Дати дітям радість праці, Дати дітям радість праціДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Дати дітям радість праці,

 • Дати дітям радість праці,

 • Радість успіху у навчанні,

 • Здобути в їхніх серцях почуття гордості,

 • Власної гідності – це перша заповідь виховання.

 • Успіх у навчанні – єдине джерело

 • Внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для

 • Переборення труднощів, бажання вчитися.

 • В.О. СухомлинськийВиховання особистості.

 • Виховання особистості.

 • Використання сучасних психолого-педагогічних закономірностей та принципів в організації навчально-виховного процесу.

 • Використання на уроках та позакласних заходах опорних схем та конспектів, таблиць, мовних та термінологічних розминок, мозкового штурму, які сприяють розвитку уяви, творчої думки, розумінню художнього тексту.Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:

 • результатом становлення особистості ;

 • умовою становлення особистості;

 • фактором подальшого розвитку особистості.1. Вступ.

 • 1. Вступ.

 • 2. Інноваційні методи – їх цілі і цінності в освіті.

 • 3. Теоретичні основи та практика інноваційних методів на уроках математики:

 • Колективна форма роботи.

 • Індивідуальна робота.

 • 4. …кожен урок, як творчий пошук

 • 5. Використання ПМК - як підвищення інтересу до вивчення математики:

 • Проектна технологія.

 • 6. Висновок.

 • 7. Література.Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу.

 • Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу.

 • Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам’ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків.

 • Нині у старших класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.

 • У північних народів є простий і мудрий афоризм: “Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя.” Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку.

 • Відповідно до національної програми “Освіта” передбачено використання світового досвіду для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить програма розвитку творчої особистості, що є прообразом принципово нової системи освіти. Його основна мета – розвиток здібностей дитини, на відміну від “навчання”, де відбувається механічне засвоєння знань. Якщо учень залишається звичайним виконавцем і йому не вдається відчути задоволення від творчості, то сформувати стійкі пізнавальні інтереси не можливо.

 • У ньому представлені всі основні елементи навчально-виховного процесу: цілі та задачі, зміст, форми, технологія, методи, засоби, контроль та оцінювання, тобто вся організаційна структура. Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих компонентів та їх раціонального поєднання.Вибудовуючи урок, необхідно визначити не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

 • Вибудовуючи урок, необхідно визначити не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

 • • сприйняття, осмислення й запам'ятовування;

 • • застосування знань і навичок за зразком;

 • • застосування знань і навичок у новій ситуації.

 • Сучасний зміст освіти та закономірності процесу навчання в цілому та засвоєння, зокрема, визначають ряд неодмінних вимог до уроку, які необхідно враховувати.

 • 1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, що припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці.

 • 2. Частина цих знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач наскільки пошук таких знань доступний для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, які учень опановує у процесі пошуку.

 • 3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним за своєю структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення та за допомогою ілюстрацій. В інших випадках матеріал вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів її доказового рішення.

 • Виклад навчальної інформації можливий у формі розповіді, лекцій, читання підручника, перегляду діафільмів тощо. Характер викладу визначається внутрішньою структурою, способом побудови цілісного уроку - від пояснювально-ілюстративного до проблемного.

 • Одна з основних вимог до уроку передбачає його науковість, неодмінною умовою науковості змісту уроку є ознайомлення учнів із доступними для них методами науки.Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:

 • результатом становлення особистості ;

 • умовою становлення особистості;

 • фактором подальшого розвитку особистості.

Інтерактивні метод навчання допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітнішим і ефективнішим, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

 • Інтерактивні метод навчання допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітнішим і ефективнішим, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

 • Використання цих методів робить продуктивним сам процес навчання.Інтерактивні технологій активізують:

 • Інтерактивні технологій активізують:

 • а) увагу, що підвищує працездатність учня;

 • б) логічне мислення, яке визначає рівень логічної “зрілості” учня;

 • в) уяву, яка допомагає вчителю підсилити практичну спрямованість у навчанні;

 • г) творчу направленість, що відкриває учням технологію відкриття.

Ці методи активізують:

 • Ці методи активізують:

 • а) увагу, що підвищує працездатність учня;

 • б) логічне мислення, яке визначає рівень логічної “зрілості” учня;

 • в) уяву, яка допомагає вчителю підсилити практичну спрямованість у навчанні;

 • г) творчу направленість, що відкриває учням технологію відкриття.Те, що я чую, я забуваю.

 • Те, що я чую, я забуваю.

 • Те, що я бачу, я пам’ятаю.

 • Те, що я роблю, я розумію.

 • Дану технологію я часто використовую на уроках пара учнів отримує однакове завдання. Вони думають, працюють в парі, обмінюються ідеями. Ця технологія сприяє розвитку навичок спілкування , вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

При вивченні нового матеріалу, коли є декілька теорем чи формул, які треба довести, цікаво використовувати технологію «Ажурна пилка». Так урок алгебри в 8 класі по темі «Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня». Ми з учнями провели саме за цією технологією. На попередньому уроці кожен учень отримав картку певного кольору (червону, зелену, жовту) з номерами на ній від (1-6).

 • При вивченні нового матеріалу, коли є декілька теорем чи формул, які треба довести, цікаво використовувати технологію «Ажурна пилка». Так урок алгебри в 8 класі по темі «Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня». Ми з учнями провели саме за цією технологією. На попередньому уроці кожен учень отримав картку певного кольору (червону, зелену, жовту) з номерами на ній від (1-6).

 • Групи за кольором – це «експертні» групи. Групи з номером – це «домашні» групи.

 • Наприклад:

 • Значну увагу приділяю розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.

 • Так, наприклад в 9 класі при вивченні тем «Чотирикутники», практикую проведення уроків-змагання під час узагальнення і систематизації знань учнів з певної теми. Наприклад, урок узагальнення і систематизації знань за темою “Чотирикутники”. Клас поділено на три команди: “Трикутник”, “Квадрат”, “Коло”. • 1. Актуалізація опорних знань учнів (міні-іспит) – у формі змагання між трьома командами. Кожна з команд задає другим командам по два питання; за правильну відповідь – плюс 1 бал, за неправильну – мінус 1 бал.

 • 2. Математичне лото. Кожній з команд пропонується завдання, яке складається з дев’яти задач. До них додається стільки ж (квадратних) карток, на яких записані відповіді. Номер ставиться на тому боці картки, на якому записана відповідь. На зворотному боці картки написана частина висловлювання про математику.

 • 3. Захист творчих робіт капіталами команд.

 • 4. Підсумок уроку.Тут відбувається обмін думками та міркуваннями.

 • Тут відбувається обмін думками та міркуваннями.

 • Щоб на уроках математики ефективно активізувати розумову діяльність учнів за допомогою проблемних ситуацій.

 • Наприклад, при вивченні поняття центрального кута вчитель креслить на дошці коло і пов’язані з ним деякі кути і проводить з учнями таку розмову.

Я дотримуюся таких вимог до уроку в особистісно – орієнтованому навчанні:

 • Я дотримуюся таких вимог до уроку в особистісно – орієнтованому навчанні:

 • •пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • •орієнтація та процес навчання;

 • •орієнтація на особистісні досягнення учнів;

 • •створення емоційно-актуального фону уроку;

 • •чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;

 • •раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;

 • •використання активних методів навчання;

 • •зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем;

 • •формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

 • •заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.Всім відомо, що образна інформація засвоюється краще, ніж текстова. Древній китайський філософ говорив:

 • Всім відомо, що образна інформація засвоюється краще, ніж текстова. Древній китайський філософ говорив:

 • «Скажи мені – і я забуду,

 • покажи мені – і я запам’ятаю.

 • Дай мені діяти самому – я навчуся»

 • Одним із напрямків розв'язання зазначеної проблеми під час вивчення деяких тем курсу математики є впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання. При цьому комп'ютер може бути використаний для:

 • • демонстрації нових понять і фактів, - відпрацювання алгоритмів розв'язування різних задач, - тренінгу, що вимагає нових знань,

 • • самоперевірки засвоєння понять, - контролю якості засвоєння знань і набутих навичок,

 • • творчої навчальної діяльності.Заслуговує на увагу і методика «творчих ситуацій», яку застосовує вчителька у своїй роботі. Дитина, в її розумінні, це носій своєрідного особливого культурного світу, в якому діють свої закони, мова, системи, символи, своя логіка розуміння теоретичного змісту навчання. Участі у «творчих ситуаціях» дає можливість учню вийти за межі пізнаного, створити власний динамічний образ матеріалу, що вивчається.

 • Заслуговує на увагу і методика «творчих ситуацій», яку застосовує вчителька у своїй роботі. Дитина, в її розумінні, це носій своєрідного особливого культурного світу, в якому діють свої закони, мова, системи, символи, своя логіка розуміння теоретичного змісту навчання. Участі у «творчих ситуаціях» дає можливість учню вийти за межі пізнаного, створити власний динамічний образ матеріалу, що вивчається.

 • Створення вчителем «творчих ситуацій» можна розглянути як умову розвитку здатності учня до саморуху через ініціювання ним цілеспрямованих творчих предметних дій.

 • Наприклад, вивчаючи тему «Многочлени» у 7 класі, вчитель організовує роботу у «лабораторіях» за трьома напрямами.

Значну увагу вчитель приділяє розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.

 • Значну увагу вчитель приділяє розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.

 • Так, наприклад в 9 класі при вивченні тем «Чотирикутники», вчитель практикує проведення уроків-змагання під час узагальнення і систематизації знань учнів з певної теми. Наприклад, урок узагальнення і систематизації знань за темою “Числові послідовності”. Клас поділено на три команди: “Трикутник”, “Квадрат”, “Коло”.

 • 1. Актуалізація опорних знань учнів (міні-іспит) – у формі змагання між трьома командами. Кожна з команд задає другим командам по два питання; за правильну відповідь – плюс 1 бал, за неправильну – мінус 1 бал.

 • 2. Математичне лото. Кожній з команд пропонується завдання, яке складається з дев’яти задач. До них додається стільки ж (квадратних) карток, на яких записані відповіді. Номер ставиться на тому боці картки, на якому записана відповідь. На зворотному боці картки написана частина висловлювання про математику.

 • 3. Захист творчих робіт капіталами команд.

 • 4. Підсумок уроку.ПМК дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • ПМК дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • Підтримка групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно – урочної системи організації навчального процесу;

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання математики;

 • Підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики;

 • Забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики;

 • Формування навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характеру;

 • Структуризація змісту навчання математики та активізації опорних знань.

Робота над проектом - практика особистісно – орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд:

 • Робота над проектом - практика особистісно – орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд:

 • «Все, що я пізнаю, я знаю,

 • для чого це мені треба

 • і де я можу ці знання застосувати».Дана проектна технологія – стимулює інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

 • Дана проектна технологія – стимулює інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

 • “Досвіт уявляється мені садом квітучих троянд” , перед, тим як садити сад, ми повинні вивчити ґрунт свого поля, додати те , що в ньому не вистачає…. Ніби потрібно робити все , як роблять творці передового досвіду, а досвід не приживається… Отже, потрібно не формальне, а творче, розумне засвоєння і застосування кращого педагогічного досвіду.творчість,

 • творчість,

 • пошук;

 • ініціативність;

 • цілеспрямованість;

 • новаторство;

 • реалізацію педагогічних проектів;

 • ерудованістьтеорії без практики;

 • теорії без практики;

 • байдужості;

 • інертності;

 • пасивності;

 • мінімалізму в викладанні;

 • авторитарності • Важливо, щоб навчальна праця приносила радість. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності.

 • Отже, на практиці просто необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.

 • На основі вивчених матеріалів можна зробити висновки:

 • Розвиток пізнавальної активності учнів в початкових класах молодших школярів залежать від ефективності використання на уроках інтерактивних технологій.

 • Стійкий пізнавальний інтерес – ознака готовності дитини до вивчення навчального матеріалу. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється в запитаннях, діях.

 • Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності.

 • У школі дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних навчальних понять, коли матеріал виходить за межі навчального. Такий інтерес має стійкий характерЯкиманська І. Особистісно орієнтоване навчання.

 • Якиманська І. Особистісно орієнтоване навчання.

 • Подмазін С. Індивідуалізація навчання.

 • Волобуєва Т. Шляхи розвитку творчості учнів.

 • Шарко В. Сучасний урок.

 • О. Пометун, Л. Пироженко. Сучасний урок. Київ. 2004.

 • З.Слєпкань. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. Тернопіль. 2004.

 • Інтерактивні технології на уроках математики. Харків.2009.

 • Освітні технології. Київ. 2004.

 • Математичний вісник. Науково-методичний збірник.

 • Випуск 3. Чернівці 2005.

 • Журнал «Математика» . №20, травень.2005.Каталог: images


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка