Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватисьДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4243Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, В якій дитина має можливість висловлюватись.

    • Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, В якій дитина має можливість висловлюватись.
    • Амонашвілі


Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання української мови є розвиток мовної, мовленнєвої компетентностей молодших школярів. Учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, ми вважаємо, доцільно використовувати інтерактивні технології.

 • Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання української мови є розвиток мовної, мовленнєвої компетентностей молодших школярів. Учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, ми вважаємо, доцільно використовувати інтерактивні технології.

теоретично обґрунтувати та визначити доцільність впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи;

 • теоретично обґрунтувати та визначити доцільність впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи;

 • використовувати інтерактивні технології для формування життєвих компетентностей учнів, пізнавального інтересу до предмету, виховання оригінального творчого мислення, навичок колективного спілкування, толерантності;

 • формувати в учнів комунікативну компетентність шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови;

 • створювати різноманітні навчальні ситуації для підвищення інтересу до вивчення української мови;

 • скласти рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках української мови для вчителів.

 • Доводити свою точку зору

 • технології кооперативного навчання;

 • технології колективно-групового навчання;

 • технології ситуативного моделювання;

 • технології опрацювання дискусійних питань. • робота в парах;

 • два-чотири-всі разом;

 • ротаційні (змінні) трійки;

 • два-чотири -всі разом;

 • карусель;

 • робота в малих групах;

 • акваріум.“Обговорення проблеми в загальному полі” ;

 • “Обговорення проблеми в загальному полі” ;

 • “Мікрофон”;

 • “Незакінчені речення”;

 • “Мозговий штурм”;

 • “Навчаючи – учусь”;

 • “Ажурна пилка.”

Ріпу колись сіяли з рота. Справа в тому, що у ріпи дрібне насіння: у 1 кг їжі їх більше мільйона, і вручну їх просто не розкидати. Однак і плювати – справа не проста, тому кращі «плювальщикі» цінувалися і шанувалися в народі. У бурсі про прочуханку казали: «Це вам не ріпу сіяти!»

 • Ріпу колись сіяли з рота. Справа в тому, що у ріпи дрібне насіння: у 1 кг їжі їх більше мільйона, і вручну їх просто не розкидати. Однак і плювати – справа не проста, тому кращі «плювальщикі» цінувалися і шанувалися в народі. У бурсі про прочуханку казали: «Це вам не ріпу сіяти!»Розігрування ситуації за ролями (“Рольова гра” , “Програвання сценки”, “Драматургія” )

 • Розігрування ситуації за ролями (“Рольова гра” , “Програвання сценки”, “Драматургія” )- “Метод “Прес”;

 • - “Метод “Прес”;

 • - “Займи позицію”;

 • - “Зміни позицію”;

 • - “Дискусія”. • Тема: Однорідні члени речення.

 • Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповідати на поставлене запитання виключно за поданим кліше:

 • 1-ша пара — «Я вважаю, що ...»

 • 2-га пара — «... тому, що ...»

 • 3-тя пара — «..., наприклад, ...»

 • 4-та пара — «Таким чином, ...»

 • Отже, міркування набуває такого вигляду:

 • - Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання, наприклад, Україна – незалежна, суверенна держава. Таким чином, однорідні члени залежать від одного й того ж слова.

* індивідуальні завдання ( картки, схеми )

 • * індивідуальні завдання ( картки, схеми )Нестандартні

 • Нестандартні

 • форми уроків:

 • - урок – гра - урок – казка - урок – подорож - урок – КВК • 1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ЕТАП МАЄ НА МЕТІ ЗАЦІКАВИТИ УЧНІВ ТЕМОЮ УРОКУ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, НАОЧНІСТЬ, НЕСКЛАДНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНО­ЛОГІЇ («МІКРОФОН», «КРИГОЛАМИ» ТОЩО).

 • 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ Й ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ДОЦІЛЬНО ЗАЛУЧИТИ ДО ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НЕ­ОБХІДНО ФОРМУЛЮВАТИ ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНІ ДІЄСЛОВА: «ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМО­ЖУТЬ…».

 • 3. НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • ЦЕ МОЖЕ БУТИ МІНІ-ЛЕКЦІЯ, ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТОМ, ВИПЕРЕДЖАЛЬНІ ЗА­ВДАННЯ. ТУТ МОЖУТЬ БУТИ АКТУАЛІЗОВАНІ ЗНАННЯ, ЯКІ УЧНІ ВЖЕ МАЮТЬ.

 • 4.  ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА

 • ЦЕ ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ І ЗА ЗМІСТОМ, І ЗА ОБСЯГОМ.

 • 5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ І РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ПІД ЧАС ЦЬОГО ЕТАПУ УЧНІ ПОВИННІ УСВІДОМИТИ, ЧОГО ВОНИ НАВЧИЛИСЬ НА УРОЦІ, ВИЗНАЧИТИ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ Й ОБГОВОРЮВАНОЇ ТЕМИ, ПОРІВ­НЯТИ СВОЄ СПРИЙНЯТТЯ З ДУМКАМИ ТА ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ.

- у роботі задіяні всі учні;

 • - у роботі задіяні всі учні;

 • “Зібратися разом – це початок,

 • триматися разом – це прогрес,

 • працювати разом – це успіх”.

 • Генрі Форд- школярі вчаться працювати в групі (команді);

 • - школярі вчаться працювати в групі (команді);

 • Двоє, працюючи разом, досягають більшого,

 • ніж троє, які працюють окремо.”

 • Чарльз Мак Кормик

 • - формується доброзичливе ставлення до опонента;

 • - кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

 • - створюється “ситуація успіху”;

 • за короткий час опоновується багато

 • нового матеріалу;- формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми;

 • - формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми;

 • “Толерантність, повага, готовність навчатися один від одного – цінності, які є основою для розвитку демократичних держав. Цього треба навчати в школах.”

 • Марк Герсон

 • - значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.Викладання – це мистецтво, а не

 • Викладання – це мистецтво, а не

 • ремесло – у цьому самий корінь

 • учительської справи. Перепробувати

 • десять методів і виробити свій,

 • переглянути десять підручників і не

 • триматися жодного неухильно –

 • от єдино можливий шлях живого

 • викладання. Вічно винаходити,

 • вимагати, удосконалюватися – от

 • єдиний можливий курс сучасного

 • вчителя.

 • М.А. Рибникова1. Урізноманітнювати структури уроків і методи роботи, відійти від шаблонів.

 • 1. Урізноманітнювати структури уроків і методи роботи, відійти від шаблонів.

 • 2. Навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості.

 • 3. Поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність для забезпечення ефективності навчання.

 • 4. Навчально – виховний процес будувати за принципом діалогу, імпровізації.

 • 5. Використовувати нетрадиційні методи і форми, проводити уроки-спостереження, урок – подорож, урок – захист, урок- рольова гра, урок – диспут, урок – захист власних проектів.

 • 6. Звертати увагу на психологізацію навчання як один із принципів методики навчання.

 • 7. Інтерактивні технології дають змогу створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюється одночасно.Інтерактивні технології:

 • Інтерактивні технології:

 • дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу;

 • забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного;

 • знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.«Мистецтво навчання не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти.» А.Дистерверг

 • «Мистецтво навчання не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти.» А.Дистерверг1. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково – методичний посібник. – Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 112 с.

 • 1. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково – методичний посібник. – Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 112 с.

 • 2. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К.: «Початкова освіта», 2011. – 46 с.

 • 3. Інтерактивні технології навчання у початкових класах./Авт. – упор. І. Дівакова. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 180 с.

 • 4. Конопельнюк М.В. Українська мова. 2 клас. I семестр (для шкіл з російською мовою навчання). – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 104 с.

 • 5. Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 96 с.

 • 6. Мозгова Л.М. Українська мова. 2 клас. Розробки уроків. – Х.: Веста, 2010. – 328 с.

 • 7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 - 4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - 296 с.

 • 8. Стребна О.В., Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. – Х.: Видавнича група «Основа», 2005. – 176 с.

 • 9. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення//Упор. Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Х.: Вид. гр.. «Основа», 2005. – 240 с.

 • 10. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка