Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємстваДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

 • Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємсвом грошових коштів під використаня активів.Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та включають до звіту про фінансові результати

 • Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємсвом грошових коштів під використаня активів.Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та включають до звіту про фінансові результатиПринцип відповідності передбачає , що обов’язковою супровідною умовою одержання доходу є здійснення підприємством витрат для його отримання. Цей принцип забезпечує визначення фінансового результату звітного періоду (доходу) одночасно з витратами, які здійснено для отримання доходів. Наприклад, у момент реалізації одночасно відображають виручку від реалізації продукції (дохід) і отримують собівартість цієї продукції (витрати).

 • Принцип відповідності передбачає , що обов’язковою супровідною умовою одержання доходу є здійснення підприємством витрат для його отримання. Цей принцип забезпечує визначення фінансового результату звітного періоду (доходу) одночасно з витратами, які здійснено для отримання доходів. Наприклад, у момент реалізації одночасно відображають виручку від реалізації продукції (дохід) і отримують собівартість цієї продукції (витрати).В бухгалтерському обліку доходи відображаються в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть на основі облікового принципу нарахування: доходи відображають у бухгалтерському обліку і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням продукції незалежно від термінів одержання грошових кштів або їх еквівалентів від покупців. Одержані передоплатине визначаються, а видані – витратами, оскільки, не призводить до зміни власного капіталу підприємства.

 • В бухгалтерському обліку доходи відображаються в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть на основі облікового принципу нарахування: доходи відображають у бухгалтерському обліку і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням продукції незалежно від термінів одержання грошових кштів або їх еквівалентів від покупців. Одержані передоплатине визначаються, а видані – витратами, оскільки, не призводить до зміни власного капіталу підприємства.Критерії визнання доходів. Дохід визначається за дотримання таких умов:

 • Критерії визнання доходів. Дохід визначається за дотримання таких умов:

 • Збільшення активу або погашення зобов»язаня, що зумовлює збільшення власного капіталу підприємства.

 • Оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи, достовірну оцінку яких дати неможливо, у звітності не відображаютьНе визначаються доходами суми, що отримані від інших осіб і зумовлюютть збільшення власного капіталу, зокрема:

 • Доходи, достовірну оцінку яких дати неможливо, у звітності не відображаютьНе визначаються доходами суми, що отримані від інших осіб і зумовлюютть збільшення власного капіталу, зокрема:

 • ПДВ, акцизи та інші податки та обов»язкові платежі, які підлягають перерахуванню;

 • попередня оплата продукції та ін.

 • Отже, такі суми вилучаються з доходу.У бухгалтерському обліку дохід відображають у сумі справедливої вартості активів отриманих або тих, що мають бути отримані. На кредиті субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» відображають загальну суму доходу включно з податком на додану вартість, сума якого від так відображається на дебеті цього рахунка. На фінансовий результат діяльності підприємства відносять лише суму чистого доходу від реалізації товарів.

 • У бухгалтерському обліку дохід відображають у сумі справедливої вартості активів отриманих або тих, що мають бути отримані. На кредиті субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» відображають загальну суму доходу включно з податком на додану вартість, сума якого від так відображається на дебеті цього рахунка. На фінансовий результат діяльності підприємства відносять лише суму чистого доходу від реалізації товарів.Таким чином, для визначення показника чистого доходу потрібно на дебеті рахунка 70 «Доходи від реалізації» відобразити не лише суми непрямих податків, які належить сплатити з доходу, а й суми, які підприємство одержує на користь комітета. Крім того, на дебеті рахунка 70 відображають також суми знижок, наданих після реалізації, вартість повернутої покупцем продукції та ін

 • Таким чином, для визначення показника чистого доходу потрібно на дебеті рахунка 70 «Доходи від реалізації» відобразити не лише суми непрямих податків, які належить сплатити з доходу, а й суми, які підприємство одержує на користь комітета. Крім того, на дебеті рахунка 70 відображають також суми знижок, наданих після реалізації, вартість повернутої покупцем продукції та ін.Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 • .Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 • доходи від реалізації продукції;

 • інші операційні доходи;

 • доходи від участі в капіталі;

 • надзвичайні доходи та ін.Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про реалізацію готової продукції передбачено рахунок 70 «Доходи від реалізації» інші операційні доходи – від реалізації необоротних активів, пеня, штрафи.

 • Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про реалізацію готової продукції передбачено рахунок 70 «Доходи від реалізації» інші операційні доходи – від реалізації необоротних активів, пеня, штрафи.

 • Доходи від участі в капіталі – доходи від інвестицій у спільні підприємства.

Фінансові доходи – дивіденди, відсотки, інші доходи – реалізація нематеріальних активів, майнових комплексів.

 • Фінансові доходи – дивіденди, відсотки, інші доходи – реалізація нематеріальних активів, майнових комплексів.

 • Надзвичайні доходи – відшкодування втрат надзвичайних подій.

 • Дохід (виручка) від реалізації продукції визначається, якщо він відповідає таким умовам:

 • покупцеві передані ризики і вигоди, пов»язані з правом власності на продукцію;

 • підприємство уже не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією;

 • сума доходу може бути достовірно визначена. • Від операційної діяльності аптеки одержують певний фінансовий результат. Фінансовий результат – прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операційну діяльність поділяють на:

 • основну діяльність – діяльність, пов»язану з продажем готової продукції;- інша операційна діялшьність – діяльність з передання в оренду основних засобів, нематеріальних активів;

 • - інша операційна діялшьність – діяльність з передання в оренду основних засобів, нематеріальних активів;

 • - діяльність з операцій з тарою.

 • Фінансова діяльність підприємстува пов’язана з залученням грошових коштів через випуск акцій, облігацій, збільшення статутного фонду та одержання предметів та позик у банківських і небанківських установ.Таким чином, фінансова діяльність – це залучення капіталу. Фінансова діяльність – діяль-ність, яка зумовлює зміни розміру й складу власного та позиченого капіталу. Для обліку результатів фінансової діяльності призначений субрахунок 792 «Результат фінансвих операцій».

 • Таким чином, фінансова діяльність – це залучення капіталу. Фінансова діяльність – діяль-ність, яка зумовлює зміни розміру й складу власного та позиченого капіталу. Для обліку результатів фінансової діяльності призначений субрахунок 792 «Результат фінансвих операцій».Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. Усі грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства. Головний зміст фінансової діяльності підприємства полягає в належному забезпеченні фінансування.

 • Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. Усі грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства. Головний зміст фінансової діяльності підприємства полягає в належному забезпеченні фінансування.Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і торгову діяльність аптеки. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку аптеки Уся діяльність аптеки спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізації його на певному рівні.

 • Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і торгову діяльність аптеки. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку аптеки Уся діяльність аптеки спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізації його на певному рівні.Загальний прибуток – це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу. Такий прибуток називається балансвим. Прибуток після оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має назву чистий.

 • Загальний прибуток – це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу. Такий прибуток називається балансвим. Прибуток після оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має назву чистий.

 • Є ще. Валовий прибуток – це різниця між виручкою та виробничими витратами.Операційний прибуток, що його часто називають чистим прибутком, = валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат. Максимальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною зберігатиметься з валовим прибутком.

 • Операційний прибуток, що його часто називають чистим прибутком, = валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат. Максимальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною зберігатиметься з валовим прибутком.Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:

 • Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:

 • продаж продукції;

 • продаж ін.майна;

 • позареалізаційні операції.

 • Прибуток від продажу ЛЗ і ВМП є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємств він обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування ПДВ) та його повної собівартості.Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів.

 • Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів.

 • Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від пайової участі в СП, здання майна в оренду, роялті, надходження від економічних санкцій.Оподакований прибуток (По) обчислюється за формулою

 • Оподакований прибуток (По) обчислюється за формулою

 • По = Дв – (Вв + АВ)

 • До – валовий дохід

 • Вв – валові витрати

 • АВ – сума амортизаційних відрахуваньПрибутковість підприємсва вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування викристаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

 • Прибутковість підприємсва вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування викристаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.Фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

 • Фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.Найважливішими в оцінці фінансового стану підприємства є показники:

 • Найважливішими в оцінці фінансового стану підприємства є показники:

 • - ліквідності;

 • - фінансової стійкості;

 • - рентабельності та ін.Підприємство вважається ліквідним, якщо воно взмозі виконати свої короткострокові зобов»язання реалізуючи поточні активи.

 • Підприємство вважається ліквідним, якщо воно взмозі виконати свої короткострокові зобов»язання реалізуючи поточні активи.

 • Середній коефіцієнт ліквідності = сумі активів ділений на поточні зобов»язання. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = сумі грошових коштів ділений на поточні зобов»язання.Коефіцієнт фінансової сабільності = сумі власних коштів (рахунок 380 + 430) ділений на суму позикових коштів (480 + 620 + 630).

 • Коефіцієнт фінансової сабільності = сумі власних коштів (рахунок 380 + 430) ділений на суму позикових коштів (480 + 620 + 630).

 • Проаналізувати фінансву стабільність можна також за допомогою коефіцієнта фінансової незалежності, що = сумі власних коштів в загальній сумі коштів, авансованих підприємству. (380 + 430/ 280 або 640), тобто він показує, яких засобів на підприємстві більше – позикових чи власних.Рентабельність, як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку, порівняно з ін.окремими величинами, які впливють на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. Існують дві групи рентабельності: рентабельність капіталу і рентабельність продажу.

 • Рентабельність, як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку, порівняно з ін.окремими величинами, які впливють на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. Існують дві групи рентабельності: рентабельність капіталу і рентабельність продажу.Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий в загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат. Є декілька визначень:

 • Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий в загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат. Є декілька визначень:

 • Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства та обчислюється за формулою:

 • Ра = Пз (ч) х 100

 • Ка

 • Ка – середня сума активів за річним балансом;

 • Пз (ч) – загальний (чистий) прибуток.Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність використання активів, стврених за рахунок власних коштів.

 • Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність використання активів, стврених за рахунок власних коштів.

 • Рвк = Пч х 100

 • Кв

 • Пч – чистий прибуток;

 • Кв – власний прибуток

 • Рентабельність чистих активів = прибутку діленому на актив-зобов’язання.Рентабельність сумарного капіталу = прибутку від реалізації (рах 220) діленому на середню вартість активів. Рентабельність продажу = сумі прибутку від реалізації діленій на чисту реалізацію.

 • Рентабельність сумарного капіталу = прибутку від реалізації (рах 220) діленому на середню вартість активів. Рентабельність продажу = сумі прибутку від реалізації діленій на чисту реалізацію.Для ефективної роботи аптеки повинні формуватись оптимальні товарні запаси, щоб виключити затоварювання і недотоварювання. Для цього небхідно постійно аналізувати і обгрунтовувати товарні запаси.

 • Для ефективної роботи аптеки повинні формуватись оптимальні товарні запаси, щоб виключити затоварювання і недотоварювання. Для цього небхідно постійно аналізувати і обгрунтовувати товарні запаси.

 • Розрахунки базуються на даних про середньо-статистичні запаси і обсяг реалізації за місяць, квартал і рік. Коефіцієнт оборотності рівняється сумі собівартості реалізованого товару (рах на середній залишок товарів. Норматив товарних запасів в днях = діленій на коефіцієнт оборотності.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Закону України "Про оплату праці"
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
presentations -> Заяву про відкриття рахунка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка