Даний пакет допоможе вчителям математики приДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Даний пакет допоможе вчителям математики при

 • Даний пакет допоможе вчителям математики при

 • роботі над темою «Пропорції»

 • Для вас, шановні вчителі, пропонуються следуючі

 • дидактичні матеріали:Даний пакет допоможе батькам допомогти своїм

 • Даний пакет допоможе батькам допомогти своїм

 • дітям в оволодінні знаннями з теми «Пропорції».

 • Для вас, шановні батьки, пропонуються слідуючі матеріали:

 • Поради з використання матеріалів пакета;

 • Навчальна презентація «Пропорція – що це таке?»;

 • Дидактичні матеріали, які допоможуть закріпити і проконтролювати засвоєння вивчаємого матеріалу:

  • Тест «Пропорції»;
  • Бліц опитування


Бесіда у вигляді навчальної презентації учителя «Пропорція – що це таке?».

 • Бесіда у вигляді навчальної презентації учителя «Пропорція – що це таке?».

 • Контроль з боку вчителя у вигляді диктанту, бліц-опитувань, тестування (на комп’ютері).

 • 3. Розв’язування різнорівневих завдань (із збірника «Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з математики. 6 кл. Федченко Л.Я., Тесленко В.В. Донецьк – 2004»

 • 4. Урок «Діаграми»

 • 6. Тематична контрольная работа.1. Як користуватися навчальною презентацією

 • 1. Як користуватися навчальною презентацією

 • Навчальна презентація потрібна для вивчення або повторення теми «Пропорції». Листаючи слайди, разом з дитиною проговорюйте те, що вивчаєте або повторюєте. Приведіть приклади використання основної властивості пропорції в житті або на роботі. Тим самим ви ще раз покажите дитині, що все, що вивчає математика в школі, знадобиться в житті або на роботі, а значить з’явиться (або закріпиться) стимул до вивчання математики в школі.

 • 2. Як користуватися дидактичмими матеріалами.

 • Дидактичні матеріали потрібні для закріплення або контролю оволодіння вивчаємого материалу.

  • бліц-опитування: задавайте питання, а дитина нехай відповідає устно або , де неохідно, письмово. Якщо ви або дитина не знає відповіді, звертайтесь до навчальної презентації.
  • тест: читайте питання разом з дитиною, нехай вона прокоментує вибір тієї або іншої відповіді.


1. Бліц-опитування.

 • 1. Бліц-опитування.

 • Такі опитування можна проводити відразу після

 • вивчення нового матеріалу або при повторенні.

 • 2. Диктант.

 • Диктант можна провести на уроці після вивчення

 • нового матеріалу.

 • 3. Урок «Діаграми».

 • Такий урок можно провести з використанням

 • ком’ютера .

 • 4. Тест «Пропорції».

 • Тест допоможе отримати інформацію про одержанні

 • знання, причому результат (оцінка) з’явиться

 • автоматично.Історична довідка

 • Історична довідка

 • Вивчення пропорцій має велике значення для практики. Вони застосовуються при виконанні різних розрахунків, що мають своїм завданням розподіл величин, при розв’язуванні задач пов’заних з вимірюваннями на поверхні Землі, зокрема при складанні планів і карт тощо.

 • За допомогою пропорцій розв’язували різні задачі ще в стародавні часи. Повну теорію пропорцій було створено в стародавній Греції ще в IV ст. до н. е. працями видатних старогрецьких учених Евдокса Кнідського (з м. Кніда) і Теетета.

 • Учіння про відношення і пропорціі стародавні греки називали музикою, яку вважали галуззю математики. Вони знали, що чим слабкіше натягнуто струну, тим нижчий звук, який вона дає, а чим тугіше натягнута струна, тим вищий звук вона дає. Але в кожному музичному інструменті не одна, а декілька струн. Щоб усі струни під час гри звучали “узгодженно”, приємно для вуха, довжина звучащих їх частин повинна перебувати в певному відношенні. Тому вчення про відношення і пропорції називалось у греків музикою. Сучасний запис пропорції у вигляді a : b = c : d ввів на початку XVII ст. німецький математик і філософ Г Лейбніц

Основна властивість пропорції:

  • Основна властивість пропорції:
  • Добуток крайніх членів кожної пропорції дорівнює добутку її середніх членів.
  • Якщо a : b = c : d, то a·d = b·c
  • 4 : 2 = 8 : 4 4·4 = 8·2


Щоб знайти невідомий крайній член пропорції,

     • Щоб знайти невідомий крайній член пропорції,
     • досить добуток ії середніх членів поділити на відомий крайній.
     • x :21 =5 :7
     • x = 21·5 :7
     • x = 15
     • Відповідь: 15
     • Щоб знайти невідомий середній член пропорції, досить добуток її крайніх членів поділити на відомий середній
     • 15 :x =5 :7
     • x = 15·7:5
     • x = 21
     • Відповідь: 21


Задачі на пропорційний поділ

    • Задачі на пропорційний поділ
    • Задача. Знайдіть міри кутів трикутника, якщо вони
    • пропорційні числам 1,3,5.
    • Розв’язок
    • Нехай k - коефіцієнт пропорційності, тоді один кут трикутника дорівнює k, другий - 3k, а третій кут дорівнює 5k, а їх сума дорівнює 180. Складемо і розв’жемо рівняння:
    • k + 3k + 5k = 180;
    • 9k = 180;
    • k = 20, отже,
    • перший кут дорівнює 20, другий дорівнює
    • 20·3 = 60 , а третій - дорівнює 20·5 = 100 градусів.
    • Відповідь: 20, 60, 100 градусів


 • Пропорція залишиться вірною:

 • якщо поміняти місцями її ліву і праву частини;

 • якщо поміняти місцями її середні члени;

 • якщо поміняти місцями її крайні члени;

 • якщо поміняти місцями її крайні члени із середніми

 • Взагалі, якщо з 4 чисел можна скласти пропорцію,то їх буде вісім:

     • 1. 2 : 4 = 3 : 6;
     • 2. 3 : 6 = 2 : 4;
     • 3. 4 : 2 = 6 : 3;
     • 4. 6 : 3 = 4 : 2;
     • 5. 6 : 4 = 3: 2;
     • 6. 3 : 2 = 6: 4 ;
     • 7. 2 : 3 = 4 : 6;
     • 8. 4 : 6 = 2 : 3


Закінчить речення:”Рівність двох відношень називається …”

 • Закінчить речення:”Рівність двох відношень називається …”

 • Запишіть пропорцію 4 : 8 = 15 : 30. Підкресліть середні члени пропорції.

 • Закінчить речення:”Добуток крайніх членів кожної пропорції дорівнює…”

 • Наведіть приклад рівняння, яке має вигляд пропорції

 • Складіть пропорцію з чисел 3, 4, 8, 6.

 • Розв’яжіть рівняння 3 : х = 5 :2.

 • Чи буде вірною пропорція, якщо поміняти місцями її середні члени?

 • Закінчить речення:”Добуток середніх членів кожної пропорції дорівнює…”

 • Запишіть пропорцію 6 : 9 = 15 : 45. Підкресліть крайні члени пропорції.

 • Поділіть число 50 на частини, пропорційнї числам 2 і 3 • Сформулюйте означення пропорції.

 • Сформулюйте основну властивість пропорції

 • Як знайти невідомий крайній ( середній) член пропорції?

 • Їз чисел 8,9,12,6 складіть пропорцію.

 • Чи можна скласти пропорцію з чисел 3, 5, 7. 2?

 • Як перевірити пропорцію за її властивістю?

 • Як перевірити пропорцію за її означенням?

 • Чому дорівнює х в пропорції 5 : 6 = х : 12?

 • Чому дорівнює х в пропорції х : 7 = 6 : 21?Мета. Продовжити формувати вміння будувати діаграми; розвивати вміння застосовувати інформаційні технології для оформлення робіт відповідно до сучасних вимог, розвивати прийоми розумової діяльності (узагальнення, аналіз, порівняння) ; виховувати інтерес до математики.

  • Мета. Продовжити формувати вміння будувати діаграми; розвивати вміння застосовувати інформаційні технології для оформлення робіт відповідно до сучасних вимог, розвивати прийоми розумової діяльності (узагальнення, аналіз, порівняння) ; виховувати інтерес до математики.
  • Тип уроку. Комплексне застосування знань і вмінь.
  • Вид уроку. Урок практикум.
  • Обладнання. Персональні комп’ютери, варіанти завдань.
  • Хід уроку.
  • Організація класу
  • Перевірка домашнього завдання
  • На попередньому уроці учні отримали завдання : “Знайти цікаві статистичні данні і побудувати діаграми”


Найбільш цікаві діаграми демонструються і аналізуються учнями

 • Найбільш цікаві діаграми демонструються і аналізуються учнями

 • Розподіл добової норми харчування.

 • Життя і діяльність вчених математиків у всі часи від Vст. до н.е. і по XX ст. н.е.

 • Розподіл навчальних досягнень з математики.

 • III Актуалізація опорних знань

 • Контрольні питання класу:

 • Що таке діаграма?

 • Які бувають діаграми?

 • Проаналізуйте діаграму, яка демонструє хімічний склад харчових продуктів( №829)

 • IV Хвилинка відпочинку

 • Грає музика. Співачка Пахоменко Л. виконує пісню “ …Потому,

 • что на 10 девчёнок по статистике 9 ребят..” Учні слухають пісню і усно

 • розв’язують задачу: “ Чому дорівнює відсоткове відношення хлопців до

 • дівчат?”V Практична робота на комп’ютері.

 • V Практична робота на комп’ютері.

 • Техніка безпеки при роботі на комп’ютері

 • Практична робота. Побудувати діаграму розподілу національностей у Донецькій області. Учні за бажанням обирають вид діаграми і за допомогою комп’ютера будують її.

 • Аналіз побудованих діаграм.

 • VI Підсумок уроку.

 • Питання до учнів: “Що ти сьогодні, …, зробив ( зробила ) самостійно?”Шидловська Валентина Дмитрівна

 • Шидловська Валентина Дмитрівна

 • вчитель математики

 • вищої кваліфікаційної категорії

 • Родинська ЗОШ №36

 • м. Красноармійська

 • : 8 –(06239)- 4- 20- 01

 • 8 – (06239) 4 – 00 – 68

 • 0509329562

 • Завжди буду рада співпраціКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка