Децентралізація влади. Максимальна дерегуляція дозволів і послуг; децентралізація влади. Максимальна дерегуляція дозволів і послугДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.децентралізація влади. Максимальна дерегуляція дозволів і послуг;

 • децентралізація влади. Максимальна дерегуляція дозволів і послуг;

 • передача більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад – сіл, селищ та міст ;

 • чітке розмежування повноважень як між різними органами місцевого самоврядування, між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Принцип субсидіарності;

 • відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою.Систему адміністративно-територіального устрою складають:

 • Систему адміністративно-територіального устрою складають:Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.

 • Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.

 • Принцип субсидіарності – організаційний та правовий принцип, відповідно до якого завдання повинні вирішуватись на найнижчому або віддаленому від центра рівні, де їх вирішення є можливим та ефективним.

 • ОМС, що діють на рівні областей, здійснюють визначені законом повноваження, які, виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії, найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні.Запропонована редакція Конституції України вводить поняття представників Президента України, які діють у регіонах і районах. Представники Президента України в регіонах координують діяльність представників Президента України в районах.

 • Запропонована редакція Конституції України вводить поняття представників Президента України, які діють у регіонах і районах. Представники Президента України в регіонах координують діяльність представників Президента України в районах.

 • Представники Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.

 • Представники Президента України при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, підзвітні та підконтрольні йому. Рішення представників Президента України, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, скасовуються Президентом України. Особливості організації та діяльності представників Президента України в регіонах і районах визначаються законом.Формально повноваження представників президента значно зменшені у порівнянні з повноваженнями нинішніх голів державних адміністрації. В той же час є два моменти, які теоретично надають президентові значно більшого впливу на місцеве самоврядування.

 • Формально повноваження представників президента значно зменшені у порівнянні з повноваженнями нинішніх голів державних адміністрації. В той же час є два моменти, які теоретично надають президентові значно більшого впливу на місцеве самоврядування.

 • По-перше, за запропонованими змінами, за поданням свого представника президент може зупиняти рішення будь-якого органу місцевого самоврядування - сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів.Одночасно голова держави має звернутися до Конституційного суду щодо відповідності конкретного акту Основному закону. І якщо Конституційний суд встановить, що місцевий орган самоврядування порушив Конституцію, президент матиме право на дострокове припинення його повноважень.

 • По-друге, згідно з документом, представники президента матимуть прямий вплив на діяльність місцевих органів виконавчої влади, але призначатимуться без будь-якого впливу з боку уряду. Нагадаємо, що на сьогоднішній день голови державних адміністрацій призначаються і звільняються президентом, але за поданням Кабінету міністрів.здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

 • здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

 • координують взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

 • спрямовують та організовують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану;

 • здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та Законами України.Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

 • Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

 • Органи місцевого самоврядування:

 • Громади – голова громади - сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради.

 • Спільні інтереси громад району представляють: районна рада та її виконавчий орган.

 • Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган.Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради

 • Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради

 • Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад.

 • Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років. Сільська, селищна, міська, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах.

 • Голова районної ради обирається зі складу депутатів ради та очолює її виконавчий орган. Районна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.

 • Голова обласної ради обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти, що є у власності районних і обласних рад.

 • Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти, що є у власності районних і обласних рад.

 • Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування, віднесені законом до їх компетенції.

 • Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській мові, іншим мовам національних меншин України.

 • Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Чинна ред. Пропонована ред.

 • Чинна ред. Пропонована ред.Повноваження ВРУ (стаття 85)

 • Повноваження ВРУ (стаття 85)Повноваження Президента України (стаття 106)

 • Повноваження Президента України (стаття 106)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка