Діти пільгових категорій. Соціально-педагогічний захистДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


ДІТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАХИСТ (методичні рекомендації) Проект Підготувала Методист відділу освіти Нікопольської райдержадміністрації Ковтуненко Л.В.


Діти – наше майбутнє

 • Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

    • Стаття 2 Закону України “Про охорону дитинства” (від 26.04.2001р. №2402-ІІІ)


Актуальність проекту

 • Сьогодні одним із найважливіших напрямків забезпечення сталого розвитку і чинником об’єднання зусиль світової спільноти є захист прав дітей. Істотно змінилися в Україні основні підходи до осмислення та реалізації прав дітей, які визначені міжнародними нормами та вітчизняним законодавством. Насамперед це пов’язано із розвитком державної політики щодо дітей, удосконаленням національного механізму контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері охорони дитинства, становленням інституцій соціально-правового захисту дітей та багатьма іншими чинниками. У наш складний час побільшало дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і охорона цієї категорії дітей є одним із завдань держави, тому дуже важливо, щоб у нашій державі відбувалися системні позитивні зрушення щодо вирішення питань захисту прав дітей. А для того, щоб таке зрушення відбулося, в першу чергу повинні проводити таку роботу на місцях. Стрижнем нового етапу державної політики у сфері захисту прав дітей має стати упровадження загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016р”

 • Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги й захисту. Від ставлення до дітей, їхніх потреб, інтересів, проблем та стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини й розвиток суспільства у цілому.

 • Історичний досвід організації різних форм допомоги дітям, які втратили батьківське піклування, дав можливість дослідникам виявити позитивні та негативні чинники впливу форм утримання дітей на їхній розвиток та передбачити майбутні наслідки.

 • Останнім часом світова практика та наукові дослідження чітко вказують, що найефективнішою формою повноцінної турботи про дитину є сім’я .

 • Кожна цивілізована держава, яка турбується за своє майбутнє, закріплює на рівні закону науково обґрунтовані норми та стандарти щодо найкращих умов опіки над дітьми.

 • Тому ефективною та цілеспрямованою повинна бути політика у сфері захисту прав дітейМета проекту

 • Створення умов для розвитку ініціативи та творчого пошуку педагогів у роботі з дітьми пільгових категорій, дотримуючись Закону України “Про охорону дитинства”.

 • Забезпечення педагогів методичним рекомендаціями та нормативно-правовою базою для роботи з дітьми пільгових категорій

 • Виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, надавати їм допомогу, знаходити родини для усиновлення таких дітей чи створення ДБСТ.Основні завдання проекту

 • Розробити пакет нормативно-правових документів, які регламентують роботу громадських інспекторів з охорони дитинства і всіх педагогів;

 • Інформування усі педагогічні колективи району про мету, завдання і механізм роботи із дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та їхніми батьками-вихователями, опікунами, прийомними батьками;

 • Розробити соціальні реклами щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • Брати активну участь у здійсненні соціальних інспектувань, у вирішенні питань, пов’язаних з веденням соціального супроводу дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

 • Забезпечити умови для життєвого і професійного самовизначення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Пріоритетні напрямки

 • Моделювання і впровадження нових форм роботи і сім’ями, де проживають діти-сироти та діти , позбавлені батьківського піклування.

 • Формування у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування навички різних форм роботи, самостійність, практичність.

 • Індивідуалізація та диференціація навчання та роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.Шляхи реалізації проекту

 • Вивчення мотиваційного середовища загальноосвітніх навчальних закладів і характеристики колективів з метою ефективної роботи по соціальному захисту дітей.

 • Організація та проведення навчально-методичних семінарів для керівників ЗНЗ та інспекторів з охорони дитинства з питань соціального захисту дітей.

 • Робота консультпункту для батьків, батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів з питання виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Проведення методичних сесій з вивчення нормативної бази соціально-педагогічного захисту дітей.Шляхи реалізації

 • Активне залучення усі служби по роботі з дітьми до активної роботи з незахищеною категорію дітей.

 • Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Упроваджувати інноваційні форми роботи із дітьми пільгової категорії.

 • Створювання умов для розвитку інтелектуального потенціалу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їхньої творчої діяльності.Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення проекту

 • Районна програма “Соціальний захист дітей”

 • Робочий навчальний план школи, плани виховної роботи класних керівників.

 • Планування позакласної роботи ( робота гуртків, секцій, творчих організацій).

 • Розробка диференційованої та індивідуальної програми роботи із сім’ями, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 • Висвітлення досвіду у науково-методичних виданнях.

 • План роботи громадського інспектора з охорони дитинстваДокументація з охорони дитинства

 • Нормативні документи, які регулюють питання соціального захисту.

 • Накази відділу освіти.

 • Накази по школі.

 • Списки дітей:

 • -- сиріт та позбавлених батьківського піклування;

 • -- постраждалих від аварії на ЧАЕС;

 • -- інвалідів;

 • -- багатодітних сімей;

 • -- малозабезпечених сімей.

 • Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Журнал обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Довідки, які підтверджують статус багатодітної та малозабезпеченої сім’ї.

 • Звіти, інформації.

 • Акти обстеження.

 • Заходи із дітьми та сім’ями пільгової категорії у річному плані роботи школи, у виховних планах роботи.

 • Індивідуальні плани роботи із дітьми та сім’ями пільгової категорії.Нормативно-правова база соціального захисту дітей

 • Конвенція про права дитини. ( ст.9, 18, 19, 20, 21, 33. 39)

 • Закон України “Про освіту”.( ст.37)

 • Закон України “Про загальну середню освіту”. ( ст.21)

 • Закон України “Про охорону дитинства”. ( ст. 1,4,5, 19, 24, 25,(

 • Закон України “Про організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. ( ст. 1,4,5,6,8,10,11,12,23,24,25,26,29,30,32,33,34,39)

 • Постанова КМ України № 226 від 05.04.94 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

 • Постанова КМ України “Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.”Нормативно-правова база соціального захисту дітей

 • Інструкція про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Закон України Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”

 • Декларація прав дитини.

 • Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 • Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”.

 • Постанова КМ України №1228 від 17.10.2007 “ Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування”.

 • Постанова КМ України № 856 від 19.06. 02 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Правила опіки та піклуванняОчікувані результати

 • 100% реалізація основної функції соціального забезпечення.

 • Надання кожній дитині право жити в родині, вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності.

 • Проведення аналізу організаційно-правової структури соціального захисту по чотирьохрівневій системі: на рівні державного, галузевого, регіонального та місцевого управління.

 • Диференційований підхід до вибору форм і заходів соціального захисту гарантує для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з вадами здоров’я соціально гарантований рівень життя та підтримку держави, упровадження спеціальних програм соціальної підтримки.Оформлення результатів проекту

 • Презентація “Соціально-педагогічний захист дітей пільгових категорій”.

 • Методичні рекомендації для роботи педагогічного колективу із дітьми пільгової категорії, їх батьками, батьками-вихователями, прийомними батьками,опікунами.Параметри оцінювання проекту

 • Аргументованість вибору теми, обгрунтування потреби, практичної спрямованості проекту.

 • Виконання проекту відповідними органами, практична робота, повнота розробок, сприйняття проекту іншими людьми.

 • Грунтовність рішень, підходів, висновків.

 • Ступінь креативності вирішення проблем, добору підходів до реалізації завдань.

 • Повнота уявлення про роботу, аргументованість, переконливість, обсяги та глибина зібраної інформації з даної теми.

 • Участь шкіл у роботі з охорони дитинства.

 • Піклування школи про підопічних дітей.

 • Моніторингові дослідження роботи школи з дітьми пільгових категорійКарта оцінювання проектуЧотирьохрівнева система соціального захисту

 • Рівень державного управління

 • містить заходи та дії глобального характеру, спрямовані на управління соціальним захистом усього населення України, визначає загальну лінію розвитку соціального захисту населення ( до законодавчих органів належать Президент України, Верховна Рада, комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці; управління соціальним захистом здійснюється за допомогою органів державного рівня: Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики тощо)Чотирьохрівнева система соціального захисту

 • Рівень галузевого управління

 • являє собою соціальний захист за професійною ознакою, становить мережу відомчих соціальних установ, де заходи мають прикладний характер (управління здійснюється міністерствами і відомствами України. Органи соціального захисту представлені профспілками, заходи щодо соціального захисту перебувають у компетенції підприємств і регулюються за допомогою колективних трудових договорів)Чотирьохрівнева система соціального захисту

 • Рівень регіонального управління

 • містить заходи щодо соціального захисту населення, які ураховують регіональну специфіку, природні умови, соціально-економічне розміщення продуктивних сил, етнічно-національні чинники та конкретні регіональні програми соціального захисту, що узгоджуються із державними.( основним завданням регіонального управління соціального захисту є реалізація державної соціальної політики в окремих адміністративно-територіальних одиницях України. Для цього у структурах органів місцевого самоврядування створені відділи і управління із соціального захисту населення)Чотирьохрівнева система соціального захисту

 • Місцеве управління соціальним захистом

 • містить заходи, спрямовані на реалізацію соціального захисту на рівні міст і районів, що мають виключно прикладний характер (місцеве управління соціального захисту населення діє у межах регіонального управління. Система органів управління складається з районних, міських установ соціального захисту, аналогічних за змістом регіональних органів)Установлення статусу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Етапи роботи:

 • 1.Виявлення дітей, які лишилися без батьківського піклування

 • 2. Повідомлення у службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.

 • 3. Служба у справах дітей або виконавчий орган сільської селищної ради, до якої надійшло повідомлення, повинна з’ясувати місце перебування дитини, її вік, відомості про батьків або осіб, які їх замінюють, обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування.

 • 4.Подання службою у справах дітей за потреби відповідному ЦСССДМ відомостей про батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та інформацію про обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування, для надання соціальних послуг або здійснення соціального супроводу.

 • 5.Зв результатами обстеження умов перебування дитини складається акт, у якому зазначається дата, місце проведення обстеження, відомості про дитину, її батьків, інших осіб, з якими вона проживає, умови утримання дитини та стан її здоров’я, за яких обставин та з яких причин дитина залишилася без батьківського піклування.

 • 6. Обстеження умов перебування не проводиться у разі, коли дитина перебуває у закладі охорони здоров’я, притулку для дітей служби у справах дітей, центрі соціально-психологічної реабілітації.

 • 7. Служба у справах дітей за місцем походження дитини зобов’язана протягом двох місяців підготувати комплект документів, який підтверджує набуття нею статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. 8. У разі, коли дитину покинуто у пологовому будинку її відмовилися забирати батьки чи інші родичі, підкинуто чи знайдено, складається акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

 • 9. Якщо надійшла інформація про загрозу життю або здоров’ю дитини, яка проживає на території сільської, селищної ради, виконавчий орган сільської, селищної ради протягом одного дня приймає рішення негайно відібрати дитину в батьків, забезпечує її тимчасове влаштування та у день відбирання дитини письмово повідомляє про це службу у справах дітей.

 • 10. Служба у справах за участю інших структурних підрозділів виконує підготовку документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення батьківських прав. У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, служба у справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання сім’ї.

 • 11. Якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не усунено причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем проживання дитини зобов’язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських прав.

 • 12.Для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем проживання дитини протягом двох місяців повинна зібрати необхідні документи ( свідоцтво про народження дитини та документів, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування).Установлення статусу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається районною держадміністрацією, виконавчим органом районної ради за поданням служби у справах дітей. У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилася без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форми влаштування дитини.

 • Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджуються свідоцтвом про смерть кожного з них. Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

 • -- батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджуються рішенням суду;

 • -- які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

 • -- батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

 • -- батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;

 • -- батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

 • -- батьки яких відбувають покарання у місцях, позбавлених волі, що підтверджується вироком суду;

 • -- батьки яких перебувають під вартою на час слідства, що підтверджується постановою суду;

 • -- батьки яких перебувають у розшуку органами внутрішніх справ, пов’язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження.

 • -- у звязку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обовязки, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, мтатері хвороби, яка перешкоджає виконанню ними батьківських обовязків, виданим у порядку, встановленому МОЗ.

 • -- підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоровя або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.Втрата статусу дитиною-сиротою

 • Статус дитини-сироти втрачається у разі:

 • -- усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

 • -- визнання батьківська, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

 • -- установлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини.Втрата статусу дитиною, позбавленою батьківського піклування

 • Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, втрачається на підставі:

 • -- скасування рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав;

 • -- поновлення матері, батька дитини у батьківських правах;

 • -- скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

 • -- рішення суду про повернення батькам дитини, яку в судовому порядку було відібрано у них;

 • -- скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;

 • -- рішення суду про визнання матері, батька дієздатними;

 • -- скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими;

 • -- скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісти відсутніми;

 • -- усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

 • -- визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження;

 • -- установлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

 • -- документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про батьків та висновку органів опіки та піклування про можливість передачі батькам дитини;

 • -- довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька поданої районній держадміністрації, виконавчому органу районної ради про повернення їм дитини та висновку цього органу прог можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові.Влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у межах своєї компетенції здійснюють служби у справах дітей за місцем виявлення дітей та кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх справ.

 • Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово може бути влаштована у:

 • -- притулок для дітей служби у справах дітей;

 • -- центр соціально-психологічної реабілітації дітей;

 • -- соціально-реабілітаційний центр ( дитяче містечко);

 • заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • cім’ї громадян.Пільги та гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 • Пільги та гарантії, які надаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, оговорюються в основних законодавчих актах ( Законах України, Постановах ВР та КМ України)Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • В Україні вирізняють такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • Усиновлення, встановлення опіки, піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.УСИНОВЛЕННЯ

 • Прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитину на правах дочки чи сина, здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини проводиться в її інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.Установлення опіки та піклування

 • Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ї громадян України, які перебувають переважно у сімейних, родинних відносинах із цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.Передання до прийомної сім’ї

 • Добровільне прийняття за плату сім’єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання.Передання до дитячого будинку сімейного типу

 • Прийняття в окрему сім’ю, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім’ї, не може перевищувати десяти осібПередання до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Тобто, до медичних, навчальних, виховних закладів, закладів та установ органів праці та соціального захисту населення, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Але існуюча інтернатна система лише частково розв’язує проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але у цілому не задовольняє їх природні потреби у фізичному, емоційному та соціальному благополуччі та культурному розвитку.Пільги, передбачені дітям-інвалідам та сім’ям, що виховують дітей-інвалідів

 • Матеріальне забезпечення.

 • Житлові пільги.

 • Соціально-побутове обслуговування.

 • Медичне обслуговування та санаторно-курортне забезпечення.

 • Пільги щодо транспортного забезпечення.

 • Пільги у сфері навчання та виховання.

 • (усі ці пільги оговорені у Законах України, декларації про права інвалідів).Соціальний захист дітей інших пільгових категорій

 • Діти з багатодітних сімей:

 • Відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” багатодітна сім’я – це сім’я, що складається із батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей. Соціальний захист цієї категорії громадян передбачає певний ряд спеціальних пільг, обумовлений Законами України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, а також Законом України від 19.-5.2009р. № 1343-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”Діти інших пільгових категорій

 • Діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

 • Діти загиблих шахтарів.

 • Діти, загиблих працівників органів МВС.

 • Діти військовослужбовців( у тому числі загиблих).

 • Діти загиблих журналістів.

 • Діти одиноких матерів ( батьків).

 • Діти з малозабезпечених сімей.

 • Діти з групи ризику.Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняСписок дітей-інвалідівСписок дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕССписок дітей з багатодітних сімейСписок дітей з малозабезпечених сімейПРИМІТКА

 • Списки необхідно готувати за формами, які завіряються печаткою і підписом директора з вихідним номеромПРИМІТКА

 • Дитина – особа віком до 18 років.

 • Дитина-сирота – дитина, в якої померли або загинули батьки.

 • Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківського прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою під час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ тощо.

 • Безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

 • Дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функції організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.

 • Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка отримує допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

 • Багатодітна сім’я – сім’я, що складається з батьків ( або одного з батьків) і трьох і більше дітей.

 • Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах – сім’ї, в яких батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей, або зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми, не забезпечують належного рівня виховання та утримання дітей, шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою.Перелік документів, які повинні бути в особовій справі підопічного

 • Документи дитини:

 • Копія свідоцтва про народження.

 • Копія ідентифікаційного коду.

 • Довідка про наявність ( чи відсутність) майна, земельного паю.

 • Довідка про наявність ( чи відсутність) житла.

 • Довідка про місце проживання дитини.

 • Довідка про склад сім’ї дитини.

 • Довідка про отримання( не отримання) аліментів, пенсії.

 • Копія рішення виконкому сільського ( селищної) ради або копія розпорядження голови райдержадміністрації про надання статусу дитині.

 • Копія розпорядження голови райдержадміністрації про створення прийомної сімї ( ПС), дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) та влаштування на спільне проживання і виховання дітей.

 • Характеристика дитини з навчального закладу.

 • Відомості про освіту дитини.

 • Довідка про оздоровлення.

 • Копія індивідуального плану соціального захисту дитини.

 • Копія обліково-статистичної картки.

 • Висновок про стан здоров’я дитини ( 2 рази на рік).

 • Акт обстеження матеріально-побутових умов ( 2 рази на рік).

 • Ксерокопія єдиного квитка.Перелік документів, які повинні бути в особовій справі підопічного

 • Документи батьків:

 • Копія свідоцтва про смерть батька, матері, обох батьків.

 • Копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав.

 • Копія рішення суду про недієздатність внаслідок захворювання батька, матері, обох батьків.

 • Копія рішення суду про визнання безвісно відсутніх батька, матері, обох батьків.

 • Копія рішення суду про позбавлення волі та на який термін батька, матері, обох батьків.

 • Витяг з книги ( державного реєстру) реєстрації цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 • Копія рішення суду про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав ( дійсне до 1 року).

 • Копія рішення суду про оголошення фізичної особи померлою та свідоцтво про смерть, яке видається органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду.

 • Копія ухвали суду про оголошення в розшуку, довідка з органів внутрішніх справ про розшук.

 • Довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків.

 • Копія акту про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту дитину чи знайдену дитину.

 • Копія акту про дитину, покинуту в пологовому будинку, письмова відмова батьків.

 • Копія документу, що дитина безпритульна.Перелік документів, які повинні бути в особовій справі підопічного

 • Документи опікунів, батьків-вихователів:

 • Копія рішення суду, виконкому сільської( селищної) ради про призначення опікунів.

 • Копія посвідчення опікуна.

 • Копія паспортів опікунів.

 • Копія договору про влаштування на спільне проживання і виховання дітей.Основні завдання шкільного інспектора з охорони дитинства

 • 1. Здійснювати організаційно-методичну роботу з удосконаленням форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: робота з дітьми, опікунами, батьками ( мати-одиначка), відвідування школи дітьми, опікунами, батьками, умови проживання, зайнятість дітей, опікунів, батьків).

 • Проводити роботу по виявленню обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяти їх подальшому навчанню, фахові підготовці та працевлаштуванню.

 • Забезпечувати виконання Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблених відповідно до Постанови КМ України від 05.04.1994 №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

 • Забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих оздоровчих закладах.Участь шкіл у роботі з охорони дитинства

 • Освіта здійснює діяльність з питань виявлення, обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які залишилися під опікою, перебувають під постійним наглядом органів опіки і піклування та освіти. Останні не тільки контролюють виховання цих дітей, а й надають всебічну допомогу і в поліпшенні матеріально-побутових умов, сприяють дотриманню особистих і майнових прав дітей.

 • Органи освіти приділяють увагу і тим дітям, які хоч і мають батьків або одного з них, але через обставини, що склалися, тимчасово опинилися в несприятливих умовах виховання в сім’ї і потребують певної допомоги.

 • Безумовно, завдання з охорони дитинства, що стоять перед органами освіти, можуть бути виконані найбільш успішно лише за активної участі шкіл.

 • Школа, будучи проінформованою через класних керівників і батьківський актив про умови виховання учнів у сім’ях, про матеріально-побутові умови їхнього життя, про ті чи інші зміни в умовах життя дітей, як правило, перша дізнається про те, що дитина осиротіла.

 • У таких випадках класний керівник повинен негайно відвідати дитину вдома, з’ясувати, хто її доглядає, встановити, якої допомоги вона потребує. Не можна допускати, щоб дитина була залишена напризволяще. У разі потреби класний керівник має домовитися з родичами, сусідами або з кимось з батьківського активу про те, щоб дитині був забезпечений догляд і допомога на найближчий час до розв’язання питання про її влаштування.

 • Якщо ж належне виховання в сімейних умовах не може бути забезпечене, дитину влаштовують у дитячий будинок чи інтернатний заклад відповідного типу.

 • Про нових учнів, які вже перебувають на обліку ( під опікою), школи повинні повідомити відділ освіти, що там тих дітей поставили на облік.

 • Здійснюючи піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівники шкіл повинні бути компетентними в питаннях опіки і піклування, добре знати законодавчу базу.Піклування школи про підопічних дітей

 • Всі підопічні діти та діти, які мають батьків або одного з них, але з тих чи інших причин тимчасово опинилася в несприятливих умовах виховання, повинні перебувати у школі на спеціальному обліку, як такі, що потребують особливої уваги.

 • Педколективи шкіл, батьківські комітети повинні стежити за життям і вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, не допускати пропусків занять, домагатися повної успішності у навчанні, дбати про здоров’я, проводити у сім’ях бесіди з питань виховання, організовувати у разі потреби матеріальну допомогу.

 • Питання виховання, утримання, оздоровлення та працевлаштування підопічних дітей повинні бути об’єктом обговорення на засіданнях педагогічної ради, нарадах класних керівників.

 • До планів роботи школи, класних керівників, батьківського комітету мають вносити питання щодо піклування про цих дітей, а також питання роботи з сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 • У кожній школі повинен бути громадський інспектор з охорони дитинства, який би надавав необхідну допомогу в організації роботи з охорони дитинства в школі, відвідував семінари, круглі столи, що їх організовує методичний кабінет відділу освіти.Права та обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства

 • Громадський інспектор працює під керівництвом методиста з охорони дитинства відділу освіти. Призначається громадський інспектор наказом по школі.

 • Виконання роботи з охорони дитинства є основним громадським дорученням і не може суміщатись з виконанням інших постійних громадських доручень.

 • Г Р О М А Д С Ь К И Й І Н С П Е К Т О Р:

 • * Виявляє дітей і підлітків, які залишились без батьківського піклування, для подальшого їх влаштування і надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної та іншої допомоги;

 • * Проводить первинне обстеження умов життя і виховання цих неповнолітніх і подає у відділ освіти акт обстеження з висновком про результати перевірки. При виявленні майна, яке належить неповнолітньому, складає акт та опис майна і приймає міри для його збереження;

 • * Відвідує сім’ї і проводить опитування батьків, інших громадян з питань, зв’язаних з вихованням і захистом прав неповнолітніх;

 • * Виявляє осіб, які виявляли бажання бути опікунами (піклувальниками) і повідомляє про них у відділ освіти;Права та обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства

 • * Веде облік дітей і підлітків, які передані під опіку (піклування), здійснює систематичний контроль ( не менше двох разів на рік) за їх вихованням, навчанням, станом здоров’я, матеріально – побутовими умовами, збереження їх майна, виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків. За результатами контрольної перевірки складає акт зі своїми висновками і рекомендаціями та передає його у відділ освіти. При виявленні негативних умов для виховання і утримання підопічного, порушення його майнових приймає термінові міри для захисту його інтересів. Для обліку рекомендацій опікунам (піклувальникам), батькам, наданої їм допомоги і відображення результатів контрольних перевірок, громадському інспектору бажано вести зошит виконаної роботи;

 • * Веде агітаційно-масову роботу серед населення з питань виховання дітей і правової охорони дитинства у формі бесід, консультацій, роз’яснень діючого законодавства, виступає в пресі, по радіо, телебаченню.

 • Громадський інспектор працює за планом, складеним на певний відрізок часу - рік, півроку, квартал, місяць, який погоджується з відділом освіти. Громадський інспектор періодично звітує про свою роботу перед колективом, який їх рекомендував та відділом освіти.Заходи щодо проведення громадського огляду

 • Скласти та поновлювати соціальний паспорт неповнолітніх навчальних закладів:

  • дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • діти інших пільгових категорій;
  • діти, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС;
  • діти – інваліди;
  • багатодітні сім’ї та неповнолітні діти в них;
  • малозабезпечені сім’ї та неповнолітні діти в них.
 • Щорічно, вересень-жовтень

 • Відвідати сім’ї опікунів в яких виховуються діти – сироти та діти, позбавлені

 • батьківського піклування, сім’ї в яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання, перебування дітей, за їх результатами скласти відповідні акти з висновками та пропозиціями.

 • Щорічно, вересень – жовтень

 • Виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. №226 щодо

 • закріплення житла, майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх медичним оглядом, безкоштовним харчуванням, шкільною та спортивною формами, єдиними квитками, користуванням підручників, відвіданням гуртків, секцій.

 • Щорічно, протягом року

 • 4. Вивчити та узагальнити досвід кращих опікунів.

 • Щорічно, протягом року

 • Провести правоосвітню та правовиховну роботу з усіма категоріями

 • неповнолітніх, опікунами, батьками.

 • Щорічно, протягом року

 • Виявити дітей, які потребують влаштування: тимчасового ( до притулків) наЗаходи щодо проведення громадського огляду

 • Виявити дітей, які потребують влаштування: тимчасово ( до притулків) на повне державне утримання до навчальних дитячих закладів.

 • Щорічно, протягом року

 • Забезпечити психологічну допомогу і консультації дітям – інвалідам, батькам,

 • опікунам.

 • Щорічно, протягом року

 • Проаналізувати стан безпритульності та жебрацтва серед дітей та підлітків.

 • Провести спільні профілактичні рейди по виявленню неповнолітніх зазначеної

 • категорії.

 • Щорічно, вересень – жовтень

 • Зробити аналіз позакласної та позашкільної зайнятості дітей різних категорій

 • неповнолітніх.

 • Щорічно, вересень – жовтень

 • 10 Узагальнити результати оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

 • Щорічно, червень – серпень

 • Вдосконалювати та впроваджувати нові форми та методи профілактичної

 • роботи щодо попередження протиправних дій серед дітей та підлітків,

 • пропагувати здоровий спосіб життя.

 • Щорічно, протягом року

 • За результатами огляду розробити заходи по усуненню виявлених порушень

 • та недоліків щодо утримання, навчання, виховання неповнолітніх.

 • Щорічно, вересень – жовтеньПлан роботи громадського інспектора з охорони дитинства ( зразок)Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежать від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до проблеми дітей їхніх інтересів та потреб. Діти – гарант самозбереження та поступу нації, тому питання виховання та захисту підростаючого покоління завжди є, були і будуть актуальними. Ми постійно повинні працювати над проектом, щоб домогтися того, аби у державі не було дітей без родини.

 • Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежать від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до проблеми дітей їхніх інтересів та потреб. Діти – гарант самозбереження та поступу нації, тому питання виховання та захисту підростаючого покоління завжди є, були і будуть актуальними. Ми постійно повинні працювати над проектом, щоб домогтися того, аби у державі не було дітей без родини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка