Cучасна клінічна медицина розвивається у плюрастичному і полікультурному середовищі. Ще тепер часто зустрічаємося із поділом між моральними цінностями лікарів і пацієнтівДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Cучасна клінічна медицина розвивається у плюрастичному і полікультурному середовищі. Ще тепер часто зустрічаємося із поділом між моральними цінностями лікарів і пацієнтів.

 • Cучасна клінічна медицина розвивається у плюрастичному і полікультурному середовищі. Ще тепер часто зустрічаємося із поділом між моральними цінностями лікарів і пацієнтів.

 • У той час як багато лікарів, незважаючи на їхні особисті переконання, керуються в основному принципами секуляризованої моралі, яка підкреслює такі цінності як автономія особистості і корисність суспільству, для багатьох їхніх пацієнтів важливими є культурні і релігійні традиції, що підкреслюють такі цінності як покора Божій волі і відповідальність перед своїми членами у сім’ї, громади.З точки зору співвідношення релігії і культури в роботі, можна побачити, що якщо культура є способом життя певної спільноти, що має історичну протяженість від досучасного часу в сьогодення та має намір йти у майбутнє, то кожен може побачити, що «релігія» лежить в основі всіх цих культур.

 • З точки зору співвідношення релігії і культури в роботі, можна побачити, що якщо культура є способом життя певної спільноти, що має історичну протяженість від досучасного часу в сьогодення та має намір йти у майбутнє, то кожен може побачити, що «релігія» лежить в основі всіх цих культур.

 • Очевидно, що немає одного вичерпного визначення поняття «релігія», в якому всі «релігії», про які йде мова тут (чи ще десь), є просто її особливим виявом. Натомість кожен може тільки бачити певні подібні риси між різними традиціями. Тим не менше всі релігіїєднає те, що моральні рішення у кожній з них робляться, звертаючись до певної трансцендентної реальності; тобто до чогось або когось, що перебуває за межами творіння людини і її контролем. Етика сама по собі у всіх них являється частиною богослужіння.Буквальний переклад поняття Аборигени – «люди, які були тут від самого початку» - не є синонімом «корінні», і стосується австралійських аборигенів. Є групи людей, яких також називають аборигенами, корінними народами, але які мають різні культури.

 • Буквальний переклад поняття Аборигени – «люди, які були тут від самого початку» - не є синонімом «корінні», і стосується австралійських аборигенів. Є групи людей, яких також називають аборигенами, корінними народами, але які мають різні культури.

 • Незважаючи на те, філософії і практики аналогічні біоетиці існують в культурах аборигенів, концепція біоетики, як правило, не відрізняється від етичних цінностей і основ для прийняття рішень, які застосовуються в усіх аспектах життя. Таким чином, будуть радше розглянуті етичні цінності аборигенів, а не формальні, кодифіковані системи біоетики аборигенів.проблеми мови

 • проблеми мови

 • відсутність культурної компетентності серед медичних працівників

 • проблеми транспорту і зв'язку у наданні послуг віддаленим громадам

 • інституційна дискримінаціяДомінуючий акцент щодо поваги особистої автономії у галузі біоетики може потребувати включити цінності аборигенів, особливо «невтручання».

 • Домінуючий акцент щодо поваги особистої автономії у галузі біоетики може потребувати включити цінності аборигенів, особливо «невтручання».

 • Психіатр-абориген Клер Брант спостерігла, що «етика невтручання є поведінкової нормою серед тубільних племен Північної Америки, що сприяє позитивним міжособистісним відносин, перешкоджаючи примусу будь-якого роду, будь то фізичні, словесні або психологічні».Різноманітність і плюралізм є суттєвими мірами етики аборигенів. Етика корінних жителів підкреслює плюралістичні погляди, які визнають, що широкий спектр цінностей і поглядів можуть належати членам сім'ї.

 • Різноманітність і плюралізм є суттєвими мірами етики аборигенів. Етика корінних жителів підкреслює плюралістичні погляди, які визнають, що широкий спектр цінностей і поглядів можуть належати членам сім'ї.

 • Дозволяючи вираження множинного спектру цінностей, автономія між окремими членами сім'ї підкреслюється і поважається. Аборигенні культури і спільноти різноманітні, і тому важко узагальнювати щодо цінностей або практики прийняття рішень.

 • По всій Північній Америці, наприклад, і в окремих штатах, провінціях і територіях, існує широкий спектр культурних і мовних груп та відмінності між окремими громадами корінних народів і регіональними організаціями. Наприклад, Манітоба є домом для крі, оджибве (анішінаабе), мeтисів, інуїтів, дене і народу Дакота. Незважаючи на деякі загальні переконання, кожна культурна група повинна лікуватися з повагою і розумінням властивих різноманітностей.При розгляді питання про різноманітність вірувань серед корінного населення, потрібно визнати вплив християнства на громади корінних народів. У багатьох громадах і сім'ях, через введення християнства збільшилася різноманітність цінностей, які впливають на прийняття етичних рішень. У деяких випадках результатом став поділ і ворожнеча між членами родини та громади - які дотримуються традиційних корінних цінностей і тих, хто сповідує християнські цінності.

 • При розгляді питання про різноманітність вірувань серед корінного населення, потрібно визнати вплив християнства на громади корінних народів. У багатьох громадах і сім'ях, через введення християнства збільшилася різноманітність цінностей, які впливають на прийняття етичних рішень. У деяких випадках результатом став поділ і ворожнеча між членами родини та громади - які дотримуються традиційних корінних цінностей і тих, хто сповідує християнські цінності.

Важливість розуміння корінних перспективи на здоров'я етики часто пов'язано з відмінностями у стані здоров'я і використанні медичних послуг. Знижений стан здоров'я та перешкоди для надання медичного догляду відносяться до етичних питань розподільної справедливості і рівності. Документальні дослідження непропорційного тягарю захворюваності і смертності та високого рівня медичного обслуговування серед корінного населення часто згадується в медичній літературі. Однак, деякі політики в галузі охорони здоров'я аборигенів недавно підкреслили, що епідеміологічні порівняння не виражають важливість індивідуальних і суспільних відносин історичного або сучасного досвіду расизму в школах, програмах соціального забезпечення або системах охорони здоров'я.

 • Важливість розуміння корінних перспективи на здоров'я етики часто пов'язано з відмінностями у стані здоров'я і використанні медичних послуг. Знижений стан здоров'я та перешкоди для надання медичного догляду відносяться до етичних питань розподільної справедливості і рівності. Документальні дослідження непропорційного тягарю захворюваності і смертності та високого рівня медичного обслуговування серед корінного населення часто згадується в медичній літературі. Однак, деякі політики в галузі охорони здоров'я аборигенів недавно підкреслили, що епідеміологічні порівняння не виражають важливість індивідуальних і суспільних відносин історичного або сучасного досвіду расизму в школах, програмах соціального забезпечення або системах охорони здоров'я.Біоетику корінних жителів найкраще можна розглядати як міжособистісний процес. Не треба очікувати на негайно і чітко визначені підходи. Позиції корінна біоетики багато в чому ситуативні; важливо усвідомити, що у кожному конкретному випадку має бути свій підхід. Медики, які працюють з аборигенами, повинні перш за все спробувати визнати важливість автономії, центральне значення родини перед здоров'ям і особою, різноманітність вірувань і практик серед корінного населення, і цінність розвитку та підтримки особистих і емоційно щирих стосунків з пацієнтами. Акцент на підтриманні професійної відстані, може суперечити твердженню аборигенів про силу людського ставлення в процесі зцілення.

 • Біоетику корінних жителів найкраще можна розглядати як міжособистісний процес. Не треба очікувати на негайно і чітко визначені підходи. Позиції корінна біоетики багато в чому ситуативні; важливо усвідомити, що у кожному конкретному випадку має бути свій підхід. Медики, які працюють з аборигенами, повинні перш за все спробувати визнати важливість автономії, центральне значення родини перед здоров'ям і особою, різноманітність вірувань і практик серед корінного населення, і цінність розвитку та підтримки особистих і емоційно щирих стосунків з пацієнтами. Акцент на підтриманні професійної відстані, може суперечити твердженню аборигенів про силу людського ставлення в процесі зцілення.

 • Довіра є першочерговою.Медики можуть розглядати питання про прийняття ролі учня, дозволяючи старійшинам аборигенів і кожному пацієнту бути провідними в озвученні етичних принципів, що регулюють догляд. Не тільки в процесі сімейного консультування, яке відіграє вирішальну роль в ухваленні рішення про необхідну та невідкладну медичну допомогу, але це також важливий аспект щоденної первинної медичної допомоги.

 • Медики можуть розглядати питання про прийняття ролі учня, дозволяючи старійшинам аборигенів і кожному пацієнту бути провідними в озвученні етичних принципів, що регулюють догляд. Не тільки в процесі сімейного консультування, яке відіграє вирішальну роль в ухваленні рішення про необхідну та невідкладну медичну допомогу, але це також важливий аспект щоденної первинної медичної допомоги.

 • Медики повинні визнати, що біомедичні значення не завжди можуть бути сумісні з корінними цінностями, незважаючи на поліпшення методів комунікації або збільшення міжкультурних зв'язків.Якщо медичні працівники ігнорують відмінності, пов'язані з культурою аборигенів, вони не будуть в змозі зрозуміти широкий спектр переконань і поглядів, на які аборигени опираються в прийнятті етичних рішень.

 • Якщо медичні працівники ігнорують відмінності, пов'язані з культурою аборигенів, вони не будуть в змозі зрозуміти широкий спектр переконань і поглядів, на які аборигени опираються в прийнятті етичних рішень.

 • Наприклад, незважаючи на певні цінності, такі як повага гідності, невтручання, обговорення та важливість сім'ї та спільноти широко поширені, інші переконання, такі як повідомлення правди, може відрізнятися, навіть серед членів однієї родини. Медики не можуть сприймати переконання аборигенів, як ті, що характерні усім, а мають досліджувати їх ретельно з кожною людиною.

 • Поважаючи переконання, медичні працівники повинні так само поважати рішення пацієнтів і їх сімей, які просять про участь у лікуванні цілителів-аборигенів, старійшин і народної медициниМайбутнє етики і культури корінного населення може бути ідентифіковане як досучасне у тому сенсі, що не існує поділу між особою і всесвітом; між особою, сім'єю та спільнотою, або між розумом, тілом і духом.

 • Майбутнє етики і культури корінного населення може бути ідентифіковане як досучасне у тому сенсі, що не існує поділу між особою і всесвітом; між особою, сім'єю та спільнотою, або між розумом, тілом і духом.

 • Таким чином, зцілення неможливе ні без духовності, ні без взаємин із сім'єю, спільнотою та всесвітом. Відновлення цих цінностей і переконань може врівноважити біомедичні методи лікування і привести до зцілення людини, а отже, і до вилікування захворювання.Недавня історія Заходу підкреслила науково-технічного прогрес за рахунок, і не беручи до уваги, духовності.

 • Недавня історія Заходу підкреслила науково-технічного прогрес за рахунок, і не беручи до уваги, духовності.

 • Наслідки цього були травматичними для багатьох традиційних корінних народів. У той час, коли корінні народи потребують медичної допомоги, багато аборигенів сприймають заклади охорони здоров'я, як нелюдські: їх, як пацієнтів, сприймають як щось окреме - душа і тіло, відділяють від сім'ї та спільноти, і їх просять брати участь у прийнятті етичних рішень, керуючись біомедичними цінностями.Етика корінних жителів є важливою сферою дослідження, зважаючи на її можливість зробити винятковий внесок у більш узагальнене розуміння біотичної практики у більш різноманітних клінічних і соціально-культурних середовищах.

 • Етика корінних жителів є важливою сферою дослідження, зважаючи на її можливість зробити винятковий внесок у більш узагальнене розуміння біотичної практики у більш різноманітних клінічних і соціально-культурних середовищах.

 • Підкреслюючи плюралізм, різноманітність і підтримки високого рівня поваги до особи, етика корінних жителів є викликом для біомедичних парадигм Заходу, щоби стали більш гнучкими і динамічними, у прийнятті етичних рішень.

 • Враховуючи модель етики, яка визнає плюралізм і культурний контекст, медицина має можливість розробляти моделі етики і опіки, які мають відношення до крос-культурного лікування людини в цілісному її сприйнятті.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> deontologi -> presentations
presentations -> Індуїзм є найдавнішою релігією Індії, починаючи приблизно з 2500 р до н е. Сикхізм, який має вплив індуїзму, виник як окрема релігія близько 500 років тому
presentations -> Біоетика — (з грецької мови βιοσ — життя, ετηοσ — звичай), це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та в охороні здоров’я, стосовно її відповідності моральним нормам і цінностям. Біоетика
presentations -> Дві смерті французької вчительки і бельгійського письменника стали приводом для чергових дискусій про легалізацію евтаназії
presentations -> Гельсінська декларація (1964); Гельсінська декларація (1964)
presentations -> Підготувала – асист. Бідованець О. Ю
presentations -> Для медичного працівника культура спілкування зі співробітниками в колективі одна із необхідних умов високої ефективності праці, морального задоволення від нього
presentations -> Біоетика — (з грецької мови βιοσ — життя, ετηοσ — звичай), це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та в охороні здоров’я, стосовно її відповідності моральним нормам і вартостям. Біоетика
presentations -> Мистецтво сестринської справи полягає в гармонійному поєднанні творчого підходу та наукової обгрунтованості процедур, посібників, словесних впливів і бесід в процесі догляду за хворим
presentations -> Належна аптечна практика (нап)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка