data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи теорії держави І права план основні теорії виникнення держави І права
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
  1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Біофізика та медична апаратура
  Термодинаміка біологічних систем План лекції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 2 Закон України " Про охорону праці "
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Біофізика та медична апаратура
  Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/економічна теорія
  Розділ I. Основні засади господарської діяльності
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Підготувала Асист. Толокова Т.І
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  План: Первісний лад на території України
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Профілактична медицина, її мета, завдання. Профілактична медицина, її мета, завдання
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Регуляція функцій організму гіпоталамо-гіпофізарною системою та наднирковими залозами класифікація залоз внутрішньої секреції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes)
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи сімейного права
  Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  1. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  I. Пошук та адаптацію персоналу
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Аліментарні захворювання, зумовлені дефіцитом або надлишком компонентів їжі
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Загальна характеристика життя
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це комплекс заходів, які здійснюються з урахуванням таких принципів як спеціалізація, паралельність, ритмічність та пропорційність, безперервність та прямоточність
  Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф. Тейлор
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  Філософія релігії – сукупність філософських понять, категорій і концепцій, які дають філософське тлумачення релігії
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Для стратифікації загального серцево-судинного ризику використовуються кілька систем оцінювання, наприклад, score або Фрамінгемська модель
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Конституційне право Конституційно-правові норми закріплюють: устрій держави, правовий статус людини і громадянина
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Свято-Успенська
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Патологічна анатомія
  Альтерація. Медіатори запалення. Альтерація. Медіатори запалення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Однорідним матеріалом у людини є монозиготні близнята
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в стоматології
  Лекція 2 Знеболення в стоматології
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  План план 1 Гігієна тіла та ротової порожнини
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Соціальна медицина та основи медстатистики
  Медична статистика
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Завдання сімейної медицини
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 5 Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті, на виробництві
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична хімія
  2. Класифікація і характеристика сорбційних процесів Адсорбція: основні поняття і визначення. Рівняння Гіббса і Шишковського
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  1. Зародження козацтва як суспільного стану в Україні
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/нетрадиційна медицина
  Стабілізує кровообіг. Влітку скорочується смертність від інфаркту міокарда
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Сучасні методи діагностики
  Тема лекції: Сучасні методи дослідження крові та імунної системи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Цукровий діабет
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Сучасні методи діагностики
  Тема лекції: Сучасні методи дослідження та діагностики захворювань органів травлення та гепато-біліарної системи. Методи діагностики захворюваннями нирок та органів сечовиділення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Актуальність теми
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
  Лекція к м. н. Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Англійський лікар Уільям Гарвей (1578-1657) на підставі своїх експериментів описав роботу серця, мале і велике кола кровообігу
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Кровотворна тканина заміщується жировою
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Патологічна анатомія
  Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації. Доброякісні епітеліальні пухлини без специфічної локалізації
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Епідеміологія
  Наука про причини виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, а також про способи боротьби з ними, можливості їх запобігання і викорінення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Функції нирок очисна виведення з організму продуктів обміну, солей, барвників, хімічних речовин
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Анестезіологія та реаніматологія
  Класифікація шоків І. Види шоків
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Причини, наслідки і профілактика пожеж в аптечних закладах Старший викладач
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство в педіатрії
  Докази Докази
data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Таксономія сестринського діагнозу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/економічна теорія
  За даними Ф. Лінна, склав: За даними Ф. Лінна, склав
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи адміністративного права план відносини, які регулюються адміністративним правом
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Мihictepctbo охорони здоров’я україни
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Соціальна періодизація, заснована на досвіді роботи з дитячими і підлітковими контингентами, установлює наступні вікові періоди
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  Тема: Україна в Першій світовій війні і післявоєнний період
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Ріст та розвиток людини
  Найважливіші функції нервової системи: Нормальна взаємодія організму з зовнішнім світом
  Вікові особливості формування та розвитку ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Технологізація —
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів України
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Особливості психічного розвитку немовляти
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринська етика та деонтологія
  Іпернозогнозія це суб'єктивна переоцінка тяжкості хвороби, її можливих ускладнень, ймовірності несприятливого результату. Виникає при гострих соматичних хворобах (напади стенокардії, гострі шлунково-кишкові болі і т д.). Гіпернозогнозія
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/історія української культури
  Культура Київської Русі План
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  1. Незбалансоване харчування вагітної, порушення санітарно-гігієнічного режиму
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична хімія
  Підготували: к х. н., доц. Іванець Л. М. ас. Козачок С. С
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  План План Особливості розвитку людини у період ранньої дорослості
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Туберкульоз це хроничне
  Захворювання травної системи не тільки актуальні для всіх груп населення, але і є одними з найпоширеніших у порівнянні з захворюваннями інших органів
data/kafedra/internal/distance/presentations/Русский/1 курс/История Украинской культуры
  Феномен козацької культури. Феномен козацької культури
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медична та соціальна реабілітація
  Скорочення міокарду (кардіальний фактор). Скорочення міокарду
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  Україна між двома Світовими війнами 20-і, 30-і рр. XX ст. План лекції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Ріст та розвиток людини
  Дихальна система представлена наступними структурами: Носом; Придатковими пазухами
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Підлітковий вік
  Незріла особистість думає про результати, а зріла про справу, і результат приходить після її завершення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Відрізняється схильністю до одноособового керівництва в гіпертрофованих формах, надмірною централізацією влади, особистим вирішенням абсолютної більшості питань, свідомим обмеженням контактів з підлеглими
  Для ілюстрації цієї взаємозалежності є відома історія під назвою "Порада вартістю в 25000 доларів"
data/kafedra/internal/distance.../lectures_stud/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Лекція 3 Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 1 Поняття про дисципліну " Охорона праці та безпека життєдіяльності "
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична інформатика
  Середовища передавання
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які обумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  В мкх-10 виділена окрема рубрика “Психічні І поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин”
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Основу онтогенезу складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму
  Медична арахноентомологія це розділ медичної паразитології, шо вивчає членистоногих, які мають медичне значення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Форма відносин між суб'єктами
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична інформатика
  Лекція 2 Windows xp тема Операційна система Windows хр план Основні положення. Віконний інтерфейс
data/kafedra/internal/distance.../presentations/Українська/1 курс/Патологічна фізіологія
  Імунологічна реактивність – це здатність
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Перший і другий етапи сестринського процесу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  1. Наявність хоча б двох людей, які вважають себе частиною групи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Влада несе таку ж відповідальність за психічне здоров’я, як і за фізичне благополуччя своїх громадян
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/економічна теорія
  Загальні економічні закони – властиві для всіх суспільних способів виробництва, коли процеси взаємодії людини з природою, взаємозв’язок між різними елементами в процесі праці однакові для всіх суспільних форм. Загальні економічні закони
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Спостережливість. Спостережливість
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Гігієнічне значення ґрунту. Гігієнічне значення ґрунту
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Сіра речовина спинного мозку складається з тіл нервових клітин, а також частково їх відростків. Розрізняють 4 групи нейронних елементів спинного мозку
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/клінічна фармакологія з рецептурою
  Порушення апетиту
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринська етика та деонтологія
  Дві смерті французької вчительки і бельгійського письменника стали приводом для чергових дискусій про легалізацію евтаназії
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; крайнє загострення суперечностей, що призводить до ускладнень чи гострої боротьби
data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Лекція 2 Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія медицини та медсестринства
  Світова та українська медицина в ХХ столітті
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Анестезіологія та реаніматологія
  Анестезіологія інгаляційний наркоз
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Геріатрія наука, що вивчає закономірності перебігу хвороб, їх лікування в осіб похилого та старшого віку
data/kafedra/internal/distance.../presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Феномен козацької культури. Феномен козацької культури
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство в педіатрії
  Один з найважливіших критичних періодів людини, під час якого відбувається адаптація організму дитини до умов позаутробного життя
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Обстеження та визначення стану здоровя/1 cеместр
  Інфаркт міокарда (infarctus myocardii)
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології
  Лекція к м. н. Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Патологічна фізіологія
  Порушення обміну вуглеводів. Цукровий діабет Кандидат медичних наук
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/епідеміологія
  Схильність до швидкого розповсюдження з виникненням епідемій і пандемій. Схильність до швидкого розповсюдження з виникненням епідемій і пандемій
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Лікарняний заклад складається з ряду окремих, порівняно невеликих, малоповерхових корпусів (павільйонів), в яких розташовані різні за профілем лікувальні відділення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Лекція 1 Петренко Н. В
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  1. Вступ. Фізіологічне значення води
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в геронтології та геріатрії
  Середюк Н. М., Вакалюк І. П. та ін. Львів: "Світ", 1995. С з. Паращук Г. П та співав. Внутрішні хвороби
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Біофізика та медична апаратура
  Електронна медична апаратура План лекції Загальна класифікація медичної техніки
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Сучасні методи діагностики
  Тема лекції: Сучасні методи дослідження та діагностики захворювань органів дихання. Методи дослідження та діагностики захворювань серцево-судинної системи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медична та соціальна реабілітація
  Стабілізація аутоімунного запального процесу
  Включення реабілітаційних заходів на самих ранніх стадіях хвороби. Комплексне застосування спрямованих засобів
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Клінічне медсестринство в хірургії
  Захворювання і ушкодження судин Хірургічні захворювання периферичних судин
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Сукупність методичного, організаційного, нормативного та правового забезпечення діяльності учасників системи охорони здоров'я
data/kafedra/internal/distance.../presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Основним показником ефективності заходів з охорони здоров'я дітей є рівень здоров'я кожної дитини
directory data kafedra  
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка