Це цілеспрямований процес передачі і засвоєння новими поколіннями історичного досвіду людства з метою підготовки до соціально активного життяДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.це цілеспрямований процес передачі і засвоєння новими поколіннями історичного досвіду людства з метою підготовки до соціально активного життя.

 • це цілеспрямований процес передачі і засвоєння новими поколіннями історичного досвіду людства з метою підготовки до соціально активного життя.двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і вихованця)

 • двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і вихованця)

 • цілеспрямованим (наявність конкретної мети)

 • багатогранним за завданнями і змістом

 • складним щодо формування і розкриття внутрішнього світу дитини, різноманітним за формами, методами і прийомами, неперервним (у вихованні канікул бути не може), тривалим у часі (людина виховується все життя)Мотиви виховання спонукальна причина

 • Мотиви виховання — спонукальна причина

 • дій і вчинків людини1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки.

 • 1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки.

 • 2. Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ дійсності).

 • 3. Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб'єкта до будь-якого знання як до істинного (або неістинного).

 • 4. Формування умінь і звичок поведінки.Закономірності виховання –

 • Закономірності виховання –

 • стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра.керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу.

 • керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу.Цілеспрямованість виховання.

 • Цілеспрямованість виховання.

 • Зв'язок виховання з життям.

 • Єдність свідомості та поведінки у вихованні.

 • Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів.

 • Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.

 • Індивідуальний підхід до учнів у вихованні.

 • Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні.

 • Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості.3. Структурні елементи виховання: мета, завдання, зміст, форми, методи і засоби.

 • Головною метою виховання є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, своєрідності на основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантуЗавдання виховної діяльності

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовності її захищати;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших національностей, які мешкають на території України;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;

 • утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших чеснот;

 • формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та громадянською відповідальністю;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації;

 • формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя за ринкових відносин.Серед форм виховання в загальному

 • Серед форм виховання в загальному

 • аспекті виділяють основні:

 • Інформаційні, словесно-понятійні;

 • Емоційно-образні;

 • За складом вихованців та видами виховних

 • заходів розрізняють:

 • Форми індивідуального виховання;

 • Форми групового виховання.це система виховних засобів, що

 • це система виховних засобів, що

 • характеризують спільну діяльність

 • педагогів і учнів.

 • Прийоми виховання – це складові

 • елементи методу виховання

 • Переконання;

 • Вправи та приучування;

 • Стимулюваннявплив на розум, почуття та волю людини з метою формування в неї бажаних якостей.

 • вплив на розум, почуття та волю людини з метою формування в неї бажаних якостей.

 • Прийоми, які відіграють важливу роль в переконанні:

 • - бесіда;

 • - лекція;

 • - диспут.Вправи – це планомірно організоване виконання вихованцями різноманітних дій, практичних справ з метою формування та розвитку їхньої особистості.

 • Вправи – це планомірно організоване виконання вихованцями різноманітних дій, практичних справ з метою формування та розвитку їхньої особистості.

 • Приучування - це організація планомірного та регулярного виконання вихованцями певних дій з метою формування певних звичок.Розумове

 • Розумове

 • духовно-моральне

 • економічне

 • естетичне

 • етичне

 • фізичне

 • екологічне

 • санітарно-гігієнічне.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> vykhrushch -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> %D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
vykhrushch -> Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту. План Біхевіоризм як наука про поведінку
vykhrushch -> Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності
vykhrushch -> Моральне виховання —
%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Індивід (лат individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму
%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Розумове виховання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка