Додатковими джерелами фінансування є: Додатковими джерелами фінансування єДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.Додатковими джерелами фінансування є:

 • Додатковими джерелами фінансування є:

 • плата за надання додаткових освітніх послуг.П.4. Додаткові освітні послуги, які

 • П.4. Додаткові освітні послуги, які

 • не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти,

 • вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють

 • на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом

 • у межах гранично допустимого навантаження дитини.П.8.П. 26.

 • П. 26.

 • Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

 • Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 • Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.П.1. У сфері освітньої діяльності:

 • П.1. У сфері освітньої діяльності:

 • 14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами гуртків (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва тощо)2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг: 1) у сфері дошкільної освіти: - догляд за дітьми дошкільного віку; - виховання і навчання дітей дошкільного віку;

 • 2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг: 1) у сфері дошкільної освіти: - догляд за дітьми дошкільного віку; - виховання і навчання дітей дошкільного віку;

 • - корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

 • 3. Приватні навчальні заклади, інші юридичні особи або фізичні особи - підприємці розпочинають діяльність з надання освітніх послуг після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг, а відокремлені структурні підрозділи (філії) навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням змін до ліцензії навчального закладу.1.4. Навчальний заклад зобов'язаний: безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати; оприлюднити: визначену вартість платної освітньої послуги - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

 • 1.4. Навчальний заклад зобов'язаний: безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати; оприлюднити: визначену вартість платної освітньої послуги - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

 • 1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви - для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи.

 • 2. Встановлення вартості платних освітніх послуг .1. Затвердити Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, що додається.

 • 1. Затвердити Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, що додається.

 • 2. Встановити, що Типовий договір поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

 • 3. Керівникам навчальних закладів під час укладання договорів про надання освітніх послуг керуватися Типовим договором.Виконавець – навчальний заклад, юридична особа,

 • Виконавець – навчальний заклад, юридична особа,

 • Замовник – фізична особа (батьки).

 • 1. Предмет договору (додаткова освітня послуга, а саме:_________________________

 • 2. Обовязки виконавця.

 • 3. Обовязки замовника.

 • 4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків.

 • 5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобовязань.

 • 6. Припинення договору.форми організації дітей протягом дня;

 • форми організації дітей протягом дня;

 • індивідуальна робота з дітьми;

 • організація гуртків, студій, секцій;

 • напрямки навчально-виховного процесу (фізичне, естетичне, моральне, трудове виховання).

П. 14.5. - 14.8. Вимоги до тривалості сну, занять, відпочинку, самостійної діяльності, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо),

 • П. 14.5. - 14.8. Вимоги до тривалості сну, занять, відпочинку, самостійної діяльності, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо),

 • П.14.9. Кількість занять:

 • - до 3-х років не більше 10 на тиждень (2 на день),

 • - молодша група - 11 занять (2 у І половину дня),

 • - середня група - 12 занять (2 у І половину дня),

 • - старша група – 15 занять (3 у І половину дня).

 • П.14.14. Робота гуртків (1-2 рази на тиждень).

Лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2015 №063—1308

 • Лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2015 №063—1308

 • «Про типові порушення вимог чинного законодавства у навчальних закладах м. Києва, виявлені під час розгляду звернень громадян»«Про організацію роботи Київської міської регіональної експертної ради (КМРЕР) з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»

 • «Про організацію роботи Київської міської регіональної експертної ради (КМРЕР) з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»«Про попередження порушень законодавства в організації діяльності дошкільних навчальних закладів та їх взаємодії з субєктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг»

 • «Про попередження порушень законодавства в організації діяльності дошкільних навчальних закладів та їх взаємодії з субєктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг»Безоплатні (гуртки, студії, секції як додатково організована форма освітнього процесу);

 • Безоплатні (гуртки, студії, секції як додатково організована форма освітнього процесу);

 • Платні додаткові освітні послуги, що надаються:

 • безпосередньо дошкільним навчальним закладом ;

 • субєктами господарської діяльності (далі СГД) приватними навчальними закладами, іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.згода батьків;

 • згода батьків;

 • послуги, не визначені Базовим компонентом (Державною базовою програмою), понад обсяги навчальних планів;

 • гранично допустиме навантаження дитини;

 • відповідні умови організації додаткових освітніх послуг;

 • порядок розрахунків за додаткові освітні послуги.ЗГОДА БАТЬКІВ

 • ЗГОДА БАТЬКІВ

 • порушення умов комплектування груп у ДНЗ «ліцейні групи»;

 • Надання переваги при зарахування дітей до ДНЗ, які будуть отримувати додаткові освітні послуги;

 • навязування комплексу послуг;

 • наявність тристороннього контракту (батьки, СГД, керівник ДНЗ).додаткові освітні послуги організовані замість або в рамках занять Державної базової програми;

 • додаткові освітні послуги організовані замість або в рамках занять Державної базової програми;

 • використання навчальних програм, що відсутні у Переліку навчальних видань, рекомендованих МОНУ для використання в ДНЗ (затверджених в установленому порядку).перевантаження дітей заняттями;

 • перевантаження дітей заняттями;

 • не враховуються вікові та фізичні особливості дітей.

 • порушення режиму дня:

 • нерівномірний розподіл видів активності упродовж дня,

 • зменшення часу перебування на свіжому повітрі.допущення до роботи з дітьми СГД без ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за рівнем «дошкільна освіта», або за ліцензіями, що видані КМРЕР за іншими адресами;

 • допущення до роботи з дітьми СГД без ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за рівнем «дошкільна освіта», або за ліцензіями, що видані КМРЕР за іншими адресами;

 • допущення до роботи з дітьми СГД без відповідних договорів оренди;

 • використання площ, що не визначені договорами оренди;надання додаткових освітніх послуг у години, що не визначені договорами оренди.

 • надання додаткових освітніх послуг у години, що не визначені договорами оренди.

 • відсутність узгоджених графіків додаткових освітніх послуг (в т.ч. приміщень музичних, спортивних залів, кабінетів тощо);

 • залучення до надання додаткових освітніх послуг окремих працівників дошкільного навчального закладу (сумісництво, суміщення, дублювання посад);

 • відсутність контролю за діяльністю СГД при наданні додаткових освітніх послуг.залучення до збору коштів за додаткові освітні послуги працівників дошкільних навчальних закладів;

 • залучення до збору коштів за додаткові освітні послуги працівників дошкільних навчальних закладів;

 • видача неправомірних наказів, протоколів щодо зобовязання батьків.Тестування

 • ТестуванняА) Договір оренди, ліцензія.

 • А) Договір оренди, ліцензія.

 • Б) Договір оренди, декларація про доходи.

 • В) Договір оренди, ліцензія, графіки гуртків.А) Затверджує.

 • А) Затверджує.

 • Б) Погоджує.

 • В) Не затверджує і не погоджує.А) Керівником ДНЗ і батьками.

 • А) Керівником ДНЗ і батьками.

 • Б) Керівником ДНЗ і СГД.

 • В) СГД і батьками.

 • Г) Керівником ДНЗ, СГД і батьками.А) Іноземні мови, хореографія, вокал, логіка, підготовка до школи, українська мова, математика.

 • А) Іноземні мови, хореографія, вокал, логіка, підготовка до школи, українська мова, математика.

 • Б) Іноземні мови, хореографія, логіка, спортивні та інші за бажанням батьків.

 • В) Іноземні мови, спортивні, хореографія, корекція розвитку та інші за бажанням батьків, понад обсяги Державної базової програми, у межах гранично допустимого навантаження дитини.А) Свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, заяви батьків.

 • А) Свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, заяви батьків.

 • Б) Медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини, заяви та паспорту одного з батьків, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

 • В) Свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки з місця роботи батьків.Каталог: Attachments -> article -> 3520
article -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
article -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
article -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
article -> Стій, друже, зупинись, Стій, друже, зупинись
3520 -> Героїчне — одна з форм прояву величного, тобто такого, що викликає захоплення, радість, повагу при найвищому виявленні мужності, відваги, самопожертви у боротьбі за перемогу найкращих людських ідеалів Героїчне


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка