методологію її побудови. Тобто за цілями і пріоритетними напрямками представлено конкретні інструменти досягнення та індикатори успіху, виходячи з яких  можна буде оцінювати результат.

 • По-друге, є чітка регламентація процесу реалізації Програми по трьох етапах – до кінця 2010 року, 2011-2012 рр., 2013-2014 рр. Належність кожної реформи до конкретного етапу, за словами Ірини Акімової, визначалася з наступних принципів: первісність соціального захисту – час проведення реформи залежить від готовності інститутів забезпечити захист населення;   наявність необхідних ресурсів; результативність реформ; їхня послідовність.

 • Виходячи з цього, запровадження кращих іноземних практик “УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ” відповідає цільовому і функціональному характеру українських реформ, завданням модернізації системи державного управління України, підвищенню мотивації українських державних службовців.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка