Девіз: «Ті, хто не знає, нехай навчаються, а ті, хто знає, згадають ще раз»Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Девіз: «Ті, хто не знає, нехай навчаються, а ті, хто знає, згадають ще раз»

 • Девіз: «Ті, хто не знає, нехай навчаються, а ті, хто знає, згадають ще раз»

 • /античний афоризм/


Початкова школа: нормативна база

 • Накази МОНУ:

 • - № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики;

 • - № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики,

 • - № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • - 21.08. 2013р.№ 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 • - № 641 від 16 червня 2015 року Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молодіЛисти МОНУ, які необхідно опрацювати на засіданні ШМО

 • додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р.». Початкова освіта

 • Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Початкова школа - 4 клас

 • «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 (І клас),2013/2014 (2 клас), 2014-2015 (3 клас)н.р.». Початкова освіта

 • Додаток до листа Міністерства освіти і науки України

 • від 28 січня 2014 № 1/ 9 – 74 “Інструктивно-методичні матеріали

 • щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень”

 • учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • - № 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»;

 • - №1/9-209 від 18.04.2014р. «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»Класний журнал (форма)

 • Вивчити та забезпечити виконання Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженої наказом МОНУ № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Звернути увагу на лист «Щодо обов'язкової ділової документації» (додається). Внести відповідні правки до журналів старого зразка (якщо вони є) відповідно до розділів Інструкції (форма додається).Розділи класного журналу

 • 1.Облік відвідування (пропусків) занять

 • II. Облік навчальних досягнень учнів

 • Інваріантна складова:

 • Варіативна складова:

 • III. Облік проведення навчальних екскурсій

 • IV. Зведений облік навчальних досягнень учнів

 • V. Загальні відомості про учнів

 • VІ. Листок здоров’я

 • VIІ. Зведена таблиця руху учнів класу

 • VIIІ. Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності

 • ІХ. Зауваження до ведення класного журналуОхайність ведення журналу

 • Виправлення з використанням гумки чи коректора не допускаються. Помилковий запис акуратно закреслюється (однією прямою лінією, якщо це слово, і похилою з правого верхнього кута до нижнього лівого у клітинці з балами) і поряд (у цій же клітинці або рядку) пишеться правильний. Виправлення бала, відмітки про успішність, назви теми засвідчується підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу і скріплюється печаткою загальноосвітнього навчального закладу внизу сторінки журналу.Перебування в санаторії:

 • Перебування в санаторії:

 • У розділі І навпроти його прізвища зазначається «Санаторій. Наказ від ___№___».

 • В розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» навпроти його (її) прізвища на цей період зазначається «Санаторій». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають цьому терміну.

 • Індивідуальна форма навчання:

 • Розділ І. Навпроти прізвища цього учня (учениці) запис робиться один раз «Інд. форма навчання. Наказ від___ №___». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну індивідуальної форми навчання.

 • - Прізвища та імена учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання записують в журналі відповідно до наказу по загальноосвітньому навчальному закладу (на сторінках усіх розділів журналу) з поміткою «Індивідуальне навчання».Оцінювання навчальних досягнень учнів

 • здійснюється за 12-бальною шкалою і фіксується у журналі у 2-4-му класах із таких навчальних предметів інваріантної складової (7 предметів):

 • «Українська мова», «Літературне читання»,

 • «Іноземна мова», «Математика», «Природознавство»,

 • «Я у світі», «Трудове навчання»;

 • -  вербально:

 • у 1-му класі - з усіх навчальних предметів;

 • у 2-му класі – можна протягом І семестру за рішенням педагогічної ради;

 • у 2-4-му класах - із предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво»,

 • «Образотворче мистецтво»,

 • «Основи здоров’я», «Фізична культура»;

 • у 1-4-му класах - з усіх предметів варіативної складової.Звернути увагу на зміни у записах

 • Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема» (було «тем. бал»);

 • зошит (було «вед. зош.).

 • Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів відводять наприкінці кожного місяця;

 • (з предметів «Я у світі» і «Природознавство», у разі якщо ці зошити ведуться, - наприкінці семестрів).! Звернути увагу

 • Наприкінці семестрів та навчального року з навчальних предметів, з яких оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, у журналі у графах

 • «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано).

 • Окремі види перевірок у разі вербального оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують.

 • У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, наприкінці семестрів та навчального року робиться запис «Зв.» (звільнений (а).

 • У разі неатестації учня (учениці) через пропуски половини або більшості уроків із навчальних предметів, які оцінюються вербально, робиться запис «Не зар.»(не зараховано).Види перевірок (відповідно до Інструктивно-методичного листа МОНУ від 28.01.2014 №1/9-74 “Щодо контролю за оцінюванням навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ”Результати періодичного контролю, що проводиться фронтально, записують на лівій сторінці журналу під датою, а вид перевірної роботи (аудіювання, диктант, списування, письмовий переказ, письмовий твір, мовна тема тощо) зазначають у верхній частині відповідної колонки. Внизу колонки записи відмінені ( у старій Інструкції - диктант, контрольна робота …)

 • Результати періодичного контролю, що проводиться фронтально, записують на лівій сторінці журналу під датою, а вид перевірної роботи (аудіювання, диктант, списування, письмовий переказ, письмовий твір, мовна тема тощо) зазначають у верхній частині відповідної колонки. Внизу колонки записи відмінені ( у старій Інструкції - диктант, контрольна робота …)

 • Зверніть увагу: навчальна діяльність учнів, що організовується на уроці після проведення фронтальної перевірки, яка триває частину уроку (наприклад, аудіювання), не оцінюється і балами в журналі не фіксується.

 • У випадках, коли одну роботу оцінюють за двома критеріями, один із балів записують під датою, а інший бал поруч, в окремій колонці, без зазначення дати. Вид перевірної роботи («списування (грамотність)» і «списування (графічні навички») зазначають у верхній частині відповідної колонки.

 • Допускається скорочення назв за правилами скорочення слів української мови, але читатися вони мають однозначно (наприклад «Усн. перек.»).

 • Вимоги до скороченого запису:

 • аудіюв., письм. перек., письм. твір, списув. (грам.), списув. (граф. навич.), контр. роб.(з математики). Диктант, мовна тема – не скороч.На кожний вид робіт із періодичного контролю, що триває не весь урок, або займає певний час на кількох уроках, чи охоплює діяльність учнів протягом певного періоду, у журналі відводиться окрема колонка з відповідним записом (наприклад «Діалог», «Зошит»).

 • На кожний вид робіт із періодичного контролю, що триває не весь урок, або займає певний час на кількох уроках, чи охоплює діяльність учнів протягом певного періоду, у журналі відводиться окрема колонка з відповідним записом (наприклад «Діалог», «Зошит»).

 • Без дати (у колонці замість дати) фіксуються: діалог, усний переказ, усний твір.

 • Не забуваємо, що на правій сторінці журналу одночасно із записом теми уроку зазначаються відповідні види перевірок у ті дні, коли вони проводилися.ІІ. Облік навчальних досягнень учнів. Інваріантна складова _______________ (Назва предмета)У розділі ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» журналу у 1-3-му класах заповнюються рядки:

 • У розділі ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» журналу у 1-3-му класах заповнюються рядки:

 • «І семестр», «ІІ семестр», «Рік»

 • у 4-му класі - 4 рядки: «І семестр», «ІІ семестр», «Рік», «Державна підсумкова атестація».

 • Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.

 • У розділі V «Загальні відомості про учнів»  номер особової справи записується через дріб, де чисельник - велика літера, а знаменник - порядковий номер запису прізвища учня (учениці) в алфавітній книзі (А/45).

 • У розділі VIII фіксується проведення бесід з безпеки життєдіяльності та вступного інструктажу (облік виховних заходів (у тому числі виховних годин, годин спілкування тощо) у журналі не ведеться.У разі неатестації:

 • - за тему, семестр, рік робиться відповідний запис «н/а» (неатестований / неатестована). Неатестація за тему не впливає на семестровий та річний бал, якщо наступні теми ним (нею) засвоєні. Неатестація за І семестр не впливає на оцінку за ІІ семестр та річний бал, якщо програма ІІ семестру засвоєна.

 • - У разі неатестації учня (учениці) з навчального предмета (який оцінюється балами) за ІІ семестр та рік для нього готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якого перевіряється до початку нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу. • Після написання контрольних робіт у журналі обов'язково фіксується проведення аналізу результатів контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми з відповідним записом «Аналіз контрольної роботи», «Узагальнення (повторення) з теми» тощо.

 • Після цього виставляється тематичний бал (Тема).Завдання додому

 • стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) і спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв’язати тощо).

 • Запис у відповідній графі може не робитися у випадках, коли домашнє завдання не задається.

 • Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.У розділі ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» журналу у 1-3-му класах заповнюються рядки:

 • У розділі ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» журналу у 1-3-му класах заповнюються рядки:

 • «І семестр», «ІІ семестр», «Рік», у 4-му класі - 4 рядки: «І семестр», «ІІ семестр», «Рік», «Державна підсумкова атестація».

 • У розділі V «Загальні відомості про учнів»  номер особової справи записується через дріб, де чисельник - велика літера, а знаменник - порядковий номер запису прізвища учня (учениці) в алфавітній книзі (А/45).

 • У розділі VIII фіксується проведення бесід з безпеки життєдіяльності та вступного інструктажу (облік виховних заходів (у тому числі виховних годин, годин спілкування тощо) у журналі не ведеться.Контроль

 • Якщо до ведення журналу немає зауважень, зазначається «Журнал перевірено»; записуються дата, прізвище, ініціали та підпис особи, яка здійснювала перевірку.

 • Якщо до ведення журналу є зауваження, то особа, яка перевіряє, у розділі ІХ «Зауваження до ведення журналу» стисло фіксує зауваження та пропозиції щодо поліпшення ведення записів у журналі учителем, записує дату, прізвище та ініціали і ставить підпис.

 • У графі «Відмітки про виконання» вчитель щодо зауважень та пропозицій у триденний термін робить помітку «Виконано» або «Взято до відома», записує дату, своє прізвище та ініціали і ставить підпис.Опрацювати зміни до програм 1-4 класів та врахувати їх під час календарного планування

 • Зміни до програм були затверджені наказами МОН:

 • 1) № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики;

 • 2) № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики;

 • Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в пояснювальних записках до них. Зміни, внесені до програм, оприлюднено на сайті МОН:http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.Лист 2014-2015 н.р.

 • Врахувати під час календарного планування та в умовах користування старими підручниками

 • У навчальній програмі з математики для учнів 1-го класу у темі «Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд» у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів фразу «застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд» замінити на «має уявлення про спосіб додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток й виконує відповідні обчислення за зразком». Наголошуємо, що ця тема подається для ознайомлення, тому не є обов'язковою для вивчення та контролю.

 • У 2 класі тема «Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд» (стор.150) є обов'язковою до вивчення.

 • Під час її вивчення учні мають засвоїти такі випадки обчислення, як 45+20; 45-20; 45+2; 45-2; 45+22; 45-22.

 • Другокласники ознайомлюються з усіма таблицями множення та ділення одноцифрових чисел. Не варто вимагати від школярів засвоювати напам'ять результати множення чисел 6-9 і ділення на числа 6-9 під час обчислень. Для кращого засвоєння даних обчислень пропонуємо дозволити учням користуватись готовими таблицями.

 • У 3 класі, під час повторення теми «Таблиці множення і ділення» слід звернути увагу на повноцінне засвоєння таблиць множення і ділення.

 • (лист 2014-2015 н.р.)Зміни у програмах

 • У навчальній програмі з української мови збільшено тривалість букварного періоду з 76 до 89 годин за рахунок скорочення післябукварного періоду з 29 до 16 годин. Також удосконалено соціокультурну змістову лінію, яка представлена такими розділами: «Сім’я», «Школа», «Громадські місця», «Рідний край», «Батьківщина». Розвантаження змісту навчального матеріалу відбулось за рахунок вилучення таких складних для засвоєння молодшими школярами тем, як «Складне речення», «Відміни іменників», «Дієвідміни дієслів».Природознавство

 • У навчальних програмах для 1-4 класів з метою запобігання надмірного контролю уточнено і конкретизовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Такі поняття, як «знає», «пояснює», «досліджує» змінено на «має уявлення», «розуміє», застосовує». На відміну від попередньої редакції програм, у змінених програмах резервні години не передбачено.Наприклад, природознавство І-й клас

 • Вступ 1 1 було

 • Навколишній світ 10 14

 • Нежива природа 9 7

 • Жива природа 20 17

 • Рідний край 14 10

 • Моя Б-на – Україна 14 8

 • Запитання до природи - 5

 • 68 62+6 резервні

 • Навчальний проект Дослідницький

 • практикумЗапрошуємо до участі у Всеукраїнському проекті «Це – наше і це – твоє!»

 • Наказ МОНУ від 31/07/2015 № 1/9-364

 • Про Всеукраїнський проект «Це – наше і це – твоє!»

 • З метою ознайомлення учнів 2-х – 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з історією рідного краю та усвідомлення її як невід’ємної частини загальної історії України, формування патріотизму та почуття гордості за свою країну, Міністерством освіти і науки України та телеканалом ПЛЮСПЛЮС протягом жовтня-грудня 2015 року реалізовуватиметься Всеукраїнський проект «Це – наше і це – твоє!».

 • Вересень – перегляд мультфільмів із серії «Це – наше і це – твоє!» (http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html), ознайомлення дітей з історією, культурою та традиціями рідного краю, пошук матеріалів до проектної роботи разом з батьками.

 • Жовтень – створення колективного оповідання, малюнків до нього, вибір кращої проектної роботи від школи.

 • 11 листопада-11 грудня – робота творчої групи з визначення 25 кращих проектних робіт (по одній від кожної області та м. Києва).

 • 19 грудня – оголошення переможців Всеукраїнського проекту «Це – наше і це – твоє!» на сайтах МОН, телеканалу ПЛЮСПЛЮС.Організація роботи

 • Вересень – перегляд мультфільмів із серії «Це – наше і це – твоє!» (http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html), ознайомлення дітей з історією, культурою та традиціями рідного краю, пошук матеріалів до проектної роботи разом з батьками.

 • На виховній годині вчитель пропонує дітям поміркувати над тим, чим можна пишатися у своєму рідному краї, про що варто розповісти всій Україні, та разом з батьками, дідусями та бабусями скласти про це коротеньку розповідь.

 • У жовтні вчитель організовує обговорення історій учнів класу та вибір найцікавішого сюжету. Після цього діти та вчитель створюють одну історію від усього класу.

 • Історія має розповідати про один об’єкт, який розглядається у різних ракурсах. Цей об’єкт називається на початку оповіді й супроводжується словом «Наш/Наші/Наше». В історії мають бути відображені відповіді на такі питання: що це? як це виглядає/відбувається/працює/використовується? Обсяг історій не має перевищувати 1 тисячу знаків (приблизно пів сторінки друкованого аркушу А4).

 • Після того, як історію складено, учні створюють малюнки до неї. На кожному малюнку має бути така інформація: прізвище, ім’я автора, клас, навчальний заклад.

 • Наприкінці жовтня доцільно провести публічне обговорення проектних робіт усіма учнями та батьками школи й таким чином вибрати найкращу історію.

 • Обрані історії слід надіслати до 10 листопада на адресу Інституту модернізації змісту освіти: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035 з поміткою Всеукраїнський проект «Це – наше і це – твоє!».
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка