Діяльність повинна бути їм під силу, діяльність повинна бути їм під силуДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.діяльність повинна бути їм під силу,

 • діяльність повинна бути їм під силу,

 • вона не повинна бути виснажливою,

 • її обов'язково повинен супроводжувати успіх.

 • Д. РескінОсновна ідея досвіду: організація акмеологічного простору на уроці хімії підвищує якість природничої освіти і сприяє всебічному розвитку особистості.

 • Основна ідея досвіду: організація акмеологічного простору на уроці хімії підвищує якість природничої освіти і сприяє всебічному розвитку особистості.1) Проблема досягнення людиною свого "акме" у професійному і

 • 1) Проблема досягнення людиною свого "акме" у професійному і

 • особистісному розвитку : К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв,

 • Ш. Бюлер, А. Гусєва, Е. Климов, А. Маслоу, К. Роджерс

 • 2) Дослідження теорії акмеологічного підходу :А. Бодальов, А. Деркач,

 • Н. Кузьмина, В. Максимова, В. Зазикіна

 • 3) Проблема професійної підготовки вчителів в акмеологічному

 • аспекті: І. Зязюн, А. Реан, Н. Ничкало, Н. Мачинська, Н. Кошарна,

 • Д. Мотигуллін, О. Леонтьєва

 • Акмеологія шкільної освіти : Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, Г.С.

 • Данилова, А.О. Деркач, Н.В. Кузьміна, В.М. Максимова, О.В

 • Москаленко, О.О. Пожарський

 • 5) Поняття «освітній простір»: Н. Бастун, С. Бондирєва, О. Веряєв,

 • С. Гершунський, В. Гинецінський, Б. Ельконін, Б. Серіков,

 • В. Слободчиков, І. Фрумін

дослідження проблеми створення акмеологічного освітнього простору , а також виокремлення особливостей його формування на уроках хімії.

 • дослідження проблеми створення акмеологічного освітнього простору , а також виокремлення особливостей його формування на уроках хімії.педагогічний

 • педагогічний

 • (система організації

 • акмеологічного

 • простору уроку).

     • .


принципова різноманітність способів роботи з матеріалом, що вивчається;

 • принципова різноманітність способів роботи з матеріалом, що вивчається;

 • «провокація» : завдання без правильної відповіді, завдання по типу «знайди помилку», діалогічна форма проведення уроку;

 • навчальний матеріал повинен забезпечити залучення суб’єктивного досвіду учня;

 • активне стимулювання учня до самостійної освітньої діяльності;

 • можливість вибору при виконанні завдань та розв’язуванні задач;

 • необхідно забезпечувати контроль і оцінювання не тільки результатів, а , головним чином , процесу учіння.

авторитет учителя,

 • авторитет учителя,

 • позитивні установки на діяльність і взаємодію,

 • участь всіх суб’єктів у керуванні освітнім процесом,

 • якісна результативність взаємодії суб’єктів.

 • готовність вчителя до творчої педагогічної діяльності;

 • мотивація вчителя до творчої педагогічної діяльності;

 • набуття нових знань, умінь, навичок, професійного досвіду та особистісних якостей;

 • практична професійно педагогічна діяльність вчителя, що одночасно виступає і як царина прояву творчих можливостей, і як виток подальшого розвитку та збагачення сукупної професійної культури, а відтак, і творчого потенціалу вчителя.

поєднанні стратегій, методів, прийомів в загальноприйнятій структурі уроку;

 • поєднанні стратегій, методів, прийомів в загальноприйнятій структурі уроку;

 • розробці системи уроків, що допомагають створити акмеологічний простір уроку хімії ;

 • розробка системи позакласної роботи, що підвищує рівень формування особистості , здатної до постійного самовдосконалення.Результати практичного застосування досвіду свідчать, що він сприяє:

 • Результати практичного застосування досвіду свідчать, що він сприяє:

 • формуванню мотиваційного поля успішного навчання ;

 • підвищенню якості природничої освіти;

 • створення підґрунтя для майбутньої особистісно-соціально-професійної реалізації кожного учня.усвідомлення особистістю цілей, завдань і можливостей свого розвитку й саморозвитку;

 • усвідомлення особистістю цілей, завдань і можливостей свого розвитку й саморозвитку;

 • створення настанови учнів на творчий саморозвиток особистості в процесі навчальної діяльності;

 • створення особливої ситуації розвитку – специфічної системи відносин педагога й учня, що характеризуються відвертістю і довірою;

 • організація поетапної системи умов, спрямованої на формування ціннісного відношення до освітньої діяльності;

 • розробка дидактичних засобів, матеріалів «акме-уроків» хімії для всебічного розвитку особистості учня .

 •  

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка