Цільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальна. Цільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальнаДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Цільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальна.

 • Цільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальна.

 • Організаційні: трансформаційна, діагностична, моделююча, інформаційно-аналітична, організаційно-координувальна, соціальна.створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогів;

 • створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогів;

 • удосконалення форм і методів, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • методичний супровід атестації педагогів, участь у роботі атестаційних комісій (у 2010- 2011 н.р. було проатестовано 208 педагогів);у 2010- 2011 році кредитно – модульною системою підвищення кваліфікації педагогічних працівників охоплені всі педагогічні працівники м. Червонограда;

 • у 2010- 2011 році кредитно – модульною системою підвищення кваліфікації педагогічних працівників охоплені всі педагогічні працівники м. Червонограда;

 • ІМЦО веде облік заходів з підвищення кваліфікації при ЛОІППО, ІМЦО, тематики випускних робіт педагогічних працівників;

 • методисти інформаційно – методичного центру освіти співпрацюють з викладачами ЛОІППО, колегами–методистами Сокальського, Радехівського, Жовківського районів щодо участі педагогів в освітянських заходах обласного рівня, щорічно проводять методичні заходи на рівні міста з підвищення кваліфікації.

організація роботи міських м/о, творчих груп, шкіл професійної адаптації та педагогічної майстерності працівників НЗ;

 • організація роботи міських м/о, творчих груп, шкіл професійної адаптації та педагогічної майстерності працівників НЗ;

 • координація діяльності методичних кабінетів ЗНЗ, шкільних м/о учителів-предметників;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, підвищення компетентності та фахової майстерності.Семінари (54):

 • Семінари (54):

 • «Упровадження текстоцентричних технологій на основі краєзнавчого матеріалу» (виїзний на базі закладів освіти м.Кам'янця-Подільського );

 • «Формування культурологічних компетентностей у процесі вивчення світової літератури»;

 • «Елементи технології критичного мислення на уроках рідної мови»;

 • «Проектування уроку математики в умовах компетентнісно-орієнтованого підходу»;

 • «Використання візуальних матеріалів на уроках історії»;

 • зустріч-тренінг з представниками зарубіжного видавництва Longman Pearson;

 • «Використання музейної педагогіки у виховній роботі»;

 • «Учнівське самоврядування у ЗНЗ - школа активного громадянського виховання»;

 • Крнференції:

 • учителів світової літератури «Михайло Булгаков. Життя і творчість»;

 • Літературно-музичний вечір до 140-річчя від дня народження Лесі Українки «Я любила вік лицарства»;

 • Секційні засідання педагогічних працівників (52).педагогів ДНЗ (кер. Лига О.П.) – “Гуманізація цілей і завдань дошкільної освіти”;

 • педагогів ДНЗ (кер. Лига О.П.) – “Гуманізація цілей і завдань дошкільної освіти”;

 • учителів початкових класів (кер. Геряк М.І., ЧСШ № 8) – “Технології формування навчальної творчої активності учнів початкової школи”;

 • учителів української мови і літератури (кер. Пащук Н.М.) – “Текстоцентричні технології у вивченні української мови”;

 • учителів зарубіжної літератури (кер. Бабій О.П., ЧНВК № 3) – “Використання електронних підручників на уроках зарубіжної літератури”.вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогам;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогам;

 • організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів та новопризначеними керівниками;майстер-клас для вихователів ДНЗ (кер. Лига О.П.) – “Формування логіко-математичних понять у дітей дошкільного віку”;

 • майстер-клас для вихователів ДНЗ (кер. Лига О.П.) – “Формування логіко-математичних понять у дітей дошкільного віку”;

 • майстер-класи для учителів початкових класів – “Розвиток математичного мислення учнів початкової школи” (кер. Жиденко Н.І., ЧЗШ № 2), "Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови" (кер. Корчук Л.І., ЧНВК № 10);

 • учителів початкових класів (кер. Михалевич Г.Г., ЧЗШ № ) – “Оптимальний вибір освітніх технологій у навчанні молодших школярів”;

 • учителів правознавства (кер. Костишин Н.О.) – “Шляхи та методи вдосконалення правової освіти школярів”;

 • Школа молодого вчителя історії (кер. Костишин Н.О.) ;майстер-класи для вчителів математики «Метод проектів як освітня технологія» (кер. Омельчук І.Г., ЧЗШ № 5 «Навчання математики через розвиток критичного мислення – шлях до формування математичної компетентності учнів» (кер. Лапій О.П., ЧНВК № 3);

 • майстер-класи для вчителів математики «Метод проектів як освітня технологія» (кер. Омельчук І.Г., ЧЗШ № 5 «Навчання математики через розвиток критичного мислення – шлях до формування математичної компетентності учнів» (кер. Лапій О.П., ЧНВК № 3);

 • майстер-клас для вчителів фізики (кер. Красуляк П.М., ЧСШ № 8 та Самчук О.М., ЧЗШ № 5) – «Опис та презентація власного досвіду роботи »;

 • української мови і літератури (кер. Пащук Н.М.) – “Текстоцентричні технології у вивченні української мови”.

 • учителів зарубіжної літератури (кер. Бабій О.П., ЧНВК № 3) – “Використання електронних підручників на уроках зарубіжної літератури”;

 • Клуб молодого вихователя ДНЗ (кер. Лига О.П.).психологічний супровід навчально-виховного процесу;

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу;

 • аналіз формування життєвих компетентностей та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання вихованців ДНЗ;

 • моніторинг стану організації управління, педагогічного процесу і методичної роботи в НЗ;участь в атестації ЗНЗ – ЧЗШ № 4, ЧЗШ № 5, ЧСШ № 8;

 • участь в атестації ЗНЗ – ЧЗШ № 4, ЧЗШ № 5, ЧСШ № 8;

 • участь в атестації ПНЗ – ДЮСШ № 2;

 • перевірка управлінської діяльності керівників

 • ДНЗ № 10, ДНЗ № 16;

 • перевірка виконання наказів за результатами атестації – гімназія, ЧЗШ № 12, ЧНВК № 10, ЧНВК № 13, СЮТ, ЦЕНТУМ, БДЮТС, ДНЗ № 5;

 • декада методичної допомоги у НЗ;

 • розгляд питань на науково-методичній раді ІМЦО.участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;

 • участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;

 • організація участі школярів у Міжнародних та Всеукраїнських турнірах, конкурсах;

моніторинг якості освіти;

 • моніторинг якості освіти;

 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

 • конкурси-огляди навчально-матеріальної бази закладів (логопедичних пунктів ЗНЗ і логопедичних кабінетів ДНЗ);стан викладання предметів – хімії, читання, природознавства, християнської етики, “Основ здоров’я”, військово-патріотичного виховання;

 • стан викладання предметів – хімії, читання, природознавства, християнської етики, “Основ здоров’я”, військово-патріотичного виховання;

 • контрольні випробування з української мови, хімії, читання, математики, християнської етики, природознавства;

 • підсумкові контрольні роботи учнів 5-8 класів з математики, української мови, історії України, іноземної мови;

 • діяльність логопедичної служби НЗ;

 • рівень сформованості читацьких умінь учнів, навиків самоаналізу своєї читацької діяльності за методикою А.М. Фасолі;

 • рівень викладання образотворчого мистецтва у 1-4 класах вчителями початкових класів.апробація та моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освіти;

 • апробація та моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освіти;

 • патронаж опорних ЗНЗ;

 • методичний супровід впровадження сучасних освітніх систем і технологій;електронних засобів навчання – педагогічного програмного засобу «Іноземна (англійська) мова, 8 клас», електронних підручників з української літератури та світової літератури;

 • електронних засобів навчання – педагогічного програмного засобу «Іноземна (англійська) мова, 8 клас», електронних підручників з української літератури та світової літератури;

 • якості підручників для 9 класу - «Фізика» Божинова Ф.Я., «Фізика» Ляшенко О.І., «Трудове навчання» Терещук Б.М., «Трудове навчання» Гнеденко О.П.;

 • експертна оцінка підручника «Українська література. 10 клас.» Профільний рівень. За ред. Семенюка Г.Ф.- К: Освіта.- 2010;

 • підручників «Основи християнської етики. 5-6 клас.» За редакцією Г.С.Сохань. «Основи християнської етики. 6 клас.» За редакцією В.М.Жуковського, робочих зошитів (видавництво Тернопіль);

 • робочих зошитів «Робочий зошит з біології 10 кл рівень станд. , академіч.» Є.Яковлєва, Н.Гусева., «Робочий зошит з біології 8кл» Н.Новікова, О.Степанюк. «Зошит з природознавства. 5кл» Запоріжжя в-во "Просвіта"Т.Котик, Н. Усєва.кредитно-модульної системи підвищення кваліфікації педагогів;

 • кредитно-модульної системи підвищення кваліфікації педагогів;

 • ІКТ, комп’ютерної програми “NetШкола”;

 • електронних засобів навчального призначення;

 • особистісно зорієнтованого навчання;

 • критичного мислення;

 • розвивального навчання;

 • національного проекту “Відкритий світ” – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня.Школа сприяння здоров’ю (ЧЗШ № 1, ЧСШ № 8, ЧНВК № 10);

 • Школа сприяння здоров’ю (ЧЗШ № 1, ЧСШ № 8, ЧНВК № 10);

 • олімпійської освіти (ЧЗШ № 1);

 • моніторингу (гімназія);

 • виховної роботи (ЧНВК № 13);

 • роботи з педагогічними кадрами (ЧЗШ № 12);

 • інклюзивної освіти (ЧЗШ № 5);

 • запровадження ІКТ (ЧНВК № 10, ЧСШ № 8, ЧНВК № 13).формування та оновлення електронних баз даних кваліфікаційного забезпечення НЗ, ППД, інноваційної діяльності, діючих програм, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором та гуртків;

 • формування та оновлення електронних баз даних кваліфікаційного забезпечення НЗ, ППД, інноваційної діяльності, діючих програм, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором та гуртків;організація інформаційно-комунікайного обслуговування навчальних закладів;

 • організація інформаційно-комунікайного обслуговування навчальних закладів;

 • організація і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших педагогічних конкурсів, надання переможцям допомоги щодо підготовки та участі у наступних етапах;висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів освіти, педагогічних колективів, окремих педагогів;

 • висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів освіти, педагогічних колективів, окремих педагогів;

 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих педагогів; • сюжети освітньої тематики та програми психолого-педагогічного лекторію на ТРК «Бужани»;

 • радіолекторії, шкільні новини, презентації НЗ у рубриці «Шкільний вісник» на місцевій радіостанції «Новий Двір»;

 • публікації у місцевих газетах «Новини Прибужжя», «Вісник», обласній освітянській газеті

 • «Основа».
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка