Дистанційна освіта: пошуки і проблемиДата конвертації29.06.2016
Розмір445 b.
#10222
ТипРішення


Дистанційна освіта: пошуки і проблеми

 • Васильченко Лілія Володимирівна, к.п.н., директор науково-методичного центру дистанційного навчання

 • Р.т. 222-25-85


Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії.

 • Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії.

 • У 1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови заочною формою у Німеччині.

ВІДКРИТІ МЕГАУНІВЕРСИТЕТИ СВІТУСтан ДО в Україні

 • У 18 регіонах є вузли науково-освітньої мережі URAN;

 • У понад 50 вищих навчальних закладах практично сформовано центри дистанційного навчання;

 • Розроблено 2200 дистанційних курсів;

 • Підготовлено понад 3300 фахівців різної спеціалізації (розробники дистанційних курсів, програмісти, системні адміністратори, методисти, менеджери тощо).

Правова документація

 • Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" від 07.12.2005 р. № 1153

 • Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Нацiональної програми iнформатизацiї на 2006-2008 роки" № 3075-IV від 04.11.2005 р.

 • Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" від 23 червня 2005 р.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", м. Київ

 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", м. Київ

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 № 293 "Про створення Українського центру дистанційної освіти", м.Київ

 • "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000р.

 • Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" 31 липня 2000 року № 928/2000

 • Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВРПерший етап розвитку вітчизняної ДО (2001 р.):

 • створення організаційної структури системи ДО;

 • розробка правових основ і стандартів ДО;

 • створення матеріально-технічної бази реґіональних і локальних центрів ДО;

 • створення первинного фонду дистанційних курсів і забезпечення їх експериментального впровадження;

 • розробка засад фінансування системи ДО;

 • реалізація пілотних проектів впровадження ДО.Другий етап розвитку ДО в Україні (2002-2003 рр.):

 • повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як форми навчання, рівноцінної з очною, заочною та екстернатом;

 • впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і фізичних осіб системи ДО;

 • розробка і впровадження системи пільг щодо використання комп'ютерних мереж і телекомунікаційної інфраструктури для складових системи ДО (юридичних і фізичних осіб);

 • впровадження системи ліцензування, атестації та акредитації закладів ДО;

 • інтеграція системи ДО України у світову систему.Організаційна структура системи ДО України:

 • Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України;

 • координаційна Рада Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти;

 • Український центр дистанційної освіти;

 • регіональні центри ДО у містах Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Хмельницький;

 • локальні центри ДО;

 • базові центри ДО за напрямками фахової підготовки;

 • науково методичні комісії за напрямками діяльності системи ДО.ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

 • специфічна організація педагогічного процесу, основами якої є:

  • самостійна контролююча та керована робота під керівництвом викладача (тьютора);
  • застосування в навчанні педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання, засобів зв’язку та телекомунікаційних мереж.


СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ –

 • спеціальна структура, практично реалізуюча принципи, форми та методи “відкритої” освіти. Як і будь-яка освітня система, вона трикомпонентна:

  • навчальні заклади;
  • установи забезпечення;
  • органи управління.


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 • педагогічна технологія, яка відрізняється від традиційних по ряду характеристик:

  • доступність та комфортність навчання;
  • особистісна орієнтованість: свобода вибору змісту; часу; темпу; форм та методів навчання;
  • модульністю структури змісту та організації навчального процесу;
  • застосування в навчанні сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж (в т.ч і Інтернет);
  • видозміненні функції викладача (тьютор).


Основні особливості технологій ДО

 • можливість інтерактивної взаємодії між викладачем і тим, якого навчають, у діалоговому режимі, що, у ряді випадків, може наближатися за формою до взаємодії при традиційному аудиторному навчанні

 • швидка доставка навчальних матеріалів в електронній версії

 • оперативний доступ до баз знань, розміщених у мережі Інтернет

 • можливість тестування знань у дистанційному режимі

 • можливість проходження віртуального лабораторного практикуму

 • можливість реалізації мережного доступу до реального лабораторного устаткування

 • створення “віртуальних груп” (оперативна взаємодія тих, яких навчають, між собою).Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій ДН

 • Педагогічні технології ДН - це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді

 • Інформаційні технології ДН - це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу ДН за допомогою телекомунікаційного зв’язку

Експерти вважають що телекомунікаційне інтерактивне викладання обходиться на 20-25% дешевше за традиційне.

 • Експерти вважають що телекомунікаційне інтерактивне викладання обходиться на 20-25% дешевше за традиційне.

 • Microsoft вважає, що вартість мережевого навчання може знизитися, принаймні вдвічі за традиційне, оскільки викладач може навчати знаходячись у будь-якій точці земної кулі та й особливого комп’ютерного обладнання для цього не потрібно.ДОЦІЛЬНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ППО ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ

 • необхідністю реформування системи ППО в напрямку підвищення її відкритості, масовості, особистої орієнтованості та реальної неперервності;

 • позитивним активним впливом на традиційне навчання (модульність, комп’ютеризація, інформація, Інтернет тощо);

 • активізацією процесу навчання та посиленням творчої складової в навчанні (інтерес, пошук, відбір тощо);

 • можливістю реального входження в світовий освітній простірОсновними завданнями сучасного етапу розвитку системи ДО є:

 • усвiдомлення керiвниками освiти, органами управлiння, професорсько-викладацьким складом i широкою педагогiчною спiльнотою доцiльностi, необхiдностi та можливостi впровадження ДН у вiтчизняну освiту;

 • створення національних, галузевих, регіональних місцевих підсистем ДО і відповідних до них телекомунікаційних мереж з виходом до мережі Інтернет;

 • розробка навчально-методичних комплексів ДН та їх сертифікація;

 • створення локальних телекомунікаційних мереж з виходом до Інтернет навчальних закладів і формування їх Web-сайтів ДН;

 • підготовка кадрів для ДН;

 • формування експериментальних навчальних груп та їх дистанційне навчання.Система ДО в Україні забезпечить:

 • розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, малонаселених регіонах, у районах, віддалених від наукових і культурних центрів України;

 • підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього місцезнаходження;

 • створення додаткових робочих місць для громадян України;

 • створення спеціальних курсів ДО, які спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів;

 • створення програм і курсів психологічної підтримки;

 • можливість одержання освіти за українськими програмами громадянам зарубіжних країн;

 • реалізацію системи безперервної освіти "через все життя";

 • індивідуалізацію навчання при масовості освіти.Тимчасові труднощі

 • Недостатня комп'ютерна грамотність викладачів і слухачів курсів. Відсутність досвіду дистанційного навчання.

 • Недостатня розвиненість інформаційно-комунікаційної інфраструктури в Україні.

 • Мало методичних матеріалів по підготовці й проведенню ДН. Слабке використання стандартів у ДН.

 • Проблема пошуку фахівців.

 • Недостатня интерактивность сучасних курсів ДН.

 • Системи ДН або дуже дороги, або незручні у використанні.

 • Низький відсоток завершення курсів, що пов'язане з недостатнім досвідом використання систем ДН й складністю мотивації слухачівСТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ДН
Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка