Це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризуютьДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього населення або окремих його груп на даній території.

 • це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього населення або окремих його груп на даній території.ХХ Зовнішні причини захворюваності та смертності

 • ХХ Зовнішні причини захворюваності та смертності

 • ХХІ Фактори, що впливають на стан здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Кожен клас хвороб розподіляється на групи, а групи на рубрики. Наприк­лад, IV клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 груп:

 • Кожен клас хвороб розподіляється на групи, а групи на рубрики. Наприк­лад, IV клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 груп:

 • • хвороби щитовидної залози;

 • • цукровий діабет;

 • • порушення інших ендокринних залоз;

 • недостатність харчування;

 • • ожиріння та інші види надмірного харчування;

 • • порушення обміну речовин.

 • У свою чергу, наприклад, група хвороб щитовидної залози має 5

 • • синдром вродженої йодної недостатності;

 • • хвороби щитовидної залози, пов'язані з йодною недостатністю, та стани;

 • • гіпотиреоз;

 • • тиреотоксикоз (гіпертиреоз);

 • • тиреоідит;

 • • інші форми хвороб щитовидної залози.За одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності беруть випадок захворювання чи травми, з приводу якого пацієнт звернувся до лікувального закладу.

 • За одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності беруть випадок захворювання чи травми, з приводу якого пацієнт звернувся до лікувального закладу.

 • Джерелом інформації про загальну захворюваність є два документи: "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" (ф.№ 025-2/о) та "Талон амбулаторного пацієнта" (ф. № 025-6/о, ф. 025-7/о).

Джерелом інформації про смертність є «Лікарське свідоцтво про смерть»

 • Джерелом інформації про смертність є «Лікарське свідоцтво про смерть»На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з поз­начкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код „1". Таким чином, у однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань.

 • На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з поз­начкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код „1". Таким чином, у однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань.

 • Діагнози хронічних захворювань реєструються лише один раз протягом року. Якщо діагноз встановлено вперше в житті хворого - роблять позначку "+" у "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” або кодом "2" в "Талоні амбулаторного пацієнта." Якщо діагноз хронічного захворювання встановлено раніше, то при першому відвідуванні лікаря кожною наступного року в "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" ставиться позначка "-" чи код 3 у "Талоні амбулаторного пацієнта".

 • Інформація згаданих вище облікових документів є основою для складання "Звіту про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу" (ф. № 12).Обов'язковій реєстрації та обліку підлягають такі захворювання: черевний тиф, паратифи, інші інфекції, викликані сальмонельозами, бруцельоз, всі форми дизентерії та ряд інших. Перелік захворювань, який періодично змінюється, регламентує МОЗ України.

 • Обов'язковій реєстрації та обліку підлягають такі захворювання: черевний тиф, паратифи, інші інфекції, викликані сальмонельозами, бруцельоз, всі форми дизентерії та ряд інших. Перелік захворювань, який періодично змінюється, регламентує МОЗ України.

 • Особливий облік передбачено також для виявлених інфікованих і хворих на СНІД, що регламентується спеціальними інструктивно-методичними доку­ментами.Одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності є кожний випадок захворювання чи підозра на нього. При виявленні їх заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння" (ф. № 058/о), то є основним документом для вивчення епідемічної захворюваності.

 • Одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності є кожний випадок захворювання чи підозра на нього. При виявленні їх заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння" (ф. № 058/о), то є основним документом для вивчення епідемічної захворюваності.

Екстрені повідомлення в лікувально-профілактичних закладах реєструються в журналі реєстрації інфекційних захворювань. При зміні діагнозу інфекційного захворювання лікувальний заклад, у якому це було зроблено, зобов'язаний за­повнити нове екстрене повідомлення на хворого та направити його до санітарно-епідеміологічної станції за місцем виявлення хвороби.

 • Екстрені повідомлення в лікувально-профілактичних закладах реєструються в журналі реєстрації інфекційних захворювань. При зміні діагнозу інфекційного захворювання лікувальний заклад, у якому це було зроблено, зобов'язаний за­повнити нове екстрене повідомлення на хворого та направити його до санітарно-епідеміологічної станції за місцем виявлення хвороби.

 • Всі екстрені повідомлення мають бути протягом 12 годин направлені до санітарно-епідеміологічної станції, котра забезпечує епідеміологічне обстеження осередку інфекційного захворювання за місцем його виявлення (незалежно від місця проживання хворого).

1. Повідомлення про хворого, якому вперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, венеричної хвороби, трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости, трахоми, психічного захворювання (ф. № 089/о).

 • 1. Повідомлення про хворого, якому вперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, венеричної хвороби, трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости, трахоми, психічного захворювання (ф. № 089/о).

 • 2. Повідомлення про хворого, з уперше в житті встановленим діагнозом раку чи іншого злоякісного новоутворення (ф. № 089/о).Джерело інформації — "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару".

 • Джерело інформації — "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару".

Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності з при­воду лише хвороб становить 14,4 днів. Вона різна при різних захворю­ваннях.

 • Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності з при­воду лише хвороб становить 14,4 днів. Вона різна при різних захворю­ваннях.

 • Найбільш висока середня тривалість реєструється при новоутвореннях (38,9 днів), переважно злоякісних (55,1 днів); інфекційних та паразитарних захворюваннях (36,6 днів), зокрема при туберкульозі - 93,5 днів.Облік захворюваності з тимчасовою непрацездатністю дозволяє одержати додаткову інформацію про:

 • Облік захворюваності з тимчасовою непрацездатністю дозволяє одержати додаткову інформацію про:

 • тих, хто часто та тривало хворів протягом року;

 • питому вагу осіб, які хворіли протягом року;

 • питому вагу працюючих, які не хворіли протягом календарного року (індекс здоров'я).

 • При відборі групи тих, що часто та тривало хворіють, використовують такі критерії:

 • етіологічний фактор;

 • число випадків втрати працездатності;

 • число днів втрати працездатності.

 • Група осіб, що часто хворіли, визначається при наявності:

 • 4-х і більше випадків етіологічно пов'язаних захворювань за поточний рік,

 • 6-ти та більше випадків етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік.

 • До групи осіб, що тривало хворіли, відносять таких, що протягом поточ­ного року:

 • мали лікарняні листки тривалістю більше 40 днів у зв'язку з етіологічно пов'язаними захворюваннями;

 • 60 днів і більше в зв'язку з етіологічно не пов'язаними захворюваннями.На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Він містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених захворювань. у зв'язку з доглядом за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо.

 • На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Він містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених захворювань. у зв'язку з доглядом за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо.

 • Звіт складається медико-санітарними частинами, лікарськими пунктами охорони здоров'я, дільничними лікарнями, поліклініками та амбулаторіями, міськими та центральними районними лікарнями, іншими лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України незалежно від відомчої підпорядкованості.

Зростає поширеність та первинна захворюваність за більшістю класів хвороб.

 • Зростає поширеність та первинна захворюваність за більшістю класів хвороб.

 • Зростає частота переходу гострих захворювань у хронічні.

 • Домінуюче місце в структурі посідають хронічні неінфекційні захворювання» передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, органів травлення,

 • Підвищується частота вроджених вад і спадкових захворювань.

 • Значно збільшується інфекційна захворюваність, і в першу чергу туберкульоз, кишкові інфекції, дифтерія, вірусний гепатит.

 • Зростає поширеність соціально обумовлених хвороб, насамперед венеричних, СНІДу, туберкульозу.

 • Відбувається диференціація рівнів захворюваності в основних соціальних групах, зокрема підвищення захворюваності серед малозабезпечених верств населення.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> u nurse -> presentations -> 2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Термін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р. Термін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> З їжею в організм надходять: з їжею в організм надходять
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Гігієнічне значення клімату
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Профілактика туберкульозу. Туберкуліно-діагностика Лектор доц. Шульгай Л. М
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> — це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Еластичність попиту
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Страхування — це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка