Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу. Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингуДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу.

 • Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу.

 • Як випливає з наукових джерел, свої витоки сучасний міжнародий маркетинг бере у 30-х роках минулого сторіччя. Цей період сучасна наука позначає поняттям „виробничий маркетинг”, який характеризується розширенням виробництва і збільшення обсягів збуту ліків, внаслідок існування високого попиту на лікарські засоби.Наступний етап - маркетинг, орієнтований на товар – відноситься до періоду виходу індустріально розвинутих країн з економічної кризи 30-х років, реконструкції і модернізації національних економік після другої світової війни. Це 30-50-і роки минулого століття.

 • Наступний етап - маркетинг, орієнтований на товар – відноситься до періоду виходу індустріально розвинутих країн з економічної кризи 30-х років, реконструкції і модернізації національних економік після другої світової війни. Це 30-50-і роки минулого століття.

Наступний період - це 50-60-ті роки, пов'язаний з розвитком маркетингу збуту. Хронологічно це період, коли в індустріально розвинутих країнах ознаменувалися наслідки розпочатих раніше антимонопольних заходів, державного регулювання „ефективного попиту”, стимулювання інвестиційної діяльності і державних капіталовкладень.

 • Наступний період - це 50-60-ті роки, пов'язаний з розвитком маркетингу збуту. Хронологічно це період, коли в індустріально розвинутих країнах ознаменувалися наслідки розпочатих раніше антимонопольних заходів, державного регулювання „ефективного попиту”, стимулювання інвестиційної діяльності і державних капіталовкладень.До цього періоду відноситься утворення міжнародної світової організації по тарифам і торгівлі –попередник сучасної СОТ.

 • До цього періоду відноситься утворення міжнародної світової організації по тарифам і торгівлі –попередник сучасної СОТ.

 • Основну увагу виробники, в цьому періоді, приділяли максимізації продаж,тому усі зусилля були сконцентровані на збуті ліків.Наступний період припадає на 60-70 роки минулого століття ,коли в побут входять поняття „класичний маркетинг”, а разом з ним поняття „маркетингова філософія” і „маркетингова функція”. Так, “маркетингова філософія” спочатку зосереджує увагу споживачів на вимогах до властивостей пропонованого товару, на використанні конкретних перевагах фірми.

 • Наступний період припадає на 60-70 роки минулого століття ,коли в побут входять поняття „класичний маркетинг”, а разом з ним поняття „маркетингова філософія” і „маркетингова функція”. Так, “маркетингова філософія” спочатку зосереджує увагу споживачів на вимогах до властивостей пропонованого товару, на використанні конкретних перевагах фірми.Маркетингова функція” являє собою сукупність маркетингових інструментія,за допомогою яких фірма може оцінити наслідки і результати свого поточного чи передбачуваного положення на ринку.

 • Маркетингова функція” являє собою сукупність маркетингових інструментія,за допомогою яких фірма може оцінити наслідки і результати свого поточного чи передбачуваного положення на ринку.З 80 – х років і до початку 3-го тисячоріччя формується і розвивається сучасний соціально-етичний маркетинг. На цьому етапі відбуваються істотні, глобальні зміни у світовому економічному процесі. До відкритої ринкової економіки вливаються незалежні держави, що утворилися після розпаду СРСР. Народжується СОТ, що до початку 3-го тисячоріччя поєднує близько 150 країн.

 • З 80 – х років і до початку 3-го тисячоріччя формується і розвивається сучасний соціально-етичний маркетинг. На цьому етапі відбуваються істотні, глобальні зміни у світовому економічному процесі. До відкритої ринкової економіки вливаються незалежні держави, що утворилися після розпаду СРСР. Народжується СОТ, що до початку 3-го тисячоріччя поєднує близько 150 країн.

До видів ЗЕД належать:

 • До видів ЗЕД належать:

 • - експорт та імпорт товарів, капіталів;

 • - надання суб'єктами ЗЕД України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: транспортних, маркетингових, консультаційних, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських;

 • - наукова, науково-технічна, науково-виробнича діяльність;

 • - спільна підприємницька діяльність, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм;- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій;

 • - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій;

 • - орендні операції між суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

 • - роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

 • роботи іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з суб'єктами ЗЕД як на території України, так і за її межами.

Традицiйний маркетинг - продаж товару за кордон без подальшого його супроводження. Експортер несе вiдповiдальнiсть перед покупцем лише до моменту продажу i поставки i , як правило, не цiкавиться подальшою долею проданого товару.

 • Традицiйний маркетинг - продаж товару за кордон без подальшого його супроводження. Експортер несе вiдповiдальнiсть перед покупцем лише до моменту продажу i поставки i , як правило, не цiкавиться подальшою долею проданого товару.Експортний маркетинг - експортер систематично обробляє закордонний ринок i пристосовує своє виробництво пiд його вимоги. При цьому експортер дослiджує постiйно цей ринок i намагається контролювати весь шлях товару до кiнцевого споживача.

 • Експортний маркетинг - експортер систематично обробляє закордонний ринок i пристосовує своє виробництво пiд його вимоги. При цьому експортер дослiджує постiйно цей ринок i намагається контролювати весь шлях товару до кiнцевого споживача.Мiжнародний маркетинг - експортер глибоко дослiджує ринок i використовує для його оброблення весь набiр iнструментiв маркетингу, а також рiзнi форми зовнiшньоекономiчних зв’язкiв: науково-технiчний обмiн, контрактнi виробництва, СП, створення дочiрних пiдприємств тощо, а не лише експорт.

 • Мiжнародний маркетинг - експортер глибоко дослiджує ринок i використовує для його оброблення весь набiр iнструментiв маркетингу, а також рiзнi форми зовнiшньоекономiчних зв’язкiв: науково-технiчний обмiн, контрактнi виробництва, СП, створення дочiрних пiдприємств тощо, а не лише експорт.Глобальний маркетинг - маркетингова дiяльнiсть за кордоном охоплює не лише збут, але й практично всi функцiональнi сфери дiяльностi пiдприємства: постачання, дослiдженн i розробка, персонал, фiнанси та iнш.

 • Глобальний маркетинг - маркетингова дiяльнiсть за кордоном охоплює не лише збут, але й практично всi функцiональнi сфери дiяльностi пiдприємства: постачання, дослiдженн i розробка, персонал, фiнанси та iнш.Характеристика світового фармацевтичного ринку.

 • Світовий фармацевтичний ринок – це сукупність взаємопов'язаних національних фармацевтичних ринків окремих держав, які взаємодіють і беруть участь у міжнародному розподілі праці, у міжнародній торгівлі та інших формах економічних взаємин.Характерними особливостями розвитку сучасного фармацевтичного ринку є:

 • Характерними особливостями розвитку сучасного фармацевтичного ринку є:

 • його насиченість;

 • переорієнтація з ринку продавця на ринок покупця;

 • скорочення витрат на державну медицину внаслідок реформи національних систем охорони здоров'я у багатьох державах;

 • зростання ролі державного регулювання охорони здоров'я та фармацевтичної галузі зокрема;

 • збільшення витрат на створення, виробництво і впровадження лікарських засобів на ринок;

 • дефіцит інновацій у фармацевтичній промисловості;

 • тенденції до зростання обсягу продажу препаратів-генериків до 50 відсотків на ринках розвинутих країн і до 80 відсотків на ринках інших країн тощо.Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок

 • Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок

 • Процес виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок відбувається в певній послідовності

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> tryhubchak -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка