Чисельність штатних працівників – 252 чол. Чисельність штатних працівників – 252 чолДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Чисельність штатних працівників – 252 чол.

 • Чисельність штатних працівників – 252 чол.

 • з них, докторів наук – 22 чол. (9 %)

 • кандидатів наук – 114 чол. (45 %)

 • Кількість студентів денної форми навчання – 1753 чол.

 • Основні пріоритетні наукові напрями

 • Фундаментальні дослідження.

 • Метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія;

 • Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми.

 • Прикладні розробки.

 • Раціональне природокористування

 • наукове обгрунтування шляхів вирішення актуальних проблем гідрометеорологічного забезпечення, збереження та поліпшення навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів: комплексні і галузеві проблеми;

 • обгрунтування та розробка рекомендацій щодо адаптації галузей економіки, регіонів України до змін клімату.

Фундаментальні:

 • Фундаментальні:

 • «Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату» (наук. кер. проф. Гопченко Є.Д., 2012 – 2014 рр., 2013 р. - 200 тис.грн.)

 • «Оптимізація системи поводження з муніципальними відходами» (наук. кер. проф. Сафранов Т.А., 2012 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. -100 тис. грн.)

 • «Роль мезомасштабних і конвективних процесів в циркуляції атмосфери: дистанційне зондування і моделювання з високим просторовим розділенням» (наук. кер. д.г.н. Іванов С.В., 2013 – 2015 рр., обсяг фінансування у 2013 р. 150,8 тис. грн.) – Комплексний проект спільно з Одеським національним політехнічним університетом (співвиконавець)

 • «Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища» (наук. кер. доц. Перелигін Б.В., 2013 – 2015 рр., обсяг фінансування у 2013 р. 58,1 тис. грн.). Комплексний проект спільно з Одеською державною академією технічного регулювання та якості (головний виконавець)Прикладні:

 • Прикладні:

 • «Вразливість та адаптація галузей економіки України до змін клімату» (наук. кер. проф. Степаненко С.М., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 330,21 тис.грн.).

 • «Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології» (наук. кер. проф. Глушков О.В., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 84,1 тис.грн.) – Комплексний проект спільно з Одеським національним політехнічним університетом (головний виконавець).

 • «Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін» (наук. кер. проф. Тучковенко Ю.С., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 188,0 тис.грн.).

Мета проекту  розробка науково-обгрунтованої стратегії і структур системи прийняття рішень для комплексного управління лагунами в умовах зміни клімату.

 • Мета проекту  розробка науково-обгрунтованої стратегії і структур системи прийняття рішень для комплексного управління лагунами в умовах зміни клімату.

 • Виконується консорціумом 9 партнерів з 8 європейських держав.

 • Вибрано 4 європейські лагуни: Мар Менор (Іспанія), Вістула (Польща, Росія), Ріа де Авейру (Португалія), Тилігульський лиман (Україна).

 • Виконаний аналіз сучасного гідроекологічного стану Тилігульского лиману, природних і антропогенних факторів які його визначають.

 • Розроблені сценарії водного менеджменту, визначені найбільш вірогідні сценарії змін регіонального клімату у XXI столітті для регіону лиману.

 • Виконано сценарне моделювання змін окремих параметрів, які визначають гідроекологічний режим лиману в умовах водообміну з морем через штучний з’єднувальний канал, нормування антропогенного навантаження на екосистему лиману та очікуваних кліматичних змін.Кількість опублікованих

 • Кількість опублікованих

 • Монографій – 13 (3-зарубіжні)

 • Підручників - 8

 • Навчальних посібників - 10

 • Статей – 468

 • Статей у фах. видан.– 221

 • Статей у зарубіжних виданнях- 89 (37 – у журналах з імпакт-фактором)

 • Статей зі студентами, студентами – 129Проведено 10 наукових конференцій, семінарів, з яких 7 міжнародних, зокрема:

 • Проведено 10 наукових конференцій, семінарів, з яких 7 міжнародних, зокрема:

 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» (10-15 червня 2013 р.);

 • Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні та прикладні аспекти їх вирішення» (9-11 вересня 2013 р.);

 • Науковий семінар за проектом «Створення мережі морських зон, що охороняються, між узбережжями (від берега до відкритого моря), у поєднанні з можливістю використання вітрової енергетики морського базування» (CoCoNET) 7-ої Рамкової програми Євросоюзу (29-30 липня 2013 р.);

 • Міжнародний науковий семінар за проектом «Комплексне управління водними ресурсами та прибережною зоною в Європейських лагунах за умов змін клімату – Lagoons» програми FP7 ЄС (26-29 квітня 2013 р.) ;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» (13-14.02.2013 р.).Кількість студентів денної форми навчання – 1685 чол.

 • Кількість студентів денної форми навчання – 1685 чол.

 • На 19 кафедрах університету працювали 15 наукових семінарів та 15 наукових гуртків, в роботі яких прийняли участь понад 600 студентів.

 • У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 679 студентів університету. У ІІ етапах (всеукраїнських, міжнародних) - 34 студента.

 • У І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 152 студента, які представили 143 наукових роботи, з яких 14 робіт було рекомендовано до участі у другому етапі.

 • На щорічній Студентській науковій конференції ОДЕКУ було представлено 547 доповідей, у роботі секцій прийняли участь понад 560 студентів.

 • В роботі ХІІІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ прийняли участь 159 молодих вчених з числа магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету.

 • Студентами або за участю студентів опубліковано 131 статтю.

Укладені угоди про наукове співробітництво з 51 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.

 • Укладені угоди про наукове співробітництво з 51 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.

 • Університет є членом Азіатсько-Тихоокеанської асоціація вчених-дослідників (APASA), Альянсу університетів за демократію (AUDEM), Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST), Євразійської Асоціації Університетів, Чорноморської Мережі Університетів.

 • За індивідуальними грантами виконуються 14 міжнародних наукових проектів.

 • У складі консорціумів європейських університетів та науково-дослідних установ Університет у 2013 році виконував:Укладені угоди про науково – технічне співробітництво з

 • Укладені угоди про науково – технічне співробітництво з

 • - Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (м.Одеса);

 • - Морським гідрофізичним інститутом НАН України (м.Севастополь);

 • - Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України (м.Одеса);

 • - Інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса).

 • Створені спільні навчально-наукові центри:

 • - Центр магістерської підготовки на базі Морського гідрофізичного інституту НАН України (м.Севастополь);

 • - Навчально-науковий комплекс «Фізика довкілля» (м.Одеса) спільно з Інститутом теоретичної фізики ім.. М.М. Боголюбова НАН і МОН України та Інститутом магнетизму НАН України;

 • - Міжвідомчий навчально-науковий виробничий комплекс «Океанологія та морське природокористування» спільно з Відділенням гідроакустики Морського гідрофізичного інституту НАН України (м.Одеса), з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (м.Одеса).

 • Для проведення наукових досліджень використовується лабораторна база ОфІНБЮМ НАНУ, Фізико-хімічного інститута ім. Багатського О.М. НАНУпередбачити цільове фінансування університетів, які отримали гранти для виконання наукових досліджень в межах міжнародних європейських наукових проектів для забезпечення необхідного їх співфінансування.

 • передбачити цільове фінансування університетів, які отримали гранти для виконання наукових досліджень в межах міжнародних європейських наукових проектів для забезпечення необхідного їх співфінансування.

 • виступити з ініціативою до КМУ України щодо внесення відповідних змін в Інструкцію про службові відрядження , згідно з якими можна було б відправляти у службові відрядження не тільки працівників, але й студентів, аспірантів ВНЗ.

 • звернутися з листом від МОН України до КМУ за роз’ясненнями та з пропозицією виключити з дії цієї постанови закордонні відрядження, які виконуються на забезпечення виконання міжнародних наукових проектів за програмами ЄС.

 • звернутися з листом від МОН України до КМУ за роз’ясненнями та з пропозицією виключити з дії цієї постанови закордонні відрядження, які виконуються на забезпечення виконання міжнародних наукових проектів за програмами ЄС.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка