Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію»Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію»

 • «Правила обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя», затверджені наказом Держстандарту України від 17.01.1997 № 23, зареєстрованими у Мін`юсті України 11.02.1997 за № 29/1833 (із змінами)

 • «Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за N 466/10746 (останні зміни внесені наказом Мінекономрозвитку України від 13.11.2013 №1308);

 • ДСТУ 3410-96, ДСТУ 3412-96, ДСТУ 3413-96, ДСТУ 3414-96,

 • ДСТУ 3415-96, ДСТУ 3417-96, ДСТУ 3418-96, ДСТУ 3419-96,

 • ДСТУ 3420-96, ДСТУ 3498-96, ДСТУ 3957-2000незгармонізованість системи сертифікації КТЗ в Україні із системами підтвердження відповідності та допуску КТЗ до дорожнього руху, що діють в інших країнах, і через це невизнання українських сертифікатів відповідності за кордоном;

 • незгармонізованість системи сертифікації КТЗ в Україні із системами підтвердження відповідності та допуску КТЗ до дорожнього руху, що діють в інших країнах, і через це невизнання українських сертифікатів відповідності за кордоном;

 • проведення робіт із сертифікації нефаховими організаціями, які не мають необхідної випробувальної бази;

 • неможливість в повній мірі реалізувати положення чинних в Україні Правил ЄЕК ООН – технічних регламентів міжнародного рівня;

 • значно менший порівняно з іншими країнами перелік обов`язкових вимог при підтвердженні відповідності транспортних засобів (в Україні - 9-10 вимогам, в країнах ЄС - 45 вимог);

 • система передбачає оформлення сертифікатів відповідності з обмеженим терміном дії, а також необхідність при внесенні змін до конструкції КТЗ кожний раз оформляти новий сертифікат.

 •  Договірні Сторони застосовують додані до Угоди єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН) через затвердження за типом конструкції

 • Договірні Сторони застосовують додані до Угоди єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН) через затвердження за типом конструкції

 • Колісні транспортні засоби, предмети обладнання або частини, стосовно яких будь-яка Договірна Сторона надала офіційне затвердження, … вважатимуться такими що відповідають законодавству всіх Договірних Сторін

 • виготовлювач засвідчує, що всі транспортні засоби, предмети обладнання та частини, що з'явились на ринку, були виготовлені у повній відповідності до офіційно затвердженого типу

 • При наявності можливої загрози безпеці дорожнього руху або навколишньому середовищу … Договірні Сторони можуть заборонити на своїй території продаж і використання таких колісних транспортних засобів, предметів обладнання або частин

 • Перевірка наявності задовільних заходів і процедур щодо забезпечення ефективного контролю, для того щоб транспортні засоби, предмети обладнання або частини в процесі виробництва відповідали затвердженому типуМіжнародне затвердження типу КТЗ;

 • Міжнародне затвердження типу КТЗ;

 • Електронна база затверджень типу;

 • Визначені процедури оцінювання відповідності виробництва, оцінювання, призначення та нотифікація технічних служб;

 • Можливість затвердження типу за ранніми серіями поправок до Правил ЄЕК ООН;

 • Можливість голосування стосовно нових Правил ЄЕК ООН без зобов`язання їх застосування • У Європейському Союзі:

 • Женевська угода 1958 року – Рішення Ради 97/836/EC –

 • Директиви 2007/46/EC та 2002/24/ЕС– Урядові акти Договірних Сторін – Акти компетентних органів (КВА - Німеччина, VCA – Великобританія тощо)

 • В Україні:

 • Женевська угода 1958 року, Закон про приєднання, Закони “Про дорожній рух” та “Про автомобільний транспорт”, постанови КМУ (143, 738), накази МінінфраструктуриРішення Ради 97/836/EC

 • Рішення Ради 97/836/EC

 • Регламентом ЄС №661/2009 від 13.07.2009 р. скасовується дія ряду Директив ЄС за окремими властивостями з 1 листопада 2014 року.

 • Згідно з Регламентом Комісії від 10.12.2012 р. № 1229/2012 в рамкову Директиву 2007/46/ЕС внесені зміни, згідно з якими Директиви ЄС замінені Правилами ЄЕК ООН

затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012  № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21898

 • затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012  № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21898Базуються на принципах взаємного визнання затверджень типу транспортних засобів Компетентними органами інших Договірних Сторін Женевської Угоди 1958, зокрема, держав-членів Європейського Союзу;

 • Базуються на принципах взаємного визнання затверджень типу транспортних засобів Компетентними органами інших Договірних Сторін Женевської Угоди 1958, зокрема, держав-членів Європейського Союзу;

 • Підтвердження відповідності транспортних засобів та частин здійснюється шляхом затвердження типу або індивідуального затвердження на підставі сукупності доказів відповідності Правилам ЄЕК ООН та іншим вимогам;

 • Сертифікат типу видає уповноважений орган;

 • Термін дії затвердження типу транспортного засобу або частини не обмежується. При внесенні змін до конструкції КТЗ оформляють расширення затвердження типу;

 • Сертифікат відповідності на кожний КТЗ або партію частин затвердженого типу оформляється виробником або його представником та додається до кожного транспортного засобу або до партії частин;Сертификат відповідності щодо індивідуального затвердження на кожний транспортний засіб або партію частин, що не відноситься до затвердженого типу, видає орган із сертифікації;

 • Сертификат відповідності щодо індивідуального затвердження на кожний транспортний засіб або партію частин, що не відноситься до затвердженого типу, видає орган із сертифікації;

 • Форми сертифіката відповідності враховують особливості конструкції певних категорій транспортних засобів, містять відомості, необхідні для їхньої однозначної ідентифікації, контролю показників безпеки та екології в умовах експлуатації;

 • Сертифікат відповідності повинен застосовуватися під час виконання процедур розмитнення, реєстрації, допуску до експлуатації транспортних засобів, зокрема, переобладнаних.

R1,2-01, R3-02, R4-00, R6-01, R7-02, R8-05, R9-06, R10-02, R11-02, R12-03, R13-10, R13-H, R14-04, R16-04, R17-07, R19-02, R20-03, R23-00, R24-03, R25-04, R26-03, R28-00, R29-02, R-34-02, R35-00, R38-00, R39-00, R40-01, R41-03, R43-00, R46-02, R47-00, R48-03, R49, R50-00, R51-02, R53-01, R55-01, R56-01, R57-02, R58-01, R60-00, R61-00, R63-01, R67-01, R72-00, R73-00, R74-01, R76-00, R77-00, R78-03, R79-01, R80-01, R81-01, R82-01, R83, R85-00, R87-00, R89-00, R91-00, R93-00, R94-01, R95-02, R98-00, R-101-00, R104-00, R105-04, R107-02, R110-00, R111-00, R112-00, R119-00, R123-00, ДСТУ-7013, ДСТУ ГОСТ30478, ГОСТ 27435, CОУ34.3-34.3-00017584-009

 • R1,2-01, R3-02, R4-00, R6-01, R7-02, R8-05, R9-06, R10-02, R11-02, R12-03, R13-10, R13-H, R14-04, R16-04, R17-07, R19-02, R20-03, R23-00, R24-03, R25-04, R26-03, R28-00, R29-02, R-34-02, R35-00, R38-00, R39-00, R40-01, R41-03, R43-00, R46-02, R47-00, R48-03, R49, R50-00, R51-02, R53-01, R55-01, R56-01, R57-02, R58-01, R60-00, R61-00, R63-01, R67-01, R72-00, R73-00, R74-01, R76-00, R77-00, R78-03, R79-01, R80-01, R81-01, R82-01, R83, R85-00, R87-00, R89-00, R91-00, R93-00, R94-01, R95-02, R98-00, R-101-00, R104-00, R105-04, R107-02, R110-00, R111-00, R112-00, R119-00, R123-00, ДСТУ-7013, ДСТУ ГОСТ30478, ГОСТ 27435, CОУ34.3-34.3-00017584-009R1,2-01, R3-02, R4-00, R6-01, R7-02, R8-05, R9-06, R10-02, R13-10, R13-H, R14-04, R16-04, R17-07, R19-02, R20-03, R23-00, R24-03, R25-04, R26-03, R28-00, R34-02, R38-00, R39-00, R40-01, R41-03, R43-00, R46-02, R47-00, R48-03, R49, R50-00, R51-02, R53-01, R55-01, R56-01, R57-02, R58-01, R61-00, R63-01, R67-01, R72-00, R73-00, R74-01, R76-00, R77-00, R78-03, R79-01, R80-01, R82-01, R83, R87-00, R89-00, R91-00, R98-00, R101-00, R104-00, R105-04, R107-02, R110-00, R112-00, R119-00, R123-00 ДСТУ-7013, ДСТУ ГОСТ30478, ГОСТ 27435

 • R1,2-01, R3-02, R4-00, R6-01, R7-02, R8-05, R9-06, R10-02, R13-10, R13-H, R14-04, R16-04, R17-07, R19-02, R20-03, R23-00, R24-03, R25-04, R26-03, R28-00, R34-02, R38-00, R39-00, R40-01, R41-03, R43-00, R46-02, R47-00, R48-03, R49, R50-00, R51-02, R53-01, R55-01, R56-01, R57-02, R58-01, R61-00, R63-01, R67-01, R72-00, R73-00, R74-01, R76-00, R77-00, R78-03, R79-01, R80-01, R82-01, R83, R87-00, R89-00, R91-00, R98-00, R101-00, R104-00, R105-04, R107-02, R110-00, R112-00, R119-00, R123-00 ДСТУ-7013, ДСТУ ГОСТ30478, ГОСТ 27435ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка