Files/downloadcenter
  Педагогічне кредо: Педагогічне кредо
  Вашій увазі пропонуються завдання, Вашій увазі пропонуються завдання
  Ольга Ольга
  Програму зовнішнього незалежного оцінювання (зно) з історії України
  Виникнення та розквіт Київської Русі
  Повідомлення про твір зробив у 1797 році відомий поет того часу Херасков. Текст знайдено на початку 90-х років 18 ст відомим збирачем стародруків О.І. Мусіним-Пушкіним у збірці давньоруських творів
  Що втекло від баби з дідом
  Найбільш активною частиною населення є трудові ресурси. Це населення у працездатному віці (чоловіки 16-60 років та жінки 16-55 років), крім інвалідів І і ІІ груп, а також підлітки та пенсіонери, які працюють
  Вашій увазі пропонуються завдання, Вашій увазі пропонуються завдання
  Уроку ви зможете… Пояснювати поняття "Великі географічні відкриття"
  Конституційні основи України
  1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства, називається
  Специфікою поширення віл-інфікування не лише біологічними характеристиками збудника, а й морально-етичними засадами суспільства
  Тема 4 Господарство і право
  Злочин – це порушення людиною заборон кримінального закону чи, навпаки, невиконання нею того, що вимагає закон. За такі дії чи бездіяльність передбачено кримінальну відповідальність
  Через віки і бурі лихоліть
  Тема: Трудовий договір план трудовий договір, його зміст І форми
  Тема: 2 план конституція України про право І свободи людини І громадянина
  Нової літератури
  До рослин 1 Прикріплений спосіб життя
  Думати швидко
  Право соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
  Народився Іван Карпович Тобілевич 29 вересня 1845 року в селі Арсенівці на Херсонщині. Народився Іван Карпович Тобілевич 29 вересня 1845 року в селі Арсенівці на Херсонщині
  Закони України: «Про освіту» «Про охорону дитинства»
  Притча дидактико-алегоричний жанр близький до байки, який має обмежений сюжет і відрізняється глибокою мудрістю релігійного походження
  Пріоритети моєї педагогічної діяльності
  Тема: Право громадян України на працю план конституція України про право І свободи людини І громадянина
  “Формування
  Олександр довженко: “ я народився І жив для добра І любові …”
  Господарська комерційна діяльність (підприємництво) Глава 4 господарська комерційна діяльність
  Від великої води надійся шкоди. Від великої води надійся шкоди
  Тема 3 правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 1 Види робочого часу, обумовлені його тривалістю
  В. О. Сухомлинський Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогіки
  Яку воду ми п'ємо і яку воду краще пити? Підготував учень 5 класу
  В древній русі книги писали на березовій корі бересті. Знаки на кору наносили кістяним стерженьком з вушком зверху, крізь яке протягувалась нитка. Стерженьок підвішували до поясу
  Іменник – це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто? або що? Іменники є істоти та неістоти, загальні та власні, можуть вживатися в однині або в множині, належати до одного із родів: чоловічого, жіночого, середнього
  " Попередження торгівлі людьми "
  Підручник: опрацювати §27. Скласти невелику доповідь про розвиток транспорту та автомобілебудування в Італії
  A Моя сестра живе з батьками
  Проблема району: Підвищення якості освіти засобами компетентістно-орієнтованого навчання
  Тема 5 Господарство і право
  Тема 6 Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування населення та сфері надання послуг поштового зв’язку
  1. Рік, на який припадає перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
  Природні та штучні екосистеми. Ланцюги живлення. Екосистеми своєї місцевості Підготувала вч вищої категорії математики і фізики
  С. Я. Маршак Важливо не тільки нагодувати голодного рибою. Головне навчити його її ловити!
  Спробуємо з’ясувати: Спробуємо з’ясувати
  Я дізнався… я візьму з собою із сьогоднішнього уроку в майбутнє…
  Органічні речовини
  Кожен день, в який ви не поповнили своєї
  До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей і про дітей, для юнацтва і про юнацтво за період 1883-2012 рр
  Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
  Актуальність проблеми
  1. Складати розповідь про життя козаків на Запорізькій Січі. Розповідати про гетьмана Богдана Хмельницького
  Сніг, завірюха – то зима біля вуха. Сніг, завірюха – то зима біля вуха
  А. Шкільної драми
  Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами
  Це мислення самостійне. Це мислення самостійне
  Прозаїк, поет, кіносценарист. Прозаїк, поет, кіносценарист
  З досвіду роботи
  Гра це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра це іскра, що запалює вогонь допитливості
  Організація цікавої екологічної роботи, яка базується на усвідомленні себе частинкою природи, прагнення берегти та примножувати багатства природи рідного краю
  За здоровий спосіб життя
  У вічній пам’яті народній
  Прийнято вважати, що визначальними рисами громадянської культури є патріотизм, правосвідомість, моральність, політична освіченість, трудова активність
  Використання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
  Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи
  Життєвий шлях Володимира Винниченка Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 р у м. Єлисаветград у селянській родині
  За даними істориків у 1932 1933 роках в Україні
  Єдина справжня розкіш
  День Соборності України
  Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху у майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху у майбутньому
  Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти
  В. Сухомлинський
  Необхідність зменшення контролюючих заходів
  Урок №26 Завершення колоніального поділу світу. Колоніалізм. Мета уроку
  Домашнє завдання Повторити § 15-19. Виконати завдання на контурній карті
  Число інфікованих у світі перевищило 433 млн людей. Число інфікованих у світі перевищило 433 млн людей
  Проблеми, досвід і перспективи
  Майстерність учителя не є якимось
  Вчитель початкових класів
  Формування соціальних компетенцій учнів
  «Школа повинна в першу чергу навчати дітей мислити – причому, всіх дітей, без будь-якого винятку, не дивлячись на різне майнове і соціальне становище сімей, а також спадкових задатків дітей»
  Девіз: "Ελευθερία ή Θάνατος" (Воля або смерть)
  Буквена Буквена
  Методична розробка
  Формування тваринного світу
  Це ситуація, що виникла внаслідок аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха
  У вчителя велика місія на землі. У вчителя велика місія на землі
  1. Планарія – паразит, що живиться кров’ю риб. Травна система Стьожкових червів складається з ротової порожнини і розгалуженого кишечника Проміжний хазяїн той, в організмі якого відбувається статеве розмноження паразита
  Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку
  Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної науки
  Тихий океан географічне положення
  Умка народжується Думка народжується не з другої думки, а з мотиваційної сфери нашої свідомості Л. С. Вигод
  Що таке юридична відповідальність?
  Моє кредо Моє кредо
  Загальна характеристика
  Тема 5 Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
  Проблема проекту: Як захистити зелених красунь від бездумного знищення?
  Рік народження: 30. 05. 1971 Освіта: вища, Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2006 р. Спеціальність за дипломом
  1. Рубрика ” Вітальна ”
  Інноваційні технології навчання. Пасивна, активна та інтерактивна моделі навчання
  Проведення моніторингу стану обізнаності педагогів з проблеми використання інформатизаційних технологій у дошкільній освіті
  Трудність полягає
  1. Харчова цінність овочів
  Лекція про доцільність раціонального харчування
  Закон України «Про охорону праці», нова редакція від 2002 р. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 1994 р
  Формування дослідницьких умінь учнів на уроках природознавства через впровадження проектної технології навчання
  Низька кадрова спроможність формальне проведення і низька ефективність методичних заходів
  Поспішаймо робити добро. Духовне добро. Воно стократ цінніше від матеріального. О. А. Захаренко
  Робота шмо як засіб формування професійної компетентності вчителя методична робота
  Педагогічна технологія
  Нова парадигма управління школою в умовах інноваційного розвитку знз
  Питания для самоконтролю
  Учні, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно; Учні, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно
  Важливість вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування у сучасних умовах давно не потребує пояснення, а є загальновідомим фактом. Постійно підкреслюється і необхідність модернізації та удосконалення підходів до її викладання й технологій
  Cамоосвіта як основний напрямок особистісного та професійного розвитку педагога Старікова Н. О., методист Шевченківського рмк
  Усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадянською відповідальністю
  Створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове; створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове
  1. Це комп'ютер як адміністратор роботи вчителя
  Людина живе у світі символів, що своїм походження сягають як давніх часів формування мови та мислення, так і нових, пов’язаних із науково-інформаційними технологіями
  Традиційний зміст сучасної шкільної освіти поділений по дисциплінарному принципу
  1. Високий науково-теоретичний рівень
  “Пропонуй!
directory Files downloadcenter  
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка