Державні фонди (usaid, usia, cida) фінансуються за рахунок бюджетних коштівДата конвертації24.12.2016
Розмір476 b.
#11412Державні фонди (USAID, USIA, CIDA) - фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

 • Державні фонди (USAID, USIA, CIDA) - фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

 • Гранти такими фондами надаються переважно через благодійні або суспільні спеціалізовані організації-посередники, які мають достатній досвід з виконання проектів в окремих напрямках суспільного життя.Загальні фонди

 • Загальні фонди

 • - фінансуються як за рахунок державного бюджету, так із залученням приватних пожертвувань.

 • В Україні - це IREX, EURASIA, DAAD, British

 • Council.Приватні фонди

 • Приватні фонди

 • - фінансуються лише за рахунок внесків від приватних осіб або комерційних фірм.

 • Як правило, вимоги до аплікантів не такі високі, як у випадку державних фондів, а допомогу може бути надано не тільки у вигляді фінансових коштів, а й у формі технічної підтримки, консультацій, тощо.Незалежні фонди

 • Незалежні фонди

 • (фонди, засновані приватною особою або родиною (фонд Рокфеллерів, фонд Сороса, фонд Мотта))

 • -фінансуються за рахунок дивідендів, що надходять з коштів, які були внесено до статутного капіталу при заснуванні фонду. Такі фонди зазвичай працюють у заздалегідь визначених пріоритетних напрямках, а розгляд заявок і рішення про надання гранту приймається тільки Наглядовою Радою фонду. Прикладом такого фонду в Україні є міжнародний фонд „Відродження” (фонд Сороса в Україні).Асоційовані фонди (Xerox Foundation, Apple, Hewlett-Packard, та інші)

 • Асоційовані фонди (Xerox Foundation, Apple, Hewlett-Packard, та інші)

 • - фінансуються за рахунок коштів комерційних фірм або компаній, корпорацій, тощо, з якими вони асоційовані. Такі фонди, як правило, надають гранти в тих областях, що збігаються зі сферою діяльності їх засновників.

 • Рішення про надання гранту також приймається Наглядовою Радою, до складу якої обов’язково входять представники компанії і їхніх бізнес-партнерів, суспільні діячі і політики.Меморіальні наукові фонди, фонди при наукових організаціях і університетах. (фонд Гумбольдта або фонд Лізи Майтнер)

 • Меморіальні наукові фонди, фонди при наукових організаціях і університетах. (фонд Гумбольдта або фонд Лізи Майтнер)

 • Основна мета таких фондів, це збір коштів з їх наступним перерозподілом у формі грантів на проведення наукових досліджень самого університету або запровадження його освітніх і видавничих програм.

 • Рішення про надання гранту приймається спільно Наглядовою Радою фонду і Радою університету, що їх заснував.Тематика проекту.

 • Тематика проекту.

 • Всі фонди, як правило, спеціалізуються на підтримці окремих напрямків громадського життя (освіта, наука, соціальна допомога, тощо). Тому збіг інтересів фонду і тематики проекту є першою умовою для його подальшого розгляду.Напрями підтримки.

 • Напрями підтримки.

 • Фонди обмежують і попередньо визначають можливі статті бюджету проекту, які можуть бути профінансовані: відрядження, придбання офісного обладнання, видання друком книг, освітні програми і послуги консультантів, заробітна плата персоналу, тощо.Статус заявника.

 • Статус заявника.

 • Є фонди, що надають допомогу винятково громадським організаціям, а інші - фінансують індивідуальних дослідників, студентів, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні інститути, установи освіти і культури.Обмеження за регіоном.

 • Обмеження за регіоном.

 • Зазвичай фонди обмежують свою діяльність попередньо визначеними країнами, областями або районами. Це може стосуватися як місця реалізації проекту, так і місцезнаходження самого заявника, що подав проект.Оптимальний термін реалізації проекту.

 • Оптимальний термін реалізації проекту.

 • Більшість фондів забезпечує фінансування проекту на термін до одного року. Якщо це буде додатково обґрунтовано, то в окремих випадках проект може бути пролонговано за умов подання додаткового проекту.Корпоративні гранти або загальне фінансування є широко розповсюдженою практикою, відповідно до якої перевага віддається тільки тим проектам, у фінансуванні яких беруть участь як сам заявник, так і третя сторона.

 • Корпоративні гранти або загальне фінансування є широко розповсюдженою практикою, відповідно до якої перевага віддається тільки тим проектам, у фінансуванні яких беруть участь як сам заявник, так і третя сторона.

 • Мова проекту. Якщо фонд має офіс в Україні, то заявка може бути подана українською мовою. До закордонних фондів слід звертатися мовою тієї держави, де знаходиться цей фонд.Врахування історії профінансованих проектів - які гранти фонд видав за останні кілька років, їхній щорічний обсяг і розміри.

 • Врахування історії профінансованих проектів - які гранти фонд видав за останні кілька років, їхній щорічний обсяг і розміри.

 • Пріоритети у діяльності фонду полягають у реалізації його власної місії, зростання його популярності й авторитету в суспільстві. Тому пріоритет у фінансуванні завжди надається тим проектам, тематика яких відповідає цілям і задачам фонду.Перелік сучасних пріоритетів і напрямків діяльності фондів в Україні включає

 • Перелік сучасних пріоритетів і напрямків діяльності фондів в Україні включає

 • підтримку правозахисних організацій,

 • гендерні програми,

 • розвиток органів місцевого самоврядування,

 • впровадження сучасних освітніх технологій,

 • вирішення актуальних проблем розвитку українського суспільства.Ідеї та їх відбір

 • Ідеї та їх відбір

 • Джерелами виникнення ідей можуть бути:

 • бачення заявника;

 • сигнали ринку, оточення;

 • логіка розвитку галузі;

 • результати наукових досліджень;

 • дії конкурентів;

 • конкурси ідей.Відбір ідей слід проводити з урахуванням таких факторів:

 • Відбір ідей слід проводити з урахуванням таких факторів:

 • Чи ідея є спроможною з технічної точки зору?

 • Які технологічні бар’єри мають бути подолані?

 • Чи випробовувалися подібні ідеї раніше і чому вони провалилися?

 • Чи може розроблюваний проект становити небезпеку?

 • В чому полягає конкурентна перевага даного проекту?

 • Чи обмежена перевага конкретними умовами?

 • Хто ще працює над подібними або суміжними ідеями, проектами?2. Оформлення ідеї, проведення SWOT та LEAN аналізу.

 • 2. Оформлення ідеї, проведення SWOT та LEAN аналізу.

 • SWOТ-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища заявника, яке він у той чи інший спосіб намагається покращити своїм проектом. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища.

 • За допомогою LEAN-аналізу можна визначити напрями, які вже не є конкурентноспроможними. Більше того, він вказує на непродуктивні дії персоналу, а також допомагає визначити помилки. Ця концепція направлена на досягнення найкращих результатів з меншими ресурсами, заснована на пошуку простих рішень з оптимізації праці шляхом скорочення часу і засобів. Інструменти такого аналізу дають можливість розглянути детально проблеми, знайти їх корінні

 • причини і прийняти рішення.3. Пошук партнерів

 • 3. Пошук партнерів

 • Переваги партнерства:

 • більша ефективність праці в результаті поєднання сил

 • використання досвіду партнера

 • побудова мережі контактів

 • ініціювання нових проектів і дій

 • Пошук партнерів для власного проекту може здійснюватись кількома шляхами:

 • вступом до консорціуму, який формується кимсь з іноземних колег;

 • формуванням консорціуму самостійно під власну проектну ідею;

 • використанням власних контактів, співпраця з колегами з попередніх проектів;

 • внесенням профілю своєї організації та анотацій проектних пропозицій до баз даних підтримуючих сервісів, які організовують різні програми та проекти.4. При плануванні бюджету проекту рекомендовано:

 • 4. При плануванні бюджету проекту рекомендовано:

 • проконсультуватися у досвідченого бухгалтера стосовно обсягів витрат;

 • ретельно спланувати витрати на проведення проекту за статтями, часом (періодом) та джерелами фінансування;

 • врахувати певну ритмічність у надходженні фінансування від грантодавця.5. Проектування та подання заявки.

 • 5. Проектування та подання заявки.

 • Добре написана заявка повинна

 • виконувати наступні функції:

 • Заявка - прохання.

 • Заявка - знаряддя переконання.

 • Заявка - програма дій.

 • Заявка - план.

 • Заявка - зобов’язання.Основні елементи заявки:

 • Основні елементи заявки:

 • опис підходу до вирішення визначеної проблеми. (в 2-3 абзацах чітко та переконливо показати, яким чином в ході реалізації проекту проблема буде вирішена і які при цьому будуть отримані результати).

 • опис подальшого розвитку проекту після закінчення його фінансування з боку фонду. (в декількох абзацах викласти, як будуть використовуватись власні ресурси: приміщення, персонал, обладнання тощо; з яких джерел, крім фонду, буде надано додаткове фінансування і яким чином буде здійснюватись фінансування проекту після виходу з нього фонду).

 • опис методу/методів оцінювання організацією результатів проекту.

 • проект структури бюджету.6. Підготовка додатків.

 • 6. Підготовка додатків.

 • Додатки долучаються до заявки, і, як правило, включають:

 • реєстраційний документ установи;

 • статутний документ, який підтверджує профіль діяльності установи;

 • фінансовий звіт за останній рік;

 • детальний опис діяльності;

 • професійні біографії (резюме) виконавців проекту.1. Діагноз - надає інформацію про соціально-економічну ситуацію цільової групи на окресленій території, а також про вибрану нами тему.

 • 1. Діагноз - надає інформацію про соціально-економічну ситуацію цільової групи на окресленій території, а також про вибрану нами тему.

 • 2. Ідентифікація - планування конкретних дій, які сприятимуть рішенню вибраних проблем. На цьому етапі, зазвичай, готується короткий підсумок проекту.

 • 3. Підготовка – визначення розмірів та джерел фінансування, підготовка заявки.4. Затвердження.

 • 4. Затвердження.

 • 5. Реалізація.

 • 6. Евалюація/оцінка. Оцінка може проводитися перед початком проекту, після його реалізації, а також поточна, що відбувається під час реалізації проекту.Експерт фонду, у першу чергу, з’ясовує:

 • Експерт фонду, у першу чергу, з’ясовує:

 • наскільки зрозуміло і чітко у проекті визначена розв’язувана проблема і які попередні напрацювання з її вирішення організація вже має.

 • Варто пам’ятати про те, що спочатку всі пропозиції ніколи не прочитуються докладно, а лише проглядаються. Тому в анотації до проекту варто підкреслити все, що є важливим і може привернути увагу рецензента до мети проекту.

 • Відхиляються проекти у випадках:

 • недостатньо переконливе обґрунтування актуальності заявленої в проекті проблеми;

 • заявлені у проекті суми не відповідають умовам фінансування, що прийняті у фонді або поточним реаліям.

 • оформлення заявки не відповідає вимогам фонду.Експерт повинен побачити в організації проекту самодостатнього партнера. Ознаками цієї самодостатності є:

 • Експерт повинен побачити в організації проекту самодостатнього партнера. Ознаками цієї самодостатності є:

 • 1. Початок реалізації проекту не залежить від умов його фінансування з боку фонду.

 • 2. Присутній необхідний досвід у вирішенні поставлених завдань, початкові технічні і, що дуже важливо, кадрові ресурси.

 • 3. Проект вирішуватиме вагомі проблеми.

 • 4. Планується продовження діяльності з тематики проекту після закінчення терміну гранту.5. До участі в проекті залучено представників громадськості, партнерських установ, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до вирішення проблеми на відповідному рівні.

 • 5. До участі в проекті залучено представників громадськості, партнерських установ, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до вирішення проблеми на відповідному рівні.

 • 6. Для реалізації проекту застосовано власні і залучені ресурси: фінансові, матеріальні і кадрові. Співвідношення власних і залучених ресурсів дозволяє експертові зробити висновок про стійкість організації, наскільки заявлені ідеї відповідають дійсності і, найголовніше, наскільки обґрунтовано реальне продовження проекту після завершення терміну фінансування.

 • 7. Рівень інформаційного забезпечення проекту, який включає не тільки інформування громадськості про роботу над проектом, але й діяльність самого фонду.Адекватний. Проект - адекватний, якщо цілі проекту і підібрані дії

 • Адекватний. Проект - адекватний, якщо цілі проекту і підібрані дії

 • відповідають потребам і проблемам, раніше визначеним у даному секторі або регіоні.

 • Результативний – проект є результативним тоді, коли визначені

 • на етапі проектування цілі досягнуто.

 • Ефективний (продуктивний). Проект є ефективним тоді, коли ресурси задіяні під час виконання проекту (фінансові, управлінські, людські і т.д.) були правильно використані для отримання реальних досягнень проекту.

 • Придатний. Проект є придатним тоді, коли реалізовані дії, а також отримані результати і в результаті досягнуті цілі проекту задовольняють безпосередніх адресатів і вирішують проблеми.

 • Довготривалий. Проект є довготривалим тоді, коли ефекти програми будуть тривалими в перспективі середньо- і довготерміновій і призведуть до тривалого вирішення проблеми, визначеної на початку.

 • Комплементарний (Додатковий). Проект є комплементарним, коли осягає цілі, котрі реалізують інші проекти, являється подібним в області дій і отриманих ефектів або коли ефекти проектів являються доповненням ефектів інших проектів.Перспективною для ТНТУ є участь у програмах та співправця із такими фондами та міжнародними організаціями як:

 • Перспективною для ТНТУ є участь у програмах та співправця із такими фондами та міжнародними організаціями як:

 • Фонд громадських досліджень і розвитку (США),

 • Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта (США)

 • Корпус миру в Україні (США)

 • Фонд Рокфеллера (США)

 • Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) (USAID)

 • Фонд Освіта для Демократії – (Польща)

 • Європейське агентство наукового співробітництва EUREKA

 • Європейський науковий фонд ESF

 • Британська Рада – British Council

 • Німецька служба академічних обмінів - DAAD

 • Австрійська академічна служба обмінів - OEAD

 • Представництво ООН в Україні

 • Британська Рада

 • Міжнародний Фонд "Відродження" 

 • Фонду "Євразія“

 • Посольства країн та ін.Каталог: events
events -> Програма виведення банку з ринку. Операції, пов'язані з виведенням банку з ринку. Фінансова регуляторна реформа в США
events -> Маркіян Мальський, к ю. н. Маркіян Мальський, к ю. н
events -> * Дані з опитувань українських бізнесменів, проведених World Economic Forum в 2014 році та викладених в The Global Competitiveness Report 2014–2015
events -> Спостерігається стійка тенденція щодо збільшення кількості судових рішень в рамках кримінальних проваджень, що пов’язані з процедурою банкрутства
events -> Ігор Головань
events -> Одна державна служба на сторінках звітів: Одна державна служба на сторінках звітів
events -> Прискорення наукових досліджень


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка