Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентностіДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • Це тест,

 • призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентностіЗагальна навчальна компетентність – це характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя та яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем, здатність сприймати й генерувати нові ідеї, здатність приймати рішення й брати на себе відповідальнісь, ініціювати й здійснювати продуктивну діяльність.

 • Загальна навчальна компетентність – це характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя та яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем, здатність сприймати й генерувати нові ідеї, здатність приймати рішення й брати на себе відповідальнісь, ініціювати й здійснювати продуктивну діяльність.Загальна навчальна компетентність у межах тесту ТЗНК розглядається як двокомпонентний конструкт, що складається з:

 • Загальна навчальна компетентність у межах тесту ТЗНК розглядається як двокомпонентний конструкт, що складається з:

 • вербально-комунікативної компетентності

 • (здатність використовувати мову для ефективних

 • комунікацій (критичне читання й письмо));

 • логіко-математичної компетентності (здатність до аналізу реальних життєвих проблем, побудови їх формальних моделей, розв’язування їх математичними методами й застосування в реальних життєвих ситуаціях)

 • Рівень сформованості вербально-комунікативної компетентності перевіряється:

 • одним відкритим тестовим завданням (секція 1, бланк А);

 • системою закритих тестових завдань (секції 3, 5, 7, бланк Б).

 • Відкрите тестове завдання (секція 1) передбачає створення учасником есе стосовно проблемного питання. • Есе – жанр філософської, естетичної, літературно-критичної, художньої, публіцистичної літератури, у якому поєднані вільна форма викладу з підкреслено індивідуальною позицією автора, нарис • Ці характеристики жанру суголосні тим цілям і завданням, які ставлять перед тестовим завданням із розгорнутою відповіддю в межах тесту ТЗНК, - виявити здатність абітурієнта:

 • критично мислити;

 • своєрідно дивитися на проблему;

 • пропонувати її оригінально-авторське розв’язання;

 • обирати стилістику викладу, адекватну авторській позиції (чи то художній, чи то публіцистичний, чи то науково-філософський спосіб викладу);

 • користуватися всім потенціалом мовних засобів, потрібних для донесення й увиразнення своєї позиціїКритичне мислення

 • Критичне мислення

 • розумне мислення, сфокусоване на з’ясуванні того, які цінності визнавати і як діяти;

 • мислення, здатне висувати нові ідеї й винаходити нові можливості, суттєві для розв’язання проблем;

 • рефлексивне мислення, спрямоване на самодисципліну, самооцінку й корегування власних дій;

 • пов’язане з допитливістю, неупередженістю, гнучкістю, справедливістю в оцінках, бажанням краще осмислювати, а також переосмислювати проблеми, настійливістю в досягненні результатів.Бути вправним у критичному мисленні означає:

 • Бути вправним у критичному мисленні означає:

 • створювати змістовні тексти, писати про те, що варте обговорення й викладу;

 • піднімати важливі питання, проблеми, формулюючи їх ясно, точно і переконливо;

 • висловлювати власну позицію (висувати тезу), висловлювати думки щодо неї, послідовно й несуперечливо розвивати їх у своєму тексті;

 • досягати цілісності викладу, зосереджуючись на обговорюваній проблемі;

 • доводити власну позицію, надаючи переконливі, обґрунтовані доведення та підтримуючи їх належними доказами й прикладами;

 • демонструвати мовленнєві вміння, а також володіння нормами письмаФормулювання завдання

 • Формулювання завдання

 • Уважно ознайомтеся з поданим нижче висловлюванням і завданням до нього

 • Соціологічні дослідження свідчать, що головне, до чого прагне сучасна людина, - це забезпечення належної якості життя, якнайповніше задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб. Разом із тим історія цивілізації доводить, що між якістю життя і його безпекою існує певна залежність: завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і навпаки.

 • Що, на Вашу думку, обере людство?

 • Висловіть свою думку, обґрунтувавши її та підтвердивши прикладами з вивченого або прочитаного, зі спостережень або з власного життя.ЕСЕ орієнтоване на визначення спроможності абітурієнта:

 • ЕСЕ орієнтоване на визначення спроможності абітурієнта:

 • з’ясовувати, яку проблему порушено в наведеному для обміркування судженні;

 • формулювати власну позицію стосовно порушеної проблеми;

 • обґрунтовувати власну точку зору, висуваючи несуперечливі аргументи на її користь і використовуючи приклади з прочитаного, вивченого, із набутого досвіду і власних спостережень;

 • добирати факти, доречні для доведення своїх поглядів, і відкидати менш значущі;

 • майстерно використовувати мовні засоби, виявляючи лексичну, граматичну й стилістичну вправність. • З огляду на специфіку жанру при перевірці есе тесту ТЗНК застосовується холістичний підхід до оцінювання роботи, в основі якого лежить ідея про те, що есе є структурною, змістовою й естетичною цілісністю, що не є просто сумою композиційних частин.

 • Оцінювання есе за холістичним принципом здійснюють за 6-бальною шкалою.

 • Кожне есе оцінюють за шкалою від 0 до 6, ураховуючи, що 6 – найвищий бал.ДЕРЕВО – КОРІНЬ

 • ДЕРЕВО – КОРІНЬ

 • А будинок – фундамент

 • Б пам’ятник – постамент

 • В квітка – горщик

 • Г шафа – підлога

 • Д картина – цвяхЛЕЛЕКА ←…→ ЖАБА

 • ЛЕЛЕКА ←…→ ЖАБА

 • А небо

 • Б болото

 • В плуг

 • Г ікра

 • Д гніздо…. освіченості, інтелекту, професіоналізму, творчості й толерантності інтелігенції … той моральний досвід спільноти, який … надію на … майбутнє.

 • …. освіченості, інтелекту, професіоналізму, творчості й толерантності інтелігенції … той моральний досвід спільноти, який … надію на … майбутнє.

 • А На ґрунті … зникає … породжує …

 • гуманне

 • Б Завдяки … втрачається …. вбиває …

 • негуманістичне

 • В Усупереч … накопичується … дає …

 • гуманітарне

 • Г Завдяки … накопичується … дає…

 • гуманістичне

 • Д Під впливом … нівелюється …

 • формує … антигуманнеПравильне завершення речення «На душі такий тягар страху, …» подано в рядку

 • Правильне завершення речення «На душі такий тягар страху, …» подано в рядку

 • А мов не дослухався свого серця

 • Б ніби вухам своїм віри не ймеш

 • В як був би вражений новиною

 • Г мов увесь світ наліг на тебе

 • Д наче від тяжкого болюПрекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.

 • Прекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.

 •  

 • А якщо зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Б у зв’язку з цвітінням червоних маків у білому ковилі

 • В через цвітіння червоних маків у білому ковилі

 • Г у той час, як зацвітають червоні маки у білому ковилі

 • Д коли зацвітають червоні маки у білому ковиліЧому багатьох самобутніх постімпресіоністів не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що вони, як і інші великі люди, випередили час. Висловлювалася думка, що енергетика їхніх полотен просто надзвичайна. Люди ж у 19 столітті не володіли механізмами її сприйняття, отже, були не готові їх розуміти, а тим більше – цінувати.

 • Чому багатьох самобутніх постімпресіоністів не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що вони, як і інші великі люди, випередили час. Висловлювалася думка, що енергетика їхніх полотен просто надзвичайна. Люди ж у 19 столітті не володіли механізмами її сприйняття, отже, були не готові їх розуміти, а тим більше – цінувати.

 •  

 • ТВОРЧІСТЬ ПОСТІМПРЕСІОНІСТІВ ДЛЯ КІНЦЯ 19 СТОЛІТТЯ – ТЕ САМЕ, ЩО…

 • А червоне світло для автомобіля.

 • Б ліра для 21 століття.

 • В крила для літака.

 • Г колір для незрячого.

 • Д мова для немовляти.Шкіра – орган, який є зовнішнім покривом тіла, становить приблизно 17 % усієї маси людини. Вона виконує низку життєво важливих функцій: захисну, імунну, секреторну, дихальну, резорбційну, терморегуляторну, обмінну, рецепторну. Захисна функція є однією з основних, оскільки шкіра першою «зустрічає» зовнішні травмувальні чинники. Роль фізичного бар’єра, що захищає нижчі тканини від ураження й проникнення інфекції, виконує зовнішній шар шкіри – епідерміс. Навіть незначні ураження шкіри можуть призводити до серйозних наслідків, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.

 • Шкіра – орган, який є зовнішнім покривом тіла, становить приблизно 17 % усієї маси людини. Вона виконує низку життєво важливих функцій: захисну, імунну, секреторну, дихальну, резорбційну, терморегуляторну, обмінну, рецепторну. Захисна функція є однією з основних, оскільки шкіра першою «зустрічає» зовнішні травмувальні чинники. Роль фізичного бар’єра, що захищає нижчі тканини від ураження й проникнення інфекції, виконує зовнішній шар шкіри – епідерміс. Навіть незначні ураження шкіри можуть призводити до серйозних наслідків, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.

 •  

 • ШКІРА ДЛЯ ЛЮДИНИ – ТЕ САМЕ, ЩО…

 • А сніг для озимини.

 • Б колючка для шипшини.

 • В зуби для собаки.

 • Г озон для планети.

 • Д хутро для ведмедя.При порівнянні українських слів іншомовного походження з їх відповідниками в естонській мові впадає в око подвоєння букв голосних у словах естонської мови. Виявіть умови такого подвоєння.

 • При порівнянні українських слів іншомовного походження з їх відповідниками в естонській мові впадає в око подвоєння букв голосних у словах естонської мови. Виявіть умови такого подвоєння.Екстраполяція – це один із методів наукового дослідження, за застосування якого висновки, отримані в результаті спостереження над однією частиною явища, переносяться на іншу частину явища.

 • Екстраполяція – це один із методів наукового дослідження, за застосування якого висновки, отримані в результаті спостереження над однією частиною явища, переносяться на іншу частину явища.

 • Той, хто тестується, має визначити певну закономірність, логіку, характер відношення в запропонованому йому фрагменті й застосувати отримані висновки в новій ситуації.

 • ТЗ на екстраполяцію орієнтоване на перевірку здатності:

 • виявляти сутність певного мовного явища на підставі зіставлення мовних фактів двох різних мов – української й іншої (природної іноземної або штучно сконструйованої;

 • застосовувати встановлену закономірність при виконанні завдання шляхом перенесення (екстраполяції) на інші мовні факти цих мов

 • За допомогою таких завдань можна оцінити здатність абітурієнта до самостійного отримання нових знань та їх застосування для вирішення нових завдань.Виділені в реченнях українські слова по-різному перекладаються мовою роялкха. Установіть, чим це зумовлено.

 • Виділені в реченнях українські слова по-різному перекладаються мовою роялкха. Установіть, чим це зумовлено.

Пілотування тесту ТЗНК у 2011 році відбувається згідно з наказом Міністра № 1230 від 28.12.2009 р. «Про проведення в 2010-2012 рр. експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності», у якому визначено загальні календарні терміни проведення апробації та обсяги учасників експерименту по регіонах і роках, та наказом директора УЦОЯО № 51 від 04.05.2011 р. «Про проведення у 2011-2012 роках експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності».

  • Пілотування тесту ТЗНК у 2011 році відбувається згідно з наказом Міністра № 1230 від 28.12.2009 р. «Про проведення в 2010-2012 рр. експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності», у якому визначено загальні календарні терміни проведення апробації та обсяги учасників експерименту по регіонах і роках, та наказом директора УЦОЯО № 51 від 04.05.2011 р. «Про проведення у 2011-2012 роках експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності».


Концепцію тесту ТЗНК було схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.10.2009 р. «Про Концепцію тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів» і рекомендовано проведення в 2010 -2012 рр. експерименту з упровадження тесту ТЗНК.

  • Концепцію тесту ТЗНК було схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.10.2009 р. «Про Концепцію тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів» і рекомендовано проведення в 2010 -2012 рр. експерименту з упровадження тесту ТЗНК.


Концепцію тесту ТЗНК було підготовлено робочою групою на чолі з академіком-секретарем відділення загальної середньої освіти НАПН України Л.І. Ляшенком і доктором педагогічних наук, начальником відділу наукового забезпечення УЦОЯО С.А. Раковим, створену наказом Міністра МОНУ № 44 від 29.01.2009 і до складу якої увійшли фахівці НАПНУ, УЦОЯО, ВНЗ (Донецький НУ, Київський НУ «Києво-Могилянська Академія», Львівський НУ ім. І Франка, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди), а також міжнародні експерти.

 • Концепцію тесту ТЗНК було підготовлено робочою групою на чолі з академіком-секретарем відділення загальної середньої освіти НАПН України Л.І. Ляшенком і доктором педагогічних наук, начальником відділу наукового забезпечення УЦОЯО С.А. Раковим, створену наказом Міністра МОНУ № 44 від 29.01.2009 і до складу якої увійшли фахівці НАПНУ, УЦОЯО, ВНЗ (Донецький НУ, Київський НУ «Києво-Могилянська Академія», Львівський НУ ім. І Франка, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди), а також міжнародні експерти.Місце тесту ТЗНК у системі ЗНО

 • Місце тесту ТЗНК у системі ЗНО

  • Потреби вдосконалення системи ЗНО і системи вступу до ВНЗ:
  • Задача підвищення рівня ефективності системи вступу до ВНЗ: рівень загальної начальної компетентності (за результатами тесту ТЗНК) разом із рівнем навчальних досягнень (за результатами предметних тестів ЗНО) дозволятиме ВНЗ більш якісно прогнозувати успішність вступників у ВНЗ, а значить більш якісно відбирати студентів при прийомі до ВНЗ
  • Задача підвищення рівня справедливості системи вступу до ВНЗ: рівень загальної навчальної компетентності особистості більшою мірою залежить від самої особистості та її активності в навчанні й житті порівняно з рівнем навчальних досягнень, який залежить від оточення, навчального закладу, учителів, наявності кваліфікованих репетиторів тощо;


Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Сократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Головний науковий співробітник лабораторії
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> 10 дітей з хронічними захворюваннями
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Ернест Мíллер Хемінгуей (1899 – 1961)
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Перша частина – 12 тестових завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Служба у справах сім’ї та молоді Дніпровського району; Служба у справах сім’ї та молоді Дніпровського району
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Формування у батьків сприйняття феномена виховання в родині й школі як соціального, психологічного й педагогічного явища
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Учасники навчально-виховного процесу та сам педагогічний процес, побудований на засадах інтегративно діяльнісного підходу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка