Чисельність штатних працівників – 249 чол. Чисельність штатних працівників – 249 чолДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Чисельність штатних працівників – 249 чол.

 • Чисельність штатних працівників – 249 чол.

 • з них, докторів наук – 19 чол. (8 %)

 • кандидатів наук – 114 чол. (46 %)

 • Кількість студентів денної форми навчання – 1753 чол.

 • Основні пріоритетні наукові напрями

 • Фундаментальні дослідження.

 • Метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія;

 • Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми.

 • Прикладні розробки.

 • Раціональне природокористування

 • наукове обгрунтування шляхів вирішення актуальних проблем гідрометеорологічного забезпечення, збереження та поліпшення навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів: комплексні і галузеві проблеми;

 • обгрунтування та розробка рекомендацій щодо адаптації галузей економіки, регіонів України до змін клімату.

Фундаментальні:

 • Фундаментальні:

 • «Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату» (наук. кер. проф. Гопченко Є.Д., 2012 – 2014 рр., 2012 р. - 200 тис.грн.)

 • «Оптимізація системи поводження з муніципальними відходами» (наук. кер. проф. Сафранов Т.А., 2012 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2012 р. -100 тис. грн.)

 • Прикладні:

 • «Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки України в умовах змін клімату» (наук. кер. проф. Степаненко С.М., 2011 – 2012 рр., 1043 тис.грн.).

 • «Мерідіональні переноси водних мас і тепла в Південній півкулі і оцінка їх впливу на атмосферні процеси» (наук. кер. проф. Суховій В.Ф., 2011-2012 рр., 423 тис.грн.). • «Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки України в умовах змін клімату»

 • (2011 – 2012 рр.) • «Мерідіональні переноси водних мас і тепла в Південній півкулі і оцінка їх впливу на атмосферні процеси»

 • (2011 – 2012 рр.)НДР «Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки України в умовах змін клімату» спрямована на виконання:

 • НДР «Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки України в умовах змін клімату» спрямована на виконання:

 • розпорядження КМУ від 5.03.2009 р. «Про внесення змін до Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату»

 • завдань Плану першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 р. Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у частині реалізації Національного плану заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату на 2011-2013 рр.

 • Плану заходів щодо адаптації секторів економіки до зміни клімату (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.04.2012 р. № 226).

 • НДР «Мерідіональні переноси водних мас і тепла в Південній півкулі і оцінка їх впливу на атмосферні процеси» відповідає завданням Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011—2020 роки, затвердженою Постановою КМУ від 03.11.2010 р. №1002, зокрема, «розробити схему зміни великомасштабної, глобальної атмосферної циркуляції та погодних умов над районом Антарктичного півострова до середини XXI століття і методи прогнозування погоди».

1. «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів» (99 тис. грн.).

 • 1. «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів» (99 тис. грн.).

 • 2. «Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін» (99 тис.грн.)

 • «Проведення гідроекологічної оцінки та розробка науково-обґрунтованих заходів щодо регулювання стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка» (99 тис. грн.)

 • Спрямовані на вирішення завдань «Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 рр.».Міжнародний проект за програмою FP7 «Комплексне управління водними ресурсами і прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату - Lagoons» (2012 р. - 436,4 тис.грн.)

 • Міжнародний проект за програмою FP7 «Комплексне управління водними ресурсами і прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату - Lagoons» (2012 р. - 436,4 тис.грн.)

 • Мета проекту  розробка науково-обгрунтованої стратегії і структур системи прийняття рішень для комплексного управління лагунами в умовах зміни клімату.

 • Виконується консорціумом 9 партнерів з 8 європейських держав.

 • Вибрано 4 європейські лагуни: Мар Менор (Іспанія), Вістула (Польща, Росія), Ріа де Авейру (Португалія), Тилігульський лиман (Україна).

 • Підготовані 2 звіти за етапами проекту в яких надано фізико-географічний опис, описані природні ресурси, головні екологічні проблеми, існуюча система управління використанням природних ресурсів Тилігульского лиману, існуючи проблеми управління; викладені гідродинамічна та екологічна моделі, які використовуються для вирішення задач проекту відносно до Тилігульського лиману.Кількість опублікованих

 • Кількість опублікованих

 • Монографій – 17 (4-зарубіжні)

 • Підручників - 6

 • Навчальних посібників - 16

 • Статей – 479

 • Статей у фах. видан.– 267

 • Статей у зарубіжних виданнях- 56

 • Статей зі студентами, студентами – 124Вісник ОДЕКУ (№ 13, 14)

 • Вісник ОДЕКУ (№ 13, 14)

 • Український гідрометеорологічний журнал (№ 10,11)

 • Причорноморський екологічний бюлетень (сумісно) • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології» (17-19 жовтня 2012р.)

 • V Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми» (21-23 березня 2012 р.)

 • Українсько-Бельгійський науковий семінар «Фізика гранульованих матеріалів» (Одеса, ОДЕКУ, 5-7 вересня 2012 р.)

 • Міжнародний науково-технічний семінар «Системи контролю навколишнього середовища-2012» (Севастополь, Одеса, 24-28 вересня 2012 р.)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (Одеса, ОДЕКУ, 12-14 вересня 2012 р.);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія міст та рекреаційних зон» (Одеса, 31 травня-1 червня 2012 р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря» (Одеса, 1 - 2 листопада.- 2012 р.)Студентська наукова конференція ОДЕКУ (2-7.04.2012 р.)

 • Студентська наукова конференція ОДЕКУ (2-7.04.2012 р.)

 • ХІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ (9 – 13.04.2012 р.)

 • Міжнародна літня школа для студентів та аспірантів “Питання водокористування в Одеській області – дельті Дунаю” (10 – 18.09.2012 р.  за програмою NEAR-4 (Network for Environmental Assessment and Remediation of Aquatic Systems)

 • Міжнародна осіння школа для молодих вчених та викладачів «Сільські регіони: управління і керівницство» (24-28.09.2012 р.)  в рамках проекту Environmental Governance for Environmental Curricula (EnGo) EC TEMPUS Joint Project 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCRКількість студентів денної форми навчання – 1753 чол.

 • Кількість студентів денної форми навчання – 1753 чол.

 • На 19 кафедрах університету працювали 23 наукових семінарів та 20 наукових гуртків, в роботі яких прийняли участь понад 522 студента.

 • У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 925 студентів університету. У ІІ етапах (всеукраїнських, міжнародних) - 36 студентів.

 • У І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 147 студентів, які представили 138 наукових робіт, з яких 13 робіт було рекомендовано до участі у другому етапі.

 • На щорічній Студентській науковій конференції ОДЕКУ було представлено 492 доповіді, у роботі секцій прийняли участь понад 600 студентів.

 • В роботі Х наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ прийняли участь 208 молодих вчених з числа студентів, магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету.

 • Студентами або за участю студентів опубліковано 124 статті і 1 монографія.

 • Команди студентів університету прийняли участь у Міжнародній студентський олімпіаді «Екологічна безпека» (м. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна), VII Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування ім.С.А.Лебедева - В.М. Глушкова KPI-OPEN 2012 (Київ), Всеукраїнському чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотий байт».у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади студенти університету отримали 8 дипломів переможців: за дисципліною „Екологія” -3, за напрямом «Екологія і охорона навколишнього середовища»-3, за дисципліною «Економіка природокористування» -1, за дисципліною “Біологія” - 1 ;

 • у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади студенти університету отримали 8 дипломів переможців: за дисципліною „Екологія” -3, за напрямом «Екологія і охорона навколишнього середовища»-3, за дисципліною «Економіка природокористування» -1, за дисципліною “Біологія” - 1 ;

 • студентська команда університету приймала участь у ІІІ етапі Всеросійської студентської олімпіади за напрямом «Гідрометеорологія» (25-27.04.2012 р, Санкт-Петербурзький гідрометео-рологічний університет), а один із її учасників посів третє місце у конкурсі за спеціальністю «Гідрологія» і отримав диплом переможця;

 • На ІІ етапі Міжнародної студентської олімпіади в сфері інформаційних технологій «ІТ – Планета» - 2 переможця, ІІІ етапі – 1, прийняв участь у фіналі в Казахстані;

 • У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2 студента отримали дипломи переможців 2-го ступеня за напрямами „Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Географічні науки”.Укладені угоди про наукове співробітництво з 51 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.

 • Укладені угоди про наукове співробітництво з 51 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.

 • Університет є членом Азіатсько-Тихоокеанської асоціація вчених-дослідників (APASA), Альянсу університетів за демократію (AUDEM), Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST), Євразійської Асоціації Університетів, Чорноморської Мережі Університетів.

 • За індивідуальними грантами виконуються 8 міжнародних наукових проектів.

 • У складі консорціумів європейських університетів та науково-дослідних установ Університет у 2012 році виконував:Укладені угоди про науково – технічне співробітництво з

 • Укладені угоди про науково – технічне співробітництво з

 • - Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (м.Одеса);

 • - Морським гідрофізичним інститутом НАН України (м.Севастополь);

 • - Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України (м.Одеса);

 • - Інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса).

 • Створені спільні навчально-наукові центри:

 • - Центр магістерської підготовки на базі Морського гідрофізичного інституту НАН України (м.Севастополь);

 • - Навчально-науковий комплекс «Фізика довкілля» (м.Одеса) спільно з Інститутом теоретичної фізики ім.. М.М. Боголюбова НАН і МОН України та Інститутом магнетизму НАН України;

 • - Міжвідомчий навчально-науковий виробничий комплекс «Океанологія та морське природокористування» спільно з Відділенням гідроакустики Морського гідрофізичного інституту НАН України (м.Одеса), з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (м.Одеса).

 • Спільно з партнерами проведені 4 наукові конференції: Міжнародні – “Геометрія в Одесі”, “Симпозіум по квантовій геометрії” (з Інститутом математики НАНУ), Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (ОфІНБЮМ НАНУ), науково-технічний семінар «Системи контролю оточуючого середовища. СКОС – 2012» (МГІ НАНУ).

 • Для проведення наукових досліджень використовується лабораторна база ОфІНБЮМ НАНУ, Фізико-хімічного інститута ім. Багатського О.М. НАНУОновлення матеріально-технічної бази

 • за проектом «Експертиза та контроль якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду» (159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR) було придбано лабораторного устаткування на суму 261,4 тис. грн. та устаткування для комп’ютерного класу на суму 168,6 тис. грн.

 • за проектом «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» (511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR) університетом отримано офісне обладнання на суму 60,5 тис. грн.Пропозиції:

 • передбачити цільове фінансування університетів, які отримали гранти для виконання наукових досліджень в межах проектів програми FP7, на рівні 25 % від вартості проекту.

 • Визначити потреби наукових підрозділів ВНЗ у придбанні унікального обладнання, приладів для наукових досліджень, які виготовляються обмеженими партіями вітчизняними виробниками – проектно-конструкторськими бюро, спеціалізованими технічними центрами, лабораторіями.

 • проводити постійний моніторинг проектів державних програм, які розробляються за ініціативою НАН України, Міністерства екології і природних ресурсів України для включення МОНмолодьспорт до переліку головних розпорядників бюджетних коштів.

 • Проводити роботу щодо надання доступу консорціуму українських університетів до наукових інформаційних ресурсів компанії Elsevier.

 • Ініціювати залучення України до числа держав - учасниць Програми транснаціонального співробітництва країн південно-східної Європи (South East Europe Transnational Cooperation Programme).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка