Державний стандарт України; галузевий стандарт; технічні умовиДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт

Згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію…»від 10.05.1993 р. № 46-03 ст. 4 «Категорії нормативних документів по стандартизації», нормативні документи підрозділяють на:

 • державний стандарт України;

 • галузевий стандарт;

 • технічні умови.У відповідності зі ст. 5 «Декрету..», державні стандарти повинні містити обов'язкові вимоги, що забезпечують:

 • безпеку продукції для життя і здоров'я громадян, навколишнього середовища і методи іспиту цих вимог;

 • техніку безпеки і гігієну праці;

 • метрологічні норми, правила, що забезпечують спільність іспитів.

За своїм змістом документи державної стандартизації для парфюмерно-косметичних засобів відіграють роль фармакопейних статей для лікарських засобів і згідно ст. 9 «Декрету…»,повинні використовуватися на стадіях розробки, виготовлення, реалізації, використання, збереження, транспортування й утилізації продукції.

 • За своїм змістом документи державної стандартизації для парфюмерно-косметичних засобів відіграють роль фармакопейних статей для лікарських засобів і згідно ст. 9 «Декрету…»,повинні використовуватися на стадіях розробки, виготовлення, реалізації, використання, збереження, транспортування й утилізації продукції.Нормативні документи затверджуються:

 • державні стандарти – Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації і реєструються в Державному комітеті державних стандартів: узгоджуються головним санітарним лікарем України, Технічним комітетом зі стандартизації «Продукція парфюмерно-косметичної промисловості;

 • технічні умови підлягають державній реєстрації в територіальних органах Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації і погодяться з територіальними органами санітарно-епідеміологічної служби розроблювачем (постачальником) і споживачем (замовником) продукції.Нормативна документація вважається погодженою з органами держ.санепідемслужби при позитивному результаті Державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації, на підставі чого видається Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації. Дата і номер висновку проставляється на титульному листі ТУ

 • Нормативна документація вважається погодженою з органами держ.санепідемслужби при позитивному результаті Державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації, на підставі чого видається Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації. Дата і номер висновку проставляється на титульному листі ТУВідповідно до методичних указівок Держстандарту України КНД 50-009-93 від 10.01.93 р. «Типова побудова технічних умов», технічні умови на парфюмерно-косметичну продукцію містять наступні розділи:

 • Технічні вимоги.

 • Вимоги безпеки й охорони навколишнього природного середовища.

 • Правила приймання.

 • Методи контролю.

 • Транспортування і збереження.

 • Вказівки по експлуатації.

 • Гарантії виготовлювача.

 • Додаток.

 • А. Перелік НТД, на яку дані посилання.

 • Б. Перелік засобів вимірів, реактивів, необхідних для підготовки і проведення контролю, іспитів і приймання.Санітарно-гігієнічна експертиза розробки, виробництва і використання продукції включає наступні етапи

 • державну реєстрацію шкідливих факторів з видачею Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Сертифіката державної реєстрації шкідливого фактора;

 • державну санітарно-гігієнічну експертизу проекту НТД з оформленням Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи (далі гігієнічний висновок) (додаток № );гігієнічне обстеження підприємства, установи, організації виробника продукції, технології, умов транспортування і збереження продукції з оформленням акта відповідності умов виробництва санітарним нормам і правилам;

 • гігієнічне обстеження підприємства, установи, організації виробника продукції, технології, умов транспортування і збереження продукції з оформленням акта відповідності умов виробництва санітарним нормам і правилам;

 • лабораторні дослідження зразків вітчизняної й імпортної продукції на відповідність санітарним нормам і правилам;

 • державну санітарно-гігієнічну експертизу документації, що підтверджує відповідність вітчизняної й імпортної продукції санітарним нормам і правилам, з видачею гігієнічного висновку (додаток № ).Порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи НД включає наступні етапи:

 • звертання заявника в установу Державної санітарно-епідеміологічної служби України у випадку наявності на об'єкт дослідження затверджених санітарних норм або нормативних документів; у Головне санітарно-епідеміологічне керування МОЗ України при відсутності затверджених санітарних норм на об'єкт дослідження;

 • здійснення дослідження об'єктів, наукового обґрунтування відповідних вимог (критеріїв оцінки безпеки парфюмерно-косметичної продукції) з оформленням звіту;

 • проведення експертизи й оформлення результатів у виді протоколу і висновку (додаток № );

 • твердження висновку експертизи і внесення його до реєстру.Санітарно-гігієнічній експертизі підлягає НД у випадку зміни рецептури продукції або внесенні змін токсико-гігієнічного, медико-біологічного характеру.Для проведення експертизи необхідно подати наступні матеріали:

 • Заява про проведення робіт для замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи (Додаток № )

 • Проект нормативного документа (державний або галузевий стандарти, технічні умови).У проекті нормативного документа повинні бути зведення про:

 • призначення продукції;

 • склад (рецептура) у процентному або ваговому співвідношенні (рецептура парфюмерно-косметичного засобу представляється як окремий документ);

 • періодичність і обсяг контролю конкретних гігієнічних, медико-біологічних і інших показників щодо безпеки для здоров'я людини;

 • вимоги безпеки при виготовленні і застосуванні продукції;

 • заходу щодо захисту людини від шкідливого впливу продукції під час її виготовлення і застосування;

 • заходу щодо охорони навколишнього середовища, у тому числі утилізація і знешкодження відходів виробництва, продукції по закінченні терміну придатності й інших вимог щодо її безпеки (ця інформація може представлятися як самостійна документація).Разом із проектом нормативного документа подається:

 • пояснювальна записка з описом матеріалів, сфери й умов застосування, фізико-хімічних властивостей, небезпеки, токсичності, міграції речовин, методик їхнього виявлення;

 • результати санітарно-гігієнічних, медико-біологічних і ін. досліджень продукції;

 • проект маркування й анотації;

 • регламент (технологічна інструкція) виробництва.На підставі позитивної санітарно-гігієнічної експертизи НД видається Висновок санітарно-гігієнічної експертизи – офіційний документ, що свідчить про те, що продукція відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, встановленим на території України (Додаток № ).

 • На підставі позитивної санітарно-гігієнічної експертизи НД видається Висновок санітарно-гігієнічної експертизи – офіційний документ, що свідчить про те, що продукція відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, встановленим на території України (Додаток № ).Гігієнічний висновок на парфюмерно-косметичну продукцію оформляється на підставі розгляду наступних документів:

 • заяви на проведення санітарно-гігієнічної експертизи;

 • нормативного документа (ТУ) і висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації;

 • акта територіальної державної санітарно-епідеміологічної служби про гігієнічне обстеження підприємства-виготовлювача на відповідність санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, у тому числі результати санітарно-гігієнічних досліджень повітря робочої зони, навколишнього середовища (для серійно виготовленої продукції).анотації;

 • анотації;

 • етикетки;

 • листа від виробника або власника продукції про представлення зразків (або акт добору зразків для проведення досліджень)

 • зразків продукції;

 • результатів досліджень продукції на відповідність вимогам нормативної документації і санітарних правил і норм, проведених атестованими установами.Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортну продукцію оформляється на підставі експертизи:

 • контракту з обов'язковим додатком Специфікації (інформації про повний склад продукції і показники її ідентифікації), що є його невід'ємною частиною;

 • даних щодо реєстрації продукції в країні-виробнику, і перелік країн, де вона зареєстрована;

 • оцінки документа, що підтверджує якість продукції (паспорт якості або сертифікат готового продукту);оцінки сертифіката відповідності країни-постачальника, виготовлювача, виданого цією країною; (сертифікат повинний мати юридично завірений переклад);

 • оцінки сертифіката відповідності країни-постачальника, виготовлювача, виданого цією країною; (сертифікат повинний мати юридично завірений переклад);

 • результатів державної санітарно-гігієнічної експертизи і необхідних досліджень продукції, проведених в Україні.

 • анотації;

 • етикетки;

 • наявності листа від виробника або власника продукції про представлення зразків (або акт добору зразків для проведення досліджень)

 • зразків продукції.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> tex lik -> fd pavh -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> На шкірі людини існують два види потових залоз: екринні (мерокринні) і апокринні
tex lik -> Лекція 13 Очні лікарські форми. Технологія отримання очних лікарських форм
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Парфумерія це наука, що вивчає основні принципи поєднання запахів і закономірності створення парфумерних композицій і засобів
tex lik -> Загальні поняття про машини та апарати
fd pavh -> Біологічно активні речовини і допоміжні речовини, які використовуються в виробництві парфумерно-косметичних засобів
fd pavh -> Класифікація мила Залежно від призначення мила можна розділити на три основні групи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка