Це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; це зіткнення протилежних інтересів чи поглядівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів;

 • це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів;

 • крайнє загострення суперечностей, що призводить до ускладнень чи гострої боротьби.Альфа - лідер групи, найенергійніший, авторитарний, користується правом першочергового присвоєння благ.

 • Альфа - лідер групи, найенергійніший, авторитарний, користується правом першочергового присвоєння благ.Бета - друга особа в групі з відповідним правом на блага, менш енергійна, але часто більш інтелектуальна, ніж "альфа", часто є оберегом групових норм і правил.

 • Бета - друга особа в групі з відповідним правом на блага, менш енергійна, але часто більш інтелектуальна, ніж "альфа", часто є оберегом групових норм і правил.Гамма - 1 - наближені, опора, соратники, команда "Альфи"

 • Гамма - 1 - наближені, опора, соратники, команда "Альфи"Гамма - 2 - численна група інертних членів групи, які підкоряються, стають жертвами маніпуляцій представників верхнього рівня.

 • Гамма - 2 - численна група інертних членів групи, які підкоряються, стають жертвами маніпуляцій представників верхнього рівня.Гамма - 3 - опозиція, незадоволені своїм статусом, але змушені підкорятися.

 • Гамма - 3 - опозиція, незадоволені своїм статусом, але змушені підкорятися.Гамма - 4 - блазень, який дозволяє собі (з дозволу лідера) критичні зауваження, підтримує видимість демократії, свободи слова

 • Гамма - 4 - блазень, який дозволяє собі (з дозволу лідера) критичні зауваження, підтримує видимість демократії, свободи словаОмега = "козел відпущення", особа, яка приймає на себе групову агресію.

 • Омега = "козел відпущення", особа, яка приймає на себе групову агресію.Сутність конфлікту полягає в тому, що кожна сторона намагається робити все для того, щоб була прийнята її точка зору досягнута її мета і заважає протилежній стороні робити теж саме

 • Сутність конфлікту полягає в тому, що кожна сторона намагається робити все для того, щоб була прийнята її точка зору досягнута її мета і заважає протилежній стороні робити теж саме

об'єкт конфліктної ситуації пов'язаний з технологічними або організаційними труднощами, особливостями оплати праці або із специфікою ділових і особистих відносин конфліктуючих сторін.

 • об'єкт конфліктної ситуації пов'язаний з технологічними або організаційними труднощами, особливостями оплати праці або із специфікою ділових і особистих відносин конфліктуючих сторін.суб'єктивні мотиви його учасників або мета конфлікту, які обумовлені поглядами і переконаннями, матеріальними та духовними інтересами і цінностями учасників

 • суб'єктивні мотиви його учасників або мета конфлікту, які обумовлені поглядами і переконаннями, матеріальними та духовними інтересами і цінностями учасниківйого учасники - опоненти.

 • його учасники - опоненти.привід, слід відрізняти від справжньої причини конфлікту, яка часто може ховатися або маскуватися

 • привід, слід відрізняти від справжньої причини конфлікту, яка часто може ховатися або маскуватися

 • приводом до Першої світової війни стало вбивство спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда і його дружини

між спорідненими симпатіями і почуттям службового обов'язку керівника. Найбільш поширеним типом внутрішнього особистого конфлікту є конфлікт типу "вибір підходу до вирішення проблеми - уникнення вибору", який має місце, коли кожен з великої кількості варіантів має свої як привабливі, так і непривабливі особливості. Людина може приймати різні рішення в залежності від того, на яких специфічних характеристиках кожного з варіантів він зосередиться. Після того як рішення прийняте, людина часто шкодує, бо відкинутий варіант представляється йому більш привабливим у міру накопичення інформації

 • між спорідненими симпатіями і почуттям службового обов'язку керівника. Найбільш поширеним типом внутрішнього особистого конфлікту є конфлікт типу "вибір підходу до вирішення проблеми - уникнення вибору", який має місце, коли кожен з великої кількості варіантів має свої як привабливі, так і непривабливі особливості. Людина може приймати різні рішення в залежності від того, на яких специфічних характеристиках кожного з варіантів він зосередиться. Після того як рішення прийняте, людина часто шкодує, бо відкинутий варіант представляється йому більш привабливим у міру накопичення інформації

 • про обраний варіанті.між керівником і його заступником з приводу посади або премії між співробітниками.

 • між керівником і його заступником з приводу посади або премії між співробітниками.Між особою та організацією до якої він входить

 • Між особою та організацією до якої він входитьДля конфлікту на такому рівні характерна взаємозалежність сторін, коли вибір однієї сторони впливає на результати діяльності іншої. Вибір, оптимальний для першої сторони, може призвести до наслідків, невигідних для іншої сторони і викликати конфлікт. Це найбільш поширений рівень конфліктів, які проявляються в організаціях.

 • Для конфлікту на такому рівні характерна взаємозалежність сторін, коли вибір однієї сторони впливає на результати діяльності іншої. Вибір, оптимальний для першої сторони, може призвести до наслідків, невигідних для іншої сторони і викликати конфлікт. Це найбільш поширений рівень конфліктів, які проявляються в організаціях.між членами однієї групи

     • між членами однієї групи


.

 • .між організаціями чи групами одного або різного статусу. Міжгрупові конфлікти значно впливають на сприйняття та поведінку людей. Діючи як члени групи, люди схильні розділяти інших на тих, хто належить до їх групи, і на тих, хто не належить до їх групи. Членами групи є всі ті, які виділилися в такій якості. Зовнішнє середовище, або оточення групи складають всі ті, хто залишилися поза межами угрупування.

 • між організаціями чи групами одного або різного статусу. Міжгрупові конфлікти значно впливають на сприйняття та поведінку людей. Діючи як члени групи, люди схильні розділяти інших на тих, хто належить до їх групи, і на тих, хто не належить до їх групи. Членами групи є всі ті, які виділилися в такій якості. Зовнішнє середовище, або оточення групи складають всі ті, хто залишилися поза межами угрупування.

причини обумовлені трудовим процесом;

 • причини обумовлені трудовим процесом;

 • причини обумовлені психологічними особливостями людських взаємин (симпатії, антипатії, культурні та етнічні особливості людей, незадовільні психологічні комунікації і т.д.);

 • причини обумовлені індивідуальними особливостями членів групи (невміння контролювати свої емоції, агресивність, некомунікабельність, безтактність і т.д.).конструктивні (для яких характерний розбрат, які зачіпають принципові сторони, проблеми життєдіяльності організації та її членів і вирішення яких виводить організацію на новий, більш високий і ефективний рівень розвитку);

 • конструктивні (для яких характерний розбрат, які зачіпають принципові сторони, проблеми життєдіяльності організації та її членів і вирішення яких виводить організацію на новий, більш високий і ефективний рівень розвитку);

 • деструктивні (які призводять організацію до негативних, часто руйнівних дій, які переростають в чвари, сварки та інші негативні явища, які призводять до різкого зниження ефективності роботи групи або організації.Проблема може бути вирішена таким шляхом, який влаштовує всі сторони, і в результаті люди більше відчуватимуть свою причетність до її вирішення. Залучення конфліктуючих сторін до вирішення проблеми зводить до мінімуму або навіть нанівець ворожість, несправедливість і вимушеність поступати проти власної волі.

 • Проблема може бути вирішена таким шляхом, який влаштовує всі сторони, і в результаті люди більше відчуватимуть свою причетність до її вирішення. Залучення конфліктуючих сторін до вирішення проблеми зводить до мінімуму або навіть нанівець ворожість, несправедливість і вимушеність поступати проти власної волі.

 • Сторони будуть більше схильні до співпраці, а не до протистояння в майбутніх ситуаціях, які можуть спричиняти конфліктиКонфлікт може також зменшити можливості групового мислення і симптоми покірності, коли підлеглі не висловлюють ідей, які вони вважають протилежними до думки керівника. Це буде приводити до поліпшення якості процесу прийняття рішення через додаткові ідеї і краще розуміння ситуації.

 • Конфлікт може також зменшити можливості групового мислення і симптоми покірності, коли підлеглі не висловлюють ідей, які вони вважають протилежними до думки керівника. Це буде приводити до поліпшення якості процесу прийняття рішення через додаткові ідеї і краще розуміння ситуації.

 • Симптоми відокремлюються від причин і розробляються додаткові альтернативи і критерії їх оцінки.

 • Розгортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами

 • Через конфлікт члени групи можуть програвати можливі проблеми ще до того, як рішення почне виконуватися.Невдоволення, падіння духу, зростання плинності кадрів і зниження продуктивності праці.

 • Невдоволення, падіння духу, зростання плинності кадрів і зниження продуктивності праці.

 • Низька ступінь співпраці в перспективі.

 • Значна відданість своїй групі і більше непродуктивної конкуренції з іншими групами організації.

 • Уява про другу сторону як про "ворога"; бачення своєї мети завжди позитивною, а чужої - завжди негативною.Визначте свою статусну роль у Вашій групі.

 • Визначте свою статусну роль у Вашій групі.

 • Назвіть стадії протікання конфлікту.

 • Перерахуйте структурні елементи конфлікту

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> I. Пошук та адаптацію персоналу
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Це комплекс заходів, які здійснюються з урахуванням таких принципів як спеціалізація, паралельність, ритмічність та пропорційність, безперервність та прямоточність
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф. Тейлор
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція 2 Знеболення в стоматології
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Мihictepctbo охорони здоров’я україни
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів України
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Відрізняється схильністю до одноособового керівництва в гіпертрофованих формах, надмірною централізацією влади, особистим вирішенням абсолютної більшості питань, свідомим обмеженням контактів з підлеглими
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Для ілюстрації цієї взаємозалежності є відома історія під назвою "Порада вартістю в 25000 доларів"
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які обумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка