Бєлова І. В. Бєлова І. ВДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Бєлова І.В.

 • Бєлова І.В.

 • доцент кафедри

 • банківської справи
Воздействие на акционеров:

 • Воздействие на акционеров:

 • - Призыв к акционерам внести денежные средства (акционерный капитал).

 • - Приостановка действия отдельных или всех прав акционеров, включая право голоса.

 • - Запрет распределения прибыли или других изъятий средств акционерами.

 • Воздействие на директоров и менеджеров:

 • - Отставка директоров и менеджеров.

 • - Ограничение суммы вознаграждения (включая зарплату и премиальные менеджмента) директорам и старшему командному составу.

 • Воздействие на проблемный банк:

 • - Требование от банка усиления управляемости, систем внутреннего контроля и систем управления риском.

 • - Поддержание более высокого уровня достаточности капитала и ликвидности.

 • - Налагать ограничения или облагать условиями деловую активность, осуществляемую данным банком.

 • - Уменьшение масштаба операций с активами и реализации активов.

 • - Ограничение экспансии отделений и филиалов или закрытие отделений и филиалов в стране и за границей.

 • - Безотлагательное или расширенное создание резервов в отношении активов сомнительного качества и для тех активов, которые не представлены на счетах по стоимости в текущих ценах (по справедливой стоимости).

 • - Запрет выплаты основной суммы или процентов по субординированной задолженности.

 • - Прекращение любой деятельности, которая наносит ущерб данной организации, например, незаконных деяний и нарушений законов и правил, регулирующих банковскую деятельность.

 • - Запрет или ограничение отдельных направлений банковской деятельности, банковских продуктов или привлечение клиентов (включая лимиты на концентрацию).

 • - Предварительное одобрение органами банковского надзора любого крупного расхода капитала, материальных обязательств или условного обязательства.

 • - Назначение внешнего администратора или попечителя.- Оперативність.

 • - Оперативність.

 • - Витрати - ефективність.

 • - Гнучкість.

 • - Послідовність.

 • - Проблема моральної ризику.

 • - Прозорість і співпраця.низька якість активів,

 • низька якість активів,

 • відсутність прибутковості,

 • втрата капіталу,

 • проблеми, пов'язані з репутацією банка

 • і/або проблеми, пов'язані з ліквідністю.Різні по характеру симптоми часто виявляються одночасно.

 • Різні по характеру симптоми часто виявляються одночасно.

 • Проблеми, пов'язані з ліквідністю, рідко виникали в чистому вигляді, а їх поява була одним з аспектів ширшого круга проблем.В «Родовід Банку» - 8 млрд. грн. вимито під фіктивні договори/ контракти; за рахунок завищення сплати юридичних послуг та ставок оренди приміщень

 • В «Родовід Банку» - 8 млрд. грн. вимито під фіктивні договори/ контракти; за рахунок завищення сплати юридичних послуг та ставок оренди приміщень

 • Аналогічно у банках: «Київ»,  «Укргазбанк» —2 млрд грн. Банк «Київ» використовувався як база відмивання при переведенні в готівку коштів.

 • Більшість актів про порушення в націоналізованих банках – пов’язані з діяльністю тимчасових адміністраторів — «Родовід Банка», «Київ».

 • Кеш-флоу цих трьох банків (різниця між реальными, а не нарахованими доходами і витратами) є від’ємною: 11 млн. грн. на добу (2 млрд. грн. за півріччя). • Національний банк може видати розпорядження банку щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами у разі:

 • надання недостовірної інформації та звітності, ненадання або несвоєчасне їх надання.

 • Рішення щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій приймається в разі здійснення банком операцій з високим рівнем ризику або операцій, подальше здійснення яких є ризиковим і створюватиме загрозу інтересам кредиторів і вкладників, у тому числі в таких випадках:

 • надання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, ненадання або несвоєчасне їх надання.

 • Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, відстороняти посадову особу банку від посади в разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі:

 • подання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, неподання або несвоєчасне їх подання.В 2009 р. ЦБ РФ посилив порядок відкликання ліцензій і ввів новий критерій - позбавлення права вести банківську діяльність за надання недостовірної звітності.

 • В 2009 р. ЦБ РФ посилив порядок відкликання ліцензій і ввів новий критерій - позбавлення права вести банківську діяльність за надання недостовірної звітності.

 • Центральний банк РФ оприлюднив "чорний список" недобросовісних фінансистів, з вини яких у банків були відкликані ліцензіїМалюванням звітності займаються від 30 до 100% банків. Їм допомагають аудитори, реєстратори та депозитарії.

 • Малюванням звітності займаються від 30 до 100% банків. Їм допомагають аудитори, реєстратори та депозитарії.

 • Одна з причин викривлення даних — суб`єктивность нагляду.

 • МСФЗ може служити таким же широким полем діяльності для фальсифікаторів, як і національні стандарти.

 • Махінації зі звітністю допомагали приховувати не тільки проблеми з нормативами, а й фінансові потоки усередині банку.

 • Частка технічних активів у банків з відкликаними ліцензіями становить 66,6%. Тобто дві третини ліквідних активів були виведені. Близько половини проаналізованих банків станом на дату відкликання ліцензії мали на балансі більше 75% фіктивних активів.

 • Основна ознака недостовірної звітності - приховування частки кредитів пов'язаних сторін. Зазвичай для з'ясування афіліювання аналітики зіставляють дані про акціонерів. Якщо компанія, якій був виданий кредит, зареєстрована в одній будівлі з банком, але не зазначено, що вона з ним пов'язана, - виникають підозри.

 • Ще один привід запідозрити банк в «малюванні» - неадекватна пролонгація кредитів.

 • У 2008-2009 роках головною темою було приховування банками реального розміру прострочення, «паперове» поліпшення якості активів і підмальовування нормативів. Потім активно стали обговорюватися кредитування пов'язаних сторін, фіктивне роздування капіталу і махінації з цінними паперами. І, звичайно, «улюблена» проблема всієї банківської системи - виведення активів.В окремих випадках можна виявити схеми перекредитування через технічні фірми. Якщо у погашеного кредиту і в одного з знову виданих позик на балансі збігаються терміни, суми та інші параметри - це дуже підозріло і може свідчити про викривлення даних.

 • В окремих випадках можна виявити схеми перекредитування через технічні фірми. Якщо у погашеного кредиту і в одного з знову виданих позик на балансі збігаються терміни, суми та інші параметри - це дуже підозріло і може свідчити про викривлення даних.

 • Будь-яка схема починається з появи на балансі банку технічного активу. Це може бути фіктивний залишок коштів у касі банку, технічні коррахунки, цінні папери, фактично не належать банку, кільцеві вкладення в економічно та юридично пов'язані банки, «дзеркальні» векселі кредитних організацій, цінні папери зі штучно завищеними котируваннями і т.д. Складними до виявлення та доведенню вважаються схеми, в яких кошти видаються і технічні активи з'являються на балансі одного банку, а «живі» гроші виводяться через інший.

 • Але є ознаки, за якими можна визначити і такі активи. Наприклад, позика надана юрособі, яка на ділі не веде ніякої господарської діяльності, а його штат складається з однієї особи.

 • Ознаками недостовірної звітності служать коливання показників діяльності банку всередині місяця і на перше число, у тому числі обсягів кредитів, рівня простроченої заборгованості, створених резервів. А висока частка міжбанківських кредитів у зобов'язаннях укупі з граничними значеннями нормативів ліквідності - свідчення того, що не все гаразд з ліквідністю.

 • Більшість збанкрутілих та санованих банків не просто надавали в ЦБ недостовірну звітність, але займалися виведенням активів на користь власників.

Moody's Investors Service провело дослідження по банках Росії та країн СНД (середина 2011р.).

 • Moody's Investors Service провело дослідження по банках Росії та країн СНД (середина 2011р.).

 • Обсяги дослідження: 116 банків Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Бєларусі, Арменії и Азербайджану або 70%-80% активів банківської системи цих країн.

 • Результати:

 • Кредитування пов`язаних сторін - на високому рівні, є структурним недоліком банків цього регіону. Воно обумовлює високий рівень проблемних кредитів.

 • проблемні та реструктуровані кредити – 20% всіх кредитів;

 • пов'язаним сторонам надано – 10% всіх кредитів та 50% акціонерного капіталу (це в 5 разів вище, ніж у банків Центральної та Східної Європи).Три основні напрями передбачають:

 • Три основні напрями передбачають:

 • 1) фіскальні реформи, спрямовані на забезпечення макростабільності, повернення у країну інвесторів і виплату заборгованості щодо відшкодування ПДВ.

 • 2) поліпшення інвестиційного клімату з метою усунення перешкод для створення і ліквідації бізнесу, посилення конкуренції і сприяння диверсифікації експортної продукції.

 • 3) реформи державного сектору, спрямовані на радикальні зміни у взаємодії державного сектору з бізнесом шляхом поліпшення роботи судової системи, зменшення бюрократичної тяганини, скорочення чисельності бюрократичного апарату і раціоналізації мережі органів контролювання, що дублюють один одного, а також боротьби зі зловживаннями і корупцією.Статья 12. Частный сектор

 • Статья 12. Частный сектор

 • 2. с) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

 • 3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответ­ствии с настоящей Конвенцией:

 • a) создание неофициальной отчетности;

 • b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;

 • c) ведение учета несуществующих расходов;

 • d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;

 • е) использование поддельных документов;

 • f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів;

 • неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів;

 • неефективність корупційних фінансових потоків з погляду економіки країни;

 • втрати податків, коли податкові органи привласнюють собі частину податків;

 • втрати часу через чинення перешкод, зниження ефективності роботи державного апарату в цілому;

 • розорення приватних підприємців;

 • зниження інвестицій у виробництво, уповільнення економічного зростання;

 • пониження якості суспільного сервісу;

 • нецільове використання міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, що різко знижує її ефективність;

 • неефективне використання здібностей індивідів: замість виробництва матеріальних благ люди витрачають час на непродуктивний пошук ренти;

 • зростання соціальної нерівності;

 • посилення організованої злочинності - банди перетворюються на мафію;

 • занепад політичної легітимності влади;

 • зниження суспільної моралітероризм, в тому числі фінансування тероризму;

 • тероризм, в тому числі фінансування тероризму;

 • торгівля людьми і незаконне ввезення мігрантів;

 • сексуальна експлуатація, включаючи сексуальну експлуатацію дітей;

 • незаконний оборот наркотиків і психотропних речовин;

 • незаконний оборот зброї;

 • викрадення людей, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників;

 • піратство;

 • корупція і хабарництво;

 • здирство;

 • інсайдерські операції і маніпулювання ринком;

 • підроблення, в тому числі службове; (подлог)

 • шахрайство;

 • підробка грошових знаків;

 • підробка і контрафакція продукції;

 • контрабанда;

 • екологічні злочини;

 • вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

 • участь в організованих злочинних групах та рекет;

 • пограбування або крадіжка;

 • незаконний оборот крадених та інших товарів;In the grand corruption context, the most prevalent forms of proceeds are those arising from (Найбільш поширені форми доходів)

 • In the grand corruption context, the most prevalent forms of proceeds are those arising from (Найбільш поширені форми доходів)

 • 1) bribe-taking or kickbacks; (хабарі та “відкати”)

 • 2) extortion; (здирство)

 • 3) self-dealing and conflict of interest; (інсайдерський дохід)

 • 4) embezzlement from the country's treasury by a variety of fraudulent means (крадіжки з бюджету країни за допомогою різних шахрайських схем).

Корупція звичайно асоціюється з відтоком капіталу. Сучасні оцінки нелегальних фінансових потоків зросли з 1.26 trillion до USD 1.44 trillion, що відтікають з найбідніших країн у 2008р.

 • Корупція звичайно асоціюється з відтоком капіталу. Сучасні оцінки нелегальних фінансових потоків зросли з 1.26 trillion до USD 1.44 trillion, що відтікають з найбідніших країн у 2008р.

 • Корупціонери мають ряд суттєвих переваг перед іншими злочинцями:

 • можуть контролювати державну машину, в тому числі тих людей, які зобов`язані виявляти подібні злочини, впливати на призначення на посади «потрібних» людей;

 • шляхом фінансування політичних партій посилювати контроль над урядом;

 • залучувати найбільш кваліфікованих в країні фахівців для участі в операціях;

 • забезпечити дипломатичне прикриття;

 • мають респектабельний вид та відповідний імідж, що відхиляють підозри.Україна – в режимі активного моніторингу FATF до кінця жовтня 2011р.;

 • Україна – в режимі активного моніторингу FATF до кінця жовтня 2011р.;

 • у майбутньому “моніторити” не тільки грошові операції та з ЦП, але й товарно-матеріальними цінностями (в тому числі бартерні операції);

 • Держфінмоніторинг буде перетворюватися на фінансову поліцію;

 • зміни до законодавства у частині карного переслідування за неподання інформації до ДКФМ (проти нинішньої норми - за повторне порушення вимог);

 • зниження порогу предикативного злочину (з 3 років покарання за ККУ до 2);

 • У майбутньому міжнародний обмін інформацією не буде мати обмежень (навіть за умови розкриття державної та професійної таємниць);

 • поки ще не існує практики “покарання” іноземних банків за порушення (тому такі банки мають конкурентну перевагу);

 • у законодавстві акцент буде зроблено на заходи щодо протидії перетіканню капіталу між легальною та нелегальною економіками;

 • створення національної системи фінмоніторингу – умова вступу до ВТО;

 • боротьба з корупцією – сучасна тенденція розвитку ФМ • Розширення розуміння PEP (національні також);

 • Розширення переліку предикативних злочинів за рахунок включення податкових;

 • Прийняття “Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015р. (09.03.2011 №190-р): детінізація, криміналізація використання інсайдерської інформації, заходи конфіскації майна для всіх видів предикативних злочинів, замороження активів терористів, посилення прозорості фінансової системи

Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.

 • Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.Частина 5

 • Частина 51 Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности Who Are We? The Challenges to America’s National Identity

 • 1 Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности Who Are We? The Challenges to America’s National Identity

 • 2 Столкновение цивилизаций. 

Other colors should indicate (light green, turquoise) the cultural fault lines where the clash of civilizations will occur. Note on the Eastern European level; Transylvania (from Romania), Western Ukraine, northern Serbia and others are in the "Western world" according to the original work of Huntington.

 • Other colors should indicate (light green, turquoise) the cultural fault lines where the clash of civilizations will occur. Note on the Eastern European level; Transylvania (from Romania), Western Ukraine, northern Serbia and others are in the "Western world" according to the original work of Huntington.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка