Цінність – це значимістьДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Цінність

 • Цінність

 • це «значимість (корисність, необхідність, бажаність і т. п.) для людей тих чи інших матеріальних, духовних чи природних об'єктів, явищ, а також інших людей;

 • це «якість чи властивість предмета, котра робить його корисним, бажаним або таким, що має цінність»;

 • це «якість або властивість об'єкта, що робить його корисним, потрібним, необхідним у тому чи іншому відношенні».

 • Тобто у визначенні поняття цінності головним є значимість, корисність, бажаність

 • певної якості для людини.Ціннісні орієнтації

 • Ціннісні орієнтації

 • «це відображення в свідомості людини цінностей, визнаних нею як стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні орієнтири»;

 • «елементи внутрішньої… структури особистості, сформовані та закріплені життєвим досвідом індивіда в ході процесів соціалізації та соціальної адаптації…»,

 • це те, що є основою світогляду людини, її життєвої позиції, духовних основ, принципів, якими людина керується у своєму практичному житті. • Основою нової парадигми управління, генеральним установленням сучасного менеджменту, його методологічним стрижнем є людиноцентристський погляд на управління,

 • при якому працівники розглядаються вже не як засіб для досягнення певних результатів, а скоріше

 • як мета управління.

 • Ю. А. Конаржевськийздійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

 • здійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

 • заохочувати досягнення співпрацівників та їх особистий внесок у роботу організації;

 • створювати можливості для творчого розвитку співпрацівників;

 • створювати такі умови, коли кожного можна бути почути;

 • захищати права та гідність людини;

 • гарантувати співпрацівнику особистісну захищеність.

 • Тобто у повазі до особистості працівника, прагненні зрозуміти, на що, перш за все, налаштована людина, проявляються справжні ціннісні орієнтації керівника.Індивідуально-особистісні якості менеджера освіти:

 • Індивідуально-особистісні якості менеджера освіти:

 • усвідомлення своєї моральної і правової дієздатності,

 • уміння встановлювати зв’язки з людьми,

 • піклуватися про інших.

 • Морально-психологічні якості керівника:

 • готовність до переосмислення змісту управлінської діяльності,

 • розвиток управлінського мислення,

 • готовність до прийняття й використання нових управлінських технологій. • Основна роль керівника навчального закладу

 • по відношенню до педагогів – це роль - фасилітаторак е р і в н и к – л і д е р:

 • к е р і в н и к – л і д е р:

 • має бути доступним будь-якому працівнику;

 • розуміти, що керувати – значить робити справу руками інших, і більшу частину свого часу такий керівник відводить роботі з колективом;

 • виступає противником кабінетного стилю управління, намагається обговорювати проблеми на місцях, уміє слухати та чути, відрізняється рішучістю та наполегливістю;

 • терпляче ставиться до прояву незгоди, вміє делегувати повноваження, будує стосунки на довірі;

 • не стільки дає розпорядження або накази, скільки переконує, суворий контроль замінює довірою;

 • завжди є відкритим до нових ідей;

 • відверто визнає заслуги своїх співпрацівників;

 • формує сприятливий психологічний клімат в колективі;

 • прагне здійснювати позитивні зміни у своєму закладі;

 • його мислення носить творчий характер, він уміє відкидати стандартні рішення і шукати нові, оригінальні.уміння допомагати людям у розвитку та застосуванні талантів;

 • уміння допомагати людям у розвитку та застосуванні талантів;

 • здатність розвивати та залучати людей до сумісної роботи;

 • уміння впроваджувати в практику нові ідеї;

 • здатність створювати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності, в якій персонал готовий до нововведень і оцінює свої дії у відповідності з загальною метою;

 • уміння підтримувати цікаві ідеї й пояснювати іншім, чому саме їх треба підтримувати;

 • уміння впливати на суспільні процеси від імені організації та її членів;

 • уміння розширяти кругозір та відповідальність співпрацівників.

 • Тобто основні зусилля керівника мають бути зосереджені на особистості робітника, мотивах, що спонукають його працювати більш продуктивно і творчо.1. Як на Вашу думку, чи має управлінська діяльність базуватися на певних ціннісних орієнтирах

 • 1. Як на Вашу думку, чи має управлінська діяльність базуватися на певних ціннісних орієнтирах

 • а) Так б) Не обов'язково

 • Чи залежить ефективність управлінської діяльності керівника від його базових ціннісних орієнтацій

 • а) Так б) Не завжди в) Скоріше, ні3. З якими характеристиками у Вас асоціюється образ «хорошого директора»? Обрати 3 найважливіші та проранжувати.

 • 3. З якими характеристиками у Вас асоціюється образ «хорошого директора»? Обрати 3 найважливіші та проранжувати.

 • добрий

 • справедливий,

 • творчий

 • вимогливий

 • суворий

 • відповідальний

 • високоморальний

 • гуманний

 • партнер

 • врівноважений

 • доступний

 • професіонал4. З чим для Вас асоціюється поняття «імідж навчального закладу»?

 • 4. З чим для Вас асоціюється поняття «імідж навчального закладу»?

 • організаційна культура навчального закладу

 • ресурсна база

 • рівень професіоналізму педагогів

 • домінуючий стиль спілкування

 • творча атмосфера

 • вимогливість до учнів і вихованців

 • престижність (громадська думка)

 • освітні послуги5. Проранжуйте професійні компетентності керівника навчального закладу

 • 5. Проранжуйте професійні компетентності керівника навчального закладу

 • людинознавча компетентність

 • нормативно-правова

 • комунікативна компетентність

 • інформаційна компетентність

 • лідерська

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка