Державний стандарт Впроваджується в 5-му класіДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


Новий Державний стандарт

 • Впроваджується в 5-му класі від 01.09.2013, старшій школі – від 01.09.2018


Структура нового Державного стандарту

 • 1. Характеристика освітніх галузей, що входять до інваріантної частини плану.

 • 2. Базовий навчальний план

 • Державні вимоги до навчальних досягнень учнів.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Цей Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей.Поняття Держстандарту

 • Здоров’язбережна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережних компетенцій, дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших людейПоняття Держстандарту

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність учня використовувати ІКТ та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається в результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальні програми обов’язково передбачають внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентностіПоняття Держстандарту

 • Ключова компетенція – певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людиниПоняття Держстандарту

 • Міжпредметна естетична компетентність – здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтваПоняття Держстандарту

 • Навчальна програма – нормативний документ, що конкретизує для кожного класу визначені цим Державним стандартом результати навчання відповідно до освітньої галузі або її складової, деталізує навчальний зміст, у результаті засвоєння якого такі результати досягаються, а також містить рекомендації щодо виявлення та оцінювання результатів навчанняПоняття Держстандарту

 • Предметна (галузева) компетентність – набутий учнями в процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань: комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова й математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільство- знавча, історична й здоров'язбережна компетентностіПоняття Держстандарту

 • Предметна компетенція – сукупність знань, умінь і характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій із метою розв'язання навчальних проблем, задач, ситуаційПоняття Держстандарту

 • Предметна мистецька компетентність – здатність до розуміння й творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час сприймання творів таких видів мистецтва і іх практичного опануванняПоняття Держстандарту

 • Проектно-технологічна компетентність – здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності. Цей Державний стандарт грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової та повної загальної освітиОсобистісно зорієнтований підхід-

 • Спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні та партнерства в навчанні.

 • При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.Компетентнісний підхід -

 • Спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, яким є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна й предметна (галузева) компетентності. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.Діяльнісний підхід -

 • Спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці набутих знань із різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. Діяльнісний підхід орієнтований на розвиток умінь і навичок учня, застосування набутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Освітні галузі Державного стандарту:

 • “Мови і літератури”

 • “Суспільствознавство”

 • “Мистецтво”(“Естетична культура”)

 • “Математика”

 • “Природознавство”

 • “Технології”

 • “Здоров’я і фізична культура”Завдання освітньої галузі “Мови і літератури” в основній школі:

 • Формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу (полілогу), розвиток критичного мислення, (самостійного аналізу та оцінювання) та естетичних смаків учняЗавдання освітньої галузі “Мови і літератури” в основній школі:

 • Формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури (моральних, естетичних цінностей), особистісних рис громадянина України, який усвідомлює (відчуває) свою приналежність до світової спільноти (сприймає й поділяє національні та загальнолюдські цінності).Завдання освітньої галузі “Мови і літератури” в старшій школі:

 • Подальший розвиток (формування) мотивації до вивчення мови і літератури, засвоєння (пізнання) через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їхніх світоглядних переконань (уявлень), громадянських рис, утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей (ціннісних орієнтирів)Завдання освітньої галузі “Мови і літератури” в старшій школі:

 • Розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й обстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати (висловлювати почуття) життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них своє ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьмиЗавдання освітньої галузі “Мови і літератури” в старшій школі:

 • Удосконалення (подальший розвиток) базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок, узагальнення та поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище й про літературу як мистецтво словаЗавдання освітньої галузі “Мови і літератури” в старшій школі:

 • Вироблення вмінь орієнтуватися в різноманітній інформації українською та іншими мовами, у світі класичної і масової літератури, користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати зіставляти різноманітні факти та відомості), застосовувати на практиці відомості, отримані в усній чи іншій формі, набуті в процесі вивчення мови і літератури знання, вміння та навичкиЗавдання освітньої галузі “Мови і літератури” в старшій школі:

 • Удосконалення під час дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їхньої емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культуриКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка