Болгарії дітей знайомлять із природою в процесі ігор, в їхній трудовій діяльності на присадибних ділянках. У норвегіїДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

В Західній Європі екологічне виховання починається з трьох років. Важливе значення в цьому процесі мають спеціальні господарства, в яких діти можуть спілкуватися з тваринами, доглядати за ними. У різних країнах існують свої специфічні умови освіти і вихо­вання, що відбивається в цьому складному процесі. В дитячих сад­ках Болгарії дітей знайомлять із природою в процесі ігор, в їхній трудовій діяльності на присадибних ділянках. У Норвегії працівники дитячих садків зобов'язані мати спеці­альну підготовку. Вони повинні знати основи екології та охорони природи, знати стан природних ресурсів своєї країни, володіти мето­диками екологічної освіти і виховання. Під час польових занять май­бутні вихователі здобувають знання про фотосинтез, взаємозв'язки між рослинами, тваринами, людиною, про види енергії і способи її одержання, про харчові зв'язки. Фінляндія - систематичне екологічне дошкільне навчання по­чинається з 5 років у спеціальних Центрах природи. Методи навчан­ня найрізноманітніші: заохочується індивідуальна творчість дітей, проводяться екскурсії в природу, передбачені ігрові моменти, що допомагають сприймати природу.

 • В Західній Європі екологічне виховання починається з трьох років. Важливе значення в цьому процесі мають спеціальні господарства, в яких діти можуть спілкуватися з тваринами, доглядати за ними. У різних країнах існують свої специфічні умови освіти і вихо­вання, що відбивається в цьому складному процесі. В дитячих сад­ках Болгарії дітей знайомлять із природою в процесі ігор, в їхній трудовій діяльності на присадибних ділянках. У Норвегії працівники дитячих садків зобов'язані мати спеці­альну підготовку. Вони повинні знати основи екології та охорони природи, знати стан природних ресурсів своєї країни, володіти мето­диками екологічної освіти і виховання. Під час польових занять май­бутні вихователі здобувають знання про фотосинтез, взаємозв'язки між рослинами, тваринами, людиною, про види енергії і способи її одержання, про харчові зв'язки. Фінляндія - систематичне екологічне дошкільне навчання по­чинається з 5 років у спеціальних Центрах природи. Методи навчан­ня найрізноманітніші: заохочується індивідуальна творчість дітей, проводяться екскурсії в природу, передбачені ігрові моменти, що допомагають сприймати природу.Розвиток і формування в учнів екологічної форми поведінки має проявляється у:

 • Розвиток і формування в учнів екологічної форми поведінки має проявляється у:

 • - здатності особистості приймати рішення і діяти так, щоб якомога менше завдавати шкоди довкіллю;

 • - прояві екологічної культури особистості у довкіллі;

 • - характеристиці, що дозволяє сучасній особистості відпові-

 • дально вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи

 • задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку;

 • - здатності особистості до такої діяльності у побуті й природному середовищі, коли здобуті екологічні знання, навички, досвід, цінності актуалізуються в уміння приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля;

Людство може забезпечити сталий та довготривалий розвиток.

 • Людство може забезпечити сталий та довготривалий розвиток.

 • Експлуатація природних ресурсів обмежена здатністю біосфери до самовідновлення.

 • Сталий та довготривалий розвиток не є можливим без задоволення елементарних потреб людства.

 • Необхідно знайти компроміс між потребами розвитку та збереженням біосфери.

 • Сталий розвиток можливий лише для всієї земної цивілізації.

Посібник для вчителя з урочними планами

 • Посібник для вчителя з урочними планами

 • Додаткові матеріали (гра “Дилеми”, компакт-диск, відеоколекція на DVD)

 • Фокус на школярів 11-16 років

 • Інтерактивність (ігри, дискусії, мозковий штурм)

 • 22 теми включені до 5 розділів • Компоненти довкілля: повітря, вода, ґрунт, біорізноманіття

 • Зовнішні загрози: урбанізація, шум, відходи, хімікати

 • Діяльність людини: енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство, туризм

 • Глобальні виклики: зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря та океани

 • Цінності: культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян, наша Земля в майбутньому

1

 • 1

 • Стимулювання використання на підприємствах новітніх ресурозберігаючих, маловідходних технологій.

 • 2

 • Впровадження програм, які заохотять громаду зменшити кількість відходів, створять умови для повторного використання та утилізації побутових відходів.

 • 3

 • Використання сировини, що піддається біологічному розкладу.

 • 4

 • Збільшення оподаткування як засіб протидії надлишковому пакуванню та захороненню відходів.Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Лист Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999).

 • Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Лист Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999).

 • Комплекс “Зелений пакет” призначається, насамперед, для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Проте його можна використовувати також на інших рівнях освіти та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо захисту довкілля, подій для преси.Навчально-методичний комплекс  “Зелений пакет” є “відкритим”: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його.

 • Навчально-методичний комплекс  “Зелений пакет” є “відкритим”: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його.

 • Окремі компоненти комплексу можна використовувати самостійно.

 • “Зелений пакет” сприяє розвитку “зелених стандартів” в освіті та обміну досвідом між вчителями.

 • Спрямовано на вчителів різних предметів, які працюють з дітьми різних вікових груп.

Інтегрування “Зеленого пакета” у предмети природничого та суспільно-гуманітарного циклів

 • Інтегрування “Зеленого пакета” у предмети природничого та суспільно-гуманітарного циклів

 • Гурткова позашкільна діяльність

 • Недержавні молодіжні та дитячі осередки

 • Екологічна освіта студентів педагогічних вищих навчальних закладів

 • Просвітницька діяльність

 • БЕЗКОШТОВНОПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка