data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Біофізика та медична апаратура
  Термодинаміка біологічних систем План лекції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/health/ptn/Компютерні технології та методи математичної статистики/1
  Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 2 Закон України " Про охорону праці "
international/database/FP7
  Співробітництво
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Ґрунтознавство/3_курс
  1. Поняття про ґрунт
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Підготувала Асист. Толокова Т.І
data/kafedra/theacher/upr_ekon/fd_honcharuk/Українська/Лекції/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/5 курс/Етико-правові норми діяльності в галузі
  Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика
tl_files/data/content/materials library/10 ljutogo 2016r
  Закон України №1193-vii «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Профілактична медицина, її мета, завдання. Профілактична медицина, її мета, завдання
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/Методика навчання основ здоровя/2 курс
  Психічне здоров’я
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Регуляція функцій організму гіпоталамо-гіпофізарною системою та наднирковими залозами класифікація залоз внутрішньої секреції
data/kafedra/internal/patolog_phis/presentations/uk/stomat/ptn/2
  Реактивність організму. Роль реактивності в патології людини Кандидат медичних наук, доцент
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/психіатрія
  Психологія мислення і інтелекту Патологія мислення і інтелекту
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes)
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Ґрунтознавство/3_курс
  1. Історія розвитку вчення про класифікацію ґрунтів
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи сімейного права
  Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права
data/files/users
  Місце роботи: Червонослобідська зош І-ІІІ ст. №2 Посада: вчитель української мови та літератури Категорія
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  I. Пошук та адаптацію персоналу
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Аліментарні захворювання, зумовлені дефіцитом або надлишком компонентів їжі
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Загальна характеристика життя
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це комплекс заходів, які здійснюються з урахуванням таких принципів як спеціалізація, паралельність, ритмічність та пропорційність, безперервність та прямоточність
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/med/biol/правознавство/3 курс
  Основні теорії виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави і права
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф. Тейлор
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  Філософія релігії – сукупність філософських понять, категорій і концепцій, які дають філософське тлумачення релігії
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/екологія/1
  Високо фіброгенний
data/kafedra/theacher/farmdysc/fd_hroshovyy/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/4 курс/організація та економіка фармації - провізори
  Закону України "Про оплату праці"
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Гельмінтологія/2_курс
  Паразитизм
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/протозоологія/2_курс
  Тип Війчасті (Ciliophora) налічує близько 6 тис видів. Тип Війчасті (Ciliophora) налічує близько 6 тис видів
data/media/image/prezentacii/20.09.2012
  Налоговый спор, его влияние на предприятие: риски потери (уменьшения) активов риск давления на бизнес и потери бизнеса в целом
data/kafedra/internal/obsretr_fpo/presentations/uk/фпо/курсанти/пац
  Пізні гестози вагітних Доцент Коптюх В.І
data/media/image/prezentacii
  Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин
data/material/000/136/193778
  Іноземні доходи; іноземні доходи
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/med/biol/Правознавство/3 курс
  Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/основи фізичної реабілітації/2 курс
  Експертиза втрати працездатності. Експертиза втрати працездатності
tl_files/data/curier
  Основная цель — обеспечить свободный оборот безопасных пищевых продуктов и кормов в ес, здоровье и благополучие граждан
data/kafedra/theacher/upr_ekon/fd_leleka/українська/фармацевтичний факультет/5 курс/патентознавство
  Винаходом визнається нове і таке, що володіє істотними відмінностями технічне рішення задачі в будь-якій області технології, дає технічний результат
data/kafedra/internal/pediatria_fpo/presentations/фпо/інтерни/педіатрія/1 рік
  Актуальність теми; Актуальність теми
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/загальна теорія здоровя 1/2 курс
  Елементи які необхідні для рослин у порівняно невеликих кількостях. Входять до складу ферментів
data/material/000/152/212599
  Дані про облік платників є відкритими та оприлюднюються на веб-сайтах: Дані про облік платників є відкритими та оприлюднюються на веб-сайтах
data/kafedra/internal/obsretr_fpo/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Акушерство та гінекологія/1 рік
  Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Патологічна анатомія
  Альтерація. Медіатори запалення. Альтерація. Медіатори запалення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Однорідним матеріалом у людини є монозиготні близнята
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Медичне та фармацевтичне товарознавство
  Мінеральні води, їх характеристика, застосування
data/media/image/prezentacii/20.09.2012
  Створюється окрема структура з головною компанією під кожний напрям діяльності
data/kafedra/internal/obsretr_fpo/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Акушерство та гінекологія/2 рік
  Лекція Пухлинні захворювання яєчників Лектор: проф. Франчук А. Ю
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Сімейна медицина
  Лекція: Синдром абдомінального болю у практиці сімейної медицини Проф. В. Б. Гощинський
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/2/лаборанти-бакалаври/педіатрія з оцінкою результатів
  Віраж туберкулінових реакцій, гіперсенсибілізація організму до мбт
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  План план 1 Гігієна тіла та ротової порожнини
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_myhalkiv/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/токсикологічна хімія/клінічна фармація
  1. загальні поняття про пестициди. Сільськогосподарське значення їх застосування. Негативний вплив на людину та навколишнє середовище
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Ґрунтознавство/3_курс
  1. Роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні. Роль вищих рослин у ґрунтоутворенні
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/1/клінічне медсестринство
  Залізодефіцитна анемія (зда) – патологічний стан, який характеризується зниженням вмісту гемоглобіна та еритроцитів внаслідок дефіцита заліза в організмі при порушенні його надходження, засвоєння або патологічних втрат
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/екологія/1
  Від дав гр. οἶκος житло, селище, будинок, майно і
tl_files/data
  Резолюція Ради за 7-е травня 1985 р про новий підхід до технічної гармонізації й норм (85/C 136/01), тзв. Новий підхід
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Соціальна медицина та основи медстатистики
  Медична статистика
data/kafedra/theacher/medkat/ShvyrudaNM/українська/лекцiї/інформаційні технології у фармації/фармацевтичний/2 курс
  Лекція №4 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних
data/kafedra/theacher/sportmed/bakaluk/українська/лекцiї/медична та соціальна реабілітація - медичні сестри-бакалаври/2 курс/нні медсестринства
  Принципи реабілітації: ранній початок реабілітаційних заходів
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент в медсестринстві
  Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’Я “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Завдання сімейної медицини
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/протозоологія/2_курс
  Паразитизм
data/kafedra/internal/patologanatom/presentations/uk/med/lik/ptn/Судова медицина/4
  Лекція №4 доц. Франчук Валентин Васильович
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент в медсестринстві
  Планування в системі охорони здоров'я України
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/nurse/and
  лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 5 Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті, на виробництві
data/narada/Presentations
  Архітектура єдиного інформаційно-освітнього комплексу здму рижов Олексій Анатолієвич
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент в медсестринстві
  Загальні основи менеджменту. Вступ до менеджменту
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Правознавство і медичне законодавство
  План відносини, які регулюються адміністративним правом
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична хімія
  2. Класифікація і характеристика сорбційних процесів Адсорбція: основні поняття і визначення. Рівняння Гіббса і Шишковського
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/1/клінічне медсестринство
  Значно переважають хворі над носіями
  Класифікація функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді
  Причиною розвитку запального процесу в легенях можуть бути п’ять видів агентів
data/kafedra/theacher/patfiz/nf_volkova/українська/лекції/Патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  Порушення функції дихального центру
  За механізмом: За механізмом
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/lik/ptn/Фізична реабілітація/4 курс
  Зміни в суглобі при тривалій імобілізації
data/kafedra/theacher/zahhih/kashuba/українська/лекції/гігієна у фармації/фармацевтичний/3 курс
  Основи гігієни праці і промислової токсикології. Виробничі шкідливості та професійні захворювання
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Сучасні методи діагностики
  Тема лекції: Сучасні методи дослідження крові та імунної системи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Цукровий діабет
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Сучасні методи діагностики
  Тема лекції: Сучасні методи дослідження та діагностики захворювань органів травлення та гепато-біліарної системи. Методи діагностики захворюваннями нирок та органів сечовиділення
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_myhalkiv/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/токсикологічна хімія/фармація
  Отрути (за видом токсичної дії)
data/kafedra/theacher/patfiz/nf_volkova/українська/лекції/Патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  Інфекційні агенти (вірус гепатиту, туберкульозна паличка, бліда спірохета, лямблії, ехінококи, аскариди)
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/1/клінічне медсестринство
  Хронічний запальний процес слизової оболонки шлунка (дифузний чи вогнищевий), який супроводжується порушенням фізіологічної репарації епітелію з поступовим розвитком атрофії слизової оболонки
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Актуальність теми
data/kafedra/theacher/patfiz/nf_volkova/українська/лекції/Патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  І. цд 1 типу (деструкція бета-клітин, що веде до абсолютної інсулінової недостатності)
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
  Лекція к м. н. Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Кровотворна тканина заміщується жировою
data/kafedra/internal/hospital_surgery/presentations/uk/med/lik/ptn/5
  Захворювання щитоподібної залози член-кор. Намн україни
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Патологічна анатомія
  Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації. Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації
data/kafedra/internal/histolog/presentations/uk/med/lik/ptn/1
  1. Загальні принципи організації тканин та їх класифікація
data/kafedra/theacher/tex_lik/berdej/Українська/Лекцiї/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ/5 курс/Біофармація
  Незважаючи на те, що поняття біофармації введено в 60-ті роки ХХ століття багато експериментальних даних були отримані задовго до цього
data/kafedra/internal/hospital_surgery/presentations/uk/med/lik/ptn/4
  Зовнішніми грижами живота называють вихід внутрішніх органів через природні або штучні отвори черевної стінки и тазу при збереженні целісності очеревини та шкірних покривів. Внутрішніми
data/kafedra/internal/patologanatom/presentations/uk/med/lik/ntn/патоморфологія/3
  Бластогенез – від запліднення до 15-го дня вагітності – здійснюється ділення заплідненої яйцеклітини, яке завершується диференціацією ембріо- і трофобласта; бластогенез
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент в медсестринстві
  Функція контролю в системі охорони здоров’Я
data/kafedra/internal/obsretr_fpo/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Акушерство та гінекологія/2 рік
  Лекция: Рак молочної залози та дисгормональні захворювання Підготував: доцент Бегош Богдан Миколайович
  Лекція: Лактаційний мастит Підготував
data/kafedra/internal/onkologia/presentations/uk/med/lik/ptn/Онкологія/5
  1. Відхилення у строках появи перших менструацій (ранні
data/kafedra/internal/histolog/presentations/uk/stomat/ntn/2
  Загальна риси будови травної трубки
data/kafedra/internal/histolog/presentations/uk/med/lik/ptn/2
  Травна система план лекції Загальна характеристика І функції травної
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/гельмінтологія/2_курс
  Гельмінтологія це розділ зоології, який вивчає гельмінти (черви)
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Функції нирок очисна виведення з організму продуктів обміну, солей, барвників, хімічних речовин
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Анестезіологія та реаніматологія
  Класифікація шоків І. Види шоків
data/kafedra/theacher/patfiz/nf_volkova/українська/лекції/Патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  1. Больова Больова Температурна
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Причини, наслідки і профілактика пожеж в аптечних закладах Старший викладач
data/kafedra/theacher/tex_lik/fd_pavh/Українська/Лекцiї/Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва/фармацевтичний/4 курс
  На шкірі людини існують два види потових залоз: екринні (мерокринні) і апокринні
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство в педіатрії
  Докази Докази
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/1/клінічне медсестринство
  Туберкульоз у дітей характерні ознаки первинного туберкульозу
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/психіатрія
  Психічні порушення при чмт. Психічні розлади судинного генезу. Актуальність
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/lik/ntn/медична біологія/2_курс
  Автосомно-домінантне захворювання
data/kafedra/internal/hospital_surgery/presentations/uk/med/lik/ptn/4
  Проф. І. Я. Дзюбановський План лекції Анатомо-фізіологічні дані кишечника
data/kafedra/theacher/philosophy/zlativ/українська/лекцiї/методологія наукової роботи
  Лекція 7 курсова, дипломна, магістерська роботи як форми наукової роботи
data/kafedra/internal/patologanatom/presentations/uk/med/lik/ptn/Судова медицина/4
  Судово медична танатологія (вчення про смерть) доц. Валентин Васильович Франчук
data/kafedra/theacher/philosophy/vykhrushch/українська/лекцiї/педагогіка і мистецтво викладання/нні медсестринства/4 курс/магістри
  Моральне виховання —
data/files/news
  Документи щодо реформування місцевого самоврядування
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи адміністративного права план відносини, які регулюються адміністративним правом
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Зоологія/1_курс
  1 – ніздрі; 1 – ніздрі
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/медична психологія
  Психологія діагностичного процесу. Психологічні основи спілкування у лікувальному процесі. “Найбільша радість – це радість людського спілкування”
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/гельмінтологія/2_курс
  Серед червів є вільноживучі види та паразити, що є збудниками гельмінтозів. Серед червів є вільноживучі види та паразити, що є збудниками гельмінтозів
data/kafedra/theacher/med_biologia/nedoshytko/українська/лекцiї/медична біологія – лаборанти-бакалаври/1 курс/нні медсестринства
  Медична гельмінтологія це розділ медичної паразитології, який вивчає гельмінтів (паразитичних червів) людини і захворювання, спричинені ними
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Соціальна періодизація, заснована на досвіді роботи з дитячими і підлітковими контингентами, установлює наступні вікові періоди
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/вища математика/1
  Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді: Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді
data/kafedra/theacher/tex_lik/berdej/Українська/Лекцiї/Основи сучасної гомеопатії/4 курс/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ/Українська
  1. Механізм дії гомеопатичних ліків
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Медичне та фармацевтичне товарознавство
  Рослинна сировина, що проявляє подразнюючу дію
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_myhalkiv/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/токсикологічна хімія/фармація
  Інформації Основні: Крамаренко В. П. Токсикологічна хімія. К.: Вища школа, 1995. Швайкова М. Д. Токсикологическая химия. М.: Медицина, 1975. Додаткові: Журнали
data/kafedra/internal/patolog_phis/presentations/uk/nurse/ptn/1
  Патологічна фізіологія – наука, яка вивчає найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і закінчення хвороби
data/kafedra/theacher/medkat1/mk_balaban/українська/лекцiї/охорона безпеки життєдіяльності людини/медичний/2 курс
  Забезпечення безпеки життєдіяльності людини
tl_files/data
  Основні правила доступу продукції з третьої країни
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів України
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Особливості психічного розвитку немовляти
data/kafedra/internal/clinlab/presentations/uk/med/lik/ptn/4
  Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна медицина)
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Генетика/3_курс
  Спадковість — відновлення в нащадків біологічної схожості з батьками. Спадковість — відновлення в нащадків біологічної схожості з батьками
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринська етика та деонтологія
  Іпернозогнозія це суб'єктивна переоцінка тяжкості хвороби, її можливих ускладнень, ймовірності несприятливого результату. Виникає при гострих соматичних хворобах (напади стенокардії, гострі шлунково-кишкові болі і т д.). Гіпернозогнозія
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності/2 курс
  Положення керівництва процесом фізичного виховання, що об’єктивно відображають сутність і фундаментальні закономірності навчання, виховання та всебічного розвитку особистості
  За рівнозначних умов буде залежати від навколишнього середовища та гігієнічних умов за рівнозначних умов буде залежати від навколишнього середовища та гігієнічних умов
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_myhalkiv/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/токсикологічна хімія/клінічна фармація
  Ізолювання. Для ізолювання саліцилової кислоти й саліцилатів з біологічного матеріалу використовуються загальні методи і про­водиться аналіз „кислої” хлороформної витяжки. Ізолювання
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Зоологія/1_курс
  Саркоджгутикові, Лабіринтули, Апікомплексні, Мікроспоридії, Асцетоспорові, Мікcоспоридії, Війконосні
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична хімія
  Підготували: к х. н., доц. Іванець Л. М. ас. Козачок С. С
data/kafedra/internal/histolog/presentations/uk/stomat/ntn/2
  План лекції загальний план будови І значення нервової системи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Особливості розвитку людини у період ранньої дорослості
data/kafedra/theacher/tex_lik/fd_pavh/Українська/Лекцiї/ТПКЗ/фармацевтичний/5 курс
  Парфумерія це наука, що вивчає основні принципи поєднання запахів і закономірності створення парфумерних композицій і засобів
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Клінічна фармакологія
  Мета – це оптимізація фармакотерапії людини, тобто зробити її максимально ефективною і безпечною
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності/2 курс
  Сучасна фахова література визначає рекламу як скероване, неособисте звернення, яке здійснюється через засоби масової інформації та інші види комунікацій
data/narada/Presentations
  Дослідження Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика щодо створення єдиного медичного інформаційного простору
data/kafedra/internal/distance/presentations/Русский/1 курс/История Украинской культуры
  Феномен козацької культури. Феномен козацької культури
data/documents
  Ольга Кобилянська “земля” Земля
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медична та соціальна реабілітація
  Скорочення міокарду (кардіальний фактор). Скорочення міокарду
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/основи здорового способу життя
  Поняття про медичну активність людини; суть та мета профілактичних оглядів; Поняття про медичну активність людини; суть та мета профілактичних оглядів
data/kafedra/theacher/farmdysc/onishkivoi/українська/лекції/фармацевтичний факультет/4 курс/менеджмент та меркетиг тпкз
  Управлiння конфлiктами, стресами й
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Підлітковий вік
  Незріла особистість думає про результати, а зріла про справу, і результат приходить після її завершення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Відрізняється схильністю до одноособового керівництва в гіпертрофованих формах, надмірною централізацією влади, особистим вирішенням абсолютної більшості питань, свідомим обмеженням контактів з підлеглими
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/гігієна/2
  План план 1 Гігієна тіла та ротової порожнини
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/nurse/and
  Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Для ілюстрації цієї взаємозалежності є відома історія під назвою "Порада вартістю в 25000 доларів"
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг
  Ринок медичних послуг ринкова економіка
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 1 Поняття про дисципліну " Охорона праці та безпека життєдіяльності "
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична інформатика
  Середовища передавання
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/biol/ptn/Медична інформатика
  Переваги використання мереж
data/kafedra/theacher/tex_lik/fd_pavh/Українська/Лекцiї/Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва/фармацевтичний/4 курс
  Державний стандарт України; галузевий стандарт; технічні умови
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент в медсестринстві
  Організація як об’єкт менеджменту. Організація як об’єкт менеджменту
data/kafedra/internal/clinlab/presentations/uk/med/lik/ptn/5
  Еритропоез процес утворення еритроцитів у кістковому мозку. Еритропоез процес утворення еритроцитів у кістковому мозку
Cms_Data/Contents/barinova_math/Media/Досвид_Роботи
  Тема досвіду
data/kafedra/internal/pediatria_fpo/presentations/фпо/інтерни/педіатрія/1 рік
  Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених Жовтяниця – не хвороба Жовтяниця симптом
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Сімейна медицина
  Захворювання суглобів Остеоартроз (ОА)
data/kafedra/internal/clinlab/presentations/uk/med/lik/ptn/5
  Сеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
tl_files/data
  Маркування ce – знак, яким виробник засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам гармонізованих стандартів єс, які регулюють його нанесення
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/гігієна/2
  Антична або кровотвірна теорія (Гален, Арістотель)
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/med/lik/ptn/педіатрія/4
  Неревматичні кардитиу дітей
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/основи здорового способу життя
  Оптимізації взаємодії суспільства
data/kafedra/internal/obsretr_fpo/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Акушерство та гінекологія/3 рік
  Лекція на тему: ендометріоз підготувала Доцент В. С. Шадріна Рис. 12 Локалізація ендометріозу. 1 тіло матки; 2 позаду
data/kafedra/theacher/anatomy/anat_boymustruk/Українська/Лекцiї/ Анатомія людини (медичний з нормативним терміном навчання)
  Класифікація відділів головного мозку за розвитком
data/kafedra/internal/onkologia/presentations/uk/med/lik/ptn/онкологія/5
  Повідомлення про вперше в житті встановлений діагноз раку, форма №090/о; На всіх хворих із злоякісними новоутвореннями лікар, який виявив захворювання, повинен оформити Повідомлення про вперше в житті встановлений діагноз раку
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  В мкх-10 виділена окрема рубрика “Психічні І поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин”
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство
  За даними вооз: у чоловіків Нв менший 130 г/л; у жінок- 120 г/л за даними вооз: у чоловіків Нв менший 130 г/л; у жінок- 120 г/л
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/вступ до спеціальності
  Складовими загального процесу реабілітації
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  Три основні компоненти: три основні компоненти
  Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
  Закономірності навчання
tl_files/data/content/materials library/10 ljutogo 2016r
  Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (асаа)
data/files
  Рекреаційна сфера Розвиток придорожнього сервісу
data/files/news
  Стратегічне планування розвитку територіальних громад
data/material/000/193/263546
  Бюджетні установи; бюджетні установи
sites/gash.ussf.kiev.ua/files/users/site.team/Data/InterConf/Presentations
  Міжнародна конференція
directory Data  
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка